Савет факултета

Савет факултета је орган управљања Факултета.

Савет Факултета има 23 члана, од којих 15 бирају запослени на Факултету, четири члана именује оснивач и четири члана бира Студентски парламент Факултета. Од 15 чланова представника Факултета три члана су из реда ненаставног особља.

Мандат чланова Савета траје три године. Изузетно, мандат чланова Савета - представника студената траје једну годину. Мандат чланова Савета тече од дана конституисања Савета. Мандат члана Савета који је накнадно изабран или именован траје до истека мандата Савета.

Списак чланова Савета:

Др Драгољуб Кечкић, ванредни професор,председник Савета
Др Предраг Јаничић, редовни професор
Др Филип Марић, ванредни професор
Др Ђорђе Кртинић, доцент
Др Биљана Вујошевић, доцент
Др Бојана Милошевић, доцент
Др Бранислав Првуловић, доцент
Маша Ђорић, асистент
Марек Светлик, асистент
Маријана Бабић, асистент
Марија Микић, асистент

Даница Марковић, референт за студентска питања
Душко Вишић, систем администратор
Миломир Аранђеловић

Др Оливера Станковић, председник Европске комисије за Србију, Београд  
Мр Срђан Огњановић, директор Математичке гимназије, Београд
Јасмина Бојовић, Републички завод за здравствено осигурање у Београду

Ивана Бешлић, студенткиња
Ивана Јанкић, студенткиња
Драгана Марковић, студенткиња
Марија Марјановић, студенткиња
Вести и дешавања


Активности на семинарима

све вести