Pristupna predavanja za izbore u nastavnička zvanja - Univerzitet u Beogradu Matematicki fakultet

Приступна предавања за изборе у наставничка звања

2018.

Приступно предавање у оквиру конкурса за избор једног доцента за ужу научну област: Математичка анализа

На конкурс се пријавио један кандидат: Др Стефан Милошевић

Наслов предавања: „Тејлорове формуле“

Датум, време и место одржавања: среда 04.04.2018. године у 15 часова, сала 710/IV спрат (зборница)

Чланови комисије:
Проф. др Данко Јоцић, редовни професор
Др Ђорђе Кртинић, доцент
Др Миодраг Спалевић, редовни професор
Машински факултет

Датум објављивања: 26.03.2018.


Приступно предавање у оквиру конкурса за избор једног доцента за ужу научну област: Диференцијалне једначине

На конкурс се пријавио један кандидат: Др Игор Уљаревић

Наслов предавања: „Шварцов извод и Штурм-Лиувилови оператори“

Датум, време и место одржавања: четвртак 29.03.20 18. године у 13 часова, сала 710/IV спрат (зборница)

Чланови комисије:
Проф. др  Дарко Милинковић, редовни професор
Др Борислав Гајић, виши научни сарадник МИ САНУ
Др Јелена Катић, доцент

Датум објављивања: 21.03.2018.


2017.

Приступно предавање у оквиру конкурса за избор једног доцента за ужу научну област: Комплексна анализа

На конкурс се пријавио један кандидат: Др Бобан Карапетровић

Наслов предавања: „Кебеова ¼ теорема“

Датум, време и место одржавања: четвртак 16.11.2017. године у 10 сати, сала 710/IV спрат (зборница)

Чланови комисије:
Проф. др Миодраг С. Матељевић, редовни професор
Др Владимир Божин, доцент
Др Божидар Јовановић, научни саветник МИ САНУ

Датум објављивања: 08.11.2017.


Приступно предавање у оквиру конкурса за избор једног доцента за ужу научну област: Математичка анализа

На конкурс се пријавио један кандидат: Јована Николић

Наслов предавања: „Ојлерове смене у интегралима“

Датум, време и место одржавања: четвртак 16.11.2017. у 11 сати, сала 710/IV

Чланови комисије:
Проф. др Драгољуб Кечкић, ванредни професор
Др Јелена Катић, доцент
Др Борислав Гајић, виши научни сарадник МИ САНУ

Датум објављивања: 06.11.2017.


Приступно предавање у оквиру конкурса за избор једног доцента за ужу научну област: Математичка анализа.

На конкурс се пријавио један кандидат: др Александра Маринковић

Наслов предавања: „Стоксова теорема“

Датум и време одржавања: среда, 15.11.2017. у 11 сати, сала Длаб.

Чланови комисије:
Проф. др Драгољуб Кечкић, ванредни професор;
Др Јелена Катић, доцент;
Др Борислав Гајић, виши научни сарадник МИ САНУ.

Датум објављивања: 01.11.2017.


Приступно предавање у оквиру конкурса за избор једног доцента за ужу научну област: Астрономија

На конкурс се пријавио један кандидат: др Бојан Новаковић

Наслов предавања: „Настанак земљоликих планета“

Датум и време одржавања: уторак 24.10.2017. у 15 сати, сала 809/IV

Чланови комисије:
Академик Зоран Кнежевић, научни саветник АОБ;
Проф. др Анђелка Ковачевић, ванредни професор;
Др Бојан Арбутина, доцент.

Датум објављивања: 13.10.2017.


Приступно предавање у оквиру конкурса за избор једног доцента за ужу научну област: Геометрија

На конкурс се пријавио један кандидат: др Иван Димитријевић

Наслов предавања: „Билинеарна форме и класификација хиперповрши другог реда“

Датум и време одржавања: уторак 10.10.2017. у 16:00, сала 710

Чланови комисије:
Проф. др Зоран Ракић, ред. проф;
Др Мирослава Антић, доцент;
Проф. др Стана Никчевић, ред. проф. Универзитета у Новом Пазару.

Датум објављивања: 03.10.2017.

 


 

Приступно предавање у оквиру конкурса за избор једног доцента за ужу научну област: Рачунарство и информатика

На конкурс се пријавио један кандидат: др Милан Банковић

Наслов предавања: „SMT решавачи“

Датум и време одржавања: уторак 06.06.2017. у 14 сати

Чланови комисије:
Проф. др Филип Марић, ванр. проф
Проф. др Предраг Јаничић, ред. проф
Зоран Огњановић, научни саветник, Математички институт

Датум објављивања: 26.05.2017.


Приступно предавање у оквиру конкурса за избор једног доцента за ужу научну област: Алгебра и математичка логика

На конкурс се пријавио један кандидат: др Горан Ђанковић

Наслов предавања: „Квадратне форме“

Датум и време одржавања: уторак 07.02.2017. у 12 сати

Чланови комисије:
Проф. др Александар Липковски, ред. проф
Проф. др Зоран Петровић, ванр. проф
Проф. др Бранко Малешевић, ванр. проф, Електротехнички факултет

Датум објављивања: 24.01.2017.


Приступно предавање у оквиру конкурса за избор једног доцента за ужу научну област: Вероватноћа и статистика

На конкурс се пријавио један кандидат: др Ленка Главаш

Наслов предавања: „Расподеле екстремних вредности“

Датум и време одржавања: среда 01.02.2017. у 12 сати

Чланови комисије:
Проф. др Павле Младеновић, ред. проф
др Јелена Јоцковић, доцент
Проф. др Слободанка Јанковић, ред. проф у пензији
Проф. др Љиљана Петровић, ред. проф, Економски факултет

Датум објављивања: 24.01.2017.


Приступно предавање у оквиру конкурса за избор једног доцента за ужу научну област: Математичка анализа

На конкурс се пријавио један кандидат: Биљана Вујошевић

Наслов предавања: „Непрекидне функције“

Датум и време одржавања: петак 27.01.2017. у 11 сати

Чланови комисије:
проф. др Милош Арсеновић, ред. проф,
проф. др Драгољуб Кечкић, ванр. проф,
проф. др Иван Аранђеловић, ред. проф.

Датум објављивања: 19.01.2017.
Вести и дешавања


Активности на семинарима

све вести