Projekat iz programa SCOPES: Decision Procedures: from Formalization to Applications

Na Matematičkom fakultetu, u okviru grupe za Automatsko rezonovanje (http://argo.matf.bg.ac.rs), se realizuje bilateralni naučni projekat "Decision Procedures: from Formalization to Applications", koji finansira (pod oznakom IZ73Z0_1 27979) fondacija SNSF u okviru programa SCOPES. Nosilac projekta je prof. Viktor Kuncak (EPFL, Lausanne, Switzerland, http://lara.epfl.ch/~kuncak/), a koordinator za partnera iz Srbije je vanr. prof. Predrag Janičić (Matetematički fakultet, Beograd, http//www.matf.bg.ac.rs/~janicic). Projekat traje od 01.11.2009. do 31.10.2012.

Fokus projekta su procedure odlučivanja - algoritmi koji za formule odredjene teorije mogu da ispitaju da li su teoreme ili ne. Procedure odlučivanja imaju brojne primene u verifikaciji softvera i hardvera, u VLSI dizajnu, relacionim bazama podataka itd. U okviru projekta se unapredjuuju postojeće i razvijaju nove procedure odlučivanja za SAT (problem iskazne zadovoljivosti), SMT (zadovoljivosti u odnosu na teoriju) i za fragmente euklidske geometrije i radi na njihovim primenama.

Švajcarska nacionalna naučna fondacija (The Swiss National Science Foundation -- SNSF,  http://www.snf.ch), osnovana 1952. je najznačajnija švajcarska agencija za unapredjenje nauke. Ona pomaže, uz podršku  švajcarske federalne vlade, sve naučne discipline.

Program SCOPES, koji finansira SNSF (zajedno sa Švajcarskom agencijom za razvoj i saradnju (Swiss Agency for Development and Cooperation - SDC) potpomaže saradnju izmedju istraživačkih grupa u Švajcarskoj i istočnoj Evropi. U periodu 2009-2012. sredstvima ovog programa finansira se 16 projekata sa grupama-učesnicima iz Srbije.

http://www.snf.ch/E/international/europe/scopes/Pages/currentprojects.aspx