Konkurs za Pupinovu nagradu Matice srpske

U spomen Mihajla Pupina, stipendiste i dobrotvora Matice srpske, ustanovljena je nagrada za studentske radove koji predstavljaju doprinos tehničkim i prirodnomatematičkim disciplinama kojima se bavio ovaj naučnik, pod imenom PUPINOVA NAGRADA MATICE SRPSKE.

Nagrada se dodeljuje od 1996. godine u intervalu od tri godine iz Fonda Mihajla Pupina i sredstava Matice srpske, a za diplomske, master, magistarske i druge naučne radove studenata redovnih studija u prethodnom trogodišnjem periodu.

Ove godine, Nagradom obeležavamo i 160 godina od rođenja Mihajla Pupina. Realizaciju Pupinove nagrade Matice srpske za 2014. godinu novčanim sredstvima će pomoći Naftna industrija Srbije A.D. Novi Sad.

Pravo učestvovanja imaju studenti svih univerziteta sa srpskog govornog područja, a na osnovu predloga nadležne katedre, nastavno-naučnog veća ili drugog odgovarajućeg organa fakulteta. Pravo predlaganja imaju i članovi ocenjivačke komisije. Prijave s radovima se primaju do 20. februara 2014. godine, a Nagrada se dodeljuje 12. marta iste godine na dan sećanja na Mihajla Pupina.

Više informacija na
http://www.maticasrpska.org.rs/