Konkurs UB za dodelu nagrada za najbolji naučnoistraživački i stručni rad studenata u 2020. godini

Univerzitet u Beogradu svake godine nagrađuje po jedan najbolji naučnoistraživački i stručni rad studenata iz svake grupacije fakulteta, izrađen u prethodnoj kalendarskoj godini. Na sednici Senata UB, održanoj 10. februara 2021, doneta je odluka o raspisivanju Konkursa za dodelu nagrada za najbolji naučnoistraživački i stručni rad studenata u 2020. godini.

Tekst konkursa je dostupan na stranici
http://bg.ac.rs/sr/univerzitet/konkursi.php

Pozivamo studente Matematičkog fakulteta da se prijave na ovaj Konkurs.
Radove u štampanom i elektronskom obliku treba dostaviti prof. dr Zorici Stanimirović najkasnije do 25. marta 2021. Fakultet dostavlja Univerzitetu pristigle radove najkasnije do 2. aprila 2021.

Pdsećamo da se diplomski, seminarski i drugi studentski radovi koji predstavljaju nastavnu obavezu ne mogu podnositi na konkurs. Nagrađeni radovi se štampaju u posebnom zborniku, čiji je urednik prorektor za nauku i objavljuju se na internet stranici Univerziteta.

Pravilnik o nagrađivanju studenata
http://bg.ac.rs/files/sr/univerzitet/univ-propisi/PravilnikONagradjivanjuStudenata.pdf
Izmena Pravilnika usvojena 2018.
http://bg.ac.rs/files/sr/univerzitet/univ-propisi/PravilnikONagradjivanjuStudenata-izmena204.pdf

Eventualna pitanja u vezi sa Konkursom mogu se poslati na
zoricast[at]matf.bg.ac.rs.