Акредитација

Комисија за акредитацију и проверу квалитета, на седници одржаној 19. јуна 2015. године, утврдила је да су испуњени сви услови прописани Правилником о стандардима и поступку за акредитацију високошколских установа и студијских програма и на основу наведеног издала је Уверење о акредитацији високошколске установе.

Уверење о акредитацији високошколске установе, 22.11.2022.
Уверење о акредитацији високошколске установе, 19.06.2015.
Уверење о акредитацији високошколске установе, 19.02.2010.

СТУДИЈЕ

Основне академске студије
- Студијски програм Математика
- Студијски програм Информатика
- Студијски програм Астрономија и астрофизика

Мастер академске студије
- Студијски програм Математика
- Студијски програм Информатика
- Студијски програм Астрономија и астрофизика

Докторске академске студије
- Студијски програм Математика
- Студијски програм Информатика
- Студијски програм Астрономија и астрофизика


Вести и дешавања


Активности на семинарима

све вести