Одељење за математику, 30. јун 2023.

Најављено предавање се одложено за почетак јесени. Нови термин ће бити благовремено објављен.

 

Наредни састанак Семинара биће одржан у петак, 30. јуна 2023, у сали 301ф Матматичког института САНУ са почетком у 14.15.

Предавач: Лука Милићевић, Математички институт САНУ

Наслов предавања: ПРИБЛИЖНИ КВАДРАТНИ ВАРИЈЕТЕТИ

Апстракт: Први нетривијалан резултат о приближним алгебарским структурама у адитивној комбинаторици је Фрајманова теорема. У контексту Фуријеове анализе вишег реда, следећа општија верзија те теореме појављује се природније: када год скуп А F_ p^n има бар c|А|^3 адитивних четворки, онда постоји потпростор U, величине |U| О _ c(|А|), такав да је |U А| Ω _ c(|А|). (Као што је уобичајено, под адитивном четворком називамо четворку елемената (а_1, а_2, а_3, а_4) (F _ p^n)^4 такву да је а_1 + а_2 = а_3 + а_4.) Дакле, о скупу А са овим својством можемо размишљати као о приближном потпростору. Мотивисани другим приближним алгебарским структурама које се појављују у Фуријеовој анализи вишег реда, у овом предавању ћемо се бавити квадратном верзијом ове теореме. Наиме, разматраћемо који би то комбинаторни услови били адекватни за дефиницију приближних квадратних варијетета, а који би нам притом омогућили да докажемо квадратну Фрајманову теорему.

Напомена: Предавања се могу пратити на даљину преко линка:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/call/T9XDGChhq8aDcNqmz/qw7wIwci2jv2rdg9I9CrXkm7OJhF_LB8DfjXZp4jTFV

Регистрациона форма је доступна на:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/tz97w4Hu4c3unsJ7N

детаљније

Семинар за вештачку интелигенцију, 28. јун 2023.

Наредни састанак Семинара биће одржан онлајн у среду, 28. јуна 2023, са почетком у 19 часова. Састанак семинара биће посвећен организацији Српске конференције из теорије и примена вештачке интелигенције која би била одржана 16-18. октобра 2023 у Београду
 
Уводничарке:
др Татјана Давидовић, Математички институт САНУ, Београд
др Андреја Тепавчевић, Математички институт САНУ, Београд
 
Више информација: На састанку AI Семинара 21. 12. 2022, у оквиру разговора о наставку AI иницијативе закључили смо да би могла да се организује национална конференција из вештачке интелигенције у 2023 години. На Научном већу МИ САНУ прихваћена је иницијатива за организацију ове конференције у октобру 2023. На овом састанку очекујемо учешће чланова AI иницијативе и свих заинтересованих колегиница и колега. Очекујемо предлоге за учешће у неком од тела конференције (Програмском одбору или Организационом одбору). Такође би требало да заједнички одлучимо какав би био формат конференције, који би били пленарни предавачи, предавачи који би држали туторијале и о осталим детаљима организације конференције.
 
Напомена: Регистрациона форма за учешће на Семинару је доступна на линку:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/CW5nJWDSEZDj7p32p

Уколико желите само да пратите предавање без могућности активног учешћа, пренос је доступан на линку:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/4LNW8WtML7rLKojoz

детаљније

Семинар за рачунарство и примењену математику, 27. јун 2023.

Наредни састанак Семинара биће одржан у уторак, 27. јуна 2023, у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 14.15.
 
Предавач: prof.dr Violeta Cvetkoska, Ss. Cyril and Methodius University in Skopje, Faculty of Economics – Skopje, North Macedonia
 
Наслов предавања: PMEASURING ORGANIZATIONAL ABILITY IN THE WORLD OF FINANCE: UNVEILING INSIGHTS THROUGH DATA ENVELOPMENT ANALYSIS
 
Апстракт: Data Envelopment Analysis (DEA) has emerged as a prominent non-parametric methodology for measuring efficiency in various industries. In the field of finance, particularly in the banking sector, DEA has gained significant traction as a powerful tool for evaluating banking efficiency. Additionally, measurement of organizational ability is crucial for the banking sector as it enables informed decision-making, enhances operational efficiency, and promotes the overall stability and competitiveness of banks in an increasingly dynamic and demanding industry. During the lecture, we will delve into the practical implementation of DEA, showcasing how it can be utilized to measure and benchmark the organizational ability of banks. Additionally, we will explore the main drivers that influence this ability, shedding light on factors that contribute to or hinder the overall performance of banks in the finance sector. The findings presented in this lecture hold crucial implications for bank management, policymakers, and regulatory bodies, providing valuable insights to inform decision-making processes and strategic actions. Also, these findings serve as a catalyst for further research, encouraging banking professionals and researchers to conduct similar studies and contribute to the advancement of knowledge in the field.
 
Напомене: Напомена: Регистрациона форма за учешће на Семинару је доступна на линку:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/call/wnz6oyxsQsy29LfJA/MjQ__eH607WeAL9X7IFtUI98xdQQgVkp-ljiEKPPfXr

Уколико желите само да пратите предавање без могућности активног учешћа, пренос је доступан на линку:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/YoqHWKALRkRTbK9So

детаљније

Пријаве за упис на основне академске студије су затворене

Онлајн пријаве за упис на основне академске студије су затворене.

Све пријаве кандидата биће обрађене до краја данашњег дана 23. јуна 2023. године. Кандидати ће бити контактирани након обраде података путем мејла и телефонским позивом данас у току дана.

Подсећамо кандидате да приликом доласка на пријемни испит 28. јуна 2023. године у Хали 1, Београдског сајма понесу своја индетификациона документа (лична карта или пасош)

Желимо вам много успеха!

детаљније

Пријаве за упис на Математички факултет затварају се данас у 23:59 часова

Остало је још мало времена за пријаву за упис на основне академске студије. Кандидати се могу се пријавити данас до 23:59 часова, тачније до тог времена је потребно да се региструју и попуне онлајн формулар.

Сви кандидати који су се пријавили до 23:59 часова 22. јуна 2023. године могу да наставе да прилажу документа и то могу да раде све док запослени у студентској служби не обраде, односно провере податке које су кандидати попунили/приложили кроз вебпријаву.

Све пријаве биће обрађене до 23. јуна до 23:59 часова. Уколико је потребно да се пријава коригује или допуни, пријављени кандидати биће обавештени путем мејла и телефонским позивом.

детаљније

Семинар Геометрија и примене, 22. јун 2023.

Наредни састанак Семинара биће одржан онлајн у четвртак, 22. јуна 2023, са почетком у 17.15 преко Webex платформе.

Предавачи: Ana Irina Nistor (part 1), Marian Ioan Munteanu (part 2)

Наслов предавања: MAGNETIC GEODESICS AND GENERALISATIONS
 
Апстракт: We recall the definition and properties of magnetic trajectories on Riemannian manifolds endowed with additional geometric structures. We give some results in almost contact metric ambient manifolds. Then we define the notion of magnetic maps as a harmonic map with potential. More precise, we study the variational problem for the Landau Hall functional for maps. As applications, we consider vector fields and unit vector fields as magnetic maps.
 
Линк за Webex:
https://matf.webex.com/matf/j.php?MTID=m7fdef22b2b59afbaeb7fea8a2f990580

детаљније

Остало је још два дана за онлајн пријављивања за упис на основне академске студије

Још два дана је остало до краја онлајн пријављивања за упис на основне академске студије. Пријављивање кандидата на конкурс за упис на основне академске студије врши се искључиво онлајн путем линка

Пријављивање је почело 16. јуна 2023. године и траје до 22. јуна до 23:59 часова.

Све пријаве биће обрађене до 23. јуна до 23:59 часова. Уколико је потребно да се пријава коригује или допуни, пријављени кандидати биће обавештени путем мејла и телефонским позивом.

детаљније

Отворено је онлајн пријављивање кандидата на конкурс за упис на основне академске студије

Пријављивање кандидата на конкурс за упис на основне академске студије врши се искључиво онлајн и почиње данас 16. јуна 2023. године и траје до 22. јуна 2023. године.

За више информације о упису на на основне академске студије можете посетити сајт https://upis.matf.bg.ac.rs/oas/  или нас контактирати путем мејла upis[at]matf.bg.ac.rs и pr[at]matf.bg.ac.rs

детаљније

Расписан конкурс Задужбине Ђоке Влајковића за подршку студентима у стручном и научном усавршавању

Расписује се Конкурс за доделу десет финансијских подршки за стручно и научно усавршавање студената Универзитета у Београду, које подразумева учешће на научним и стручним скуповима у земљи и иностранству и боравак у иностранству у оквиру основних, мастер и докторских академских студија.

На Конкурс се могу пријавити незапослени студенти основних, мастер и докторских академских студија Универзитета у Београду.
Финансијска подршка у стручном и научном усавршавању, у нето износу од по 30.000,00 динара по учешћу или боравку, доделиће се из средстава Задужбине Ђоке Влајковића.

Рок за подношење пријава је од 15. јуна до 14. јула 2023. године.
Пријаве се подносе на адресу: Универзитет у Београду, Студентски трг бр. 1 са назнаком - Конкурс Задужбине Ђоке Влајковића за подршку у стручном и научном усавршавању.
Електронска адреса на коју треба доставити документацију је: popovm1@rect.bg.ac.rs

Додатне информације заинтересовани кандидати могу добити у Сектору за инвестиције и управљање имовином Универзитета и универзитетских задужбина и фондација, на телефон: (011) 3207-426 и на е-маил: popovm1@rect.bg.ac.rs.

детаљније

Обавештење о пробном пријемном испиту

Пробни пријемни испит биће одржан 17. јуна 2023. године у 10 часова, у просторијама на четвртом и петом спрату Математичког факултета (адреса: Студентски трг 16).


Распоред по салама пријављених кандидате можете погледати на следећем линку.
Молимо све кандидате да буду на својим местима предвиђеним по распореду, најкасније пола сата пре почетка пробног пријемног испита. Кандидати треба да имају уз себе лични документ са сликом и прибор за писање.

Пробни пријемни испит траје 3 сата, а резултати пробног пријемног испита биће доступни 18. јуна 2023. године на  сајту Припремне наставе.

детаљније

Вести и дешавања


Активности на семинарима

све вести