Семинар за механику, 30. новембар 2011.

Наредно предавање на Семинару за механику одржаће се у среду, 30. новембра 2011. у 18h, у сали 301ф, МИ САНУ.

Предавач: Проф. др Дагутин Љ. Дебељковић, Машински факултет Универзитета у Београду


Наслов предавања: Стабилност линеарних временски континуалних сингуларних и временски дискретних дескриптивних система са чистим временским кашњењем на коначном временском интервалу

Више информација може се наћи на странама

http://www.mi.sanu.ac.rs/colloquiums/mechcoll.htm

http://www.mi.sanu.ac.rs/colloquiums/collsems.htm

детаљније

ЦГТА семинар, 29. новембар 2011.

Наредни састанак ЦГТА семинара одржаће се у уторак, 22. новембра 2011, од 18:00 до 20:00 часова на Математичком факултету (IV спрат, пројектор сала)

Предавач: Бранислав Првуловић

Наслов предавања: Гребнерове базе и имерзије Грасманијана (III предавање)


Садржај: Ово је треће предавање о применама теорије Гребнерових база у Алгебраској топологији. Предавања се базирају на ауторовој докторској дисертацији (ментор Зоран Петровић).

Кохомолошка алгебра Грасманове многострукости G_{k,n} (са Z_2 коефицијентима) је полиномијална алгебра посечена по једном идеалу. Биће речи о конструкцији Гребнерове базе овог идеала у случајевима k=2 и k=3. Такође, биће изложене и неке примене ових Гребнерових база на проблем имерзије Грасманијана у еуклидске просторе.

Напомена:

Наредно предавање на курсу Геометрија, механика и интеграбилни системи, у оквиру Семинара Математички методи механике, биће одржано у среду, 30. новембра 2011. у 12 часова на Математичком институту САНУ, Кнеза Михаила 36, трећи спрат, сала 301ф.

Предавач: Милена Радновић

Наслов предавања: АДИЦИОНЕ ТЕОРЕМЕ ЗА ЕЛИПТИЧКЕ ФУНКЦИЈЕ

детаљније

Семинар Геометрија, визуелизација и примене, 24. новембар 2011.

Наредно предавање на семинару Геометрија, визуелизација и примене одржаће се у четвртак, 24. новембра,  од 17:15 у сали 301ф  Математичког института САНУ, Кнез Михаилова 36.

Предавач: Срђан Вукмировић

Наслов предавања: Простори искошених равни

Садржај: На предавању ће бити речи о изоклиним равнима, тј. оним k-равнима у R^n које граде једна са другом "константне углове".  Централни део предавања ће бити приказ  рада J.A. Wolfa под називом "Geodesic Spheres in Grasmann Manifolds", Illinois J. Math. (1963). Поред тога биће приказана нека размишљања и резултати предавача на ову тему.

детаљније

Семинар за механику, 23. новембар 2011.

Наредно предавање на Семинару за механику одржаће се у среду, 23. новембра 2011. у 18h, у сали 301ф, МИ САНУ.

Предавач: др Ивана Атанасовска, др Дејан Момчиловић, Институт "Кирило Савић", Боград

Наслов предавања: Утицај извора концентрације напона код високоцикличног замора: стандардне-нове методе

Више информација може се наћи на странама:

http://www.mi.sanu.ac.rs/colloquiums/mechcoll.htm

http://www.mi.sanu.ac.rs/colloquiums/collsems.htm

детаљније

Семинар Катедре за астрономију 22. новембар 2011.

Наставак предавања на семинару (од 15.11. 2011.) одржаће се 22. новембра 2011. у 18 сати, у просторијама Катедре.

Предавач: др Мирослав Мићић, научни сарадник Астрономске опсерваторије

Наслов предавања: Прве звезде, прве супернове, прве црне рупе

детаљније

Семинар за примењену математику, 22. новембар 2011.

Наредно предавање на Семинару за примењену математику одржаће се у уторак, 22. новембра 2011. у сали 301ф МИ САНУ са почетком у 14:15 часова.

Предавач: Вељко Јеремић, Факултет организационих наука, Универзитет у Београду

Наслов предавања: НОВИ ПРИСТУП У РАНГИРАЊУ НАЈБОЉИХ СВЕТСКИХ УНИВЕРЗИТЕТА

Садржај: Циљ овог рада је да представи нове идеје у евалуацији Шангајске ARWU листе најбољих светских универзитета. ARWU листа се базира на основу шест критеријума који репрезентују научно-истраживачки output универзитета.  Један од кључних недостатака ARWU методологије је чињеница да позиција одређеног Универзитета на ранг листи значајно варира у односу на различите вредности тежинских коефицијената који се додељују свакој од шест варијабли. Као потенцијално решење проблема, у нашем раду представићемо статистичку методу I-одстојање. Анализа је спроведена на узорку од 100 најбољих универзитета и резултати су показали висок степен корелације са званичном ARWU методологијом. Међутим, утврђене су одређене недоследности које се тичу европских универзитета. Такође, посебно је истакнут резултат којим се показује да субјективно додељени тежински коефицијенти морају бити значајно кориговани.

детаљније

ЦГТА семинар, 22. новембар 2011.

Наредни састанак ЦГТА семинара одржаће се у уторак, 22. новембра 2011, од 18:00 до 20:00 часова на Математичком факултету (IV спрат, пројектор сала)

Предавач: Бранислав Првуловић

Наслов предавања: Гребнерове базе и имерзије Грасманијана (II предавање)


Садржај: Ово је друго предавање о применама теорије Гребнерових база у Алгебраској топологији. Предавања се базирају на ауторовој докторској дисертацији (ментор Зоран Петровић). Кохомолошка алгебра Грасманове многострукости G_{k,n} (са Z_2 коефицијентима) је полиномијална алгебра посечена по једном идеалу. Биће речи о конструкцији Гребнерове базе овог идеала у случајевима k=2 и k=3. Такође, биће изложене и неке примене ових Гребнерових база на проблем имерзије Грасманијана у еуклидске просторе.

Напомена:

Наредно предавање на курсу Геометрија, механика и интеграбилни системи, у оквиру Семинара Математички методи механике, биће одржано у среду, 23. новембра 2011. у 12 часова на Математичком институту САНУ, Кнеза Михаила 36, трећи спрат, сала 301ф.

Предавач: Милена Радновић

Наслов предавања: ЕЛИПТИЧКИ ТОРУСИ И КУБИКЕ

детаљније

Одбрана докторске дисертације мр Јелене Ковачевић, 28. новембар 2011.

Одбрана докторске дисертације мр Јелене Ковачевић под називом:

"Везе између спектралних особина активних галактичких језгара типа 1"

одржаће се у понедељак, 28. новембра 2011. у 17 часова, на Математичком факултету, V спрат, учионица 809.

детаљније

Семинар Биоинформатика: Увод у молекулску биологију, др Милош Бељански, 23. новембар 2011.

У среду 23. новембра, са почетком у 18 сати, у сали 718 на Математичком факултету у оквиру семинара Биоинформатика биће одржано предавање др Милоша Бељанског са темом Увод у молекулску биологију.

Велики број тема у савременој биоинформатици је тесно повезан са проблемима молекулске биологије. Молекулска биологија и гране које се ослањају на њу (на пример геномика и протеомика) производе велике количине информација за чију је обраду потребно радити на самим границама рачунарских наука. За успешно бављење овим областима неопходно је познавање основа молекулске биологије. Предавање др Милоша Бељанског има за циљ да представи ову веома занимљиву област.

Позивају се заинтересовани наставници и студенти да присуствују предавању.

Више информација може се видети на:
 http://bioinfo.matf.bg.ac.rs/home

детаљније

Семинар Катедре за рачунарство, 17. новембар 2011.

У четвртак, 17. новембра 2011, у 18h, на Математичком факултету ће гостовати Aaaron Seigo. Aaron Seigo је једно од познатијих имена у свету слободног софтвера. Вођа је пројекта Плазма, корисничког окружења за рачунаре и портабилне уређаје KDE пројекта.

Наслов предавања: Technical challenges that the emerging device spectrum poses, and what it means for software development.

Више детаља о семинару се може пронаћи на:

http://computing.matf.bg.ac.rs

детаљније

Вести и дешавања


Активности на семинарима

све вести