Информатика (акр.2015)

Мастер академске студије, студијски програм Информатика

  • Дужина трајања студија: 2 године (4 семестра)
  • Укупан број ЕСПБ: 120
  • Након завршетка мастер академских студија стиче се академски назив Мастер информатичар
  • Овај студијски програм се примењује од школске 2015/16. године
  • Студијски програм из претходне акредитације можете да видите овде

Програм студија:

1. Година

1. Семестар
  Предмет Часови
ЕСПБ
1. Мрежн рачунарство 2+3+2 8
2. Пројектовање база података 2+3+2 8
3. Информациони системи 2+3+2 8
4. Изборни предмет А1
2+3+2 8
2. Семестар
  Предмет Часови
ЕСПБ
1. Аутоматско резоновање 2+3+2 8
2. Истраживање података 2+3+2 8
3. Изборни предмет А2
2+3+2 8
4. Методологија стручног и научног рада 2+0+3 4
Укупно 54
60


2. Година

3. Семестар
  Предмет Часови
ЕСПБ
1. Конструкција и анализа алгоритама 2 2+3+2 8
2. Изборни предмет А3
2+3+2 8
3. Мастер рад (1. део) 0+0+0 6
4. Изборни предмет Б1 2+3+2 8
4. Семестар
  Предмет Часови
ЕСПБ
1. Научно израчунавање 2+3+2 8
2. Изборни предмет Б2 2+3+2 8
3. Мастер рад (2. део) 0+0+0 14
Укупно бар 35 60


Изборни предмети (група А)
  Предмет Часови
ЕСПБ
1. Формалне методе 2+3+2 8
2. Увод у биоинформатику
2+3+2 8
3. Теорија језика и аутомата 2+3+2 8
4. Криптографија 
2+3+2 8
5. Геометријски алгоритми 2+3+2 8
6. Паралелни алгоритми 2+3+2 8
7. Алгоритми текста 2+3+2 8
8. Теорија израчунљивости
2+3+2 8
9. ВЛСИ суперрачунари
2+3+2 8
10. Дизајн програмских језика 2+3+2 8
11. Верификација софтвера
2+3+2 8
12. Обрада дигиталних слика
2+3+2 8
13. Дистрибуиране и објектне базе података 2+3+2 8
14. Истраживање података у биоинформатици
2+3+2 8
15. Развој софтвера 2 2+3+2 8
16. Управљање пројектима у индустрији и науци
2+3+2 8
17. Машинско учење
2+3+2 8


Изборни предмети (група Б)
  Предмет Часови
ЕСПБ
1. Специјални курс
2+3+2 8
2. Изборни предмети групе А
2+3+2 8
3. Изборни предмети са других смерова
2+3+2 8
4. Програмирање за веб
2+3+2 8
5. Функционално програмирање
2+3+2 8
6. Математичко програмирање и оптимизација
2+3+2 8

Вести и дешавања


Активности на семинарима

све вести