IAESTE stručna praksa u inostranstvu u toku 2012. godine - KONKURS

Raspisan je IAESTE konkurs za stručnu praksu, usavršavanje i školovanje u inostranstvu u toku 2012. godine. Više detalja, odnosno uslovi konkursa 'on-line' prijava mogu se pronaći na sajtu:

http://www.iaeste.ac.rs

Konkurs traje do 16.12.2011. godine.


NAPOMENA:   Za studente koji imaju mogućost da preko studentskih servisa svojih fakulteta obezbede spisak položenih ispita sa ocenama neće biti potrebno da, prilikom verifikacije prijave u kancelariji IAESTE-a, dostavljaju uverenja o položenim ispitima.