Финансијске обавезе студената

Школска 2017/2018.

Опште информације

Одлука о висини школарине и ценовнику услуга за школску 2017/2018. годину

Све уплате врше се на рачун Математичког факултета број: 840-181 5666-68

Прва рата уплаћује се приликом уписа.
Остатак школарине дели се у пет једнаких рата по следећем ритму (важи за све нивое студија):

    2. рата до 14.01.2018.
    3. рата до 28.02.2018.
    4. рата до 31.03.2018.
    5. рата до 13.05.2018.
    6. рата до 12.08.2018.

Самофинансирајући студенти су дужни да се упишу у школску 2017/2018. годину  са минимални бројем ЕСПБ, које одређује надлежно Министарство.

Студенти који су на буџету могу да упишу и више од 60 ЕСПБ у школској 2017/2018. години, уз одговарајућу доплату по ЕСП боду.


Основне академске студије (ОАС) 2017/2018

Студенти који се први пут уписују на основне академске студије (ОАС) у школској 2017/2018. години

Студенти који се уписују у наредну годину основних академских студија (ОАС) у школској 2017/2018. години

 

Мастер (МАС) и докторске академске студије (ДАС) 2017/2018

Накнада за трошкове подношења пријаве на конкурс за упис на мастер  и докторске академске студије у школској 2017/2018. години  износи 6500,оо дин. према Одлуци број: 556/1 од 18.09.2017.

Студенти који се први пут уписују на МАС у школској 2017/2018. години

Студенти који се уписују у наредну годину студија МАС у школској 2017/2018. години

Студенти који се први пут уписују на ДАС у школској 2017/2018. години

Студенти који се уписују у наредну годину студија ДАС у школској 2017/2018. години

 

 

Школска 2016/2017.

Одлука о измирењу доспелих финансијских обавеза у школској 2016/2017. години
Одлука о измирењу  I рате школарине за 2016/2017. годину
Финансије - основне академске студије
Финансије - мастер академске студије
Финансије - докторске академске студије
Молбе - смањење школарине
Одлука о статусу мировања за школску 2015/2016. годину
Одлука о финансијама за продужену годину
Одлука о висини школарине и ценовнику услуга за школску 2016/2017. годину

 

 
Вести и дешавања


Активности на семинарима

све вести