IAESTE Konkurs za stručnu praksu u inostranstvu za 2010. godinu

Raspisan je IAESTE konkurs za stručnu praksu, usavršavanje i školovanje u inostranstvu u toku 2010. godine.

Više detalja, odnosno uslove konkursa i on-line prijavu možete pronaći na sajtu:

http://www.iaeste.ac.rs/konkurs.

Konkurs traje do 12.12.2009. godine.