Финансијске обавезе студената

 

Заостале рате школарина потребно је измирити до 12.8.2022.
Студенти који не измире своје обавезе до 12.8.2022. године, неће бити у могућности да пријаве испите за испитни рок сеп1 2022 и сеп2 2022. Одлуку можете видети и преузети овде.

 

Опште информације

Све уплате врше се на рачун Математичког факултета број: 840-181 5666-68

Напомена: уплате и ПНБ (позив на број)

Школарину, као и остале врсте уплата, студенти треба да обаве тако што попуњавају ПНБ по моделу 97. Тачан ПНБ, за сваку врсту уплате, види се исписан на страници у електронском индексу. ПНБ је јединствен за сваког студента, што значи да последњих осам цифара представља број индекса.

Пример можете погледати овде.

Уплате треба обавити најкасније 3 дана пре завршетка неког конкурса одн. рока за уплате.

ШКОЛСКА 2022/2023. ГОДИНА

Одлука о висини школарине и ценовнику услуга за школску 2022/2023. годину

1. рата се уплаћује приликом уписа – 40 000,00 динара; (студенти могу прву платити у два дела: 25 000,00 динара приликом уписа, а 15 000,00 динара до 15.11.2022. године)
Остатак школарине дели се у пет једнаких рата по следећем ритму (важи за све нивое студија):
2. рата до 14.1.2023.
3. рата до 28.2.2023.
4. рата до 31.3.2023.
5. рата до 13.5.2023.
6. рата до 12.8.2023.

Самофинансирајући студенти су дужни да се упишу у школску 2022/2023. годину са минималним бројем ЕСПБ, које одређује надлежно Министарство.

Студенти који су на буџету могу да упишу и више од 60 ЕСПБ у школској 2022/2023. години, уз одговарајућу доплату по ЕСП боду.
Студенти на сва три нивоа студија који се уписују као самофинансирајући, а школарина им је сведена на нула динара, дужни су да уплате 1000,00 дин приликом уписа због таксе коју Факултет плаћа Универзитету.

 

Основне академске студије (ОАС) 2022/2023

Студенти који се уписују у наредну годину основних академских студија (ОАС) у школској 2022/2023. години

 

Мастер (МАС) и докторске академске студије (ДАС) 2022/2023

Накнада за трошкове подношења пријаве на конкурс за упис на мастер и докторске академске студије у школској 2022/2023. години износи 6500,00 динара.

Студенти који се први пут уписују на МАС у школској 2022/2023. години

Студенти који се уписују у наредну годину студија МАС у школској 2022/2023. години

Студенти који се први пут уписују на ДАС у школској 2022/2023. години

Студенти који се уписују у наредну годину студија ДАС у школској 2022/2023. години
Вести и дешавања


Активности на семинарима

све вести