Астрономија и астрофизика

Основне академске студије студијског програма Астрономија и астрофизика

Програми студија:

Дужина студија: 4 године (8 семестара)       
Укупан број еспб: 240

Након завршетка основних академских студија стиче се стручни назив Дипломирани астроном.

Студијски програм из претходне акредитације можете да видите овде.
Вести и дешавања


Активности на семинарима

све вести