Delegacija Evropske unije, stažiranje

Pri Delegaciji Evropske unije u Beogradu postoji mogućnost stažiranja za studente različitih profila na završnoj godini studija, studente na master i doktorskim studijama.

Sekcije, uslovi i dokumenta koja su potrebna za prijavu:
http://europa.rs/vacancies-and-traineeships/?lang=en

Prijave za stažiranje se primaju tokom cele godine.

Ukoliko imate dodatnih pitanja, slobodno nam se obratite:

The Administration
EU Delegation to Serbia
Vladimira Popovica 40; 11 070 - New Belgrade, Serbia
t: + 381 11 30 83 200
f: + 381 11 30 83 201
Delegation e-mail: Delegation-Serbia@eeas.europa.eu