Odluka o ukidanju predispitnih obaveza

Nastavno naučno veće Matematičkog fakulteta je, na osnovu Molbe Studentskog parlamenta, na sednici održanoj 20.11.2020. godine donelo sledeću odluku:

- Ukidaju se one predispitne obaveze studenata, odnosno kilokvijumi, koji se održavaju samo u jednom terminu i čiji se poeni ne mogu nadoknaditi u celosti.

U slučaju da se takvi kolokvijumi ipak održe, omogućiti odgovarajuću nadoknadu tih poena u celosti, u svakom ispitnom roku.

Ova odluka se odnosi na školsku 2020/21. godinu.Ostavite vaš komentar:


(opciono)
(nece biti prikazano)