Општа акта Факултета

Правилник о организацији завршног рада на мастер академским студијама
Датум објављивања: 23.9.2022. године
Датум ступања на снагу: 1.10.2022. године
Датум примене: 1.10.2022. године

Решење о давању сагласности на Правилник о организацији и систематизацији радних места на Математичком факултету Универзитета у Београду

Одлука о усвајању Правилника о организацији и систематизацији радних места на Математичком факултету

Правилник о организацији и систематизацији радних места на Математичком факултету

Датум објављивања: 07.05.2018. године
Датум ступања на снагу: 15.05.2018. године
Датум примене: по доношењу Закона
Вести и дешавања


Активности на семинарима

све вести