Studenti Matematičkog fakulteta za buduće studente, subota 7. maj 2011.