Математичке методе механике у примени, 9. новембар 2011.

Наставља се серија предавања за истраживаче приправнике и докторанте из области Кинетике, Еластодинамике, Аналитичке механике, Примене тензорског рачуна у механици,  Теорије осцилација и Нелинеарне динамике.

Наредни, 24-ти блок  предавања одржаће се у среду, 9. новембра 2011. у Библиотеци Математичког инстиута САНУ, ул. Кнез Михиалова 36, трећи спрат, по следећем распореду.

11-14h: Примене тензорског рачуна у механици  (Трећи део)

15-17h: Математичке методе апроксимација са применама у нелинеарној механици. Асимптотске методе Krilov-Bogolyubov- Mitropolyski, методе варијације констаната и методе усредњања (Трећи део)

Реолинеарне осцилације система са једним степеном слободе: Mathieu-Hill-ова реолинеарна диференцијална једначина.

Предавач: Проф. др Катица (Стевановић) Хедрих, руководилац пројекта OI 174001

Најаву предавања можете преузети ОВДЕ.

детаљније

Семинар за механику, 9. новембар 2011.

Наредно предавање на Семинару за механику одржаће се у среду, 9. новембра 2011. у 18h, у сали 301ф, МИ САНУ.

Предавач: др Гордана Богдановић, Машински факултет, Универзитет у Крагујевцу

Наслов предавања: Акустички тензор и пропагација еластичних таласа у анизотропним материјалима

Више информација може се наћи на странама:

http://www.mi.sanu.ac.rs/colloquiums/mechcoll.htm

http://www.mi.sanu.ac.rs/colloquiums/collsems.htm


детаљније

Семинар за примењену математику, 8. новембар 2011.

Наредно предавање на Семинару за примењену математику одржаће се у уторак, 8. новембра 2011. у сали 301ф МИ САНУ са почетком у 14:15 часова.

Предавач: Професор Драгослав Стоиљковић, Технолошки факултет, Нови Сад

Наслов предавања: ФИЗИЧКА И МАТЕМАТИЧКА АНАЛОГИЈА БОШКОВИЋЕВЕ ТЕОРИЈЕ И ТЕОРИЈЕ САВИЋ-КАШАНИН

Садржај: Бошковић је 1758. објавио своје дело "Теорија природне филозофије сведена на један једини закон сила које постоје у природи". Показао је да се међудејство две честице, на било ком нивоу у хијерархији материје, може представити у виду једне осцилаторне криве, ако се на апсциси представи растојање, а на ординати сила између честица.
Средином 20. века су Савић и Кашанин објавили своју теорију о понашању материје при високим притисцима. Показали су да се са повећањем притиска наизменично смењују опсези постепене и скоковите промене густине материје. То приказују у виду једног степенастог дијаграма и дају математички израз за промену густине. Мада се Савић и Кашанин не позивају на Бошковићеву теорију, у предавању ће бити показана историјска повезаност и физичка аналогија ових теорија. Сваком луку Бошковићеве криве одговара један степеник теорије Савић-Кашанин. Отуд се и њихов математички израз, након извесног прилагођавања, може применити и на Бошковићеву криву. Тада искрсава запањујући резултат - израчунате вредности густина материје на почецима и крајевима Бошковићевих лукова одговарају експерименталним вредностима густина материје у њеним карактеристичним стањима (идеалан гас, критична тачка, тројна тачка, апсолутна нула температуре...), тј. од највеће покретљивости до потпуног одсуства покретљивости молекула. Даља разрада овог сазнања и математичког израза је омогућила решавање низа практичних проблема у хемији и физици: тумачење фазног стања и полимеризације гасовитог етилена, течног метилметакрилата и стирена; предвиђање утицаја притиска на температуру топљења полиетилена; израчунавања средњих густина планета у Сунчевом систему.

детаљније

ЦГТА семинар, 8. новембар 2011.

Наредни састанак ЦГТА семинара одржаће се у уторак, 8. новембра 2011, од 18:00 до 20:00 часова на Математичком факултету (IV спрат, пројектор сала)

Предавач: Раде Живаљевић

Наслов предавања: Циклоедар, асоциедар, пермутоедар, ...

Садржај: Побројани конвексни политопи као и њихови сродници (нестоедри итд.), појављују се на много места у математици и предмет су врло интензивног проучавања. Циклоедри су се недавно појавили и у
молекуларној биологији и генетици [1] док су се први пут експлицитно појавили у опису компактификација конфигурационих простора, простора модула итд.

Предавање је типа "Креда Луталица" па позивамо све зналце да нам се придруже.

[1] Jason Morton, Lior Pachter, Anne Shiu, Bernd Sturmfels, University of California, Berkeley, The Cyclohedron Test for Finding Periodic Genes in Time Course Expression Studies, Statistical Applications in Genetics and Molecular Biology, Volume 6, Issue 1 2007 Article 21.

детаљније

Семинар Геометрија, визуелизација и примене, 3. новембар 2011.

Наредно предавање на Семинару одржаће се у четвртак, 3. новембра 2011. од 17:15 у сали 301 ф Математичког института, Кнез Михаилова 36.

Предавач: Зоран Ракић

Наслов предавања: Осерманов услов и принцип дуалности за четверодимензионалне Риманове многострукости

Садржај: На предавању биће приказан рад M. Brozos-Vasqueza и E. Merino у којем су они показали да су Осерманов услов и принцип дуалности еквивалентни за четверодимензионалне Риманове многострукости.

детаљније

Семинар Биоинформатика, 2. новембар 2011.

У среду 2. новембра 2011, са почетком у 18 сати, у сали 718 на Математичком факултету биће одржан први састанак семинара Биоинформатика у школској години 2011/12.

Позивају се наставници и студенти докторских и мастер студија рачунарских, математичких, биолошких и других сродних дисциплина да искористе прилику да се упознају са активностима које се у овој веома динамичној и атрактивној области одвијају у нашој средини.

Теме састанка:
- Представљање Групе за биоинформатику (др Саша Малков)
- Преглед текућих активности (др Ненад Митић)
- Разговор о плановима за наредни период (др Гордана Павловић-Лажетић)

Више информација може се наћи на странама:

http:/bioinfo.matf.bg.ac.rs

http://poincare.matf.bg.ac.rs/~smalkov/files/tmp/seminar.poziv/Obavestenje.jpg

детаљније

Одељење за математику, 4. новембар 2011.

Наредно предавање на семинару одржаће се у петак, 4. новембра 2011. у 14 часова у сали 2 Математичког института САНУ

Предавач: Марија Милошевић, Природно-математички факултет, Ниш

Наслов предавања: НУМЕРИЧКЕ И АНАЛИТИЧКЕ АПРОКСИМАЦИЈЕ РЕШЕЊА СТОХАСТИЧКИХ ДИФЕРЕНЦИЈАЛНИХ ЈЕДНАЧИНА

Садржај: Стохастичке диференцијалне једначине се често користе за моделирање појава из реалног живота које су изложене случајним утицајима типа Гаусовог белог шума. Класа експлицитно решивих једначина овог типа је веома уска, због чега су од великог значаја апроксимације решења. У првом делу овог предавања ће бити представљене аналитичке апроксимације решења неких класа стохастичких диференцијалних једначина, које се базирају на примени Тејлоровог развоја. У другом делу ће бити речи о нумеричким апроксимацијама типа Euler-Maruyama у контексту неких класа стохастичких диференцијалних једначина. Основни резултати се односе на конвергенцију низа апроксимативних решења ка тачном решењу одговарајуће стохастичке диференцијалне једначине.

детаљније

Математичке методе механике у примени, 2. новембар 2011.

Наставља се серија предавања за истраживаче приправнике и докторанте из области Кинетике, Еластодинамике, Аналитичке механике, Примене тензорског рачуна у механици,  Теорије осцилација и Нелинеарне динамике.

Наредни, 24-ти блок  предавања одржаће се у среду, 2. новембра 2011. у Библиотеци Математичког инстиута САНУ, ул. Кнез Михиалова 36, трећи спрат, по следећем распореду.

11-14h:

  •  Примене тензорског рачуна у механици  (Други део)

 

15-17h:

  • Математичке методе апроксимација са применама у нелинеарној механици
  • Асимптотске методе Krilov-Bogolyubov-Mitropolyski, методе варијације констаната и методе усредњања (Други део)
  • Нелинеарне осцилације система са једним степеном слободе: Ван др Пол-ова нелинеарна диференцијална   једначина.Предавач: Проф. др Катица (Стевановић) Хедрих, руководилац пројекта OI 174001

Најаву предавања можете преузети ОВДЕ.

детаљније

Семинар за механику, 2. новембар 2011.

Наредно предавање на Семинару за механику одржаће се у среду, 2. новембра 2011. у 18h, у сали 301ф, МИ САНУ.

Предавач: Проф. др Ђорђе Мушицки, Математички институт САНУ, београд

Наслов предавања: Закон одржања енергији сличне величине нелинеарног осцилатора у отпорној средини

Више информација може се наћи на странама:

http://www.mi.sanu.ac.rs/colloquiums/mechcoll.htm

http://www.mi.sanu.ac.rs/colloquiums/collsems.htm

детаљније

ЦГТА семинар, 1. новембар 2011.

Наредни састанак ЦГТА семинара одржаће се у уторак, 1. новембра 2011, од 18:00 до 20:00 часова на Математичком факултету (IV спрат, пројектор сала)

Предавач: Раде Живаљевић

Наслов предавања: Рапорт о конфигурационим просторима

Садржај: Конфигурациони простори, (у ужем смислу) дефинисани као простори колекција различитих тачака у датим многострукостима, су поново у моди. Направићемо преглед познатих чињеница (по Васиљеву) и осврнути се на најновија истраживања (Дев Синха).

Напомена: У оквиру Студентског семинара "Жива Математика" одржаће се низ тематски сродних предавања организованих у мини-курс под називом "Геометрија, механика и интеграбилни системи". Курс ће се одржавати током  новембра и дела децембра 2011, а носилац мини-курса је семинар Математички методи механике (Математички институт САНУ).

Студенти, талентовани средњешколци и млади математичари свих квалификација су добродошли.

Прво предавање на курсу одржаће се у среду, 2. новембра, од 12 до 14 часова, на Математичком институту САНУ, Кнез Михаилова 36, сала 301ф (III спрат)

Предавач: Борислав Гајић

Наслов предавања: ОСНОВНИ ПОЈМОВИ ДИНАМИКЕ КРУТОГ ТЕЛА

детаљније

Вести и дешавања


Активности на семинарима

све вести