Poziv za letnju školu u okviru Tempus programa

Kao jedan od partneta u TEMPUS projektu ''Visuality & Mathematics: Experiential Education of Mathematics through Visual Arts, Sciences and Playful Activities'' (http://vismath.ektf.hu/) Matematički institut SANU ima mogućnost da u toku jula ove godine pošalje studente master i doktorskih studija u letnju školu u Mađarsku, u grad Eger na Eszterházy Karoly College.

Letnja škola traje od 13. do 25. jula 2013. Svi troškovi puta, boravka i kotizacije biće pokriveni preko Tempus projekta.

Detalje u vezi sa letnjom školom možete pronaći na strani:
http://vismath.ektf.hu/index.php?l=en&m=233

Kako se nastava organizuje za internacionalne slušaoce, poznavanje engleskog je preduslov za pohadjanje škole.

Pozivamo sve zainteresovane studente da do 10. maja 2013. na e-mail vismatedu@mi.sanu.ac.rs dostave svoje prijave. Prijave treba da sadrže CV i motivaciono pismo na engleskom. Istu adresu možete koristiti i za sva eventualna pitanja.

Konačan izbor studenata biće poznat 13. maja 2013. godine