Семинар за рачунарство и примењену математику, 18. октобар 2022.

Наредни састанак Семинара биће одржан у уторак, 18. октобра 2022, у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 14.15 часова.

Предавач: др Урош Шошевић, Факултет организационих наука

Наслов предавања: СОФТВЕРСКИ ОКВИР ЗА РАЗВОЈ МУЛТИМОДАЛНИХ БИОМЕТРИЈСКИХ СИСТЕМА

Апстракт предавања је доступан на
http://www.mi.sanu.ac.rs/novi_sajt/seminars/programs/seminar2.oct2022.php#link3

Напомена: Састанак Семинара се може пратити на даљину преко линка
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/YoqHWKALRkRTbK9So

За активно учешће неопходна је регистрација преко линка:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/call/wnz6oyxsQsy29LfJA/MjQ__eH607WeAL9X7IFtUI98xdQQgVkp-ljiEKPPfXr

детаљније

Семинар Одлучивање - теорија, технологије, пракса 17. октобар 2022.

Наредни састанак Семинара биће одржан онлајн одржан у понедељак, 17. октобра 2022, са почетком у 13 часова. У питању је заједнички састанак са Семинаром за рачунарство и примењену математику.

Предавач: Душан Ж. Џамић, Факултет организационих наука

Наслов предавања: NOVEL METHODS FOR CLUSTERING IN COMPLEX NETWORKS

Апстракт:
The theory of complex networks has proven to be very important in the study of the characteristics and structure of various complex systems. In 2012, Center for Discrete Mathematics and Theoretical Computer Science (DIMACS), which is a well-known consortium of prestigious academic institutions (Rutgers University, Princeton, Colombia) and research laboratories (Microsoft, IBM, AT & T, NEC), included the problem of clustering in complex networks on the list of the most important problems and challenges in computer science. Clustering in complex networks can be applied in a variety of contexts to achieve different goals, and therefore, there is no generally accepted definition of a cluster. For this reason, different approaches are used in developing clustering methods. An approach that has attracted the most attention of researchers involves two subproblems: (1) defining a function to determine the quality of a partition and (2) constructing methods to find a partition that has the maximum value of the defined quality function. In this lecture we will consider both subproblems, a new E-function for measuring the quality of a partition, and a new method for optimization modularity (one of the most commonly used quality function).

Напомена: Састанак Семинара се може пратити на даљину преко линка
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/9fvPywYr8gwWQXNHX

детаљније

Предавање Министартсва унутрашњих послова – понедељак 17.10.2022.

Представници Сектора за аналитику, телекомуникационе и информационе технологије, Сектора за ванредне ситуације и Управе криминалистичке полиције, одржаће презентацију како би све заинтересоване упознали са делом рада и организацијом послова ових организационих јединица министарства.

Презентација ће бити одржана у понедељак 17.10.2022. са почетком у 12 часова, сала 706, Студентски трг 16.

детаљније

Представљање извештаја о урађеној докторској дисертацији кандидата Марине Павловић, 14.10.2022. године

Представљање извештаја о урађеној докторској дисертацији „Утицај интеракција удаљених галаксија на њихово нетермално радио-зрачење“ кандидата Марине Павловић, биће одржано 14.10.2022. године у сали 809, са почетком у 15 часова.

детаљније

Семинар Биоинформатика, 19. октобар 2022.

Наредни састанак Семинара биће одржан онлајн у среду, 19. октобра 2022, са почетком у 18.15 часова.

Предавач: др Мартин Естер, Универзитет Simon Fraser, Канада

Наслов предавања: MACHINE LEARNING FOR PRECISION MEDICINE

Биографија предавача, апстракт предавања и Webex линк су доступни на http://bioinfo.matf.bg.ac.rs/.

Организатори семинара Биоинформатика су Српско друштво за биоинформатику и рачунарску биологију (http://www.birbi.matf.bg.ac.rs/) и Математички факултет.

детаљније

Студентски семинар, 14. октобар 2022.

Наредни састанак Семинара биће одржан онлајн у петак, 14. октобра 2022, са почетком у 15.30 часова.

Предавач: Добрица Јовановић, Massachusetts Institute of Technology

Наслов предавања: ТЕОРИЈА РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ КОНАЧНИХ ГРУПА И ПРИМЕНА У КОМБИНАТОРИЦИ И ФИЗИЦИ

Апстракт:
Корисно питање у математици је како нека група делује на објекат који нас занима. Теорија репрезентације коначних група анализира како коначне групе делују на векторске просторе, при чему се елементи групе понашају као матрице. Први део предавања ће се бавити основама теорије репрезентације. Други део предавања ће се заснивати на примени ове теорије. У комбинаторици, али и у физици, често сусрећемо проблеме који имају неку врсту симетрије. Очекујемо да решења наших проблема на неки начин поштују ту симетрију. Теорија репрезентације нам даје метод да искористимо ту симетрију у решавању проблема на веома елегантне начине.

Линк за приступ предавању:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/call/CihYM6Nratzix7c8G/uJmcdEJs4INWQ8MEoLVzHRGxbfbBEWSBMwXBYcymVoj


Линк за регистрацију:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/M4zcEwxkzy5PqNS73

детаљније

Одељење за математику, 14. октобар 2022.

Наредни састанак Семинара биће одржан онлајн у петак, 14. октобра 2022, са почетком у 14.15 часова преко платформе MiTeam.

Предавач: Павле Благојевић, Математички институт САНУ

Наслов предавања: ПАРТИЦИЈЕ ФАМИЛИЈА МАСА СА РЕСТРИКЦИЈАМА

Апстракт:
На овом предавању ћемо приказати општи приступ проблемима партиција фамилија маса помоћу различитих класа хипер-раванских аранжмана. Користећи нову схему и алтернативне тополошке методе, између осталог, дајемо нове доказе резултата аутора П. Шнајдера, И. Акселрод-Фрида и П. Соберона, као и П. Благојевића, Х. Калес Лоперена, М. Краба и А. Димитријевић Благојевић.

Ови резултати су добијени у сарадњи са Мајкл Крабом и посвећени су Фредерику Коену, изузетном математичару и драгоценом сараднику и пријатељу.

детаљније

Завршна конференција Еразмус+ пројекта TeComp , 9-11. октобар 2022, Ректорат УБ

Завршна конференција Еразмус+ пројекта „Strengthening Teaching Competences in Higher Education in Natural and Mathematical SciencesTeComp” (598434-EPP-1-2018-1-RS-EPPKA2-CBHE-JP), где је Универзитет у Београду један од партнера, а неколико наставника Математичког факултета су чланови пројектног тима, одржаће се у свечаној сали зграде Ректората Универзитета у Београду од 9. до 11. октобра 2022. године.

Пројекат се бави осавремањавањем наставних компетенција у области природних наука и математике, применом модерних педагошких метода и IT технологија у настави. Намењен је, свим високошколским наставницима, који су заинтересовани да уведу нове методе и начине рада у складу са савременом праксом у Европи.

Са задовољством вас позивамо вас да присуствујете завршној конференцији, дана 10. октобра 2022. године, када ће теме бити актуелне и за ширу публику, програм можете видети овде. Ово ће бити прилика да се присутни упознају са резултатима пројекта, да се покрене дискусија о смерницама и корацима у даљем побољшању квалитета високошколске наставе, као и о начинима који би мотивисали наставнике на универзитетима у Србији да прилагоде начин организације наставе савременим могућностима и потребама, не само у области природних наука, него и шире.

детаљније

Семинар из вештачке интелигенције, 12. октобар 2022.

Наредни састанак Семинара биће одржан онлајн у среду, 12. октобар 2022, од 19-20 часова.

Предавач: Мирослав Ћирић, Универзитет у Нишу, Природно-математички факултет

Наслов предавања: КВАНТИТАТИВНИ МОДЕЛИ АУТОМАТА: ФУНДАМЕНТАЛНИ ПРОБЛЕМИ И ПРИМЕНЕ

Апстракт:
У овом предавању ће бити приказане основне идеје, задаци и до сада добијени резултати пројекта QUANTITATIVE AUTOMATA MODELS: FUNDAMENTAL PROBLEMS AND APPLICATIONS – QUAM, који финансира Фонд за науку Републике Србије у оквиру програма ИДЕЈЕ.

Детаљнија најава предавања може се наћи на страници
http://www.mi.sanu.ac.rs/novi_sajt/seminars/programs/seminar24.oct2022.php

Напомена: Регистрациона форма за учешће је доступна на линку:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/CW5nJWDSEZDj7p32p

Уколико желите само да пратите предавање без могућности активног учешћа, пренос је доступан на линку:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/4LNW8WtML7rLKojoz

детаљније

Семинар за механику, 12. октобар 2022.

Наредни састанак Семинара биће одржан у среду, 12. октобра 2022, у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 18 часова.

Предавач: Катица Р. (Стевановић) Хедрих, Математички институт САНУ

Наслов предавања: СТАБИЛНОСТ, БИФУРКАЦИЈА И ТРИГЕР СПРЕГНУТИХ СИНГУЛАРИТЕТА У НЕЛИНЕАРНОЈ ДИНАМИЦИ КОТРЉАЈНОГ КЛАТНА

Апстракт:
Изведена је карактеристична једначина нелинеарне динамике котрљања, без клизања, тешког, танког, хомогеног диска, по различитим, раванским криволинијским путањама, и испитивана стабилност, бифуркација и тригер спрегнутих сингуларитета положаја равнотеже. Дефинисано је неколико теорема. Предавање је формирано на основу научних резултата предавача публикованих као поглавља у монографијама: CASTR Poland 2022, Dynamics of hybrid systems of complex Structures (MI SANU 2022), као и у Advances in Nonlinear Dynamics-NODYCON La Sapienѕa (Springer Proceedings 2022). Дати су и примери фазних портрета нелинеарне динамике виброударних система на основу предавачеве новоформулисане теорије судара тела у котрљању.

детаљнијеВести и дешавања


Активности на семинарима

све вести