Stipendija za doktorske studije iz oblasti algebarske geometrije na Univerzitetu u Ljubljani

Na Fakultetu za matematiku i fiziku Univerziteta u Ljubljani raspisan je konkurs za stipendiju za doktorske studije iz oblasti algebarske geometrije. Prve dve godine doktorskih studija biće finansirane od strane Nacionalne agencije za istraživanje u Sloveniji (Slovenian Research Agency) kroz istraživački projekat Commuting matrices and Hilbert schemes of points, čiji je rukovodilac prof. Klemen Šivic (klemen.sivic@fmf.uni-lj.si). Naredne dve godine će biti finansirane kroz neki drugi projekat na Katedri za matematiku istog fakulteta.

Detaljnije informacije o ovom konkursu mogu se naći na stranici https://mathhire.org/jobs/745.

Zainteresovani kandidati se mogu obratiti za preporuku prof. Aleksandru Lipkovskom.