Одељење за математику, 9. децембар 2011.

Наредни састанак Одељења за математику одржаће се у петак, 9. децембра у 14 часова у сали 301ф на III спрату Математичког института САНУ.

Предавач: Иван Гутман, Природно-математички факултет, Крагујевац

Наслов предавања: ПОТРАГА ЗА СТАБЛИМА СА МИНИМАЛНИМ ABC ИНДЕКСОМ И ШТА СМО ИЗ ТОГА НАУЧИЛИ

Садржај: Нека је Г граф и нека су $d_1, d_2,\ldots,d_n$ степени његових чворова. ABC индекс графа Г је дефинисан на следећи начин:
$$
ABC=\sum_{i\sim j}\sqrt{\frac{d_i+d_j-2}{d_id_j}},
$$
при чему сумирање иде преко свих парова суседних чворова. Ова графовска инваријанта уведена је у математичку хемију 1998. године, а од недавно су јој посвећена бројна математичка истраживања. Проблем карактеризације стабала са минималним ABC индексом показао се као веома тежак. У предавању излажемо резултате до којих смо дошли при потрази за таквим стаблима. Неки од тих резултата могу се сматрати поучним за шири круг математичара, информатичара и природословаца.

детаљније

Семинар Геометрија, визуелизација и примене, 8. децембар 2011.

У наредне три недеље (8. 15. и 22. децембра) у оквиру семинара биће одржан мини-курс посвећен најновијим дешавањима у теорији чворова и сродним областима.

Састанци семинара се одржавају четвртком од 17:15 у сали 301ф Математичког института, Кнез Михаилова 36.

Предавач: Марко Стошић

Наслов предавања: Хомолошке инваријанте чворова

Садржај: У овој серији семинара приказаћу преглед најновијих дешавања у теорији чворова и сродним областима. Главна тема су хомолошке инваријанте чворова које представљају "категорификацију" класичних полиномијалних инваријанти. Прву категорификацију је конструисао М. Хованов у случају Џонсовог полинома 1999. године и од тада цела област расте великом брзином. Као и у случају полиномијалних инваријанти, постоје јаке везе са више различитих области: теоријом репрезентација, симплетичком геометријом, квантним групама, квантном теоријом поља, теоријом струна, итд. Међу применама је и комбинаторни доказ постојања егзотичних диференцијалних структура на 4-димензионом еуклидском простору. Током предавања покушаћу да представим неке од најинтересантнијих аспеката модерне теорије чворова: почев од Џонсовог, Александеровог и HOMFLY полинома, преко Ковановљеве хомологије и Флорове хомологије за чворове, до покушаја "уједињења" различитих теорија у троструко-градуисане хомолошке теорије и суперполиноме.

детаљније

Семинар Математички методи механике, 7. децемар 2011.

Наредни састанак семинар Математички методи механике одржаће се у среду, 7. децембар 2011. у 14 часова

Предавач: Свјетлана Терзић, Универзитет Црне Горе и Црногорска академија наука и умјетности

Наслов предавања: РОДОВИ ХИРЦЕБРУХА НА ХОМОГЕНИМ ПРОСТОРИМА

Састанци Семинара одржавају се у Математичком институту САНУ, Кнеза Михаила 36, трећи спрат, сала 301ф.

http://www.mi.sanu.ac.rs/mmm/

детаљније

Семинар за механику, 7. децембар 2011.

Наредно предавање на Семинару за механику одржаће се у среду, 7. децембра 2011. у 18 часова у сали 301ф, МИ САНУ.

Предавач: Проф. др Александар Обрадовић, Катедра за механику, Машински факултет Универзитета у Београду

Наслов предавања: Брахистохроно кретање са ограниченим реакцијама веза

Више информација може се наћи на странама

http://www.mi.sanu.ac.rs/colloquiums/mechcoll.htm

http://www.mi.sanu.ac.rs/colloquiums/collsems.htm

детаљније

Семинар из астрономије и астрофизике, 6. децембар 2011.

Наредни састанак Семинара из астрономије и астрофизике одржаће се у среду, 6. децембра 2011. са почетком у 18 сати, у просторијама Катедре.

Предавач: dr Giuseppe Bono, Dipartimento di Fisica, Universita' di Roma Tor Vergata

Наслов предавања: Класичне цефеиде као индикатори удаљености, показатељи присуства звезде и лабораторије за физику звезда

детаљније

Семинар за примењену математику, 6. децембар 2011.

Наредни састанак семинара за примењену математику одржаће се у уторак, 06.12.2011. у 14:15, у сали 301ф, МИ САНУ.

Предавач: Растко Селмић, AT&T Associate Professor of Electrical Engineering, Louisiana Tech  University Ruston, Louisiana, USA

Наслов предавања: FAULT DETECTION IN NETWORKED DYNAMICAL SYSTEMS

Садржај: We present a dynamical model of wireless sensor networks and its application to sensor node failure detection. Recurrent neural networks are used to model a sensor node, its dynamics, and interconnections with other nodes. The modeling approach is used for sensor node identification and fault detection. The input to the neural network is chosen to include delayed output samples of the modeling sensor node and the current and previous output samples of neighboring sensors. The input to the neural network and topology of the network are based on a general nonlinear dynamic sensor model. We also discuss a leader-follower networks model and a neural net-based observer for such dynamical network. The observer is used in propagation analysis of a fault through the network. We introduce a fault at the power-leader and study its detection at the leader and followers. It is shown how such leader-follower network model can be used in human emotions modeling for a network of people. To verify and validate the approach, we simulate the individual nodes, the network, and the network observer using Simulink that allows for intuitive and visual networking of dynamical elements.

детаљније

ЦГТА семинар, 6. децембар 2011.

Наредни састанак ЦГТА семинара одржаће се у уторак, 6. децембра 2011, од 18:00 до 20:00 часова на Математичком факултету (IV спрат, пројектор сала)

Предавач: Раде Живаљевић

Наслов предавања: Двочасовни курс из теорије хомотопије са акцентом на теорији опструкција

Садржај: Под свежим утиском претходног циклуса предавања, осврнућемо се на неке најважније чињенице из теорије хомотопије и теорије опструкција. Покушаћемо да заједнички прикупимо одговоре на
питање шта је из теорије хомотопије најважније за примене и (још важније) како без превеликих техничких детаља усвојити што више релевантних техника. Оријентациони циљ предавања је Стинродова теорема о класификацији. Предавање је намењено свим студентима, љубитељима и поштоваоцима геометрије и топологије.


Напомена:

Наредно предавање на курсу Геометрија, механика и интеграбилни системи, у оквиру Семинара Математички методи механике, биће одржано у среду, 7. децембра 2011. у 12 часова на Математичком институту САНУ, Кнеза Михаила 36, трећи спрат, сала 301ф.

Предавач: Владимир Драговић

Наслов предавања: ХЕРПОЛХОДИЈА И ЕЛИПТИЧКЕ ФУНКЦИЈЕ. СТРИП У ПЕТ СЛИКА А ЛА ПУАНСО

Предавање се одржава у Математичком институту САНУ, Кнеза Михаила 36, трећи спрат, сала 301ф.

детаљније

Семинар Геометрија, визуелизација и примене, 1. децембар 2011.

Наредно предавање на семинару биће одржано у четвртак, 1. децембра, од 17:15 у сали 301ф Математичког института, Кнез Михаилова 36.

Предавач: Јелена Јоцковић

Наслов предавања: Проблеми чекања и генералисане Паретове расподеле

Садржај: Тема предавања је примена теорема о граничним расподелама максимума и прекорачења високог прага у комбинаторним проблемима чекања. Биће речи о познатим резултатима из ове области, као и о новим, објављеним у раду: Ј. Јоцковић, П. Младеновић (2011): ''Coupon collector's problem and generalized Pareto distributions'', Journal of Statistical Planning and Inference, 141, 2348-2352.

детаљније

Семинар за механику, 30. новембар 2011.

Наредно предавање на Семинару за механику одржаће се у среду, 30. новембра 2011. у 18h, у сали 301ф, МИ САНУ.

Предавач: Проф. др Дагутин Љ. Дебељковић, Машински факултет Универзитета у Београду


Наслов предавања: Стабилност линеарних временски континуалних сингуларних и временски дискретних дескриптивних система са чистим временским кашњењем на коначном временском интервалу

Више информација може се наћи на странама

http://www.mi.sanu.ac.rs/colloquiums/mechcoll.htm

http://www.mi.sanu.ac.rs/colloquiums/collsems.htm

детаљније

ЦГТА семинар, 29. новембар 2011.

Наредни састанак ЦГТА семинара одржаће се у уторак, 22. новембра 2011, од 18:00 до 20:00 часова на Математичком факултету (IV спрат, пројектор сала)

Предавач: Бранислав Првуловић

Наслов предавања: Гребнерове базе и имерзије Грасманијана (III предавање)


Садржај: Ово је треће предавање о применама теорије Гребнерових база у Алгебраској топологији. Предавања се базирају на ауторовој докторској дисертацији (ментор Зоран Петровић).

Кохомолошка алгебра Грасманове многострукости G_{k,n} (са Z_2 коефицијентима) је полиномијална алгебра посечена по једном идеалу. Биће речи о конструкцији Гребнерове базе овог идеала у случајевима k=2 и k=3. Такође, биће изложене и неке примене ових Гребнерових база на проблем имерзије Грасманијана у еуклидске просторе.

Напомена:

Наредно предавање на курсу Геометрија, механика и интеграбилни системи, у оквиру Семинара Математички методи механике, биће одржано у среду, 30. новембра 2011. у 12 часова на Математичком институту САНУ, Кнеза Михаила 36, трећи спрат, сала 301ф.

Предавач: Милена Радновић

Наслов предавања: АДИЦИОНЕ ТЕОРЕМЕ ЗА ЕЛИПТИЧКЕ ФУНКЦИЈЕ

детаљније

Вести и дешавања


Активности на семинарима

све вести