Семинар за рачунарство и примењену математику, 21. фебруар 2023.

Наредни састанак Семинара биће одржан онлајн и уживо у уторак, 21. фебруара 2023, у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 14.15.

Предавач: Марија Ивановић, BGI-Genomics, Department for Research and Development

Наслов предавања: МЕТОДА ПРОМЕНЉИВИХ ОКОЛИНА ЗА РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМА СЛАБЕ РИМСКЕ ДОМИНАЦИЈЕ НА ГРАФУ

Апстракт:
Проблем доминације на графу представља један од популарнијих проблема двадесетог века. Инспирисани историјским проблемом распоређивања римских легија, оптимизациони проблем римске доминације и његова уопштења постали су популарни тек последњих неколико година. Претпостављајући да су римске легије довољно способне да одбране сваку провинцију у којој се налазе и да могу брзо да се преселе из провинције у којој су стациониране до њој суседне провинције, сматра се да је свака провинција сигурна од напада уколико има стационирану легију, односно заштићена од напада уколико је суседна са провинцијом у којој су стациониране две легије. С тим у вези, проблем слабе римске доминације представља динамички проблем распоређивања најмањег броја легија тако да су све провинције сигурне или заштићене од напада и померање једне легије из провинције у којој је та легија стационирана до њој суседне провинције неће нарушити безбедност царства. На предавању ће бити изложени математички модели проблема слабе римске доминације и метода променљивих околина за решавање самог проблема.

Напомена: Линк за онлајн приступ: 
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/YoqHWKALRkRTbK9So

За активно учешће неопходна је регистрација преко линка:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/call/wnz6oyxsQsy29LfJA/MjQ__eH607WeAL9X7IFtUI98xdQQgVkp-ljiEKPPfXr

детаљније

Студентски семинар, 17. фебруар 2023.

Наредни састанак Семинара биће одржан онлајн у петак, 17. фебруара 2023, са почетком у 10 часова.

Предавач: Игор Медведев, Trinity College, Cambridge

Наслов предавања: ДА ЛИ ДЕТЕРМИНИЗАМ ВАЖИ У КЛАСИЧНОЈ ФИЗИЦИ?

Апстракт:
Још у средњој школи смо учили да детерминизам пропада у квантној механици. Насупрот томе, у класичној физици (без квантних ефеката) са потпуним знањем почетних услова, наводно, можемо да предвидимо како ће се систем понашати у будућности - другим речима, детерминизиам важи. Математички, детерминизам се испољава у облику теорема о постојању и јединствености решења диференцијалних једначина. У овом предавању, презентоваћу један пример диференцијалне једначине у коме детерминизам у класичној физици може да пропадне. Овај пример долази из опште теорије релативности и уско је везан са претпоставком о строгој козмичкој цензури
(Strong Cosmic Censorship Conjecture).


Линк за приступ предавању:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/call/CihYM6Nratzix7c8G/uJmcdEJs4INWQ8MEoLVzHRGxbfbBEWSBMwXBYcymVoj

Линк за регистрацију:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/M4zcEwxkzy5PqNS73

детаљније

Одбрана теме докторске дисертације Матеје Кнежевића

Одбрана теме докторске дисертације Матеје Кнежевића: „Комплетна аксиоматизација интуиционистичких вероватносних  логика“, одржаће се 14.02. 2023. у 12 часова у зборници.

детаљније

Студентски сервер Алас

Студентски мејл сервер Алас  је поново онлајн. Инсталиран је нов вебмејл клијент Roundcube који се налази на:

https://webmail.alas.matf.bg.ac.rs/

Упутство за коришћење вебмејл клијента Roundcube је објављено на сајту Рачунарске лабораторије у секцији Упутства.

детаљније

Летња школа и радионица 'Emergent Geometries from Strings and Quantum Fields' у организацији Института 'Galileo Galilei', 12. јун-28. јул 2023, Фиренца

Института "Galileo Galilei" из Фиренце организује једнонедељну летњу школу (https://www.ggi.infn.i /showevent.pl?id=446) и радионицу "Emergent Geometries from Strings and Quantum Fields" (https://www.ggi.infn.it/showevent.pl?id=441) у периоду од 12. јуна до 28. јула 2023.
 
Најављени предавачи и теме:
John Barrett: Introduction to Non-Commutative Geometry
Peter Bouwknegt: Surjective submersions, Bundle Gerbes, Group Cohomology and Applications
Pavel Mnev: An introduction to the BV-BFV program
Alexander Polishchuk: Moduli of stable supercurves and the superstring measure
Kasia Rejzner: BV formalism in perturbative algebraic quantum field theory
Christoph Schweigert: A skein theoretic approach to CFT correlators
 
Постоји могућност финансијске подршке учешћа и обезбеђење смештаја за младе истраживаче и студенте докторских студија.
 
Рок за пријаву је 28. фебруар 2023. Неопходно је попунити формулар на страници
https://www.ggi.infn.it/bee/application/submit?id=446

детаљније

Семинар Геометрија и примене, 9. фебруар 2023.

Наредни састанак Семинара биће одржан у четвртак, 9. фебруара 2023, у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 17.15 часова.

Предавач: Филип Јевтић, Математички институт САНУ

Наслов предавања: ГЕНЕРАЛИЗОВАНИ ТОНЕЦ

Апстракт:
Тонец - специфична реализација тродимензионог торуса - представља тонални простор (у односу на равномерно темперовање). Први га је описао Леонард Ојлер у својој монаграфији о теорији музике из 1739. У XИX веку је "реоткривен" и стекао централно место у тзв. нео-Риманској теорији хармоније. У предавању ћемо изложити скорашње резултате (Јевтић и Живаљевић 2021) комбинаторне геометрије о класи симплицијалних комплекса који га уопштавају.
 
Напомене:
- Предавање неће бити могуће пратити онлајн и неће бити снимано.
- Следећег четвртка 16.2.2023. неће бити предавања због празника. Предавања на Семинару се настављају од 23. фебруара 2023. у континуитету.

детаљније

Одељење за математику, 10. фебруар 2023.

Наредни састанак Семинара биће одржан у петак, 10. фебруара 2023, у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 14.15.

Предавач: Тијана Шукиловић, Математички факултет, Универзитет у Београду

Наслов предавања: УВОД У СУБ-РИМАНОВУ ГЕОМЕТРИЈУ
 
Апстракт:
Суб-Риманова геометрија представља уопштење Риманове геометрије у следећем смислу: суб-Риманову многострукост можемо посматрати као Риманову многострукост са скупом ограничења за допустиве правце кретања. Основни пример долази из механике: стање објекта у покрету јединствено је одређено његовим положајем у простору и импулсом. Природно, неке трајекторије нису допустиве. На пример, не можете променити брзину кретања без промене положаја. Осим у класичној механици, суб-Риманова геометрија има бројне примене у теорији управљања, симплектичкој и контактној геометрији, теорији хипоелиптичких оператора, геометријској теорији група итд. У физици, суб-Риманов простор је модел за разне интересантне структуре од проблема паркирања до мачке у слободном паду! Неке од озбиљнијих области примена су роботика, финансије, квантна механика, неуро-биологија.

На предавању  ће бити речи о Хајзенберговој групи H_3 и њеној вези са изопериметријским проблемом и проблемом Дидоне: која је најкраћа крива која обухвата задату површ? Придружујући проблему додатну променљиву која одговара тој површини, проблем ћемо свести на тражење геодезијских кривих за неку не-Риманову геометрију тродимензионог простора. Биће показано да је то основни нетривијални пример суб-Риманове многострукости.

У другом делу ће се детаљније разматрати геодезијске криве. У Римановој геометрији све геодезијске криве су нормалне (регуларне), односно добијају се као решења геодезијске једначине. Специфичност суб-Риманове геометрије је постојање абнормалних (сингуларних) геодезијских кривих.

Напомена: Предавања се могу пратити на даљину преко линка:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/call/T9XDGChhq8aDcNqmz/qw7wIwci2jv2rdg9I9CrXkm7OJhF_LB8DfjXZp4jTFV

Регистрациона форма је доступна на:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/tz97w4Hu4c3unsJ7N

детаљније

Семинар Биоинформатика, 8. фебруар 2023.

Наредни састанак Семинара биће одржан онлајн 8. фебруара 2023. са почетком у 18.15 преко Webex платформе.

Предавач: prof. dr Carlo Vittorio Cannistraci, Универзитет Tsinghua у Пекингу

Наслов предавања: MACHINE INTELLIGENCE AND NETWORK SCIENCE FOR COMPLEX SYSTEMS BIG DATA ANALYSIS

Биографија предавача, апстракт предавања и Webex линк су доступни на
http://bioinfo.matf.bg.ac.rs/

Организатори семинара Биоинформатика су Српско друштво за биоинформатику и рачунарску биологију (http://www.birbi.matf.bg.ac.rs/) и Математички факултет Универзитета у Београду.

детаљније

Студентски семинар, 3. фебруар 2023.

Наредни састанак Семинара биће одржан онлајн и уживо у петак, 3. фебруара 2023, у сали 301ф Математичког института САНУ, са почетком у 12 часова.

Предавач: Анастазиа Жунић, Математички институт САНУ

Наслов предавања: ПРИМЕНА ДУБОКОГ УЧЕЊА НА АНАЛИЗУ СЕНТИМЕНТА

Апстракт:
Са порастом количине текстуалних података на интернету, превасходно података који су генерисани од стране корисника, појавили су се различити проблеми. Процесирање природног језика (енгл. натурал лангуаге процессинг) је област која се појавила као решење за дате проблеме, наиме то је област која спаја лингвистику и вештачку интелигенцију. Анализа сентимента (engl. sentiment analysis) је област која аутоматски класификује сентимент и/или емоцију испољену у писаном тексту, где сентимент представља субјективни део текста или мишљење. Један од домена где се примењује анализа сентимента је домен здравља и благостања, где се анализа сентимента примењује на наративе који су генерисани од стране пацијената како би се анализирао и евалуирао њихов напредак, као и исход терапије коју пацијент користи. У овом предавању биће дат увод у процесирање природног језика, а потом ће бити представљене неке од метода дубоког учења на анализу сентимента у домену здравља и благостања.

Линк за приступ предавању:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/call/CihYM6Nratzix7c8G/uJmcdEJs4INWQ8MEoLVzHRGxbfbBEWSBMwXBYcymVoj

Линк за регистрацију:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/M4zcEwxkzy5PqNS73

детаљније

Семинар за анализу, 8. фебруар 2023.

Наредни састанак Семинара биће одржан онлајн у среду, 8. фебруара 2023. са почетком у 16 часова.

Предавач: Ole Fredrik Brevig, Универзитет у Ослу
 
Наслов предавања: Reproducing kernels and convolutions

Апстракт: I will discuss reproducing kernels for Paley—Wiener spaces on the real line and convolutions of compactly supported functions. My aim is to introduce some aspects of my recent joint work with Chirre, Ortega Cerdà and Seip

Линк за приступ предавању:
https://us02web.zoom.us/j/6636215428?pwd=bllJSTUvZ0E5MjhkMkxYa3RYYzZpQT09
Meeting ID: 663 621 5428
Passcode: 7h6KR1

детаљнијеВести и дешавања


Активности на семинарима

све вести