Јавне набавке

2023.

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2023. ГОДИНУ

 


2022.

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2022. ГОДИНУ

 

 


 

2021.

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2021. ГОДИНУ

ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2021. ГОД.

 


 

2020.

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2020. ГОДИНУ

Јавна набавка, ЈН - 09/2020, набавка рачунарске и мрежне опреме - Рачунари

Напомена: Сва документа објављена у оквиру јавне набавке ознаке и броја ЈН - 09/2020 су искључиво информативног карактера. Да би учествовали у предметној јавној набавци, потенцијални понуђачи морају да приступе порталу јавних набавки на следећој адреси:
https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/2205
и да своју понуду припреме и пошаљу електронски, путем портала.

1. Јавни позив, датум слања огласа: 23.09.2020.
2. Конкурсна документација, датум слања огласа: 23.09.2020.
- Општи део - подаци о предмету набавке
- Опис и спецификација предмета, услови испоруке или извршења
- Опис критеријума за квалитативни избор привредног субјекта
- Критеријуми за закључење оквирног споразума
- Образац структуре понуђене цене
- Образац трошкова припреме понуде
- Образац изјаве о финансијском средству обезбеђења за испуњење уговорних обавеза
- Модел оквирног споразума
- Модел уговора
- Упутство понуђачима како да сачине понуду
3. Одлука о закључењу оквирног споразума, датум објављивања: 07.10.2020.
4. Обавештење о додели уговора, обустави поступка или поништењу поступка, датум слања огласа: 03.11.2020.

Јавна набавка, ЈН - 08/2020, набавка услуге штампања књиге ''Линеарна алгебра и аналитичка геометрија''

1. Позив за подношење понуда, датум објављивања: 07.08.2020.
2. Конкурсна документација, датум објављивања: 07.08.2020.
3. Одлука о додели уговора, датум објављивања: 01.09.2020.
4. Обавештење о закљученом уговору, датум објављивања: 28.09.2020.

Јавна набавка, ЈН - 07/2020, набавка рачунарске и мрежне опреме

1. Позив за подношење понуда, датум објављивања: 07.08.2020.
2. Конкурсна документација, датум објављивања: 07.08.2020.
3. Питања и одговори везани за конкурсну документацију - бр.1, датум објављивања: 04.09.2020.
4. Одлука о закључењу оквирног споразума - Партија 1, датум објављивања: 09.09.2020.
5. Одлука о обустави поступка јавне набавке - Партија 2, датум објављивања: 09.09.2020.
6. Обавештење о обустави поступка јавне набавке - Партија 2, датум објављивања: 22.09.2020.
7. Обавештење о закљученом оквирном споразуму - Партија 1, датум објављивања: 08.10.2020.
8. Одлука о додели уговора - наруџбенице, датум објављивања 30.11.2020.
9. Одлука о додели уговора - наруџбенице, датум објављивања 02.12.2020.
10. Одлука о додели уговора - наруџбенице, датум објављивања 02.12.2020.

Јавна набавка, ЈН - 06/2020, набавка електричне енергије за потребе Математичког факултета Универзитета у Београду, на местима потрошње Ватрослава Јагића 5, Волгина 7 и Светог Николе 39

1. Позив за подношење понуда, датум објављивања: 26.06.2020.
2. Конкурсна документација, датум објављивања: 26.06.2020.
3. Одлука о додели уговора, датум објављивања: 14.07.2020.
4. Обавештење о закљученом уговору, датум објављивања: 31.08.2020.

Јавна набавка, ЈН - 05/2020, набавка услуге штампања материјала за образовање, материјала за науку и рекламног материјала

1. Позив за подношење понуда, датум објављивања: 21.05.2020.
2. Конкурсна документација, датум објављивања: 21.05.2020.
3. Одлука о додели уговора, датум објављивања: 04.06.2020.
4. Обавештење о закљученом уговору, датум објављивања: 09.07.2020.

Јавна набавка, ЈН - 04/2020, набавка услуге штампања збирке задатака "Увод у комплексну анализу"

1. Позив за подношење понуда, датум објављивања: 04.03.2020.
2. Конкурсна документација, датум објављивања: 04.03.2020.
3. Одлука о додели уговора, датум објављивања: 16.03.2020.
4. Обавештење о закљученом уговору, датум објављивања: 02.06.2020.

Јавна набавка, ЈН - 03/2020, набавка услуге штампања књиге "Дискретне структуре 2"

1. Позив за подношење понуда, датум објављивања: 26.02.2020.
2. Конкурсна документација, датум објављивања: 26.02.2020.
3. Одлука о додели уговора, датум објављивања: 09.03.2020.
4. Обавештење о закљученом уговору, датум објављивања: 02.06.2020.

Јавна набавка, ЈН - 02/2020, набавка канцеларијског материјала, материјала за образовање и материјала за науку

1. Позив за подношење понуда, датум објављивања: 22.01.2020.
2. Конкурсна документација, датум објављивања: 22.01.2020.
3. Одлука о додели уговора, датум објављивања: 06.02.2020.
4. Обавештење о закљученом уговору, датум објављивања: 09.03.2020.

Јавна набавка, ЈН - 01/2020, набавка материјала за текуће одржавање зграде и објеката

1. Позив за подношење понуда, датум објављивања: 16.01.2020.
2. Конкурсна документација, датум објављивања: 16.01.2020.
3. Измена конкурсне документације - бр.1, датум објављивања: 16.01.2020.
4. Питања и одговори везани за конкурсну документацију - бр.1, датум објављивања: 20.01.2020.
5. Одлука о додели уговора, датум објављивања: 29.01.2020.
6. Обавештење о закљученом уговору, датум објављивања: 13.02.2020.


2019.

ИЗМЕНА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2019. ГОДИНУ - бр.1

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2019. ГОДИНУ

Јавна набавка, ЈН - 13/2019, набавка радова на увођењу рачунарске и потребних делова енергетске мреже у циљу квалитетног обављања наставе у простору зграда Математичког факултета у улици Светог Николе 39 и Студентском тргу 16

1. Позив за подношење понуда, датум објављивања: 13.12.2019.
2. Конкурсна документација, датум објављивања: 13.12.2019.
3. Одлука о додели уговора, датум објављивања: 22.01.2020.
4. Обавештење о закљученом уговору, датум објављивања: 25.02.2020.

Јавна набавка, ЈН - 12/2019, набавка услуге штампања књиге "Оперативни системи"

1. Позив за подношење понуда, датум објављивања: 08.11.2019.
2. Конкурсна документација, датум објављивања: 08.11.2019.
3. Одлука о додели уговора, датум објављивања: 20.11.2019.
4. Обавештење о закљученом уговору, датум објављивања: 26.12.2019.

Јавна набавка, ЈН - 11/2019, набавка клима уређаја и уређаја за вентилацију са монтажом

1. Позив за подношење понуда, датум објављивања: 12.07.2019.
2. Конкурсна документација, датум објављивања: 12.07.2019.
3. Одлука о закључењу оквирног споразума, датум објављивања: 24.07.2019.
4. Обавештење о закљученом оквирном споразуму, датум објављивања:
30.07.2019.

5. Одлука о додели уговора - наруџбенице, датум објављивања: 02.08.2019.
6. Одлука о додели уговора - наруџбенице, датум објављивања 18.09.2019.
7. Одлука о додели уговора - наруџбенице, датум објављивања 14.11.2019.
8. Одлука о додели уговора - наруџбенице, датум објављивања 10.12.2019.
9. Одлука о додели уговора - наруџбенице, датум објављивања 17.12.2019.
10. Одлука о обустави поступка доделе уговора - наруџбенице, датум објављивања 27.12.2019.
11. Одлука о додели уговора - наруџбенице, датум објављивања 27.12.2019.

Јавна набавка, ЈН - 10/2019, набавка електричне енергије за потребе Математичког факултета Универзитета у Београду, на местима потрошње Ватрослава Јагића 5, Волгина 7 и Светог Николе 39

1. Позив за подношење понуда, датум објављивања: 10.07.2019.
2. Конкурсна документација, датум објављивања: 10.07.2019.
3. Одлука о додели уговора, датум објављивања: 22.07.2019.
4. Обавештење о закљученом уговору, датум објављивања: 08.08.2019.

Јавна набавка, ЈН - 09/2019, набавка грађевинско-занатских радова у
простору зграде Математичког факултета у улици Светог Николе 39

1. Позив за подношење понуда, датум објављивања: 28.06.2019.
2. Конкурсна документација, датум објављивања: 28.06.2019.
3. Питања и одговори везани за конкурсну документацију - бр.1, датум објављивања: 16.07.2019.
4. Питања и одговори везани за конкурсну документацију - бр.2, датум објављивања: 19.07.2019.
5. Одлука о додели уговора, датум објављивања: 31.07.2019.
6. Обавештење о закљученом уговору, датум објављивања: 28.08.2019.

Јавна набавка, ЈН - 08/2019, набавка клима уређаја и уређаја за вентилацију са монтажом

1. Позив за подношење понуда, датум објављивања: 12.06.2019.
2. Конкурсна документација, датум објављивања: 12.06.2019.
3. Одлука о обустави поступка, датум објављивања: 04.07.2019.
4. Обавештење о обустави поступка јавне набавке, датум објављивања: 11.07.2019.

Јавна набавка, ЈН - 07/2019,  набавка рачунарске и мрежне опреме

1. Позив за подношење понуда, датум објављивања: 23.04.2019.
2. Конкурсна документација, датум објављивања: 23.04.2019.
3. Одлука о закључењу оквирног споразума, датум објављивања: 03.06.2019.
4. Обавештење о закљученом оквирном споразуму, датум објављивања: 03.07.2019.
5. Одлука о додели уговора - наруџбенице, датум објављивања: 18.07.2019.
6. Одлука о додели уговора - наруџбенице, датум објављивања 13.09.2019.
7. Одлука о додели уговора - наруџбенице, датум објављивања 20.09.2019.
8. Одлука о додели уговора - наруџбенице, датум објављивања 14.11.2019.
9. Одлука о додели уговора - наруџбенице, датум објављивања 20.11.2019.
10. Одлука о додели уговора - наруџбенице, датум објављивања 21.11.2019.
11. Одлука о додели уговора - наруџбенице, датум објављивања 28.11.2019.
12. Одлука о додели уговора - наруџбенице, датум објављивања 04.12.2019.
13. Одлука о додели уговора - наруџбенице, датум објављивања 05.12.2019.
14. Одлука о додели уговора - наруџбенице, датум објављивања 10.12.2019.
15. Одлука о додели уговора - наруџбенице, датум објављивања 12.12.2019.
16. Одлука о додели уговора - наруџбенице, датум објављивања 12.12.2019.
17. Одлука о додели уговора - наруџбенице, датум објављивања 13.12.2019.
18. Одлука о додели уговора - наруџбенице, датум објављивања 17.12.2019.
19. Одлука о додели уговора - наруџбенице, датум објављивања 20.12.2019.
20. Одлука о додели уговора - наруџбенице, датум објављивања 20.12.2019.
21. Одлука о додели уговора - наруџбенице, датум објављивања 23.12.2019.
22. Одлука о додели уговора - наруџбенице, датум објављивања 26.12.2019.
23. Одлука о додели уговора - наруџбенице, датум објављивања 30.12.2019.
24. Одлука о додели уговора - наруџбенице, датум објављивања 30.12.2019.
25. Одлука о додели уговора - наруџбенице, датум објављивања 07.02.2020.
26. Одлука о додели уговора - наруџбенице, датум објављивања 13.03.2020.
27. Одлука о додели уговора - наруџбенице, датум објављивања 25.06.2020.
28. Одлука о додели уговора - наруџбенице, датум објављивања 25.06.2020.
29. Одлука о додели уговора - наруџбенице, датум објављивања 25.06.2020.

Јавна набавка, ЈН - 06/2019, набавка услуге штампања материјала за образовање и рекламног материјала

1. Позив за подношење понуда, датум објављивања: 03.04.2019.
2. Конкурсна документација, датум објављивања: 03.04.2019.
3. Питања и одговори везани за конкурсну документацију - бр.1, датум објављивања: 05.04.2019.
4. Одлука о додели уговора, датум објављивања: 15.04.2019.
5. Обавештење о закљученом уговору, датум објављивања: 07.05.2019.

Јавна набавка, ЈН - 05/2019, набавка услуге мобилне телефоније

1. Позив за подношење понуда, датум објављивања: 18.02.2019.
2. Конкурсна документација, датум објављивања: 18.02.2019.
3. Одлука о додели уговора, датум објављивања: 01.03.2019.
4. Обавештење о закљученом уговору, датум објављивања: 04.04.2019.

Јавна набавка, ЈН - 04/2019, набавка канцеларијског материјала, материјала за образовање и материјала за науку

1. Позив за подношење понуда, датум објављивања: 16.01.2019.
2. Конкурсна документација, датум објављивања: 16.01.2019.
3. Одлука о додели уговора, датум објављивања: 29.01.2019.
4. Обавештење о закљученом уговору, датум објављивања: 11.02.2019.

Јавна набавка, ЈН - 03/2019, набавка радова на увођењу рачунарске и потребних делова енергетске мреже у циљу квалитетног обављања наставе у простору зграде Математичког факултета у улици Светог Николе 39

1. Позив за подношење понуда, датум објављивања: 11.01.2019.
2. Конкурсна документација, датум објављивања: 11.01.2019.
3. Одлука о додели уговора, датум објављивања: 19.02.2019.
4. Обавештење о закљученом уговору, датум објављивања: 04.04.2019.

Јавна набавка, ЈН - 02/2019, набавка намештаја

1. Позив за подношење понуда, датум објављивања: 08.01.2019.
2. Конкурсна документација, датум објављивања: 08.01.2019.
3. Питања и одговори везани за конкурсну документацију - бр.1, датум објављивања: 11.01.2019.
4. Одлука о закључењу оквирног споразума, датум објављивања: 21.01.2019.
5. Обавештење о закљученом оквирном споразуму, датум објављивања: 11.02.2019.
6. Одлука о додели уговора - наруџбенице, датум објављивања 21.02.2019.
7. Одлука о додели уговора - наруџбенице, датум објављивања 12.03.2019.
8. Одлука о додели уговора - наруџбенице, датум објављивања 23.08.2019.
9. Одлука о додели уговора - наруџбенице, датум објављивања 14.10.2019.
10. Одлука о додели уговора - наруџбенице, датум објављивања 08.11.2019.
11. Одлука о додели уговора - наруџбенице, датум објављивања 15.11.2019.
12. Одлука о додели уговора - наруџбенице, датум објављивања 22.11.2019.

Јавна набавка, ЈН - 01/2019, набавка материјала за текуће одржавање зграде и објеката

1. Позив за подношење понуда, датум објављивања: 08.01.2019.
2. Конкурсна документација, датум објављивања: 08.01.2019.
3. Питања и одговори везани за конкурсну документацију - бр.1, датум објављивања: 14.01.2019.
4. Питања и одговори везани за конкурсну документацију - бр.2, датум
објављивања: 15.01.2019.

5. Питања и одговори везани за конкурсну документацију - бр.3, датум
објављивања: 17.01.2019.

6. Измена конкурсне документације - бр.1, датум објављивања: 17.01.2019.
7. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда, датум објављивања: 17.01.2019.
8. Питања и одговори везани за конкурсну документацију - бр.4, датум објављивања: 18.01.2019.
9. Одлука о закључењу оквирног споразума, датум објављивања: 24.01.2019.
10. Обавештење о закљученом оквирном споразуму, датум објављивања: 14.02.2019.
11. Одлука о додели уговора - наруџбенице, датум објављивања 15.03.2019.
12. Одлука о додели уговора - наруџбенице, датум објављивања 18.03.2019.
13. Одлука о додели уговора - наруџбенице, датум објављивања 02.04.2019.
14. Одлука о додели уговора - наруџбенице, датум објављивања 12.04.2019.
15. Одлука о додели уговора - наруџбенице, датум објављивања 09.09.2019.
16. Одлука о додели уговора - наруџбенице, датум објављивања 10.09.2019.
17. Одлука о додели уговора - наруџбенице, датум објављивања 11.10.2019.
18. Одлука о додели уговора - наруџбенице, датум објављивања 08.11.2019.
19. Одлука о додели уговора - наруџбенице , датум објављивања 19.12.2019.
20. Одлука о додели уговора - наруџбенице, датум објављивања 19.12.2019.
21. Одлука о додели уговора - наруџбенице, датум објављивања 17.01.2020.


2018.

ИЗМЕНА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2018. ГОДИНУ - бр.1

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2018. ГОДИНУ

Јавна набавка, ЈН - 10/2018, набавка додатних радова на адаптацији и реконструкцији простора у згради Математичког факултета у улици Светог Николе бр. 39 - преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда

1. Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда
2. Конкурсна документација
3. Одлука о додели уговора
4. Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка, ЈН - 09/2018, набавка електричне енергије за потребе Математичког факултета Универзитета у Београду, на местима потрошње Ватрослава Јагића 5, Волгина 7 и Светог Николе 39

1. Позив за подношење понуда
2. Конкурсна документација
3. Измена конкурсне документације - бр.1
4. Пречишћен текст конкурсне документације
5. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
6. Одлука о додели уговора
7. Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка, ЈН - 08/2018, набавка радова на реконструкцији рачунарске и потребних делова енергетске мреже у циљу квалитетног обављања наставе у простору зграде Математичког факултета у улици Студентски трг бр. 16

1. Позив за подношење понуда
2. Конкурсна документација
3. Одлука о додели уговора
4. Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка, ЈН - 07/2018, набавка услуге штампања уџбеника "Одабрани текстови из астрономије"

1. Позив за подношење понуда
2. Конкурсна документација
3. Одлука о додели уговора
4. Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка, ЈН - 06/2018, набавка услуге штампања збирке задатака "Збирка задатака из аналитичке геометрије"

1. Позив за подношење понуда
2. Конкурсна документација
3. Одлука о додели уговора
4. Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка, ЈН - 05/2018, набавка услуге штампања материјала за образовање и рекламног материјала

1. Позив за подношење понуда
2. Конкурсна документација
3. Питања и одговори везани за конкурсну документацију - бр. 1
4. Одлука о додели уговора
5. Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка, ЈН - 04/2018, набавка рачунарске и мрежне опреме

1. Позив за подношење понуда
2. Конкурсна документација
3. Одлука о закључењу оквирног споразума
4. Измена одлуке о закључењу оквирног споразума
5. Обавештење о закљученом оквирном споразуму
6. Одлука о додели уговора - наруџбенице
7. Одлука о додели уговора - наруџбенице
8. Одлука о додели уговора - наруџбенице
9. Одлука о додели уговора - наруџбенице
10. Одлука о додели уговора - наруџбенице
11. Одлука о обустави поступка доделе уговора - наруџбенице
12. Одлука о додели уговора - наруџбенице
13. Одлука о додели уговора - наруџбенице
14. Одлука о додели уговора - наруџбенице
15. Одлука о додели уговора - наруџбенице

Јавна набавка, ЈН - 03/2018, набавка клима уређаја са монтажом

1. Позив за подношење понуда
2. Конкурсна документација
3. Питања и одговори везани за конкурсну документацију - бр. 1
4. Измена конкурсне документације - бр.1
5. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
6. Питања и одговори везани за конкурсну документацију - бр. 2
7. Одлука о закључењу оквирног споразума
8. Обавештење о закљученом оквирном споразуму

Јавна набавка, ЈН - 02/2018, набавка канцеларијског материјала, материјала за образовање и материјала за науку

1. Позив за подношење понуда
2. Конкурсна документација
3. Измена конкурсне документације - бр. 1
4. Питања и одговори везани за конкурсну документацију - бр. 1
5. Измена конкурсне документације - бр. 2
6. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
7. Одлука о додели уговора
8. Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка, ЈН - 1/2018, набавка услуге штампања уџбеника "Операциона истраживања" и "Дискретне структуре 2"

1. Позив за подношење понуда
2. Конкурсна документација
3. Одлука о додели уговора
4. Обавештење о закљученом уговору

2017.

ИЗМЕНА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2017. ГОДИНУ - бр. 1

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2017. ГОДИНУ.

Јавна набавка, ЈН - 12/2017, набавка рачунарске опреме

1. Позив за подношење понуда
2. Конкурсна документација
3. Одлука о додели уговора
4. Одлука о обустави поступка
5. Обавештење о обустави поступка јавне набавке - Партија 2
6. Обавештење о закљученом уговору - Партија 1

Јавна набавка, ЈН - 11/2017, набавка услуге штампања књиге "Оперативни системи"

1. Позив за подношење понуда
2. Конкурсна документација
3. Одлука о додели уговора
4. Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка, ЈН - 10/2017, набавка радова на адаптацији и реконструкцији простора у згради Математичког факултета у улици Светог Николе 39

1. Позив за подношење понуда
2. Конкурсна документација
3. Питања и одговори везани за конкурсну документацију - бр. 1
4. Измена конкурсне документације - бр. 1
5. Одлука о додели уговора
6. Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка, ЈН - 09/2017, набавка електричне енергије за потребе Математичког факултета, Универзитет у Београду, на местима потрошње Ватрослава Јагића 5 и Волгина 7

1. Позив за подношење понуда
2. Конкурсна документација
3. Одлука о додели уговора
4. Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка, ЈН - 08/2017, набавка услуге штампања књиге "Активна галактичка језгра"

1. Позив за подношење понуда
2. Конкурсна документација
3. Одлука о додели уговора
4. Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка, ЈН - 07/2017, набавка услуге штампања збирке задатака "Збирка решених задатака из увода у нумеричку математику"

1. Позив за подношење понуда
2. Конкурсна документација
3. Питања и одговори везани за конкурсну документацију - бр.1
4. Одлука о додели уговора
5. Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка, ЈН - 06/2017, набавка рачунарске опреме

1. Позив за подношење понуда
2. Конкурсна документација
3. Питања и одговори везани за конкурсну документацију - бр.1
4. Одлука о додели уговора
5. Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка, ЈН - 05/2017, набавка услуге штампања књиге "Математичко моделирање"

1. Позив за подношење понуда
2. Конкурсна документација
3. Одлука о додели уговора
4. Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка, ЈН - 04/2017, набавка услуге штампања материјала за образовање и рекламног материјала

1. Позив за подношење понуда
2. Конкурсна документација
3. Одлука о додели уговора
4. Обавештење о закљученом уговору

 

Јавна набавка, ЈН - 03/2017, набавка услуге штампања књиге "Елементи финансијске математике"

1. Позив за подношење понуда
2. Конкурсна документација
3. Одлука о додели уговора
4. Обавештење о закљученом уговору

 

Јавна набавка, ЈН - 02/2017, набавка услуге мобилне телефоније

1. Позив за подношење понуда
2. Конкурсна документација
3. Питања и одговори везани за конкурсну документацију - бр.1
4. Измена конкурсне документације - бр.1
5. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
6. Одлука о додели уговора
7. Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права
8. Обавештење о закљученом уговору

 

Јавна набавка, ЈН - 01/2017, набавка канцеларијског материјала и материјала за образовање

1. Позив за подношење понуда
2. Конкурсна документација
3. Одлука о додели уговора - Партија 1
4. Одлука о обустави поступка јавне набавке - Партија 2
5. Обавештење о обустави поступка јавне набавке - Партија 2
6. Обавештење о закљученом уговору - Партија 1

 

2016.

ДОПУНА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2016. ГОДИНУ

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2016. ГОДИНУ

Јавна набавка мале вредности, ЈН - 09/2016, набавка услуге ремонта електричних инсталација у згради Математичког факултета

1. Позив за подношење понуда

1. Позив за подношење понуда
2. Конкурсна документација
3. Одлука о додели уговора
4. Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка мале вредности, ЈН - 08/2016, набавка рачунарске опреме

1. Позив за подношење понуда
2. Конкурсна документација
3. Одлука о додели уговора - Партија 1
4. Одлука о обустави поступка јавне набавке - Партија 2 и Партија 3
5. Обавештење о обустави поступка јавне набавке за Партију2 и Партију3
6. Обавештење о закљученом уговору - Партија 1

Јавна набавка мале вредности, ЈН - 07/2016, услуга штампања уџбеника са збирком решених задатака за информатичаре "Анализа 3"

1. Позив за подношење понуда
2. Конкурсна документација
3. Одлука о додели уговора
4. Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка мале вредности, ЈН - 06/2016, услуга штампања књиге "Пројективна геометрија равни"

1. Позив за подношење понуда
2. Конкурсна документација
3. Одлука о додели уговора
4. Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка мале вредности, ЈН - 05/2016, набавка услуге штампања књиге "Стохастички модели у операционим истраживањима"

1. Позив за подношење понуда
2. Конкурсна документација
3. Одлука о додели уговора
4. Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка рачунарске опреме, ЈН-04/2016

1. Позив за подношење понуда
2. Конкурсна документација
3. Одлука о додели уговора - Партија 1 и Партија 3
4. Одлука о обустави поступка јавне набавке - Партија 2 и Партија 4
5. Обавештење о обустави поступка јавне набавке за Партију2 и Партију4
6. Обавештење о закљученим уговорима за Партију 1 и Партију 3

Јавна набавка мале вредности, ЈН-03/2016, набавка услуге штампања књиге "АСТРОБИОЛОГИЈА"

1. Позив за подношење понуда
2. Конкурсна документација
3. Појашњење конкурсне документације, питања и одговори бр. 1
4. Измењена конкурсна документација
5. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
6. Одлука о додели уговора
7. Обавештење о закљученом уговору

 

Јавна набавка електричне енергије на местима потрошње Ватрослава Јагића 5 и Волгина 7, отворени поступак, ознака и бр. ЈН-02/2016.

1. Позив за подношење понуда
2. Конкурсна документација
3. Одлука о додели уговора
4. Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка мале вредности, 01/2016, услуге штампе

1. Позив  за подношење понуда
2. Конкурсна документација
3. Позиви за достављање понуда и конкурсна документација, питања и одговори, 1
4. Позиви за достављање понуда и конкурсна документација, питања и одговори, 2
5. Позиви за достављање понуда и конкурсна документација, питања и одговори, 3
6. Конкурсна документација-измењена верзија
7. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
8. Позиви за достављање понуда и конкурсна документација, питања и одговори, 4
9. Позиви за достављање понуда и конкурсна документација, питања и одговори, 5
10. Одлука о додели уговора
11. Обавештење о закљученом уговору

2015.

Јавна набавка мале вредности, бр. 03/2015, набавка добара - пројектори

1. Позив за подношење понуда
2. Конкурсна документација
3. Одлука о додели уговора
4. Обавештење о закљученом уговору

-----------------------------------------------------------------------------------------

Јавна набавка мале вредности, бр. 02/2015, набавка добара - пројектори

1. Позив за подношење понуда
2. Конкурсна документација
3. Одлука о додели уговора
4. Обавештење о закљученом уговору

-----------------------------------------------------------------------------------------

Јавна набавка мале вредности, бр. 01/2015 - услуге мобилне телефоније

1.1. Одлука о покретању поступка јавне набавке мале вредности, бр. 01/2015
1.2. Позив за подношење понуда и конкурсна документација
1.3. Позиви за достављање понуда и конкурсна документација, питања и одговори,1
1.4. Допуна одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности, бр. 01/2015, услуге мобилне телефоније
1.5. Измена позива за достављане понуда и конкурсне документације
1.6. Позиви за достављање понуда и конкурсна документација, питања и одговори,2
1.7. Позиви за достављање понуда и конкурсна документација, питања и одговори,3
1.8. Измена позива за достављане понуда и конкусрне документације
1.9. Позиви за достављање понуда и конкурсна документација, питања и одговори,4
1.10. Позиви за достављање понуда и конкурсна документација, питања и одговори,5
2. Одлука о избору најповољније понуде

2014.

ЈАВНА НАБАВКА бр. 02/2014

1. Одлуку о покретању поступка
2. Позив за подношење понуда
3. Конкурсна документација
4. Остала документа у оквиру конкурсне документациије (шематски приказ столарије)
5. Менично писмо овлашћење
6. Одлука - избор најповољније понуде

-----------------------------------------------------------------------------------------

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ,  услуге мобилне телефоније, бр. 01/2014.

1. Одлука о покретању поступка
2. Конкурсна документација и позив за подношење понуда
3. Измена конкурсне документације
4. Измена бр. 2 конкурсне документације
5. Измена бр. 3 конкурсне документације
6. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
7. Одлука
8. Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права
9. Одлука - обустава поступка јавне набавке

 

 

2013.

 

ЈАВНА НАБАВКА БР. 55/2013 - услуге штампања књиге

1. Одлука о покретању поступка
2. Конкурсна документација и позив за подношење понуда
3. Одлука - избор најповољније понуде

-----------------------------------------------------------------------------------------

ЈАВНА НАБАВКА БР. 54/2013 - рачунарска опрема, лаптоп рачунар

1. Одлука о покретању поступка
2. Конкурсна документација и позив за подношење понуда
3. Одлука - избор најповољније понуде

-----------------------------------------------------------------------------------------

ЈАВНА НАБАВКА БР. 53/2013 - рачунарска опрема

1. Одлука о покретању поступка
2. Конкурсна документација и позив за подношење понуда
3. Одлука - избор најповољније понуде

-----------------------------------------------------------------------------------------

ЈАВНА НАБАВКА БР. 52/2013 - материјал за одржавање хигијене

1. Одлука о покретању поступка
2. Конкурсна документација и позив за подношење понуда
3. Одлука - избор најповољније понуде

-----------------------------------------------------------------------------------------

ЈАВНА НАБАВКА БР. 51/2013 - рачунарска опрема

1. Одлука о покретању поступка
2. Конкурсна документација и позив за подношење понуда

-----------------------------------------------------------------------------------------

ЈАВНА НАБАВКА БР. 50/2013 - рачунарска опрема

1. Одлука о покретању поступка
2. Конкурсна документација и позив за подношење понуда
3. Одлука - избор најповољније понуде

-----------------------------------------------------------------------------------------

ЈАВНА НАБАВКА БР. 49/2013 - услуге штампања књиге

1. Одлука о покретању поступка
2. Конкурсна документација и позив за подносење понуда
3. Одлука - избор најповољније понуде

-----------------------------------------------------------------------------------------

ЈАВНА НАБАВКА БР. 48/2013 - услуге мобилне телефоније

1. Одлука о покретању поступка
2. Конкурсна документација и позив за подношење понуда
3. Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права
4. Решење-прекид застоја поступка
5. Одлука-обустава поступка јавне набавке

 


Вести и дешавања


Активности на семинарима

све вести