Приступно предавање за избор доцента за ужу научну област Алгебра и математичка логика

Приступно предавање у оквиру конкурса за избор једног доцента  за ужу научну област: Алгебра и математичка логика

На конкурс се пријавио  1 кандидат.
Кандидат: др Драган Ђокић

Наслов предавања: „Гаусов закон квадратног реципроцитета”

Датум, време и место одржавања:  07.04.2023. године  
у 12:15 часова, учионица 706.

Чланови комисије:

    1. др Зоран Петровић, ред. проф.    
    2. др Горан Ђанковић, ванр. проф.
    3. др Драган Станков, ванр. проф. (Рударско-геолошки факултет)

Датум објављивања: 28.03.2023. године

детаљније

Списак тема мастер радова одобрених на 402. седници ННВ-а одржаној 24.03.2023. године.

Списак тема мастер радова одобрених на 402. седници ННВ-а одржаној 24.03.2023. године.

детаљније

Семинар Геометрија и примене, 30. март 2023.

Наредни састанак Семинара биће одржан у четвртак, 30. марта 2023, у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 17.15.

Предавач: Владица Андрејић, Математички факултет Универзитета у Београду

Наслов предавања: ПРИНЦИП ПРОПОРЦИОНАЛНОСТИ И ОСЕРМАНОВА ХИПОТЕЗА

Апстракт:
Говорићемо о Принципу пропорционалности као природном појачању Принципа дуалности за Осерманове многострукости, а затим видети како се то може повезати са преосталим нерешеним случајевима Осерманове хипотезе, а везано за резултате Николајевског.
 
Напомена:
Семинар је могуће пратити и онлајн. Регистрација за учешће на семинару: https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/5vJy5i44YQbMdSuDZ

Уколико сте већ регистровани, предавање можете пратити на следећем линку:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/jJPbbrZF9БLD73r5m

Неулоговани корисници могу пратити пренос предавања на овом линку:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/call/cngMrxTa7WoFSKZJn/ddPssjwsP40vEFRiLjVYEt-bWXLwl-VPYEEFMQjMOG1
 
Активности на семинарима: Одељење за математику, 31. март 2023.

Детаљније: Наредни састанак Семинара биће одржан у петак, 31. марта 2023, у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 14.15.

Предавач: Шејла Даутовић, Математички институт САНУ

Наслов предавања: ЛОГИЧКО МОДЕЛОВАЊЕ БАЈЕСИЈАНСКЕ ТЕОРИЈЕ ПОТВРЂИВАЊА
 
Апстракт:
У бајесијанској теорији разликују се квалитативни и квантитативни појам потврђивања. Према првом од ова два појма, догађај B вероватносно потврђује други догађај A ако је условна вероватноћа догађаја A (са условом B) већа од  безусловне вероватноће. Са друге стране, квантитативни приступ изучава у ком степену B потврђује A. На предавању ће бити представљена једна вероватносна логика са операторима потврђивања која формализује квантитативни приступ. Описаћемо њену синтаксу и семантику, а затим ћемо формулисати основна тврђења која важе за ову логику. На крају ћемо представити и резултате одлучивости.

Напомена: Предавања се могу пратити на даљину преко линка:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/call/T9XDGChhq8aDcNqmz/qw7wIwci2jv2rdg9I9CrXkm7OJhF_LB8DfjXZp4jTFV

Регистрациона форма је доступна на:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/tz97w4Hu4c3unsJ7N

детаљније

Семинар Катедре за алгебру и математичку логику, 31. март 2023.

У оквиру семинара Катедре за алгебру и математичку логику, Александар Миладиновић ће одржати мини курс под насловом "ВИША КАТЕГОРИЧКА ТЕОРИЈА".
 
Прво предавања биће одржано у петак, 31. марта 2023, у сали 406 Математичког факултета  са почетком у 10 часова.  
 
Кратак опис курса:
Виша категоричка теорија (скраћено ВКТ) је почела убрзано да се развија почетком овог миленијума. Разлог лежи у томе што ВКТ представља готово идеално окружење у ком можемо да се бавимо теоријом хомотопије и њеним применама које превазилазе оквире алгебарске топологије и залазе у области алгебарске геометрије, теорије бројева, алгебарске К-теорије.
 
У првом делу овог мини курса биће представљена теорија модел категорија и теорија симплицијалних скупова, који представљају основу ВКТ. Касније ће бити дата дефиницију више (или бесконачне) категорије. Такође, видећемо како изгледају еквиваленти неких основних категоричких појмова: лимеси, колимеси, Канова продужења, Гротендикове конструкције везане за псеудофункторе итд. У другом делу увешћемо појам (бесконачног) операда, и видети како операди дефинишу асоцијативне, комутативне алгебре, као и много тога другог.
 
Пред сам крај курса (колико време буде дозволило) видећемо неке даље примене ВКТ: факторизациона хомологија, еквиваријантна теорија хомотопије, Поенкареова дуалност.

детаљније

Семинар Биоинформатика, 29. март 2023.

Наредни састанак Семинара биће одржан онлајн у среду, 29. марта 2023. са почетком у 18.15.
 
 
Предавач: др Сташа Станковић, Одељење за епидемиологију Универзитета у Кембриџу

Наслов предавања: UNLOCKING FERTILITY IN WOMEN VIA HUMAN OMICS DATA
 
Биографија предавача, апстракт предавања и Webex линк су доступни на
http://bioinfo.matf.bg.ac.rs/

Организатори семинара Биоинформатика су Српско друштво за биоинформатику и рачунарску биологију (http://www.birbi.matf.bg.ac.rs/) и Математички факултет Универзитета у Београду.

детаљније

Семинар за вештачку интелигенцију, 29. март 2023.

Наредни састанак Семинара биће одржан онлајн у среду, 29. марта 2023, са почетком у 19 часова.
 
Предавач: Ранка Станковић, Рударско-геолошки факултет, Универзизет у Београду
 
Наслов предавања: ИСТРАЖИВАЊА ДРУШТВА ЗА ЈЕЗИЧКЕ РЕСУРСЕ И ТЕХНОЛОГИЈЕ JeRTeh

 
Апстракт: Друштво за језичке ресурсе и технологије JeRTeh окупља истраживаче различитих профила: математичаре, информатичаре, лингвисте, лексикографе, терминологе и друге који су заинтересовани за развој и примену језичких технологија на научном, стручном и практичном нивоу. Међу ресурсима које Друштво развија и одржава се издвајају: једнојезични и вишејезични корпуси, електронски речници, терминолошке базе. Развијен је одређени број апликација: за претраживање колекције паралелних текстова, за управљање лексичком базом, за развој терминолошких ресурса, за екстракцију терминологије, потом скуп веб сервиса за проширење упита за различите намене, сервиси за анотацију текстова именованим ентитетима. Развијени су различити анотирани скупови података: за обележавање врстом речи, лематизацију, за обележавање именованих ентитета. Осим најзначајних резултата чланова Друштва, у склопу предавања биће дат кратак приказ тренутно актуелних истраживања везаних за векторске репрезентације речи, публиковани GPT модел и пратеће сервисе за српски, као развој RDF ресурса (NIF, лемон) и спрегу техника семантачког веба.
 
Напомена: Регистрациона форма за учешће на Семинару је доступна на линку:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/CW5nJWDSEZDj7p32p

Уколико желите само да пратите предавање без могућности активног учешћа, пренос је доступан на линку:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/4LNW8WtML7rLKojoz

детаљније

Семинар за теорију релативности и космолошке моделе, 28. март 2023.

Наредни састанак Семинара биће одржан у среду, 28. марта 2023, у сали 301ф Математичког факултета САНУ са почетком у 11 часова.

Предавач: др Милан Димитријевић, Астрономска опсерваторија у Београду

Наслов предавања: ГРАВИТАЦИОНА АСТРОНОМИЈА
 
Напомена: Предавања је могуће пратити и онлајн, путем следећег линка:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/call/yujMwF3JyYqzw6Jth/2m0heDiyDRqBDFTDIItulzyPrdbs5PT8mt_WmgRpRgr
 
За активно учешће неопходна је регистрација преко линка:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/CyzPn2zriMsWWNzii
 
Уколико сте већ регистровани, предавање на даљину можете пратити на следећем линку (након што се улогујете):
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/QPYfBbqdhTF5spTAt

детаљније

Семинар Катедре за вероватноћу и статистику, 28. март 2023.

Наредни састанак Семинара биће одржан у уторак, 28. марта 2023, у сали 840 Математичког факултета са почетком у 16.15. Биће одржана два предавања.
 
Предавање 1
 
Предавач: Андријана Марјановић, Машински факултет (докторанд на Математичком факултету)

Наслов предавања: МЕХАНИЗАМ ЛОКАЛНЕ ДИФЕРЕНЦИЈАЛНЕ ПРИВАТНОСТИ ПРИ ГЕНЕРИСАЊУ ПРЕПОРУКА ФИЛМОВА

Апстракт: Брзим развојем информационих технологија, огромна количина података се прикупља на бројним платформама у сврху анализе понашања корисника. На основу тога генеришу се препоруке производа којима би корисници могли дати предност. Због опасности које прате откривање осетљивих информација јавља се забринутости за приватност податка. На предавању ће бити приказани механизми заштите приватности података који се користе за генерисање препорука на платформама за гледање филмова.

Литература:

N. Jeyamohan, X. Chen, N. Aslam. Local Differentially Private Matrix Factorization For Recommendations in 13th International Conference on Software, Knowledge, Information Management and Applications (SKIMA), 2019. DOI: https://doi.org/10.1109/SKIMA47702.2019.8982536

A. Berlioz, A. Friedman, M. A. Kaafar, R. Boreli, S. Berkovsky. Applying differential privacy to matrix factorization in RecSys '15: Proceedings of the 9th ACM Conference on Recommender Systems, 2015. DOI: https://doi.org/10.1145/2792838.2800173

J, Yang, X. Li, Z. Sun, J. Zhang. A differential privacy framework for collaborative filtering in Mathematical Problems in Engineering, 2019. DOI: https://doi.org/10.1155/2019/1460234

Предавање 2

Предавач: Данијел Алексић, Факултет организационих наука и Математички факултет (докторанд на Математичком факултету)

Наслов предавања: ДИФЕРЕНЦИЈАЛНА ПРИВАТНОСТ: ИЗАЗОВ ЊЕНОГ ОЧУВАЊА ПРИ НЕКОМПЛЕТНОМ УЗОРКУ

Абстракт: Недостајући подаци представљају редовну појаву у модерној науци, и сами по себи представљају велику препреку за даљу анализу. Такође, чести понављањем једне вредности при попуњавању нарушава се приватност јединке којој она оригинално припада. У предавању се даје преглед најновијих резултата у погледу очувања својства диференцијалне приватности при неопходности импутације недостајућих података.
Предавање ће бити базирано на раду

Chris Clifton, Eric J. Hanson, Keith Merill, Shawn Merill (2022). Differentially Private k-Nearest Neighbor Missing Data Imputation. ACM Transactions on Privacy and Security, Vol. 25, No. 3, DOI: https://doi.org/10.1145/3507952


Напомена: Предавања је могуће пратити и онлајн, путем следећег линка:

https://zoom.us/j/96079062444?pwd=WlVSWXM4b1kzeFkvZTNMNkM1a0Rjdz09

Meeting ID: 960 7906 2444
Passcode: 552277

детаљније

Семинар из астрономије и астрофизике, 28. март 2023.

Наредни састанак Семинара биће одржан у уторак, 28. марта 2023, у сали 809 Математичког факултета са почетком у 18 часова.

Предавач: Anastasiya Yarovova, PhD student, Lomonosov Мосцоw State University/Sternberg Astronomical Institute, Moscow, Russia

Наслов предавања: INTERACTION BETWEEN MASSIVE STARS AND ISM IN METAL-POOR GALAXIES

детаљније

Семинар за рачунарство и примењену математику, 28. март 2023.

Наредни састанак Семинара биће одржан онлајн и уживо у уторак, 28. марта 2023, у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 14.15.

Предавачи: Бранка Родић, Academy of Applied Studies Belgrade, The College of Health Sciences; Драгана Кљајић, Academy of Applied Studies Belgrade, The College of Health Sciences

Наслов предавања: ADOPTION INTENTION OF AN IOT BASED HEALTHCARE TECHNOLOGIES IN REHABILITATION PROCESS

Апстракт: The research problem of this article is growing challenges to acceptance and relatively slow adoption of Internet of Things (IoT) based healthcare technologies in day-to-day practice among healthcare professionals. Many studies have offered important insight into the adoption of IoT-based healthcare technologies among employees and patients, but the attitudes of health technicians- professionals have rarely been researched. Research aimed to examine the readiness for adoption of IoT healthcare technologies as an assistive technology in rehabilitation therapy among technician employees in the clinic for rehabilitation in Belgrade. In this study, we propose an integrated research model based on two perspective models – Technology Acceptance Model (TAM) and the Theory of Planned Behaviour (TPB). Our model includes variables from TAM: perceived usefulness, perceived ease of use, attitudes; TPB: attitudes and subjective norm and inclusion of personal innovativeness. The model is tested on responses obtained from a survey of 85 healthcare professionals the in clinic for rehabilitation in Belgrade, Serbia. The findings suggest that the intention to adopt IoT healthcare technologies in a rehabilitation process is positively influenced by perceived usefulness, attitudes, subjective norms, perceived ease of use, and personal innovativeness. We found no evidence that age and gender influenced the intention to adopt or use IoT healthcare technologies. This study contributes with an empirical attempt that includes healthcare technicians—physiotherapists in enhancing the adoption and application of IoT healthcare technologies as assistive technologies. Findings can help countries in the region conduct similar research among healthcare professionals.

Напомена: Линк за онлајн приступ:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/YoqHWKALRkRTbK9So

За активно учешће неопходна је регистрација преко линка:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/call/wnz6oyxsQsy29LfJA/MjQ__eH607WeAL9X7IFtUI98xdQQgVkp-ljiEKPPfXr

детаљнијеВести и дешавања


Активности на семинарима

све вести