Studenti Matematičkog fakulteta za buduće studente, 12. maj 2012.