Семинар за рачунарство и примењену математику, 27. децембар 2019.

Наредни састанак Семинара биће одржан у уторак, 27. децембра 2019. у сали 301f Математичког института САНУ са почетком у 12:15. У питању је заједнички састанак са Одељењем за математику и Студентским семинаром.

Предавач: Немања Ђурић, Uber ATG, Pittsburgh, USA

Наслов предавања: SELF-DRIVING CARS & AI: TRANSFORMING OUR CITIES AND OUR LIVES

Апстракт:
Recent algorithmic and hardware improvements resulted in a number of success stories in the field of Artificial Intelligence (AI) impacting our daily lives. However, despite its ubiquity AI is only just starting to make advances in what may arguably have the largest societal impact thus far, the nascent field of autonomous driving. At Uber ATG we are working tirelessly towards this goal, aiming to transform the way we live and work through advances in self-driving technology, with AI at its core. In this talk I will present some of these efforts and discuss practical considerations for operating autonomous vehicles on our roads in a safe, efficient, and reliable manner.

детаљније

Студентски семинар - новогодишни сусрет, 26. децембар 2019.

Новогодишњи састанак Студентског семинара МИ САНУ биће одржан 26. децембра 2019. у Свечаној сали на првом спрату у згради Математичког института са почетком у 9 часова. Учешће на овом новогодишњем сусрету је потврдио велики број докторанада и студената из иностранства и Србије. Поред сумирања рада семинара у 2019, биће представљене и иницијативе које ће МИ САНУ и Студентски семинар спровести у предстојећој 2020. години.

Програм скупа

Након састанка Семинара, учесници су позвани на Новогодишњи коктел Математичког института САНУ  и Археолошког института САНУ у згради САНУ, четврти спрат са почетком у 13 часова.

детаљније

Одељење за механику, 25. децембар 2019.

Наредни састанак Семинара биће одржан у среду 25. децембра 2019, у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 16:15.
Планирана су три предавања: прва два предавања су организована заједно са Семинаром Математички методе механике, а треће заједно са Одељењем за математику.


Прво предавање (16:15, сала 301f МИ САНУ)

Предавач: Бобан Маринковић, Технолошко-металуршки факултет, Универзитет у Београду

Наслов предавања: ТЕОРЕМЕ АЛТЕРНАТИВЕ ЗА СИСТЕМЕ КОНВЕКСНИХ НЕЈЕДНАКОСТИ

Апстракт: Разматраћемо системе строгих и нестрогих конвексних неједнакости у функционалним просторима. Услови решивости таквих система су добијени у форми теореме алтернативе. Показаћемо контрапримерима да су неки постојећи резултати некоректни и даћемо нове теореме о решивости посматраних система. Показаћемо како се добијени резултати могу применити на неке класе екстремалних проблема.


Друго предавање (17:00, сала 301f МИ САНУ)

Предавач: Раде Живаљевић, Математички институт САНУ

Наслов предавања: ТОПОЛОШКА КОМБИНАТОРИКА ИНСПИРИСАНА МЕХАНИКОМ - ДИСКРЕТНО АБЕЛ-ЈАКОБИ ПРЕСЛИКАВАЊЕ И ДИСКРЕТНА МОРСОВА ТЕОРИЈА

Апстракт: Дискретно Абел-Јакоби пресликавање игра врло значајну улогу у тополошкој кристалографији. Показаћемо како се слична конструкција користи у анализи триангулација торуса које генералишу класични музички тонец (Tonnetz). Дискретна Морсова теорија је моћна техника за анализу тополошких особина симплицијалних комплекса. Показаћемо неколико новијих примена на проблеме Тверберговог типа а метод илуструјемо и упоредном анализом класичних min-max резултата Edmondsa-Fulkersona и фон Нојмана.


Треће предавање (18:00, сала 301f МИ САНУ) 18:00 (заједнички састанак са Одељењем за математику)

Предавач: Владимир Драговић, Математички институт САНУ.

Наслов предавања: ДИНАМИКА АХИЈЕЗЕРОВИХ ПОЛИНОМА И ПЕНЛЕВЕОВЕ VI ЈЕДНАЧИНЕ

Апстракт: Ахиезерови полиноми су уопштење Чебишевљевих полинома на унији два интервала реалне осе. Изучавамо динамику критичне тачке ових полинома која се налази ван задатих интервала, када се крајње тачке интервала варирају. Добијена диамика се описује Пенлевеовим 6 једначинама. Користећи класичне Ахиезерове резултате, добијао пребројиву фамилију експлицитних решења одговарајуће Пенлевеове 6 једначине. С друге стране, користећи теорију потенцијала, реконструишемо релативно недавну Хитчинову формулу за опште решење ове једначине. Шта се догађа са екстремалним полиномима на унији више од два интервала? Резултати су део заједничког програма са Василисом Шрамченко.

V. Dragović, V. Shramchenko, Algebro-geometric approach to an Okamoto transformation, the Painleve VI and Schlesinger equations Annales Henri Poincare, (2019), no. 4, 1121--1148.

детаљније

Механика машина и механизама - модели и математичке методе, 24. децембар 2019.

Наредни састанак Семинара биће одржан у уторак, 24. децембра 2019. у сали 301f Математичког института САНУ са почетком у 15:30.

Предавач: Катица (Стевановић) Хедрих, Математички институт САНУ

Наслов предавања: PRESENTATION OF THE RESEARCH RESULTS: PROJECT 174001 (2011-2019) DYNAMICS OF HYBRID SYSTEMS WITH COMPLEX STRUCTURES. MECHANICS OF MATERIALS

детаљније

Семинар из астрономије и астрофизике, 24. децембар 2019.

Наредни састанак Семинара биће одржан у уторак, 24. децембра 2019, у сали 809 Математичког факултета са почетком у 17 часова.

Предавач: др Марко Симоновић, CERN

Наслов предавања: ХАБЛОВА КОНСТАНТА И ТЕНЗИЈЕ ОКО ЛОКАЛНИХ И КОСМОЛОШКИХ МЕРЕЊА

детаљније

Конференција посвећена проф. др Љубомиру Протићу, 25.01.2020. године

Конференција под називом "Реч о Љуби, животна, душевна и духовна димензија" ће се одржати 25.01.2020. године од 10 до 14 сати, у Фабрисовој 10, Београд. Након конференције од 15 сати ће бити одржан шаховски турнир просветних радника Србије "проф. др Љубомир Протић".

Предлоге за тему за програм конференције можете доставити до 15.01.2020. на mail: malbijanic@fefa.edu.rs

детаљније

Студентски семинар, 20. децембар 2019.

Наредни састанак Семинара биће одржан у петак, 20. децембра 2019. у сали 301f Математичког института САНУ са почетком у 12 часова.

Предавач: Филип Живановић, Универзитет у Оксфорду

Наслов предавања: СПРИНГЕРОВА ТЕОРИЈА

Апстракт: Спрингерова теорија је једна од централних области геометријске теорије репрезентација. Она представља интересантну спрегу између комбинаторике, геометрије и теорије репрезентација. Започета је са тзв. Спрингеровом коресподенцијом која је произвела геометријску конструкцију иредуцибилних репрезентација симетричних група, као и са Гинзбурговом конструкцијом универзалне омотачке алгебре U(\mathfrak{sl}_n).

Почећу предавање са кратким приказом Спрингерове резолуције и њених фибри, те ћу затим прећи на специјални случај такозваних дво-блокних Спрингерових фибри, где ситуација постаје врло интересантна због повезаности са Ковановљевом алгебром. Ако време дозволи, дотаћи ћу се погледа на Спрингерову Теорију из угла Симплектичке Топологије.

детаљније

Дан Математичког факултета, 23. децембар 2019.

детаљније

На Математичком факултету Универзитета у Београду, покренут је поступак за избор др Бориса Покорног у научно звање научни сарадник

Извештај о кандидату се налази у Секретаријату Математичког факултета Универзитета у Београду, Студентски трг 16 и може се добити на увид јавности сваког радног дана од 10 до 13 часова.

детаљније

Одељење за математику, 20. децембар 2019.

Наредни састанак Семинара биће одржан у петак, 20. децембра 2019. у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 14:15.

Предавач: Бојана Фемић, Математички институт САНУ, Београд

Наслов и резиме предавања биће накнадно објављени.

детаљнијеВести и дешавања


Активности на семинарима

све вести