Konkurs UB za dodelu nagrada za najbolji naučnoistraživački i stručni rad studenata u 2021. godini

Univerzitet u Beogradu svake godine nagrađuje po jedan najbolji naučnoistraživački i stručni rad studenata iz svake grupacije fakulteta, izrađen u prethodnoj kalendarskoj godini. Na sednici Senata 23. februara 2022, doneta je odluka o raspisivanju Konkursa za dodelu nagrada za najbolji naučnoistraživački i stručni rad studenata u 2021. godini.

Konkurs je objavljen na internet stranici Univerziteta na linkovima
http://bg.ac.rs/sr/univerzitet/konkursi.php i
http://bg.ac.rs/sr/vest.php?id=1751
.

Rok za prijavu radova je je utvrđen Konkursom (30. mart 2022), a rok za dostavljanje prijavljenih radova Univerzitetu je 3. april 2022.

Pravilnik za nagrađivanje studenata se nalazi na sledećem linku
http://bg.ac.rs/files/sr/univerzitet/univ-propisi/Pravilnik-nagradjivanje-studenata-preciscen.pdf

Pismeni, diplomski, seminarski i drugi studentski radovi koji predstavljaju nastavnu obavezu, ne mogu se podnositi na konkurs. Nagrađeni radovi se štampaju u posebnom zborniku, čiji je urednik prorektor za nauku i objavljuju se na internet stranici Univerziteta.

Molimo zainteresovane studente da radove, u štampanom i elektronskom obliku, dostave prof. dr Zorici Stanimirović najkasnije do 25. marta 2022.

Pozivamo studente Matematičkog fakulteta da se prijave na ovaj Konkurs.

Eventualna pitanja u vezi sa Konkursom mogu se poslati na zoricast[at]matf.bg.ac.rs.