Извештаји Комисија за избор наставника, сарадника и истраживача

Одлуком Изборног већа Математичког факултета од 24. 2. 2023.године, на овој страници се, на увиду јавности од 15 дана, налазе Извештаји Комисија за изборе у звања и на радна места наставника и сарадника и Извештаји Комисија за изборе у научна звања.


2024. година

Извештај Комисије по конкурсу за избор у звање и на радно место једног редовног професора за ужу научну област Диференцијалне једначине (конкурс објављен у листу "Послови" 10.4.2024. године),

Извештај, сажетак .

 

Датум стављања на увид јавности: 26.4.2024. године

 


Извештај Комисије по конкурсу за избор у звање и на радно место једног ванредног професора за ужу научну област Алгебра и математичка логика (конкурс објављен у листу "Послови" 13. 4. 2024. године),

Извештај, сажетак.

Датум стављања на увид јавности: 10. 4. 2024. године


Извештај Комисије по конкурсу за избор у звање и на радно место једног ванредног професора  за ужу научну област Рачунарство и информатика (конкурс објављен у листу "Послови" 7.2.2024. године),

Извештај, сажетак.

Датум стављања на увид јавности: 4.4.2024. године


Извештај и резиме Комисије по покренутом поступку за избор у научно звање научни сарадник

Извештај, Резиме.

Датум стављања на увид јавности: 25.3.2024. године


Извештај Комисије по конкурсу за избор у звање и на радно место једног асистента за ужу научну област Рачунарство и информатика са 10% радног времена (конкурс објављен у листу "Послови" 7.2.2024. године),

Извештај.

Датум стављања на увид јавности: 27.2.2024. године


Извештај Комисије по конкурсу за избор у звање и на радно место једног ванредног професора  за ужу научну област Нумеричка математика и оптимизација (конкурс објављен у листу "Послови" 3.1.2024. године),

Извештај, сажетак.

Датум стављања на увид јавности: 23.2.2024. године


Извештај Комисије по конкурсу за избор у звање и на радно место једног доцента за ужу научну област Вероватноћа и статистика (конкурс објављен у листу "Послови" 3.1.2024. године),

Извештај, сажетак.

Датум стављања на увид јавности: 14.2.2024. године


2023. година

Извештај Комисије по конкурсу за избор у звање и на радно место једног ванредног професора  за ужу научну област Нумеричка математика и оптимизација (конкурс објављен у листу "Послови" 6.12.2023. године),

Извештај, сажетак.

Датум стављања на увид јавности: 23.1.2024. године


Извештај Комисије по конкурсу за избор у звање и на радно место једног редовног професора  за ужу научну област Нумеричка математика и оптимизација (конкурс објављен у листу "Послови" 6.12.2023. године),

Извештај, сажетак.

Датум стављања на увид јавности: 23.1.2024. године


Извештај Комисије по конкурсу за избор у звање и на радно место једног асистента за ужу научну област Рачунарство и информатика са пуним радним временом (конкурс објављен у листу "Послови" 6.12.2023. године),

Извештај

Датум стављања на увид јавности: 12.1.2024. године


Извештај Комисије по конкурсу за избор у звање и на радно место једног сарадника у настави за ужу научну област Геометрија са пуним радним временом (конкурс објављен у листу "Послови" 6.12.2023. године),

Извештај

Датум стављања на увид јавности: 12.1.2024. године


Извештај Комисије по конкурсу за избор у звање и на радно место једног редовног професора  за ужу научну област Геометрија (конкурс објављен у листу "Послови" 1.11.2023. године),

Извештај, сажетак

Датум стављања на увид јавности: 12.1.2024. године


Извештај Комисије по конкурсу за избор у звање и на радно место два редовна професора  за ужу научну област Астрофизика (конкурс објављен у листу "Послови" 6.12.2023. године),

Извештај 1, сажетак 1.

Извештај 2, сажетак 2.

Датум стављања на увид јавности: 11.1.2024. године


Извештај Комисије по конкурсу за избор у звање и на радно место једног ванредног професора  за ужу научну област Астрофизика (конкурс објављен у листу "Послови" 6. 12. 2023. године),

Извештај, сажетак

Датум стављања на увид јавности: 10. 1. 2024. године

 


 

Извештај Комисије по конкурсу за избор у звање и на радно место једног доцента за ужу научну област Геометрија (конкурс објављен у листу "Послови" 8. 11. 2023. године),

Извештај, сажетак

Датум стављања на увид јавности: 28. 12. 2023. године


Извештај Комисије по конкурсу за избор у звање и на радно место једног ванредног професора  за ужу научну област Рачунарство и информатика (конкурс објављен у листу "Послови" 11.10.2023. године),

Извештај, сажетак

Датум стављања на увид јавности: 21.11.2023. године


Извештај Комисије по конкурсу за избор у звање и на радно место једног доцента  за ужу научну област Вероватноћа и статистика (конкурс објављен у листу "Послови" 04.10.2023. године),

Извештај, сажетак

Датум стављања на увид јавности: 09.11.2023. године


Извештај Комисије по конкурсу за избор у звање и на радно место два асистента за ужу научну област Вероватноћа и статистика са пуним радним временом (конкурс објављен у листу "Послови" 11.10.2023. године),

Извештај

Датум стављања на увид јавности: 09.11.2023. године


Извештај Комисије по конкурсу за избор у звање и на радно место једног редовног професора  за ужу научну област Алгебра и математичка логика (конкурс објављен у листу "Послови" 27.09.2023. године),

Извештај, сажетак

Датум стављања на увид јавности: 08.11.2023. године


Извештај Комисије по конкурсу за избор у звање и на радно место једног ванредног професора  за ужу научну област Рачунарство и информатика са 25% радног времена (конкурс објављен у листу "Послови" 27.09.2023. године),

Извештај, сажетак

Датум стављања на увид јавности: 07.11.2023. године


Извештај Комисије по конкурсу за избор у звање и на радно место једног асистента за ужу научну област Астрономија са пуним радним временом (конкурс објављен у листу "Послови" 11.10.2023. године),

Извештај

Датум стављања на увид јавности: 07.11.2023. године


Извештај Комисије по конкурсу за избор у звање и на радно место једног сарадника у настави за ужу научну област Астрономија са пуним радним временом (конкурс објављен у листу "Послови" 11.10.2023. године),

Извештај

Датум стављања на увид јавности: 07.11.2023. године


Извештај Комисије по конкурсу за избор у звање и на радно место једног асистента за ужу научну област Алгебра и математичка логика (конкурс објављен у листу "Послови" 11.10.2023. године),

Известај

Датум стављања на увид јавности: 3.11.2023. године


Извештај Комисије по конкурсу за избор у звање и на радно место једног сарадника у настави за ужу научну област Астрофизика са пуним радним временом (конкурс објављен у листу "Послови" 04.10.2023. године),

Извештај

Датум стављања на увид јавности: 27.10.2023. године


Извештај Комисије по конкурсу за избор у звање и на радно место једног асистента са докторатом за ужу научну област Астрофизика са пуним радним временом (конкурс објављен у листу "Послови" 04.10.2023. године),

Извештај

Датум стављања на увид јавности: 27.10.2023. године


Извештај Комисије по конкурсу за избор у звање и на радно место шест сарадника у настави за ужу научну област Теоријска математика са пуним радним временом (конкурс објављен у листу "Послови" 04.10.2023. године),

Извештај

Датум стављања на увид јавности: 19.10.2023. године


Извештај Комисије по конкурсу за избор у звање и на радно место шест асистената за ужу научну област Рачунарство и информатика са пуним радним временом (конкурс објављен у листу "Послови" 04.10.2023. године),

Извештај

Датум стављања на увид јавности: 19.10.2023. године


Извештај Комисије по конкурсу за избор у звање и на радно место једног сарадника у настави за ужу научну област Рачунарство и информатика са  20% радног времена (конкурс објављен у листу "Послови" 04.10.2023. године),

Извештај

Датум стављања на увид јавности: 19.10.2023. године


Извештај Комисије по конкурсу за избор у звање и на радно место једанаест сарадника у настави за ужу научну област Рачунарство и информатика са по 50% радног времена (конкурс објављен у листу "Послови" 04.10.2023. године),

Извештај

Датум стављања на увид јавности: 19.10.2023. године


Извештај Комисије по конкурсу за избор у звање и на радно место пет сарадника у настави за ужу научну област Рачунарство и информатика са пуним радним временом (конкурс објављен у листу "Послови" 04.10.2023. године),

Извештај

Датум стављања на увид јавности: 19.10.2023. године


Извештај Комисије по конкурсу за избор у звање и на радно место једног ванредног професора  за ужу научну област Диференцијалне једначине (конкурс објављен у листу "Послови" 27.09.2023. године),

Извештај, сажетак

Датум стављања на увид јавности: 19.10.2023. године


Извештај Комисије по конкурсу за избор у звање и на радно место једног асистента за ужу научну област Диференцијалне једначине (конкурс објављен у листу "Послови" 27.09.2023. године),

Извештај

Датум стављања на увид јавности: 18.10.2023. године


Извештај Комисије по конкурсу за избор у звање и на радно место једног сарадника у настави за ужу научну област Нумеричка математика и оптимизација (конкурс објављен у листу "Послови" 27.09.2023. године),

Извештај

Датум стављања на увид јавности: 17.10.2023. године


Извештај Комисије по конкурсу за избор у звање и на радно место три асистента за ужу научну област Вероватноћа и статистика (конкурс објављен у листу "Послови" 27.09.2023. године),

Извештај

Датум стављања на увид јавности: 13.10.2023. године


Извештај Комисије по конкурсу за избор у звање и на радно место једног сарадника у настави за ужу научну област Вероватноћа и статистика (конкурс објављен у листу "Послови" 27.09.2023. године),

Извештај

Датум стављања на увид јавности: 13.10.2023. године


Извештај Комисије по конкурсу за избор у звање и на радно место једног доцента за ужу научну област Математичка анализа (конкурс објављен у листу "Послови" 19.07.2023. године),

Извештај, сажетак

Датум стављања на увид јавности: 05.10.2023. године


Извештај Комисије по конкурсу за избор у звање и на радно место једног ванредног професора за ужу научну област Математичка анализа (конкурс објављен у листу "Послови" 31.05.2023. године),

Извештај, сажетак

Датум стављања на увид јавности: 12.09.2023. године

 


 

Извештај Комисије по конкурсу за избор у звање и на радно место једног доцента за ужу научну област Диференцијалне једнацине (конкурс објављен у листу "Послови" 31.05.2023. године),

Извештај, сажетак

Датум стављања на увид јавности: 07.09.2023. године


Извештај Комисије по конкурсу за избор у звање и на радно место једног ванредног професора  за ужу научну област Диференцијалне једнацине (конкурс објављен у листу "Послови" 31.05.2023. године),

Извештај, сажетак

Датум стављања на увид јавности: 07.09.2023. године


Извештај Комисије по конкурсу за избор у звање и на радно место једног ванредног професора  за ужу научну област Алгебра и математичка логика (конкурс објављен у листу "Послови" 8.3.2023. године),Извештај, сажетак.Датум стављања на увид јавности: 14.7.2023. године


Извештај Комисије по конкурсу за избор у звање и на радно место једног ванредног професора  за ужу научну област Рачунарство и информатика (конкурс објављен у листу "Послови" 31.05.2023. године),Извештај, сажетак.

Датум стављања на увид јавности: 06.07.2023. године


Извештај Комисије по конкурсу за избор у звање и на радно место ванредног професора за ужу научну област Топологија (конкурс објављен у листу "Послови" 08.03.2023. године),

Извештај, сажетак

Датум стављања на увид јавности: 29.05.2023. године


Датум стављања на увид јавности: 07.04.2023. године

Извештај Комисије по конкурсу за избор у звање и на радно место једног доцента за ужу научну област Алгебра И математичка логика (конкурс објављен у листу "Послови" 08.03.2023. године), Извештај, сажетак.


Датум стављања на увид јавности: 07.04.2023. године

Извештај Комисије по конкурсу за избор у звање и на радно место два асистента са докторатом  за ужу научну област Алгебра И математичка логика (конкурс објављен у листу "Послови" 08.03.2023. године). Извештај.


Датум стављања на увид јавности: 31.3.2023. године

Извештај Комисије по конкурсу за избор у звање и на радно место једног доцента за ужу научну област Диференцијалне једначине (конкурс објављен у листу „Послови" 8.3.2023. године), Извештај, сажетак

 


Вести и дешавања


Активности на семинарима

све вести