Семинар за примњену математику, 20. април 2010.

У уторак, 20.04.2010. у 14:15, сала 301ф, МИ САНУ предавање ће одржати Александра Лабус, Факултет организационих наука, Београд

Назив предавања: ИГРА КАО КОМПОНЕНТА ЕЛЕКТРОНСКОГ ОБРАЗОВАЊА

Садржај: Предмет овог саопштења су игре као компоненте електронског образовања. Оне комбинују образовање и забаву у концепт који је познат као edutainment. Основна идеја је да се корисницима пруже садржаји за учење у препознатљивом забавном окружењу, као што су: телевизија, рачунарске игре, филмови, музика, web сајтови, мултимедијални софтвер итд.
У овом раду су истражене могућности креирања забавних образовних активности и њихова интеграција са системом за управљање курсевима Moodle LMS.
У практичном делу рада забавне образовне активности су имплементиране у систему за електронско учење у оквиру Лабораторије за електронско пословање Факултета организационих наука. Истраживање је показало да су студенти остварили боље резултате учећи и кроз забавне активности

детаљније

Семинар Геометрија, визуелизација и образовање са применама, 22. април 2010.

У четвртак, 22.4. 2010. у 17:15 часова у сали 301ф  Математичког института САНУ, Кнез Михајлова 35, предавање ће одржати
Божидар Јовановић

Назив предавања: Инваријантни геодезијски токови на Ledger-Obata n-симетричним просторима

Апстракт:Проучава се интеграбилност геодезијских токова Ајнштајнових метрика на основном
примеру n-симетричног простора К^n/diag(K), где је K компактна проста Лијева група

детаљније

Састанак семинара Катедре за рачунарство, 21. април 2010.

Детаљније: Наредни састанак Семинара Катедре за рачунарство и информатику заказан је за среду, 21. 4. 2010. у 18h.

Програм семинара:

Весна Сатев: "Програмски систем WebMonitoring и употреба коначних трансдуктора у надгледању Веба", магистарска теза

Новак Марковић: "Развој wеб-апликације за банкарско пословање засноване на WPF/Silverlight технологији", мастер рад

Детаљније информације о семинару могуће је наћи на:
http://computing.matf.bg.ac.rs

детаљније

Семинар Катедре за астрономију, 20. април 2010.

Детаљније:  У оквиру Семинара из астрономије и астрофизике, предавање ће одржати

др Милан М. Ћирковић, научни саветник Астрономске опсерваторије.

Назив предавања: "Антропичка сенка: посматрачки селекциони ефекти и анализа ризика".

Семинар ће се одржати у уторак, 20. априла 2010. године, у 18 сати, у просторијама Катедре.

детаљније

Састанак семинара Теорија вероватноћа и математичка статистика, 15. април 2010.

Детаљније:

Састанак семинара Теорија вероватноћа и математичка статистика одржаће се у четвртак 15. априла 2010. у 16h, на Математичком факултету у сали 706.

Детаљније информације могу се наћи на адреси
http://www.stat.matf.bg.ac.rs/srpski.htm

детаљније

Семинар Одељења за математику, 16. април 2010.

У петак, 16.04.2010. 14 часова, у сали 2 МИ САНУ предавање ће одржати Славко Симић, Математички институт САНУ.

Назив предавања: ON WEIGHTED STOLARSKY MEANS

Abstract: The class of Stolarsky means is one of most interesting and most investigated family of two-parametric means. In this talk we introduce a weighted variant of Stolarsky means and derive some common properties of those classes of means. An advantage of this concept is the possibility of an extension to the multi-variable case in a simple and applicable way. Some basic inequalities concerning this matter are also established with applications in Analysis and Probability Theory.

детаљније

Семинар Геометрија, визуелизација и образовање са применама, 15. април 2010.

Детаљније:

У четвртак, 15.4. 2010. у 17:15 часова у сали 301ф Математичког института САНУ, Кнез Михајлова 35, предавање ће одржати

Емилија Нешовић

Назив  предавања: SOME CHARACTERIZATIONS OF NULL, PSEUDO NULL AND PARTIALLY NULL RECTIFYING CURVES IN MINKOWSKI SPACE-TIME

Апстракт: In this paper, we define rectifying curves in Minkowski space-time and characterize null, pseudo null and partially null rectifying curves in terms of their curvatures. Also, we give some explicit equations of null, pseudo null and partially null rectifying curves in Е^4_1

 

детаљније

Семинар за примењену математику, 13. април 2010.

Детаљније:

У уторак, 13.04.2010. у 14:15, у сали 301ф, МИ САНУ, предавање ће одржати проф. Stephan Wagner, Stellenbosch University Stellenbosch, Јужна Африка.

Назив предавања: DETERMINANT IDENTITIES FOR LAPLACE MATRICES AND THEIR APPLICATIONS

Abstract:

We show that every minor of a Laplace matrix, i.e., a symmetric matrix whose row and column sums are zero, can be written in terms of those minors that are obtained by deleting two rows and the corresponding columns.
This identity has interesting applications to the enumeration of spanning trees and to the theory of electrical networks.

детаљније

Торусна топологија-специјални курс, 14. април 2010.

Детаљније: Током школске 2009/2010. године, у оквиру Семинара Математички методи механике, одржава се двосеместрални курс Торусна топологија. Курс се организује у сарадњи са ЦГТА семинаром.

У среду, 14. априла 2010. у 12 часова предавање ће одржати

Раде Живаљевић

Назив предавања: Хомологија К-степена

Курс се одржава у Математичком институту САНУ, Кнеза Михаила 36, трећи спрат.

детаљније

Састанак ЦГТА семинара, 13. април 2010.

Детаљније: У уторак, 13. априла 2010. на Математичком факултету, IV спрат (пројектор сала) одржаће се наредни састанак ЦГТА семинара.

18:00 - 20:00  Креда Луталица. Улагања многострукости са додатним захтевима (коса улагања).

детаљније

Вести и дешавања


Активности на семинарима

све вести