Studentske stipendije Vlade Francuske 2020/2021.

Kao i svake godine, Ambasada Francuske i Francuski institut raspisali su konkurs za stipendije Vlade Francuske za studije na francuskom ili engleskom jeziku. Sve oblasti su zastupljene, a studenti sami odlučuju o izboru studijskog programa. Studenti mogu da konkurišu za sledeće programe stipendija:

* master 2-sve oblasti
* master 2-stipendija za bivše maturante Matematičke gimnazije u Beogradu doktorat u komentorstvu
* stipendija za Nacionalnu visoku školu za lepu umetnost (ENSBA)
* finansijska podrška za pokrivanje troškova upisa na državni univerzitet u Francuskoj.

Konkurs za stipendije otvoren je do 16. marta. 2020.
Detalji konkursa nalaze se na stranici
http://www.institutfrancais.rs/category/djaci-studenti/stipendije/stipendije-vlade/

Prijave se podnose u Francuskom institutu u Srbiji, Zmaj Jovina 11.

Kontakt ososba:
Vesna Adamović
Stručna saradnica za mobilnost
Francuski institut u Srbiji
T +381 11 302 36 39
vesna.adamovic@institutfrancais.rs