Предавање The quantum Steenrod square and related operations, 18.12.2018.

Николас Вилкинс са Универзитета у Оксфорду (Nicholas Wilkins, University of Oxford) одржаће предавање The quantum Steenrod square and related operations у оквиру семинара за Симплектичку топологију у уторак 18. децембра 2018. у термину од 16 до 18 сати у сали 821.


Abstract: The Steenrod square is a ring homomorphism from the cohomology of a topological space to the Z/2-equivariant cohomology of this space (with the trivial Z/2-action). Given a closed monotone symplectic manifold, we will define a deformed notion of the Steenrod square for quantum cohomology, which will not in general be a ring homomorphism, and talk about some properties and calculations. We will then frame these in the broader setting of Seidel’s equivariant pair-of-pants product.

детаљније

Геометрија, образовање и визуализација са применама, 13. децембар 2018.

Наредни састанак Семинара биће одржан у четвртак, 13. децембра 2018. у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 17:15.

Предавач: Владица Андрејић, Математички факултет - Универзитет у Београду

Наслов предавања: ОСНОВЕ ПСЕУДО-РИМАНОВЕ ГЕОМЕТРИЈЕ

Апстракт:
Посматраћемо недефинитни скаларни производ, дефиницију и основна тврђења. Размотрићемо понашање изотропних вектора и скроз изотропних простора. Видећемо како можемо направити неке псеудо-Риманове многострукости, као и под којим условима глатка многострукост дозвољава недефинитну метрику.

детаљније

Конкурс Задужбине Ђоке Влајковића за најбољи научни рад младих научних радника Универзитета у Београду

Задужбина Ђоке Влајковића расписала је конкурс за доделу награде за најбољи научни рад младих истраживача Универзитета у Београду. На Конкурс се могу пријавити млади истраживачи старости до 40 година на дан 31.12. 2018. године.

Критеријуми за доделу награде су:

1) Научни рад објављен у 2017. или 2018. години са афилијацијом Универзитета у Београду, или евидентиран у 2018. години DOI бројем издавача са SCI или SSCI листа закључно са 31. децембром 2018. године.

2) Научни рад чији је одговорни аутор (corresponding author) кандидат.

3) Научни рад који претходно није упућиван на конкурс за доделу награде Задужбине Ђоке Влајковића.

Рок за подношење пријава: од 10.12.2018. године до 25.01.2019. године.

Пријаве се подносе на адресу: Универзитет у Београду, Студентски трг бр. 1 са назнаком - Конкурс за награду Задужбине Ђоке Влајковића. Електронска адреса на коју треба доставити документацију је: popovm1@rect.bg.ac.rs.

Текст конкурса може се преузети ОВДЕ.

детаљније

Моника Јурковић, Извештај комисије о оцени докторске дисертације и докторска дисертација

Детаљније

детаљније

Семинар за механику, 12. децембар 2018.

Наредни састанак Семинара биће одржан у среду, 12. децембра 2018. у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 18 часова.

Предавач: Теодор Врећица, Универзитет у Тел Авиву

Наслов предавања: НЕЛИНЕАРНЕ И ЛИНЕАРНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ МОРСКИХ ТАЛАСА

Апстракт: У предавању ће укратко бити представљене основне особине морских таласа, са посебним освртом на особине у плиткој води. Главни фокус истраживања је детерминистичко и стохастичко моделовање нелинеарних интеракција у приобалним областима. Карактеристике дугих таласа (infragravity waves), као и познате и нове методе генерисања биће такође представљене. Класични приступ за обраду слика површине свих типова се заснива на Фуријеовој анализи. Нови приступ је заснован на таласићима (wavelet analysis), а његова примена за одређивање дубине воде има већу прецизност у нехомогеним условима. Коначно, резултати текућих истраживања ће такође бити представљени. Они укључују нови тип Бусинесковог модела и трансформацију дугих таласа на континенталној плочи.

детаљније

Семинар за рачунарство и примењену математику, 11. децембар 2018.

Наредни састанак Семинара биће одржан у уторак, 11. децембра 2018. у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 14:15.

Предавач: Милан Радојичић, Факултет организационих наука

Наслов предавања: МОДЕЛ ЗА ОЦЕНУ ЕФИКАСНОСТИ ЗАСНОВАН НА ИНТЕГРАЦИЈИ ИВАНОВИЋЕВОГ ОДСТОЈАЊА И АНАЛИЗЕ ОБАВИЈАЊА ПОДАТАКА

Апстракт: Предмет истраживања је развој методолошког оквира за унапређење анализе обавијања података (Data Envelopement Analysis -DEA) коришћењем Ивановићевог одстојања (I-одстојање) са реузорковањем, у циљу генерисања граница за виртуелне тежине у GAR DEA моделу (Global Assurance Region - GAR). DEA је најчешће коришћена метода за процену релативне ефикасности комплексних ентитета који користе разнородне улазе да би произвели разнородне излазе. Новим моделом се унапређује недостатак који се јавља код класичних модела за ограничавање тежина у DEA, где се границе за тежине добијају субјективном проценом од стране експерата. Употребом I-одстојања добија се процена значајности, која је вођена подацима, за сваки од показатеља који учествује у процени релативне ефикасности. Предложени модел је показао конзистентност и применљивост на профитно и непрофитно оријентисаним системима.

детаљније

Семинар из астрономије и астрофизике, 11. децембар 2018.

Наредни састанак Семинара биће одржан у уторак, 11. децембра 2018, у сали 809 Математичког факултета са почетком у 18 часова.

Предавач: Иван Милић, Астрономска опсерваторија у Београду

Наслов предавања: ИНТЕРПРЕТАЦИЈА СПЕКТРОПОЛАМЕТРИЈСКИХ ПОСМАТРАЊА СУНЧЕВЕ АТМОСФЕРЕ

Апстракт: Светлост коју примамо са Сунца пролази кроз Сунчеву атмосферу где процеси апсорпције, емисије и расејања утичу на спектар и поларизацију зрачења. Ови процеси зависе од термодинамичких и магнетних особина плазме, па анализа спектра омогућава дијагностику температуре, магнетног поља и поља брзине у атмосфери Сунца.

У овом предавању биће речи о Земановом ефекту и његовом утицају на поларизацију у спектралним линијама. Прецизније, фокус ће бити на спектралним линијама које су формиране у не-ЛТР апроксимацији. Ове линије су углавном осетљиве на физичке услове у вишим слојевима Сунчеве атмосфере (виша фотосфера и хромосфера). Управо те области су посебно занимљиве због своје динамичности и преноса енергије ка корони. Такође, биће описана спектрополариметријска инверзија, тренутно најдетаљнија метода за анализу посматрања високе просторне и спектралне резолуције. На крају, биће дискутоване могућности савремених метода машинског учења, као што су конволуционе неуронске мреже.

детаљније

КГТА семинар, 11. децембар 2018.

Наредни састанак Семинара биће одржан у уторак, 11. децембра 2018, у сали 844 Математичког факултета са почетком у 14 часова.

Предавач: Erika Berenice Roldán Roa, CIMAT, Mexico

Наслов предавања: ASYMPTOTIC BEHAVIOR OF THE HOMOLOGY OF RANDOM POLYOMINOES

Апстракт: In this talk we study the rate of growth of the expectation of the number of holes (the rank of the first homology group) in a polyomino with uniform and percolation distributions. We prove the existence of linear bounds for the expected number of holes of a polyomino with respect to both the uniform and percolation distributions. Furthermore, we exhibit particular constants for the upper and lower bounds in the uniform distribution case. This results can be extend, using the same techniques, to other polyforms and higher dimensions.

детаљније

Озваничена сарадња Универзитета Ђао Тонг из Шангаја са Универзитетом у Београду у области математике, физике, пољопривреде и менаџмента

Споразум о сарадњи између Универзитета Ђао Тонг из Шангаја са Универзитетом у Београду, Новом саду и Нишу потписан је 4. децембра 2018. у Српској академији наука и уметности.

Универзитет Ђао Тонг у Шангају, основан 1896. године, један је од најпрестижнијих у Народној Републици Кини и високо је позициониран на светским ранг листама универзитета. Овај универзитет спроводи академске програме и на енглеском језику.

Потписани споразум успоставља институционалне оквире за спровођење обостране академске и научне размене између универзитета потписника, а уз финансијску и организациону подршку Министарства просвете, науке и технолошког развоја и Ђао Тонг Универзитета.

Универзитет Ђао Тонг ће размењивати студенте у трајању до једног семестра са универзитетима у Београду, Новом Саду и Нишу. Обострана размена ће се пре свега односити на студијске програме основних студија из области математике, физике, пољопривреде и менаџмента, уз могућност проширивања сарадње и на друге академске области у будућности.

Размене студената спроводиће се у склопу програма академске мобилности, у оквиру кога ће се вршити и признавање бодова стечених током мобилности. Споразумом је предвиђено и обострано финансирање трошкове исхране и смештаја студената који ће бити на размени у Србији и Кини.

http://www.mpn.gov.rs/ozvanicena-saradnja-univerziteta-u-beogradu-nisu-i-novom-sadu-sa-univerzitetom-djao-tong-iz-sangaja/

детаљније

Студентски семинар, 7. децембар 2018.

Наредни састанак Семинара биће одржан у петак, 7. децембра 2018. у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 12:15.

Предавач: Бранко Николић, Универзитет Меквори, Сиднеј, Аустралија

Наслов предавања: УВОД У ТЕОРИЈУ (ОБОГАЋЕНИХ) КАТЕГОРИЈА СА ПРИМЕНОМ НА МЕТРИЧКЕ И УЗРОЧНЕ ПРОСТОРЕ (II део)

Апстракт:
У овом предавању укратко ће бити поновљен садржај претходног, а затим ће бити настављено са 2-категоријама и моноидалним категоријама, које поред објеката и стрела, имају и операцију множења. Сама дефиниција категорија може бити преформулисана тако да буде применљива на произвољну моноидалну категорију V. Тако се долази до појма V-обогаћених категорија и њихових примена на генерализоване метричке просторе и просторе узрочности. Концепт модула (такође названи профунктори) између обогаћених категорија омогућавају да се Кошијева комплетност метричких простора изрази у чисто категоријским терминима, и самим тим примени на друге базе (конкретно, просторе узрочности).

детаљнијеВести и дешавања


Активности на семинарима

све вести