Изборни модул астрономија и механика (2МА)

Мастер академске студије, студијски програм Математика

  • Модул: Астрономија и механика
  • Дужина студија: 1 година (2 семестра)
  • Укупан број ЕСПБ: 60
  • Овај студијски програм се примењује од школске 2015/16. године

1. Година


1. Семестар
  Предмет Часови
ЕСПБ
1. Изборни предмет 1 3+2+2 8
2. Изборни предмет 2 3+2+2 8
3. Студијски истраживачки рад 1 0+0+7 6
2. Семестар
  Предмет Часови
ЕСПБ
1. Изборни предмет 3 3+2+2 8
2. Студијски истраживачки рад 2 0+0+12 10
3. Мастер рад 0+0 20
Укупно 40 60


ЛИСТА ИЗБОРНИХ ПРЕДМЕТА МОДУЛА 2МА
  Predmet Часови
ЕСПБ
1. Специјални курс 3+2+2 8
2. Математичке методе механике 3+2+2 8
3. Лагранжева механика и Риманове многострукости
3+2+2 8
4. Симплектичке многострукости и Хамилтонова динамика
3+2+2 8
5. Рационална механика
3+2+2 8
6. Теорија релативности и космолошки модели 3+2+2 8
7. Теорија одређивања орбита
3+2+2 8
8. Планетарни системи
3+2+2 8
9. Звездани системи 3+2+2 8
10. Небеска механика
3+2+2 8
11. Интернет и софтверски пакети у астрономији 3+2+2 8
12. Школска пракса
0+4+2 8
13. Предмет са другог модула 1
3+2+2 8
14. Предмет са другог модула 2
3+2+2 8Вести и дешавања


Активности на семинарима

све вести