Припремна настава за школску 2020/2021. годину

Почело је пријављивање за први циклус припремне наставе за полагање пријемног испита из математике и траје до 7.јануара 2020. године.

Линк за пријављивање

Математички факултет организује два циклуса припремне наставе за полагање пријемног испита из математике за будуће студенте и све заинтересоване. Поред ова два циклуса припремне наставе Математички факултет организује и два теста за проверу знања, као и пробни пријемни испит

Детаљније информације о припремној настави можете видети на:

http://pripremna.matf.bg.ac.rs/

детаљније

Геометрија, образовање и визуализација са применама, 12. и 19. децембар 2019.

Наредна два састанака Семинара биће одржана 12. и 19. децембра  2019. у сали 301f Математичког института САНУ са почетком у 17:15.

Предавач: Ивко Димитрић, Pennsylvania State University

Наслов предавања: CR ПОДМНОГОСТРУКОСТИ НИСКОГ ЧЕНОВОГ ТИПА У КОМПЛЕКСНИМ ПРОСТОРНИМ ФОРМАМА

Апстракт: Користећи стандарно утапање комплексног пројективног и комплексног хиперболичног простора у одговарајући (псеудо) еуклидски простор изучавају се CR подмногострукости Ченовог типа 2 и 3. У том контексту биће изложени резултати о холоморфним (Келеровим) подмногострукостима, тотално реалним подмногострукостима и реалним и комплексним хиперповршима комплексних просторних форми. Уз навођење раније добијених резултата и примера изложиће се и резултати о непостојању извесних врста подмногострукости типа 2 и 3, који су добијени у заједничком раду са Мирјаном Ђорић.

детаљније

Дружење поводом 90. рођендана др Душана Аднађевића, 16. децембар 2019.

У Математичкој гимназији је организовано дружење поводом 90. рођендана др Душана Аднађевића.
Скуп ће бити одржан у понедељак 16. децембра 2019. у 14 часова у учионици 011 у згради Математичке гимназије, Краљице Наталије 37.

детаљније

Одељење за математику, 13. децембар 2019.

Наредни састанак Семинара биће одржан у петак, 13. децембра 2019. у сали 301f Математичког института САНУ са почетком у 16:45. У питању је заједнички састанак Одељења за математику и Семинара за логику.

Предавач: Драгољуб Кечкић, Математички факултет, Универзитет у Београду

Наслов предавања: ФРЕДХОЛМОВИ ОПЕРАТОРИ - ИСТОРИЈАТ, ПРИМЕНЕ И УОПШТЕЊА

Апстракт:
Фредхолмови оператори се изучавају преко 100 година и налазе примене у најразличитијим областима, од теорије интегралних једначина, преко алгебарске топологије до апстрактне теорије оператора оличене у
C*-алгебрама, Хилбертовим модулима на њима и К теорији. Фредхолмови оператори дефинисани у различитим контекстима имају извесна заједничка својства на основу којих се могу формулисати уопштења. Један покушај врло широког уопштења је заједнички рад излагача са З. Лазовићем из 2017 године.

детаљније

КГТА семинар, 10. децембар 2019.

Наредни састанак Семинара биће одржан у уторак, 10. децембра 2019, у сали 844 Математичког факултета са почетком у 14 часова.

Предавач: Раде Живаљевић, Математички институт САНУ

Наслов предавања: МАТЕМАТИКА ПРАВЕДНЕ РАСПОДЕЛЕ

Апстракт:
Праведна расподела (fair division) као тема повезује алгебарску топологију, комбинаторику, линеарно програмирање, конвескне политопе и друге области. Познати резултати везани за ову тему су Шпернерова лема, ККМ-теорема (Кнастер-Куратовски.Мазуркиевич), теорема о дељењу огрлице (Н. Алон) и др. Приказаћемо новости у овој области а међу ауторима нових радова су и С. Авакумов, Р. Карасев, Ф. Фрицк, М. Мирзакхани, Е. Су и други математичари.

детаљније

Семинар за рачунарство и примењену математику, 10. децембар 2019.

Наредни састанак Семинара биће одржан у уторак, 10. децембра 2019. у сали 301f Математичког института САНУ са почетком у 14:15.

Предавач: Иван Јездовић, Факултет организационих наука, Универзитет у Београду

Наслов предавања: СИСТЕМ ЗА МЕРЕЊЕ БУКЕ У САОБРАЋАЈУ ЗАСНОВАН НА МОБИЛНОМ CROWDSENSING

Апстракт:
У овом предавању биће представљен систем за мерење буке у саобраћају у паметним градовима заснован на мобилном crowdsoursing-у. Развијени систем обухвата мобилну апликацију за прикупљање података о буци у саобраћају применом опортунистичког и партиципативног crowdsensing-а, веб апликацију за анализу и визуелизацију прикупљених података и cloud инфраструктуру за складиштење података. Развијени систем је евалуиран прикупљањем података на пет одабраних локација у Београду. Извршено је преко 4000 мерења. Подаци су анализирани применом статистичких метода. Предложен је систем за подршку одлучивању заснован на резултатима анализе.

детаљније

Отворена два нова позива Фонда за науку

Фонд за науку Републике Србије објавио је два нова позива за реализацију пројеката из:

- Програма за развој пројеката из области вештачке интелигенције
http://fondzanauku.gov.rs/poziv/2019/11/ai/

- Програма сарадње српске науке са дијаспором
http://fondzanauku.gov.rs/poziv/2019/11/dijaspora/

Детаљи о условима и роковима се могу наћи на званичним страницама Фонда за науку (линк поред сваког позива).

детаљније

Десети симпозијум 'Математика и примене' 2019.

X симпозијум "Математика и примене", национални скуп са међународним учешћем, одржаће се 6. и 7. децембра 2019. у организацији Математичког факултета Универзитета у Београду. Скуп ће бити посвећен обележавању 70 година од рођења академика Миодрага Матељевића.

Више информација на:
http://alas.matf.bg.ac.rs/~konferencija/index.html

детаљније

Одбрана докторске дисертације Ђорђа Савића

Одбрана докторске дисертације Ђорђа Савића под насловом "Одређивање масе црних рупа у активним галактичким језгрима помоћу поларизације у широким емисионим линијама" биће одржана у среду, 11. децембра 2019. у 10h на Математичком факултету, IV спрат, сала 718.

детаљније

Студентски семинар, 6. децембар 2019.

Наредни састанак Семинара биће одржан у петак, 6. децембра 2019. у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 12 часова.

Предавач: Никола Велов, Математички факултет, Универзитет у Београду

Наслов предавања: О БРОЈУ НИЗОВА ЈЕДИНСТВЕНЕ ВРЕДНОСТИ МАКСИМАЛНЕ ДУЖИНЕ У ПОЛУГРУПИ МАТРИЧНИХ ЈЕДИНИЦА

Апстракт

детаљнијеВести и дешавања


Активности на семинарима

све вести