Астрономија и астрофизика

Основне академске студије студијског програма Астрономија и астрофизика

  • Дужина студија: 4 године (8 семестара)       
  • Укупан број ЕСПБ: 240
  • Након завршетка основних академских студија стиче се стручни назив Дипломирани астроном.
  • Овај студијски програм се примењује од школске 2022/23. године.
  • Студијски програм из претходне акредитације можете да видите овде.

Програми студија:

 


Вести и дешавања


Активности на семинарима

све вести