Савет факултета

Савет факултета је орган управљања Факултета.

Савет Факултета има 23 члана, од којих 15 бирају запослени на Факултету, четири члана именује оснивач и четири члана бира Студентски парламент Факултета. Од 15 чланова представника Факултета три члана су из реда ненаставног особља.

Мандат чланова Савета траје три године. Изузетно, мандат чланова Савета - представника студената траје једну годину. Мандат чланова Савета тече од дана конституисања Савета. Мандат члана Савета који је накнадно изабран или именован траје до истека мандата Савета.

Списак чланова Савета:

Др Драгољуб Кечкић, ванредни професор,председник Савета
Др Предраг Јаничић, редовни професор
Др Филип Марић, ванредни професор
Др Драгана Илић, ванредни професор
Др Бранислав Првуловић, ванредни професор
Др Ђорђе Кртинић, ванредни професор
Др Биљана Вујошевић, доцент
Др Бојана Милошевић, доцент
Др Марија Микић, доцент
Маша Ђорић, асистент
Др Марек Светлик, асистент
Даница Марковић, пр
Др Оливера Станковић, председник Европске комисије за Србију, Београд
Алекса Тасић, студент
Иван Станић, студент
Јован Миленковић, студент
Давид Марјановић, студент
Вести и дешавања


Активности на семинарима

све вести