Савет факултета

Савет факултета је орган управљања Факултета.

Савет Факултета има 27 чланова, од којих 15 бирају запослени на Факултету, 8 чланова именује оснивач и 4 члана бира Студентски парламент Факултета. Од 15 чланова представника Факултета 12 чланова је из реда наставног, а 3 члана из реда ненаставног особља.

Мандат чланова Савета траје 4 године. Изузетно, мандат чланова Савета - представника студената траје 2 године. Мандат чланова Савета тече од дана конституисања Савета. Мандат члана Савета који је накнадно изабран или именован траје до истека мандата Савета.

Списак чланова Савета:

Проф. др Ђорђе Кртинић, ванредни професор
Доц. др Тијана Шукиловић, доцент
Проф. др Предраг Јаничић, редовни професор
Проф. др Драгољуб Кечкић, редовни професор
Доц. др Марек Светлик, доцент
Доц. др Тања Стојадиновић, доцент
Доц. др Марко Радовановић, доцент
Доц. др Марија Микић, доцент
Доц. др Бојана Милошевић, доцент
Доц. др Биљана Вујошевић, доцент
др Мирко Спасић, асистент практичне наставе
Доц. др Душан Онић, доцент
Јелена Спасојевић, стручно-технички сарадник
Данијела Живојиновић, стручно-технички сарадник
Радојка Павловић, шеф Студентске службе
Митар Аврамовић, студент
Милош Рачић, студент
Марија Марковић, студент
Филип Николић, студент
др Срђан Самуровић, научни саветник
Проф. др Дарко Трифуновић
Тијана Перовић, дипл. математичар
Никола Матовић, дипл. инжењер организационих наука
Проф. др Миомир Кораћ, научни саветник
Антонио Пасарела, мастер електротехнике


Вести и дешавања


Активности на семинарима

све вести