Зоран Видовић, Извештај комисије о оцени докторске дисертације и докторска дисертација

Детаљније

детаљније

Конкурс за доделу Награде Веселина Лучића за најбоље научно и књижевно дело објављено у 2019. години

Расписује се Конкурс за доделу 3 (три) „Награде Веселина Лучића” за 2020. годину, за најбоље научно остварење наставника и сарадника на Универзитету у Београду, објављено у 2019. години. Награда, у нето износу од по 300.000,00 динара, доделиће се из средстава Задужбине Веселина Лучића. Рок за подношење пријава је од 21. фебруара до 21. априла 2020. године.

Одлука о Конкурсу

Пријава на Конкурс

детаљније

Студентски семинар, 21. фебруар 2020.

Наредни састанак Семинара биће одржан у петак, 21. фебруара 2020. у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 12 часова.

Предавач: Драгана Радојичић, Технички универзитет у Бечу, Аустрија

Наслов предавања: ON A BINOMIAL LIMIT ORDER BOOK MODEL

Апстракт:
We introduce a Limit Order Book (LOB) model in discrete time and space, driven by a simple symmetric random walk. We study a basic but non-trivial model of the limit order book where orders get placed with a fixed displacement from the mid-price and get executed whenever the mid-price reaches their level. We define the key quantity, avalanche length, as an avalanche period of trade executions, but allow a small window of size at most epsilon > 0 without any execution event. Moreover, we are interested in modeling other interesting quantities, e.g. Order Cancellations. This is the joint work with Professor Friedrich Hubalek and Professor Thorsten Rheinländer.

детаљније

Милана Грбић, Извештај комисије о оцени докторске дисертације и докторска дисертација

Детаљније

детаљније

Одељење за математику, 21. фебруар 2020.

Наредни састанак Семинара биће одржан у петак, 21. фебруара 2020. у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 14:15.

Предавач: Ђорђе Баралић, Математички институт САНУ

Наслов предавања: ЗАКОН ВЕЛИКИХ БРОЈЕВА ЗА БИГРАДУИСАНЕ БЕТИЈЕВЕ БРОЈЕВЕ СЛУЧАЈНИХ СИМПЛИЦИЈАЛНИХ КОМПЛЕКСА

Апстракт:
На овом предавању ћемо увести случајне симплицијалне комплексе и њима асоциране тополошке просторе са дејством торуса. Посебно ћемо се посветити момент-угао комплексима и Дејвис-Јанушкијевич просторима над случајним симплицијалним комплексима и испитивати асимптотска својства њихових кохомолошких прстена. Показаћемо да они задовољавају закон великих бројева и да скоро сигурно конвергирају ка полиномима који су математичко очекивање једне конкретне случајне променљиве.

детаљније

Геометрија, образовање и визуализација са применама, 20. фебруар 2020.

Наредни састанак Семинара биће одржан у петак, 20. фебруара 2020. у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 17:15.

Предавач: Милан Златановић, Природно-математички факултет, Универзитет у Нишу

Наслов предавања: НЕСИМЕТРИЧНА ТЕОРИЈА ГРАВИТАЦИЈЕ И SASAKI-EINSTEIN 5-МНОГОСТРУКОСТИ

Апстракт:
Разматрају се конексије са тотално антисиметричном торзијом на несиметричној Римановој многострукости које задовољавају Einstein-ову метричку једначину. Нађени су потребни и довољни услови под којима Хермитске, пара-Хермитске, конткактне и пара-контактне многострукости (M,G=g+F) задовољавају Einstein-ову метричку једначину. Добијени услови су изражени у терминима Нијенхуис тензора и спољашњег производа антисиметричног дела метрике. У димензији 5, добијамо да је егзистенција конексије са антисметричном торзијом која задовољава Einstein-ову метричку једначину, еквивалентна егзистенцији Sasaki-Einstein 5-многострукости и обратно, свака Sasaki-Einstein 5-многострукост генерише две фамилије конексија са антисиметричном торзијом која задовољава Einstein-ову метричку једначину.

Литература:
1. Stefan Ivanov, Milan Lj. Zlatanović, Connection on Non-Symmetric (Generalized) Riemannian Manifold and Gravity, Classical and Quantum Gravity, Volume 33, Number 7, 075016, (2016).
2. Stefan Ivanov, Milan Lj. Zlatanović, Non-symmetric Riemannian gravity and Sasaki-Einstein 5-manifolds, Classical and Quantum Gravity 37, (2020)

детаљније

Одељење за механику, 19. фебруар 2020.

Наредни састанак Семинара биће одржан у среду, 19. фебруара 2020. у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 18 часова.

Предавач: Божидар Јовановић, Математички институт САНУ

Наслов предавања: ВРЕМЕНСКИ ЗАВИСНИ И ДИСАПАТИВНИ ХАМИЛТОНОВИ СИСТЕМИ - КОНТАКТНА И КОСИМПЛЕКТИЧКА ИНТЕГРАБИЛНОСТ

Апстракт:
Посматраћемо два геометријска оквира за посматрање временски зависних и дисипативних Хамилтонових система.

детаљније

Семинар за рачунарство и примењену математику, 18. фебруар 2020.

Наредни састанак Семинара биће одржан у уторак, 18. фебруара 2020. у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 14:15.

Предавач: Раде Живаљевић, Математички институт САНУ

Наслов предавања: МАТЕМАТИКА ПРАВЕДНЕ РАСПОДЕЛЕ

Апстракт:
Праведна расподела (fair division) као тема повезује алгебарску топологију, комбинаторику, линеарно програмирање, конвескне политопе и друге области. Познати резултати везани за ову тему су Шпернерова лема, ККМ-теорема (Кнастер-Куратовски-Мазуркиевич), теореме о праведној расподели обавеза или добити, и др. У проблему дељења огрлице (Н. Алон) потребно је огрлицу која се састоји од n типова драгих каменова поделити на што мањи број делова које је могуће разделити групи од r "лопова" тако да сваки лопов добије исти број драгих каменова сваке врсте. Класичан резултат Ноге Алона каже да је n(r-1) пресека огрлице увек довољно. Приказаћемо старе и нове (тополошке) методе које се користе у доказима теорема о праведној расподели.

детаљније

Стипендије Фондације 'Сестре Булајић' за школску 2019/2020. годину

Конкурс за доделу стипендије Фондације "Сестре Булајић" за студента прве године студија студијског програма Математика.

Расписује се Конкурс за доделу 1 (једне) стипендије студенту прве године Универзитета у Београду – Факултета за физичку хемију или Универзитета у Београду – Математичког факултета.

На Конкурс се могу пријавити студенти основних академских студија Универзитета у Београду – Факултета за физичку хемију и Универзитета у Београду - Математичког факултета, уписани на студијски програм Математика, који су у завршном разреду средњошколског образовања остварили најбољи успех и који се у школској 2019/2020. финансирају из буџета Републике Србије.

Детаљније о конкурсу

детаљније

Празник - обавештење

Поштоване колегинице и колеге,

Сретење, Дан државности Србије, празнује се 15. и 16. фебруара. С обзиром на то да је ове године 16. фебруар недеља, према Закону о државним и другим празницима у Републици Србији, понедељак 17. фебруар је нерадни дан.
 
Честитамо вам празник и желимо пријатан продужени викенд.

детаљнијеВести и дешавања


Активности на семинарима

све вести