Финансијске обавезе студената

Студенти који нису измирили своје финнсијске обавезе до 12.08.2019. неће моћи да пријаве испите за испитне рокове Септембар1 2019 и Септембар2 2019 на основу одлуке продекана. 

Опште информације

Све уплате врше се на рачун Математичког факултета број: 840-181 5666-68

Напомена: уплате и ПНБ (позив на број)

Школарину, као и остале врсте уплата, студенти треба да обаве тако што попуњавају ПНБ по моделу 97. Тачан ПНБ, за сваку врсту уплате, види се исписан на страници у електронском индексу. ПНБ је јединствен за сваког студента, што значи да последњих осам цифара представља број индекса.

Пример можете погледати овде.

Уплате треба обавити најкасније 3 дана пре завршетка неког конкурса одн. рока за уплате.

ШКОЛСКА 2018/2019. ГОДИНА

Одлука о висини школарине и ценовнику услуга за школску 2018/2019. годину

1. рата се уплаћује приликом уписа
Остатак школарине дели се у пет једнаких рата по следећем ритму (важи за све нивое студија):
2. рата до 14.01.2019.
3. рата до 28.02.2019.
4. рата до 31.03.2019.
5. рата до 13.05.2019.
6. рата до 12.08.2019.

Самофинансирајући студенти су дужни да се упишу у школску 2018/2019. годину са минималним бројем ЕСПБ, које одређује надлежно Министарство.

Студенти који су на буџету могу да упишу и више од 60 ЕСПБ у школској 2018/2019. години, уз одговарајућу доплату по ЕСП боду.

Студенти који су били на мировању у школској 2017/2018. години

Одлука бр. 610/1 од 12.09.2018. на основу члана 42. Статута Математичког факултета.


Основне академске студије (ОАС) 2018/2019

Студенти који се уписују у наредну годину основних академских студија (ОАС) у школској 2018/2019. години

Мастер (МАС) и докторске академске студије (ДАС) 2018/2019

Накнада за трошкове подношења пријаве на конкурс за упис на мастер и докторске академске студије у школској 2018/2019. години износи 6500,00 дин. према Одлуци број: 609/6 од 12.09.2018.

Студенти који се први пут уписују на МАС у школској 2018/2019. години

Студенти који се уписују у наредну годину студија МАС у школској 2018/2019. години

Студенти који се први пут уписују на ДАС у школској 2018/2019. години

Студенти који се уписују у наредну годину студија ДАС у школској 2018/2019. години
Вести и дешавања


Активности на семинарима

све вести