Одељење за математику, 22. јун 2018.

Наредни састанак Семинара биће одржан у петак, 22. јуна 2018. у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 14:15 часова. У питању је заједнички састанак са Семинаром за рачунарство и примењену математику.

Предавач: Рака Јовановић, Qatar Environment and Energy Research Institute, Hamad Bin Khalifa University, Doha Qatar

Наслов предавања: МЕТОДА ПРЕТРАГЕ ФИКСИРАНОГ СКУПА

Апстракт: На предавању ће бити представљен нови тип метахеуристике који на једноставан начин додаје механизам учења на Greedy Randomized Adaptive Seach Procedure (GRASP). Основна идеја је да се претрага не фокусира на специфична решења високог квалитета већ на елементе које локално оптимална решења овог типа имају. Метода би била прво илустрована на примеру трговачког путника, а затим на две варијације проблема доминирајућег скупа са енергијом (Power Dominating Set).

детаљније

Одељење за механику, 20. јун 2018.

Наредни састанак Семинара биће одржан у среду, 20. јуна 2018. у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 18 часова.

Предавач: Prof. Maria Clara Nucci, Dipartimento di Matematica e Informatica, Università di Perugia

Наслов предавања: NOETHER'S THEOREM HUNDRED YEARS LATER

Abstract. This talk aims to honor the centennial of the publication of Noether's paper "Invariante Variationsprobleme" by describing the importance of Noether symmetries in Classical and Quantum Mechanics. In particular, we will show: how to quantize by preserving Noether symmetries; how to eliminate quantum bad ghosts by a ghost-buster based on Noether symmetries; how to find Lagrangian and consequently Noether symmetries for dissipative systems.

детаљније

Одбрана докторске дисертације Милице Макрагић

Одбрана докторске дисертације Милице Макрагић „О прстену тригонометријских полинома са применама у теорији аналитичких неједнакости“, биће одржана у четвртак 21.06.2018. године у 17.00 часова, у  сали 704.

детаљније

Одбрана докторске дисертације Ивана Чукића

Одбрана докторске дисертације Ивана Чукића „Функционално и императивно реактивно програмирање употребом генерализације монаде наставка у програмском језику C++“, биће одржана у четвртак  28.06.2018. године у 18.00 часова, у БИМ сали.

детаљније

Јавни позив за сараднике, Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања, пријаве до 29.06.2018.

Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања упућује позив свим заинтересованим лицима, са одговарајућим образовањем и радним искуством у струци, да се пријаве на Јавни позив за образовање листе спољних сарадника Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања.

Са утврђене листе спољних сарадника Завод ће бирати сараднике који ће обављати послове који су  предмет Јавног позива.

ОПШТИ УСЛОВИ: Сви кандидати морају имати најмање одговарајуће високо образовање стечено на  студијама првог и другог степена за образовно-васпитни рад у основном и општем средњем образовању и васпитању, као и најмање пет година радног искуства у струци.

Крајњи рок за достављање потребне документације лично или за предају препоручене пошиљке је  29.06.2018. године.

Недопуштене, неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.
Овај позив је објављен на сајту Завода http://www.ceo.edu.rs дана 14. 06. 2018. године.

Лице овлашћено за додатна обавештења у вези са пријавом је Јелена Исаковић, имејл: office@ceo.gov.rs.

ПОСЛОВИ ЗА КОЈЕ СЕ ОБЈАВЉУЈЕ ЈАВНИ ПОЗИВ

детаљније

Семинар Теорија вероватноћа и математичка статистика, 21. јун 2018.

Наредни састанак Семинара биће одржан у четвртак, 21. јуна 2018. у сали 830 Математичког факултета са почетком у 16 часова.

Предавач: Јелена Брадић, University of California, San Diego

Наслов предавања: BREAKING THE CURSE OF DIMENSIONALITY IN LINEAR REGRESSION

Апстракт: In high-dimensional linear models, the sparsity assumption is typically made, stating that most of the parameters are equal to zero. Under the sparsity assumption, estimation and, recently, inference have been well studied. However, in practice, sparsity assumption is not checkable and more importantly is often violated; a large number of covariates might be expected to be associated with the response, indicating that possibly all, rather than just a few, parameters are non-zero. A natural example is a genome-wide gene expression profiling where all genes are believed to affect a common disease marker. We show that existing inferential methods are sensitive to the sparsity assumption, and may, in turn, result in the severe lack of control of Type-I error. In this article, we propose a new inferential method, named CorrT, which is robust to model misspecification such as heteroscedasticity and lack of sparsity. CorrT is shown to have Type I error approaching the nominal level for any models and Type II error approaching zero for sparse and many dense models.   In fact, CorrT is also shown to be optimal in a variety of frameworks: sparse, non-sparse and hybrid models where sparse and dense signals are mixed. Numerical experiments show a favourable performance of the CorrT test compared to the state-of-the-art methods.

Обавештење се може видети и на страни http://www.stat.matf.bg.ac.rs/srpski.htm

детаљније

Одбрана докторске дисертације Александра Ђенића

Одбрана докторске дисертације Александра Ђенића „Решавање дискретних локацијских проблема применом методе променљивих околина“, биће одржана у уторак 19.06.2018. године у 16.00 часова, у сали 706.

детаљније

International conference 'Geometry Days in Novosibirsk-2018', Novosibirsk, Russia, September 19-22, 2018.

The Laboratory of Topology and Dynamics of Novosibirsk National Research State University and Sobolev Institute of Mathematics organize International Conference "Geometry Days in Novosibirsk — 2018". It will be held in Novosibirsk, Russia, September 19 — 22, 2018. The scientific program will include 50-minutes plenary lectures and 20-minutes sectional talks. Conference languages are English and Russian.

Detailed information can be found on conference web-page
http://math.nsc.ru/conference/geomtop/2018/engl.html

детаљније

Пробни пријемни испит, субота 16.06.2018.

Пробни пријемни испит ће се одржати у суботу 16. јуна 2018. године у 9:45 часова у просторијама зграде на Студентском тргу 16. Кандидати који раде пробни пријемни испит треба да понесу личну карту (у случају да неко од кандидата нема личну карту, потребно је да понесе неки други идентификациони документ, на коме се налази фотографија кандидата), оловку и уплатницу.

Распоред кандидата по салама

детаљније

Семинар Катедре за рачунарство и информатику, 14. јун 2018.

Наредни састанак Семинара биће одржан у четвртак, 14. јуна 2018. у сали 718 Математичког факултета са почетком у 18:15 часова.

Предавач: проф. Никитас Н. Караниколас, Dept. of Informatics and Computer Engineering, University of West Attica, Athens, Greece

Наслов предавања: NATURAL LANGUAGE UNDERSTANDING (NLU) VERSUS NATURAL LANGUAGE PROCESSING (NLP)

Апстракт: In this lecture we define the required steps for Natural Language Understanding. We discuss about te relevant topics which are Phonology, Morphology, Syntax, Semantics, Representation, Disambiguation, Anaphora resolution, Pragmatics and Discourse analysis. Next we discuss about some Natural Language Processing tasks. We provide information about Summarization, text Classification, Computer Assisted Assessment, Sentiment Analysis, Opinion Mining, Subjectivity Analysis, Corpus Building, etc.

Напомена: У уторак, 12. јуна, проф. Караниколас ће одржати предавање са другачијом тематиком на Филолошком факултету са почетком у 18 часова.

Наслов предавања: LEARNING PHONOLOGY BY COMPUTERS

Апстракт: The purpose of this work is to define an automatic machine learning approach that learns rules of how to transcribe Greek words into the International Phonetics Association’s (IPA’s) phonological alphabet. It is an algorithmic approach that mines rules of phonologic transcription from training data (phonologically transcribed Greek words) that are available in the internet and in other resources. In the first half of this lecture, we will define phonology, phonological alphabets and pre-required knowledge.

Детаљније информације се могу пронаћи на: http://computing.matf.bg.ac.rs

детаљнијеВести и дешавања


Активности на семинарима

све вести