Јавне набавке

2018.

ИЗМЕНА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2018. ГОДИНУ - бр.1

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2018. ГОДИНУ.

Јавна набавка, ЈН - 10/2018, набавка додатних радова на адаптацији и реконструкцији простора у згради Математичког факултета у улици Светог Николе бр. 39 - преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда

1. Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда
2. Конкурсна документација
3. Одлука о додели уговора
4. Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка, ЈН - 09/2018, набавка електричне енергије за потребе Математичког факултета Универзитета у Београду, на местима потрошње Ватрослава Јагића 5, Волгина 7 и Светог Николе 39

1. Позив за подношење понуда
2. Конкурсна документација
3. Измена конкурсне документације - бр.1
4. Пречишћен текст конкурсне документације
5. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
6. Одлука о додели уговора
7. Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка, ЈН - 08/2018, набавка радова на реконструкцији рачунарске и потребних делова енергетске мреже у циљу квалитетног обављања наставе у простору зграде Математичког факултета у улици Студентски трг бр. 16

1. Позив за подношење понуда
2. Конкурсна документација
3. Одлука о додели уговора
4. Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка, ЈН - 07/2018, набавка услуге штампања уџбеника "Одабрани текстови из астрономије"

1. Позив за подношење понуда
2. Конкурсна документација
3. Одлука о додели уговора
4. Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка, ЈН - 06/2018, набавка услуге штампања збирке задатака "Збирка задатака из аналитичке геометрије"

1. Позив за подношење понуда
2. Конкурсна документација
3. Одлука о додели уговора
4. Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка, ЈН - 05/2018, набавка услуге штампања материјала за образовање и рекламног материјала

1. Позив за подношење понуда
2. Конкурсна документација
3. Питања и одговори везани за конкурсну документацију - бр. 1
4. Одлука о додели уговора
5. Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка, ЈН - 04/2018, набавка рачунарске и мрежне опреме

1. Позив за подношење понуда
2. Конкурсна документација
3. Одлука о закључењу оквирног споразума
4. Измена одлуке о закључењу оквирног споразума
5. Обавештење о закљученом оквирном споразуму
6. Одлука о додели уговора - наруџбенице
7. Одлука о додели уговора - наруџбенице
8. Одлука о додели уговора - наруџбенице
9. Одлука о додели уговора - наруџбенице
10. Одлука о додели уговора - наруџбенице
11. Одлука о обустави поступка доделе уговора - наруџбенице
12. Одлука о додели уговора - наруџбенице

Јавна набавка, ЈН - 03/2018, набавка клима уређаја са монтажом

1. Позив за подношење понуда
2. Конкурсна документација
3. Питања и одговори везани за конкурсну документацију - бр. 1
4. Измена конкурсне документације - бр.1
5. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
6. Питања и одговори везани за конкурсну документацију - бр. 2
7. Одлука о закључењу оквирног споразума
8. Обавештење о закљученом оквирном споразуму

Јавна набавка, ЈН - 02/2018, набавка канцеларијског материјала, материјала за образовање и материјала за науку

1. Позив за подношење понуда
2. Конкурсна документација
3. Измена конкурсне документације - бр. 1
4. Питања и одговори везани за конкурсну документацију - бр. 1
5. Измена конкурсне документације - бр. 2
6. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
7. Одлука о додели уговора
8. Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка, ЈН - 1/2018, набавка услуге штампања уџбеника "Операциона истраживања" и "Дискретне структуре 2"

1. Позив за подношење понуда
2. Конкурсна документација
3. Одлука о додели уговора
4. Обавештење о закљученом уговору

2017.

ИЗМЕНА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2017. ГОДИНУ - бр. 1

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2017. ГОДИНУ.

Јавна набавка, ЈН - 12/2017, набавка рачунарске опреме

1. Позив за подношење понуда
2. Конкурсна документација
3. Одлука о додели уговора
4. Одлука о обустави поступка
5. Обавештење о обустави поступка јавне набавке - Партија 2
6. Обавештење о закљученом уговору - Партија 1

Јавна набавка, ЈН - 11/2017, набавка услуге штампања књиге "Оперативни системи"

1. Позив за подношење понуда
2. Конкурсна документација
3. Одлука о додели уговора
4. Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка, ЈН - 10/2017, набавка радова на адаптацији и реконструкцији простора у згради Математичког факултета у улици Светог Николе 39

1. Позив за подношење понуда
2. Конкурсна документација
3. Питања и одговори везани за конкурсну документацију - бр. 1
4. Измена конкурсне документације - бр. 1
5. Одлука о додели уговора
6. Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка, ЈН - 09/2017, набавка електричне енергије за потребе Математичког факултета, Универзитет у Београду, на местима потрошње Ватрослава Јагића 5 и Волгина 7

1. Позив за подношење понуда
2. Конкурсна документација
3. Одлука о додели уговора
4. Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка, ЈН - 08/2017, набавка услуге штампања књиге "Активна галактичка језгра"

1. Позив за подношење понуда
2. Конкурсна документација
3. Одлука о додели уговора
4. Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка, ЈН - 07/2017, набавка услуге штампања збирке задатака "Збирка решених задатака из увода у нумеричку математику"

1. Позив за подношење понуда
2. Конкурсна документација
3. Питања и одговори везани за конкурсну документацију - бр.1
4. Одлука о додели уговора
5. Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка, ЈН - 06/2017, набавка рачунарске опреме

1. Позив за подношење понуда
2. Конкурсна документација
3. Питања и одговори везани за конкурсну документацију - бр.1
4. Одлука о додели уговора
5. Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка, ЈН - 05/2017, набавка услуге штампања књиге "Математичко моделирање"

1. Позив за подношење понуда
2. Конкурсна документација
3. Одлука о додели уговора
4. Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка, ЈН - 04/2017, набавка услуге штампања материјала за образовање и рекламног материјала

1. Позив за подношење понуда
2. Конкурсна документација
3. Одлука о додели уговора
4. Обавештење о закљученом уговору

 

Јавна набавка, ЈН - 03/2017, набавка услуге штампања књиге "Елементи финансијске математике"

1. Позив за подношење понуда
2. Конкурсна документација
3. Одлука о додели уговора
4. Обавештење о закљученом уговору

 

Јавна набавка, ЈН - 02/2017, набавка услуге мобилне телефоније

1. Позив за подношење понуда
2. Конкурсна документација
3. Питања и одговори везани за конкурсну документацију - бр.1
4. Измена конкурсне документације - бр.1
5. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
6. Одлука о додели уговора
7. Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права
8. Обавештење о закљученом уговору

 

Јавна набавка, ЈН - 01/2017, набавка канцеларијског материјала и материјала за образовање

1. Позив за подношење понуда
2. Конкурсна документација
3. Одлука о додели уговора - Партија 1
4. Одлука о обустави поступка јавне набавке - Партија 2
5. Обавештење о обустави поступка јавне набавке - Партија 2
6. Обавештење о закљученом уговору - Партија 1

 

2016.

ДОПУНА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2016. ГОДИНУ

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2016. ГОДИНУ

Јавна набавка мале вредности, ЈН - 09/2016, набавка услуге ремонта електричних инсталација у згради Математичког факултета

1. Позив за подношење понуда

1. Позив за подношење понуда
2. Конкурсна документација
3. Одлука о додели уговора
4. Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка мале вредности, ЈН - 08/2016, набавка рачунарске опреме

1. Позив за подношење понуда
2. Конкурсна документација
3. Одлука о додели уговора - Партија 1
4. Одлука о обустави поступка јавне набавке - Партија 2 и Партија 3
5. Обавештење о обустави поступка јавне набавке за Партију2 и Партију3
6. Обавештење о закљученом уговору - Партија 1

Јавна набавка мале вредности, ЈН - 07/2016, услуга штампања уџбеника са збирком решених задатака за информатичаре "Анализа 3"

1. Позив за подношење понуда
2. Конкурсна документација
3. Одлука о додели уговора
4. Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка мале вредности, ЈН - 06/2016, услуга штампања књиге "Пројективна геометрија равни"

1. Позив за подношење понуда
2. Конкурсна документација
3. Одлука о додели уговора
4. Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка мале вредности, ЈН - 05/2016, набавка услуге штампања књиге "Стохастички модели у операционим истраживањима"

1. Позив за подношење понуда
2. Конкурсна документација
3. Одлука о додели уговора
4. Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка рачунарске опреме, ЈН-04/2016

1. Позив за подношење понуда
2. Конкурсна документација
3. Одлука о додели уговора - Партија 1 и Партија 3
4. Одлука о обустави поступка јавне набавке - Партија 2 и Партија 4
5. Обавештење о обустави поступка јавне набавке за Партију2 и Партију4
6. Обавештење о закљученим уговорима за Партију 1 и Партију 3

Јавна набавка мале вредности, ЈН-03/2016, набавка услуге штампања књиге "АСТРОБИОЛОГИЈА"

1. Позив за подношење понуда
2. Конкурсна документација
3. Појашњење конкурсне документације, питања и одговори бр. 1
4. Измењена конкурсна документација
5. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
6. Одлука о додели уговора
7. Обавештење о закљученом уговору

 

Јавна набавка електричне енергије на местима потрошње Ватрослава Јагића 5 и Волгина 7, отворени поступак, ознака и бр. ЈН-02/2016.

1. Позив за подношење понуда
2. Конкурсна документација
3. Одлука о додели уговора
4. Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка мале вредности, 01/2016, услуге штампе

1. Позив  за подношење понуда
2. Конкурсна документација
3. Позиви за достављање понуда и конкурсна документација, питања и одговори, 1
4. Позиви за достављање понуда и конкурсна документација, питања и одговори, 2
5. Позиви за достављање понуда и конкурсна документација, питања и одговори, 3
6. Конкурсна документација-измењена верзија
7. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
8. Позиви за достављање понуда и конкурсна документација, питања и одговори, 4
9. Позиви за достављање понуда и конкурсна документација, питања и одговори, 5
10. Одлука о додели уговора
11. Обавештење о закљученом уговору

2015.

Јавна набавка мале вредности, бр. 03/2015, набавка добара - пројектори

1. Позив за подношење понуда
2. Конкурсна документација
3. Одлука о додели уговора
4. Обавештење о закљученом уговору

-----------------------------------------------------------------------------------------

Јавна набавка мале вредности, бр. 02/2015, набавка добара - пројектори

1. Позив за подношење понуда
2. Конкурсна документација
3. Одлука о додели уговора
4. Обавештење о закљученом уговору

-----------------------------------------------------------------------------------------

Јавна набавка мале вредности, бр. 01/2015 - услуге мобилне телефоније

1.1. Одлука о покретању поступка јавне набавке мале вредности, бр. 01/2015
1.2. Позив за подношење понуда и конкурсна документација
1.3. Позиви за достављање понуда и конкурсна документација, питања и одговори,1
1.4. Допуна одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности, бр. 01/2015, услуге мобилне телефоније
1.5. Измена позива за достављане понуда и конкурсне документације
1.6. Позиви за достављање понуда и конкурсна документација, питања и одговори,2
1.7. Позиви за достављање понуда и конкурсна документација, питања и одговори,3
1.8. Измена позива за достављане понуда и конкусрне документације
1.9. Позиви за достављање понуда и конкурсна документација, питања и одговори,4
1.10. Позиви за достављање понуда и конкурсна документација, питања и одговори,5
2. Одлука о избору најповољније понуде

2014.

ЈАВНА НАБАВКА бр. 02/2014

1. Одлуку о покретању поступка
2. Позив за подношење понуда
3. Конкурсна документација
4. Остала документа у оквиру конкурсне документациије (шематски приказ столарије)
5. Менично писмо овлашћење
6. Одлука - избор најповољније понуде

-----------------------------------------------------------------------------------------

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ,  услуге мобилне телефоније, бр. 01/2014.

1. Одлука о покретању поступка
2. Конкурсна документација и позив за подношење понуда
3. Измена конкурсне документације
4. Измена бр. 2 конкурсне документације
5. Измена бр. 3 конкурсне документације
6. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
7. Одлука
8. Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права
9. Одлука - обустава поступка јавне набавке

 

 

2013.

 

ЈАВНА НАБАВКА БР. 55/2013 - услуге штампања књиге

1. Одлука о покретању поступка
2. Конкурсна документација и позив за подношење понуда
3. Одлука - избор најповољније понуде

-----------------------------------------------------------------------------------------

ЈАВНА НАБАВКА БР. 54/2013 - рачунарска опрема, лаптоп рачунар

1. Одлука о покретању поступка
2. Конкурсна документација и позив за подношење понуда
3. Одлука - избор најповољније понуде

-----------------------------------------------------------------------------------------

ЈАВНА НАБАВКА БР. 53/2013 - рачунарска опрема

1. Одлука о покретању поступка
2. Конкурсна документација и позив за подношење понуда
3. Одлука - избор најповољније понуде

-----------------------------------------------------------------------------------------

ЈАВНА НАБАВКА БР. 52/2013 - материјал за одржавање хигијене

1. Одлука о покретању поступка
2. Конкурсна документација и позив за подношење понуда
3. Одлука - избор најповољније понуде

-----------------------------------------------------------------------------------------

ЈАВНА НАБАВКА БР. 51/2013 - рачунарска опрема

1. Одлука о покретању поступка
2. Конкурсна документација и позив за подношење понуда

-----------------------------------------------------------------------------------------

ЈАВНА НАБАВКА БР. 50/2013 - рачунарска опрема

1. Одлука о покретању поступка
2. Конкурсна документација и позив за подношење понуда
3. Одлука - избор најповољније понуде

-----------------------------------------------------------------------------------------

ЈАВНА НАБАВКА БР. 49/2013 - услуге штампања књиге

1. Одлука о покретању поступка
2. Конкурсна документација и позив за подносење понуда
3. Одлука - избор најповољније понуде

-----------------------------------------------------------------------------------------

ЈАВНА НАБАВКА БР. 48/2013 - услуге мобилне телефоније

1. Одлука о покретању поступка
2. Конкурсна документација и позив за подношење понуда
3. Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права
4. Решење-прекид застоја поступка
5. Одлука-обустава поступка јавне набавке

 
Вести и дешавања


Активности на семинарима

све вести