Семинар Катедре за астрономију, 1. новембар 2011.

Наредни састанак Семинара одржаће се у уторак, 1. новембра у просторијама Катедре.

Предавач: Проф. др  Дејан Урошевић, Катедра за астрономију, Математички факултет

Наслов предавања: "О настанку космичког зрачења"

детаљније

Семинар Катедре за рачунарство и информатику, 27. октобар 2011.

Наредни састанак Семинара биће одржан у четвртак 27. 10. 2011.у 18h. У оквиру састанка биће  презентоване 3 мастер тезе:

Борис Радовановић: "Унапређење IS за евиденцију рачунарске опреме у Републичком геодетском заводу"

Иван Павловић: "Алгоритми за поређење садржаја Autocad датотека коришћењем C#-а"

Бранка Николић: "Имплементација виртуалне инфраструктуре у предузећу средње величине".


Детаљније информације и апстракти излагања се могу наћи на

http://computing.matf.bg.ac.rs

детаљније

Семинар Геометрија, визуелизација и примене, 27. октобар 2011.

Наредни састанак семинара Геометрија, визуелизација и примене одржаће се у четвртак, 27. октобра 2011, од 17:15, у сали 301ф Математичког института, Кнез Михаилова 36.

Предавач: Вељко Вујичић

Наслов предавања: ЧЕТВОРОДИМЕНЗИОНИ ПРОСТОР СА ГЕОМЕТРИЈСКО-КИНЕМАТИЧКИМ ВЕЗАМА

Садржај: Уводни прости примери опште несагласности о појмовима: тачке, положаја тачке - геометријске и кинематичке; вектор и вектор положаја тачке. Систем од N тачака, повезаних са 3N-3 веза своди се на
четвородимензиону метрику геометријског простора, својства дужине, а не на својствени "простор-време". Главни пример такве четвородимензионе метрике је планетарни систем Сунца.

детаљније

Семинар за механику, 26. октобар 2011.

Наредно предавање на Семинару за механику одржаће се у среду, 26. октобра 2011. у 18h, у сали 301ф, МИ САНУ.

Предавач: др Мирјана Филиповић, Институт "Михаило Пупин", Београд

Наслов предавања: Euler-Bernoulli једначина у нелинеарним осцилацијама робота

Више информација може се наћи на странама

http://www.mi.sanu.ac.rs/colloquiums/mechcoll.htm

http://www.mi.sanu.ac.rs/colloquiums/collsems.htm

детаљније

ЦГТА семинар, 25. октобар 2011.

Наредник састанак ЦГТА семинара одржаће се у уторак, 25. октобра 2011, од 18:00 до 20:00 часова на Математичком факултету (IV спрат, пројектор сала)

Предавач: Раде Живаљевић

Наслов предавања: Рапорт о раду "On the Erdos distinct distances problem in the plane" аутора Larry Guth, Nets Hawk Katz

http://xxx.lanl.gov/abs/1011.4105

Живимо у време револуција па је тако у току и интерна револуција у дискретној геометрији, реалној алгебарској геоматрији, и сродним областима. Њих повезује такозвани "полиномијални метод" односно "полиномијална теорема о сендвичу", видети нпр. блог Terence Tao:

http://terrytao.wordpress.com/tag/polynomial-method/

http://terrytao.wordpress.com/2011/02/18/the-szemeredi-trotter-theorem-via-the-polynomial-ham-sandwich-theorem/

Користан је и преглед Miche Sharira,

http://www.cs.tau.ac.il/~michas/algober.pdf

Ово је прилика да ЦГТА организује једно мало математичко револуцинарно окупљање посвећено овим темама.

Напомена: Студентски семинар "Жива математика"  одржаће се у среду, 26. октобра, од 12 до 14 часова, на Математичком институту САНУ, Кнез Михаилова 36, сала 301 (III спрат)

Предавач: Раде Живаљевић

Наслов предавања: 15 минута хомологије

Садржај: У раду "A cell complex in number theory" Anders Bjornerhttp://xxx.lanl.gov/abs/1101.5704
се на необичан начин појављују симплицијални комплекси чије тополошке инваријанте се природно везују за неке класичне аритметичке функције и индиректно за Риманову хипотезу.

То је још један повод да направимо преглед симплицијалних и ћелијских хомологија са акцентом на конкретним рецептима и израчунавањима и осветлимо њихову улогу у овом раду.

детаљније

Семинар за примењену математику, 25. октобар 2011.

Наредни састанак Семинара за примењену математику одржаће се у уторак, 25.10.2011. у 14:15, у сали 301ф, МИ САНУ.

Предавач: Vasily Borisovich Demidovich, Faculty of Mechanics and Mathematics, M. V. Лomonosov Moscow State University, Moscow

Наслов предавања: О УОПШТЕНИМ ПОЛИНОМИМА НАЈМАЊЕГ ОДСТУПАЊА ОД НУЛЕ У ЧЕБИШОВЉЕВИМ ПРОСТОРИМА

Садржај: У  саопштењу се разматра питање експлицитне конструкције уопштеног полинома најмањег отклона од нуле (у односу на задату метрику) у произвољном Чебишовљевом простору. У својству метрика користе се $C$, $L_1$ и $L_2$. Такође се разматра питање о неједнакостима за изводе у тим метрикама.

детаљније

Предавање Проф. Бернарда Р. Ходгсона, Универзитет Лавал, Квебек, Канада, 21. октобар 2011.

У петак, 21. октобра 2011, гост Математичког факултета биће Prof. dr Bernard R. Hodgson, University Laval, Quebec, Canada, који ће одржати предавање под називом "Mathematics teacher education: retrospective and perspective from a mathematician's point of view".

Предавање ће се одржати у учионици 844 са почетком у 16h .

Позивамо све заинтересоване колеге и студенте да присуствују овом предавању.

детаљније

Предавање у САНУ - Нобелова награда за физику за 2011. годину, 18. октобар 2011.

Српска академија наука и уметности, Одељење за математику, физику и гео науке, најављује предавање које ће се одржати уторак, 18. октобра 2011, у 18 сати у Сали 2 Академије, Кнез Михаилова 35/I, Београд.

Предавач: Проф. др Милан Мијић, професор Калифорнијског државног универзитета, Лос Анђелес, САД

Наслов предавања: НОБЕЛОВА НАГРАДА ЗА ФИЗИКУ ЗА 20011. ГОДИНУ

Позивамо све заинтересоване да присуствују овом предавању.

детаљније

Одељење за математику, 21. октобар 2011.

Наредни састанак Одељења за математику одржаће се у петак, 20. октобра 2011. у 14 часова, у сали 2, Кнез-Михаилова 36/I, МАТЕМАТИЧКИ ИНСТИТУТ САНУ.

Предавач: Проф. др Бошко Јовановић, Математички факултет, Београд

Наслов предавања: О НУМЕРИЧКИМ МЕТОДАМА РЕШАВАЊА ГРАНИЧНИХ ПРОБЛЕМА

Садржај: У саопштењу се даје приказ нумеричких метода решавања граничних и почетно-граничних проблема за парцијалне диференцијалне једначине с нагласком на оценама брзине конвергенције. При томе се основна пажња посвећује проблемима с генералисаним решењима из простора Собољева. Показује се како се тзв. "оштре" оцене брзине конвергенције диференцијских схема могу добити директним израчунавањем, применом леме Брамбла-Хилберта, применом теорије интерполације функционалних простора итд. Резултати добијени на моделним примерима преносе се на општије задатке (једначине с променљивим коефицијентима, еволуционе једначине, једначине са сингуларним коефицијентима, проблеми с интерфејсом, трансмисиони проблеми итд.).


детаљније

Семинар Геометрија, визуелизација и примене, 20. октобар 2011.

Наредни састанак семинара Геометрија, визуелизација и примене одржаће се у четвртак од 17:15, у сали 301ф Математичког института, Кнез Михаилова 36.

Предавач: Стана Никчевић

Наслов предавања: Kaehler-Weylове многострукости

Апстракт: Испитивана је геометрија 4-димензионих Kaehler-Weylових многострукости. Показали смо да постоји јединствена Kaehler-Weyлов структура за сваку 4-димензионалну пара/псеудо Хермитску многострукост и да је сваки 4-димензиони алгебарски Kaehler-Weylов кривински тензор могуће геометријски реализовати.

Резултати су добијени у заједничком раду са M.Brozos-Vazquezом и P.Gilkeyем.

детаљније

Вести и дешавања


Активности на семинарима

све вести