Извештај Комисије по конкурсу за избор у звање и на радно место једног асистента за ужу научну област Рачунарство И информатика са 10% радног времена.

  Извештај

детаљније

Одељење за математику, 1. март 2024.

Наредни састанак Семинара биће одржан у петак, 1. марта 2024, у Центру за стручно усавршавање Ниш (Париске Комуне бб, Ниш, просторија број 9) и онлајн са почетком у 14.15.
 
Предавач: Милош Миловановић, Математички институт САНУ
 
Наслов предавања: ПРОБЛЕМ МЕРЕЊА У СТАТИСТИЧКОЈ ОБРАДИ СИГНАЛА
 
Апстракт: Проблем мерења је установио фон Нојман у делу Математички основи квантне механике, указујући на одсуство временске опсервабле која би била комплементарна енергији. Наговештено решење би се односило на Фехнеров принцип психофизичког паралелизма, што је такође истакао Бор  подтакнут дуалношћу која влада у опису система. Временски континуум Браувера представља фундаменталну категорију математике коју образује управо поступак мерења. Хијерархија која из тога проистиче би одговарала таласићима у простору сигнала чији дуални опис се уједно тиче мерних уређаја и стања. Фон Нојманово решење се у том погледу доследно развија у статистички модел који је кадар обухватити како пројективна тако и општа мерења.
 
Напомена: Предавања се могу пратити на даљину преко линка:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/call/T9XDGChhq8aDcNqmz/qw7wIwci2jv2rdg9I9CrXkm7OJhF_LB8DfjXZp4jTFV
 
Регистрациона форма је доступна на:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/tz97w4Hu4c3unsJ7N

детаљније

Семинар за теорију релативности и космолошке моделе, 28. фебруар 2024.

Наредни састанак Семинара биће одржан у среду, 28. фебруара 2024. у сали 301ф Математичког института САНУ, са почетком у 12 часова.

Предавачи: проф. др Милан С. Димитријевић, Астрономска опсерваторија у Београду
 
Наслов предавања: КВАНТНА УПЛЕТЕНОСТ - НОБЕЛОВА НАГРАДА ЗА ФИЗИКУ ЗА 2022.
 
Апстракт:
Нобелову награду из физике за 2022. добили су Ален Аспе, Џон Ф. Клаузер и Антон Цајлингер за експерименте са квантном уплетеношћу фотона, установљавање нарушавања Белових неједначина и пионирски рад на квантној информатици. У предавању ће се приказати пут од класичне физике, засноване на детерминизму, до квантне механике која га је напустила и довела до првих експеримената са телепортацијом и развоја квантне информатике.

Напомена: Семинар је могуће пратити на даљину путем линка: https://miteam.mi.sanu.ac.rs/call/yujMwF3JyYqzw6Jth/2m0heDiyDRqBDFTDIItulzyPrdbs5PT8mt_WmgRpRgr

Регистрација за учешће на семинару је доступна на следећем линку:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/CyzPn2zriMsWWNzii

детаљније

Извештај Комисије по конкурсу за избор у звање и на радно место једног ванредног професора за ужу научну област Нумеричка математика и оптимизација

Извештај     Сажетак

детаљније

Семинар Катедре за вероватноћу и статистику, 28. фебруар 2024.

Наредни састанак Семинара биће одржан у среду, 28. фебруара 2024. године, у сали 821 Математичког факултета са почетком у 17.15.
 
Предавачи:  др Иван Танасијевић, Истраживачко-развојни институт за вештачку интелигенцију
 
Наслов предавања: ПРИМЕНЕ ВЕШТАЧКЕ  ИНТЕЛИГЕНЦИЈЕ У ДИЗАЈНУ НОВИХ ЛЕКОВА
 
Апстракт:  Предавање за циљ има представљање улоге модерних метода машинског учења на убрзавање и целокупно трансформисање процеса открића нових лекова у фармацеутској индустрији. Иако су примене многобројне у различитим аспектима процеса, фокусираћемо се на сам дизајн лекова кандидата за даље испитивање, односно хемоинформатичким методама за дизајн и одабир најбољих кандидата. У првом делу предавања, размотрићемо проблем предикције различитих својстава молекула, као што су растворљивост, токсичност или биолошка активност. Упознаћемо се са начином представљања молекула као графова и применом графних неуронских мрежа за прецизнију предикцију својстава. У другом делу, представићемо генеративне дифузионе моделе и њихову улогу у дизајну потпуно нових молекула са жељеним својствима.
 
 
Напомена: Састанак Семинара је могуће пратити и на даљину. Линк за приступ је 

https://zoom.us/j/97008303948?pwd=NXBkTmZ6aHViVzdBOXI2eTRpRHdNZz09
 
Meeting ID: 970 0830 3948
Passcode: 131601

детаљније

Семинар за вештачку интелигенцију, 28. фебруар 2024.

Наредни састанак Семинара биће одржан онлајн у среду, 28. фебруара 2024. са почетком у 19 часова.
 
Предавач: Душан Д. Нешић, директор у “Принципима интелигентног понашања у биолошким и друштвеним системима”, професор економије и финансија у НР Кини, оснивач “AI Safety Hub Serbia” и EA Serbia
 
Наслов предавања: ПОРАВНАЊЕ ВЕШТАЧКЕ ИНТЕЛИГЕНЦИЈЕ - ПРАВЦИ, НЕПОЗНАНИЦЕ И ПРИЛИКЕ
 
Апстракт:
Поље поравнавања ВИ (Artificial Intelligence Alignment) постоји у неком смислу од Алана Туринга 1968, али конкретније почиње са развојем пре две деценије. Ипак, доприноси овом, и даље препарадигматичном пољу, су у последњих неколико година (од развоја модерних неуралних мрежа) почели експоненцијални развој. Ова презентација представља преглед аргумената овог поља, правце тренутног истраживања, као и конкретне правце у којима научници у Србији могу допринети развоју на светском нивоу, из правца природних или друштвених наука, као и концептуалним развојем. У оквиру презентације ће бити представљена као пример организација ПИББСС у којој предавач ради, и кроз њу проблематика епистемолошког приступа која издваја поље ВИ од других техничких проблема.
 
Напомена: Регистрациона форма за учешће на Семинару је доступна на линку:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/CW5nJWDSEZDj7p32p

Уколико желите само да пратите предавање без могућности активног учешћа, пренос је доступан на линку:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/4LNW8WtML7rLKojoz

детаљније

Семинар за рачунарство и примењену математику, 27. фебруар 2024.

Наредни састанак Семинара биће одржан у уторак, 27. фебруара 2024. у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 14.15.
 
Састанак Семинара биће посвећен обележавању јубилеја:
 
Предавач: др Даниел Бјелица, Факултет организационих наука Универзитета у Београду, Центар за радиологију Клиничког центра Војводине, Нови Сад
 
Наслов предавања: МОДЕЛ ДИГИТАЛНОГ ЗДРАВСТВЕНОГ ЕКОСИСТЕМА ЗАСНОВАН НА БЛОКЧЕЈН ТЕХНОЛОГИЈИ
 
Апстракт: На овом предавању биће анализиран проблем сајбер сигурности у области пословања здравственог система у дигиталном окружењу и предложен модел дигиталног здравственог екосистема базиран на blockchain технологији. Предложени модел обухватио је кључне стејкхолдере дигиталног здравственог екосистема и размене података у пословним процесима, чија ће сигурност бити обезбеђена применом blockchain технологије. Предложена су и развијена техничка решења којима се обезбеђује функционисање предложеног система. Наведена решења су тестирана и евалуирана у односу на квалитет система, сервиса, информација, перформанси као и процене задовољства корисника кроз оквир дефинисаних индикатора. Анализа добијених резултата анкетирањем у пост-имплементационом периоду указује на високо задовољство применом креираних апликација, што представља основ за даље развијање свих сегмената модела дигиталног здравственог екосистема базираног на blockchain технологији, као и пратећих апликативних софтверско техничких решења.

 
Напомена: Регистрациона форма за учешће на Семинару је доступна на линку:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/call/wnz6oyxsQsy29LfJA/MjQ__eH607WeAL9X7IFtUI98xdQQgVkp-ljiEKPPfXr

Уколико желите само да пратите предавање без могућности активног учешћа, пренос је доступан на линку:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/YoqHWKALRkRTbK9So

детаљније

Конкурс за доделу Конкурс за доделу „Награде Веселина Лучића“ за најбоље научно остварење наставника и сарадника на УБ за 2023. годину

Расписан је Конкурс за доделу „Награде Веселина Лучића“ за најбоље научно, односно стручно, остварење наставника и сарадника Универзитета у Београду, објављено током 2023. године.
 
Кандидати на Конкурс могу пријавити монографију, поглавље у монографији или научни рад. Наведена остварења морају бити штампана код еминентног домаћег или страног издавача (пожељно је приложити рецензије). Неће бити узети у разматрање зборници радова са научних скупова, као ни уџбеничка литература.
 
Рок за подношење пријава је од 1. марта до 30. априла 2024. године.
 
Текст конкурса
 
Образац за пријаву

детаљније

Студентски семинар, 23. фебруар 2024.

Наредни састанак Семинара биће одржану петак, 23. фебруара 2024. године са почетком у сали 301ф Математичког института САНУ са почетом у 12 часова.

Предавач: Страхиња Гвоздић, Факултет природних наука у Орсеју, Универзитет Париз-Сакле

Наслов предавања: ХИПОТЕЗА О ОДНОСУ КОЛИНЕАРНОСТИ И ВИДЉИВОСТИ

Апстракт:
Хипотеза о односу колинеарности и видљивости (енг. Big-linе-big-clique conjecture) је отворен проблем Ремзијевог типа у комбинаторној геометријпотеза тврди да за дате природне бројеве k, l, постоји природан број n тако да сваки коначан скуп тачака у равни кардиналности бар n садржи l колинеарних тачака или k тачака које се све међусобно виде. Притом кажемо да се две тачке из скупа виде уколико на отвореној дужи између њих не лежи нити једна тачка из тог скупа.

Ова хипотеза, постављена 2005. године, представља централну тему истраживачке праксе коју је предавач прошлог лета реализовао у оквиру Математичког института САНУ. Стога ће, након уводног дела предавања током кога ће бити представљени неки досад познати резултати о хипотези, бити речи и о напрецима оствареним током праксе и полигонима за даље истраживање.

Напомена: Предавања се могу пратити на даљину преко линка:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/call/CihYM6Nratzix7c8G/uJmcdEJs4INWQ8MEoLVzHRGxbfbBEWSBMwXBYcymVoj

Регистрациона форма је доступна на:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/M4zcEwxkzy5PqNS73

детаљније

Семинар Биоинформатика, 21. фебруар 2024.

Наредни састанак семинара Биоинформатика биће одржан онлајн у среду, 21. фебруара 2024. године, са почетком у 18.15.
 
Предавачи: Теодора Срећковић, Милица Вукашиновић, Електротехнички факултет Универзитета у Београду
 
Наслов предавања: DECISION SUPPORT SYSTEMS FOR EARLY DETECTION OF ALZHEIMER`S DISEASE
 
Биографија предавача и апстракт предавања су доступни на http://bioinfo.matf.bg.ac.rs/.

Линк за онлајн пренос: https://matf.webex.com/meet/birbi

Организатори семинара Биоинформатика су Српско друштво за биоинформатику и рачунарску биологију (http://www.birbi.matf.bg.ac.rs/) и Математички факултет.

детаљније

Вести и дешавања


Активности на семинарима

све вести