Математика

Мастер академске студије студијског програма Математика

Програми студија:

Дужина студија: 1 година (2 семестра)                   
Укупан број еспб: 60

Након завршетка мастер академских студија стиче се академски назив Мастер математичар.

Студијски програм из претходне акредитације можете да видите овде.

 
Вести и дешавања


Активности на семинарима

све вести