Финансијске обавезе студената

Школска 2017/2018.

Опште информације

Напомена: уплате и ПНБ (позив на број)

Школарину, као и остале врсте уплата, студенти треба да обаве тако што попуњавају ПНБ по моделу 97. Тачан ПНБ, за сваку врсту уплате, види се исписан на страници у електронском индексу. ПНБ је јединствен за сваког студента, што значи да последњих осам цифара представља број индекса.

Пример можете погледати овде.

Уплате треба обавити најкасније 3 дана пре завршетка неког конкурса одн. рока за уплате.

Одлука о висини школарине и ценовнику услуга за школску 2017/2018. годину

Све уплате врше се на рачун Математичког факултета број: 840-181 5666-68

Прва рата уплаћује се приликом уписа.

Остатак школарине дели се у пет једнаких рата по следећем ритму (важи за све нивое студија):

2. рата до 14.01.2018.
3. рата до 28.02.2018.
4. рата до 31.03.2018.
5. рата до 13.05.2018.
6. рата до 12.08.2018.

Самофинансирајући студенти су дужни да се упишу у школску 2017/2018. годину са минимални бројем ЕСПБ, које одређује надлежно Министарство.

Финансијске молбе за смањење школарине у школској 2017/18. години

Студенти који су на буџету могу да упишу и више од 60 ЕСПБ у школској 2017/2018. години, уз одговарајућу доплату по ЕСП боду.


Основне академске студије (ОАС) 2017/2018

Одлука о висини школарине и ценовнику услуга за школску 2017/2018. годину

Студенти који се уписују у наредну годину основних академских студија (ОАС) у школској 2017/2018. години

Мастер (МАС) и докторске академске студије (ДАС) 2017/2018

Накнада за трошкове подношења пријаве на конкурс за упис на мастер и докторске академске студије у школској 2017/2018. години износи 6500,00 дин. према Одлуци број: 556/1 од 18.09.2017.

Студенти који се први пут уписују на МАС у школској 2017/2018. години

Студенти који се уписују у наредну годину студија МАС у школској 2017/2018. години

Студенти који се први пут уписују на ДАС у школској 2017/2018. години

Студенти који се уписују у наредну годину студија ДАС у школској 2017/2018. години

Школска 2016/2017.

Одлука о измирењу доспелих финансијских обавеза у школској 2016/2017. години

Одлука о измирењу  I рате школарине за 2016/2017. годину

Финансије  - основне академске студије

Финансије - мастер академске студије

Финансије - докторске академске студије

Молбе - смањење школарине

Одлука о статусу мировања за школску 2015/2016. годину

Одлука о финансијама за продужену годину

Одлука о висини школарине и ценовнику услуга за школску 2016/2017. годину
Вести и дешавања


Активности на семинарима

све вести