Семинар Биоинформатика: Увод у молекулску биологију, др Милош Бељански, 23. новембар 2011.

У среду 23. новембра, са почетком у 18 сати, у сали 718 на Математичком факултету у оквиру семинара Биоинформатика биће одржано предавање др Милоша Бељанског са темом Увод у молекулску биологију.

Велики број тема у савременој биоинформатици је тесно повезан са проблемима молекулске биологије. Молекулска биологија и гране које се ослањају на њу (на пример геномика и протеомика) производе велике количине информација за чију је обраду потребно радити на самим границама рачунарских наука. За успешно бављење овим областима неопходно је познавање основа молекулске биологије. Предавање др Милоша Бељанског има за циљ да представи ову веома занимљиву област.

Позивају се заинтересовани наставници и студенти да присуствују предавању.

Више информација може се видети на:
 http://bioinfo.matf.bg.ac.rs/home

детаљније

Семинар Катедре за рачунарство, 17. новембар 2011.

У четвртак, 17. новембра 2011, у 18h, на Математичком факултету ће гостовати Aaaron Seigo. Aaron Seigo је једно од познатијих имена у свету слободног софтвера. Вођа је пројекта Плазма, корисничког окружења за рачунаре и портабилне уређаје KDE пројекта.

Наслов предавања: Technical challenges that the emerging device spectrum poses, and what it means for software development.

Више детаља о семинару се може пронаћи на:

http://computing.matf.bg.ac.rs

детаљније

Одељење за математику, 18. новембар 2011.

Наредно предавање на семинару одржаће се у петак, 18. новембра, у 14h у сали 2 САНУ, Кнез Михаилова 36.

Предавач: Душан Теодоровић, Саобраћајни факултет, Београд

Наслов предавања: ОПТИМИЗАЦИЈА КОЛОНИЈОМ ПЧЕЛА (BEE COLONY OPTIMIZATION)

Садржај: Оптимизација колонијом пчела је мета-хеуристичка метода заснована на понашању пчела у природи. Приликом креирања алгоритма, аутори Лучић и Теодоровић били су инспирисани процесом прикупљања нектара. Основна идеја методе је да се направи мултиагентни систем (колонија вештачких пчела) који би опонашањем пчела у природи био способан да успешно решава проблеме комбинаторне оптимизације. Свака вештачка пчела задужена је за једно потенцијално решење разматраног проблема што оптимизацију колонијом пчела сврстава у класу метода које раде над популацијом решења. У предавању ће бити детаљно описана метода и дат преглед резултата њене примене на решавање неколико важних комбинаторних проблема.

детаљније

Семинар Геометрија, визуелизација и примене, 17. новембар 2011.

Наредно предавање на семинару Геометрија, визуелизација и примене одржаће се у четвртак, 17. новембра,  од 17:15 у сали 301 ф Математичког института САНУ, Кнез Михаилова 36.

Предавач: Славик Јаблан

Наслов предавања: Mirror curves

Апстракт ће бити накнадно објављен.

детаљније

Семинар за механику, 16. новембар 2011.

Наредно предавање на Семинару за механику одржаће се у среду, 16. новембра 2011. у 18h, у сали 301ф, МИ САНУ.

Предавач: др Ивана Ковачић, Департман за Техничку механику,Факултет техничких наука, Универзитета у Новом Саду

Наслов предавања: О неким осцилаторним феноменима у две класе система Ван дер Половог типа

Више информација може се наћи на странама

http://www.mi.sanu.ac.rs/colloquiums/mechcoll.htm

http://www.mi.sanu.ac.rs/colloquiums/collsems.htm

детаљније

Семинар за примењену математику, 15. новембар 2011.

Наредно предавање на Семинару за примењену математику одржаће се у уторак, 15. новембра 2011. у сали 301ф МИ САНУ са почетком у 14:15 часова.


Предавач: Irene Sciriha, Department of Mathematics, Faculty of Science, University of Malta

НАСЛОВ И САДРЖАЈ БИЋЕ ОБЈАВЉЕНИ НАКНАДНО.

детаљније

ЦГТА семинар, 15. новембар 2011.

Наредни састанак ЦГТА семинара одржаће се у уторак, 15. новембра 2011, од 18:00 до 20:00 часова на Математичком факултету (IV спрат, пројектор сала)

Предавачи: Зоран Петровић и Бранислав Првуловић

Наслов предавања: Гребнерове базе и имерзије Грасманијана.


Садржај: Кохомолошка алгебра Грасманове многострукости G_{k,n} (са Z_2 коефицијентима) је полиномијална алгебра посећена по једном идеалу. Биће речи о конструкцији Гребнерове базе овог идеала у слуцајевима k=2 и k=3. Такође, биће изложене и неке примене ових Гребнерових база на проблем имерзије Грасманијана у еуклидске просторе, прецизније, проблем одређивања броја

imm(G_{k,n}) := min { d | постоји имерзија f:G_{k,n} -> R^d }.

Напомена:

Наредно предавање на курсу Геометрија, механика и интеграбилни системи, у оквиру Семинара Математички методи механике, биће одржано у среду, 16. новембра 2011. у 12 часова на Математичком институту САНУ, Кнеза Михаила 36, трећи спрат, сала 301ф.

Предавач: Борислав Гајић

Наслов предавања: ЈЕДНАЧИНЕ КРЕТАЊА КРУТОГ ТЕЛА, други део

детаљније

Распоред колоквијума у I семестру школске 2011/2012 год.

Распоред колоквијума

детаљније

Семинар Катедре за рачунарство и информатику, 10. новембар 2011.

Наредни састанак Семинара биће одржан у четвртак 10. новембра у 18h.

Програм:

Иван Чукић
"Лиценце, интелектуална својина и патенти" - прегледно излагање

Сњежана Јовић
"Алгоритми за проналажење максималних клика у графу" - мастер рад

Стојанка Крсмановић
"Дизајн и имплементација сервиса за додатни претплатнички рачун" - мастер рад

Више информација о семинару и апстракти излагања се могу пронаћи на:
http://computing.matf.bg.ac.rs

детаљније

Семинар Геометрија, визуелизација и примене, 10. новембар 2011.

Наредно предавање на семинару Геометрија, визуелизација и примене одржаће се у четврак, 10. новембра,  од 17:15 у сали 301ф Математичког института САНУ, Кнез Михаилова 36.

Предавач: Бранко Драговић

Наслов предавања: Нобелова награда за откриће убрзаног ширења васионе и аделична космологија

Садржај: Нобелова награда за физику за 2011. годину додељена је за откриће 1998. године убрзаног ширења васионе. Од 1929. године познато је да се васиона шири. Међутим, откриће њеног убрзаног ширења је огроман научни догађај, супротан очекивању. Ово откриће за сада нема опште прихваћено теоријско објашњење. У свим теоријским прилазима овом проблему, васиона је неки Риманов простор који се убрзано шири, али који је прави модел васионе је отворено питање. У овом предавању биће речи: 1) о Нобеловој награди, 2) о опсервационом открићу убрзаног ширења васионе, 3) о васиони као Римановом простору и 4) о
аделичном моделирању васионе.

детаљније

Вести и дешавања


Активности на семинарима

све вести