Математика

Основне академске студије студијског програма Математика

Програми студија:

Дужина студија: 4 године (8 семестара)                   
Укупан број еспб: 240

Након завршетка основних академских студија стиче се стручни назив дипломирани математичар.

Студијски програм из претходне акредитације можете да видите овде.

Вести и дешавања


Активности на семинарима

све вести