Семинар за механику, 19. октобар 2011.

Наредно предавање на Семинару за механику одржаће се у среду, 19. октобра 2011. у 18h, у сали 301ф, МИ САНУ.

Предавач: Проф. др Драгомир Н. Зековић, Машински факултет Универзитета у Београду

Наслов предавања: Динамика механичких система са нелинеарним нехолономним везама - I део- Историја решавања проблема материјалне реализације нелинеарних нехолономних веза

Више информација може се наћи на странама

http://www.mi.sanu.ac.rs/colloquiums/mechcoll.htm

http://www.mi.sanu.ac.rs/colloquiums/collsems.htm

детаљније

Семинар Математички методи механике у примени, 19. октобар 2011.

Наставља се серија предавања за истраживаче приправнике и докторанте из области Кинетике, Еластодинамике, Аналитичке механике, Примене тензорског рачуна у механици, Теорије осцилација и Нелинеарне динамике.

Наредни, 23. по реду, блок предавања одржаће се у среду, 19. октобра у Библиотеци Математичког института САНУ (Кнез Михаилова 36, трећи спрат) по следећем распореду:

11-14h: Примене тензорског рачуна у механици (Први део)
15-17h: Математичке методе апроксимација са применама у нелинеарној механици: Асимптотске методе Krilov-Bogolyubov-Mitropolyski, методе варијације констаната и методе усредњења (Први део)

Предавач: Проф. др Катица (Стевановић) Хедрих, руководилац пројекта OI 174001

Најаву предавања можете преузети ОВДЕ.

детаљније

ЦГТА семинар, 18. октобар 2011.


Наредни састанак ЦГТА семинара одржаће се у уторак, 18. октобра 2011, од 18:00 до 20:00 часова на Математичком факултету (IV спрат, пројектор сала)

Предавач: Раде Живаљевић

Наслов предавања: Приказ радова Громова, Карасева и Воловикова везаних за "Gromov's waist theorem" (III наставак)

Садржај: У последњем, трећем, наставку фокусирамо се на резултате В. Васиљева који су послужили као инспирација за горе наведене радове. Извор: В. Васиљев, Complements of Discriminats of Smooth Maps, Topology and Applications.

Напомена: Студентски семинар "Жива математика"  одржаће се у среду, 19. октобра, од 12 до 14 часова, на Математичком институту САНУ, Кнез Михаилова 36, сала 301 (III спрат)

Предавач: Раде Живаљевић

Наслов предавања: Кохомологија и полиноми

Садржај: Биће реч о полиномијалној теореми о сендвичу   "polynomial ham sandwich theorem" и другим резултатима о полиномима који илуструју упоребу хомолошке алгебре и алгебарске топологије у разним проблемима дискретне математике и алгебарске геометрије.

детаљније

Семинар Катедре за астрономију, 18. октобар 2011.

Наредни састанак семинара Катедре за астрономију биће одржан у уторак, 18. октобра у 18h у просторијама Катедре.

Предавач: др  Umit Deniz Goker, Bogazici Universitesi, Истанбул, Турска

Наслов предавања: Значај ударних таласа у Сунчевој корони и њихов утицај у струјној равни

детаљније

Семинар за примењену математику, 18. октобар 2011.

Наредни састанак Семинара за примењену математику одржаће се у уторак, 18.10.2011. у 14:15, у сали 301ф, МИ САНУ.

Предавач: Јасмина Новаковић, Мегатренд Унверзитет, Београд

Наслов предавања: ТАЧНОСТ КЛАСИФИКАЦИЈЕ КОРИШЋЕЊЕМ АНАЛИЗЕ ГЛАВНИХ  КОМПОНЕНТИ-СЛУЧАЈЕВИ КОРИШЋЕЊА У БИОМЕДИЦИНИ И ПРЕПОЗНАВАЊУ ЕМОЦИЈА

Садржај: Коришћена је анализа главних компоненти (Principal Component Analysis - PCA) за редукцију атрибута са различитим вредностима разломка R. Циљ је био да се у подацима коваријанса (зависност) међу атрибутима уклони, а да се повећа варијанса откривених компоненти и фактора. Извршена је упоредна анализа добијених резултата уз помоћ различитих класификатора са великим бројем сетова података. У нашем случају, редукција атрибута је посебно била ефикасна код алгоритама који нису имали уграђене методе селекције и екстракције, као на пример k-NN или неки типови неуралних мрежа. Тако на пример, експериментални резултати у тумачењу дигиталних мамографских снимака рака дојке код жена у предвиђању  резултата биопсије ткива, потврдили су ефикасност коришћења анализе главних компоненти, уз тачност класификације од приблизно 83%. Такође, анализа главних компоненти је успешно коришћена у препознавању основних емотивних стања на основу фацијалне експресије, тако што је постигнута тачност препознавања од приближно 85% коришћењем неуралне мреже.

детаљније

Семинар за примењену и индустријску математику, 12. октобар 2011.

Наредно предавање на Семинару је у измењеном термину: среда, 12.10.2011. у 14:15 у сали 301ф, МИ САНУ.

Предаач: Willem Haemers, Tilburg University, Холандија

Биће одржана два предавања:

1. UNIVERSAL ADJACENCY MATRICES WITH TWO EIGENVALUES

Abstract: Consider a graph $G$ on $n$ vertices with adjacency matrix $A$ and degree sequence $( d_1, \dots ,d_n )$. A universal adjacency matrix of $G$ is any matrix in Span$\{ A,D,I,J \}$ with a nonzero coefficient for $A$, where $D = \mbox{diag}(d_1, \ldots ,d_n)$ and $I$ and $J$ are the identity and all-ones matrix, respectively. Thus a universal adjacency matrix is a common generalization of the adjacency, the Laplacian, the signless Laplacian and the Seidel matrix. We investigate graphs for which some universal adjacency matrix has just two eigenvalues. The regular ones are strongly regular, complete or empty, but several other interesting classes occur. (Joint work with Reza Omidi).

2. THE MAXIMUM ORDER OF ADJACENCY MATRICES WITH A GIVEN RANK

Abstract: We look for the maximum order $m(r)$ of the adjacency matrix $A$ of a graph $G$ with a fixed rank $r$, provided $A$ has no repeated rows or all-zero row. Akbari, Cameron and Khosrovshahi conjecture that $m(r)=2^{(r+2)/2}-2$ if $r$ is even, and $m(r)=5\cdot 2^{(r-3)/2}-2$ if $r$ is odd. We prove the conjecture and characterize $G$ in the case that $G$ contains an induced subgraph $\frac{r}{2}K_2$, or $\frac{r-3}{2}K_2+K_3$. (Joint work with Rene Peeters).

детаљније

Предавање Проф. др Петера Томпе, директора одсека за структуралну биологију на универзитету Врије у Бриселу, 18. октобар 2011.

У уторак 18. октобра 2011, са почетком у 13 сати, на Математичком  факултету Универзитета у Београду, у сали 718 на IV спрату, проф. др  Петер Томпа, директор одсека за структуралну биологију на универзитету  Врије у Бриселу и руководилац групе у Лабораторији за суштински неуређене протеине на Институту за ензимологију Мађарске академије  наука, ће одржати предавање под насловом: "Биоинформатички приступи  изучавању суштинске неуређености протеина". Предавање организује група за биоинформатику, која ради на Математичком факултету у оквиру пројекта  174021.

Више информација може се преузети ОВДЕ.

детаљније

Семинар Геометрија, визуелизација и примене, 13. октобар 2011.

Наредни састанак Семинара Геометрија, визуелизација и примене одржаће се у четвртак, 13. октобра од 17:15, у сали 301ф Математичког института, Кнез Михаилова 36.


Предавач: Милош Ђорић

Наслов предавања: Вајерштрасова репрезентација минималних површи

Апстракт: Уз осврт на дефиницију и карактеризације минималних површи, као и на изотермалне координате, биће представљена локална и глобална Вајерштрасова репрезентација

детаљније

Састанак семинара Катедре за рачунарство и информатику, 13. октобар 2011.

У четвртак 13. 10. биће одржан наредни састанак семинара Катедре за рачунарство и информатику. У оквиру семинара биће изложена четири мастер рада:

Милица Јаначков
"Синхронизација података у дистрибуираним базама података: поновљени подаци и лењо ажурирање"

Александар Зељић
"Решавање NP-комплетних проблема свођењем"

Милан Тодоровић
"Примене не-KNF SAT решавача"

Стефан Мишковић
"Генетски алгоритам за решавање двостепеног проблема инсталације неограничених капацитета"


Детаљније информације и апстракти предавања се могу пронаћи на

http://computing.matf.bg.ac.rs

детаљније

ЦГТА семинар, 11. октобар 2011.

Наредни састанак ЦГТА семинара одржаће се у уторак, 11. октобра 2011. на Математичком факултету (пројектор сала, четврти спрат) са почетком у 18 часова.

Предавач: Раде Живаљевић

Наслов предавања: Приказ радова Громова, Карасева и Воловикова везаних за "Gromov's waist theorem" (наставак)


Садржај: Биће приказан рад Романа Карасева "An analogue of Gromov's waist theorem for coloring the cube",

http://xxx.lanl.gov/abs/1109.1078

kao i predistorija vezana za originalnu "Gromov's waist theorem"

http://www.ihes.fr/~gromov/PDF/waists.pdf

Напомена:  Наредни састанак студентског семинара "Жива математика" одржаће се у среду, 12. октобра 2011, од 12-14h на Математичком институту САНУ, Кнез Михаилова 36, сала 301 (III спрат)

Предавач: Раде Живаљевић

Наслов предавања: Шта је то  "... polynomial ham sandwich theorem ..."?

Апстракт: Ово је тема која одговара на питање:" Да ли решење математичког проблема остављеног на математичкој олимпијади за студенте (и средњешколеце!) може да се објави у Annals of Mathematics!? Полиномијална "теорема о сендвичу" је наш водич кроз ову проблематику а радозналци могу унапред да се обавесте о предмету разговора на

(1) Terence Tao
http://terrytao.wordpress.com/2011/02/18/the-szemeredi-trotter-theorem-via-the-polynomial-ham-sandwich-theorem/

(2) Micha Sharir
http://www.cs.tau.ac.il/~michas/algober.pdf

(3) Jiri Matousek
http://kam.mff.cuni.cz/~matousek/mor.pdf


Ово је треће у циклусу "Шта је то" ("What is") предавања намењених нај широј публици, замишљених по угледу на "What is" - прегледе публиковане у A.M.S. Notices,

http://www.ams.org/notices/notices-results.html?q=what+iscx=006070101833274801941%3Aeu8fzxtsnmcof=FORID%3A11&sa.x=0&sa.y=0&siteurl=www.ams.org%2Fnotices%2F201109%2F

детаљније

Вести и дешавања


Активности на семинарима

све вести