Projekti u okviru Erasmus Mundus programa

U okviru Erasmus Mundus Action 2 programa mobilnosti studenata i univerzitetskog osoblja, otvoreni su konkursi za podnošenje prijava za učešće u programima razmene studenata, nastavnog i nenastavnog osoblja.

Projekti koji se izvode u okviru Akcije 2 ovog programa omogućavaju međusobnu mobilnost studenata na svim nivoima studija, nastavnog i nenastavnog osoblja partnerskih institucija.

U okviru ovih projekata obezbeđene su odgovarajuće stipendije za učesnike razmene, a pokriveni su i troškovi školarine (za one studente koji na razmeni borave više od 10 meseci), troškovi puta i obaveznog zdravstvenog osiguranja.

Trenutno se na Univerzitetu u Beogradu izvodi pet Erasmus Mundus Action 2 projekata: Basileus IV, JoinEU-SEE IV, EUROWEB, ERAWEB i SIGMA, a više detalja o samom programu i projektima dostupno je na sledećem linku:

http://www.bg.ac.rs/sr/saradnja/erasmus-mundus/action2.php

Prezentacija projekata BASILEUS, JoinEU-SEE i SIGMA biće održana u petak, 14. decembra 2012. godine, u Rektoratu Univerziteta u Beogradu (Svečana sala), sa početkom u 10 časova.

U periodu od 12 do 15 časova, studenti i svi zainteresovani, biće u mogućnosti da se u toku pojedinačnih info sesija direktno kod evropskih partnera raspitaju o mogućnostima za razmenu. Štandovi će biti postavljeni u holu Rektorata (Studentski trg 1).