Stipendije za master i doktorske studije iz matematike na Univerzitetu Ben Gurion u Beer Shevi, Izrael

Otvoren je konkurs za dodelu 3 stipendije za master i doktorske studije iz matematike na Univerzitetu Ben Gurion u Beer Shevi, u Izraelu.

Više informacija može se pronaći na strani:
http://www.math.bgu.ac.il/graduate/