Stipendije ITO fondacije za 2019/2020. godinu

Univerzitet u Beogradu je za svoje studente dobio na raspolaganje jednu stipendiju japanske Fondacije ITO za školsku 2019/2020. godinu.

Osnovni uslovi za odobravanje stipendije su sledeći:

  1. Kandidat mora biti nominovan od strane Univerziteta u Beogradu;

  2. Kandidat mora biti državljanin Republike Srbije (što dokazuje Uverenjem o državljanstvu) koji namerava da na nastavu na odgovarajućoj instituciju u Japanu kao student ili istraživač na poslediplomskom nivou započne od proleća ili jeseni 2019. godine. Oblast istraživanja nije ograničena;

  3. Kandidat mora imati visok uspeh na studijama i visoke lične kvalitete, a takođe i potrebu za finansijskom pomoći;

  4. Kandidat mora po dolasku u Japan kao primalac stipendije ITO fondacije prisustvovati orijentacionom sastanku;

* Bilo bi poželjno da kandidat u određenom stepenu ('to some degree') govori i čita japanski, ali to nije obavezno.

Napominjemo da će sa kandidatima, koji uđu u uži izbor, biti organizovan razgovor kako bi kandidati mogli dobiti nominaciju Univerziteta u Beogradu.

Prijavni formular i Predlog sadržaja aktivnosti u formi koju je odredila ITO fondacija, kao i detaljne informacije o samoj stipendiji i ostaloj neophodnoj dokumentaciji možete naći na sajtu Univerziteta u Beogradu:
http://www.bg.ac.rs/sr/saradnja/stipendije-konkursi.php

Krajnji rok za dostavljanje kompletne konkursne dokumentacije je 17. septembar 2018.godine.

Dokumentaciju, uz odgovarajuće propratno pismo u kome su navedeni kontakt podaci kandidata, dostaviti na adresu:

Univerzitet u Beogradu,
Studentski trg 1, 11000 Beograd.

S obzirom na to da se sva dokumentacija šalje u Japan, neophodno je da ona bude prevedena na engleski jezik kod sudskog tumača.