Одбрана теме докторске дисертације кандидата мр Ивана Митровића, 26.11.2019. године.

Одбрана теме докторске дисертације "Неки резултати за пресликавања дефинисана на проширеним метричким просторима“ кандидата мр Ивана Митровића биће одржана у уторак, 26.11.2019. године у сали 706 са почетком у 14 часова.

детаљније

Комеморативна седница у знак сећања на др Јована Лазовића

Комеморативни скуп, у знак сећања на  преминулог др Јована Лазовића, редовног професора у пензији Математичког факултета Универзитета у Београду, биће одржан у уторак, 26.11.2019. у 14.00 часова, на Катедри за астрономију.

детаљније

Одељење за математику, 22. новембар 2019.

У петак, 22. новембра 2019. биће одржана два састанка Семинара у сали 301ф Математичког института САНУ.


Прво предавање биће одржано са почетком у 14:15.

Предавач: Драган Урошевић, Математички институт САНУ

Наслов и аспстракт предавања биће накнадно објављен.


Друго предавање биће одржано са почетком у 16:45

Предавач: Илијас Фарах, York University, Canada

Наслов предавања: УЛТРАПРОИЗВОДИ И АЛГЕБРЕ ОПЕРАТОРА (7. део)

детаљније

Одељење за механику, 20. новембар 2019.

Наредни састанак Семинара биће одржан у среду, 20. новембра 2019. у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 18 часова.

Предавач: Драгољуб Димитријевић, Природно-математички факултет, Универзитет у Нишу

Наслов предавања: ЛАГРАНЖИЈАН ДБИ ТИПА И СИСТЕМИ СА ВЕЗАМА

детаљније

Семинар за рачунарство и примењену математику, 19. новембар 2019.

Наредни састанак Семинара биће одржан у уторак, 19. новембра 2019. у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 14:15.

Предавачи: Алекса Радосавчевић, Бранко Арсић, Марко Стојановић, Лазар Крстић (Природно-математички факултет, Универзитет у Крагујевцу), Александар Глишовић (ComTrade Digital Services)

Наслов предавања: DEEP VORTEX TEAM - IBM DATA CHALLENGE WINNERS

Апстракт: On September 7th, IBM and Institute for Contemporary Sciences organized a datathon - data science competition for start-ups, professionals, academics and students. The competition was held in ICT Hub in Belgrade, where thirteen teams participated and met dataset and task requirements for the first time. The main goal was to develop a system for determining financial stability and capacity to sell distributed goods, for clients of large logistic company - Nelt. Proposed solution should automate Nelt's decision-making process regarding optimal credit line level which should be offered to each client. As the largest distribution and logistics company in the region, Nelt has a portfolio of a very diverse customer base, which differ in size, needs, procedures, geographies and policies. Sometimes clients unintentionally end up with more products than they could manage, or with liquidity issues and debt problems, all adding up to potential losses for Nelt. In order to help Nelt to maintain stable and long term relations with all of them, proposed solution should establish equilibrium between different needs of internal and external stakeholders: finance department with the goal to maintain company's financial stability, sales department to sell more goods and co-operant resellers to receive optimal amount of goods. The winner of the grand prize was Deep Vortex team from Kragujevac. This time they will present their solution in more detail manner and present all the challenges they were faced with during the competition, bearing in mind they just had 24 hours to design, test and present methodology of proposed solution.

детаљније

Представљање извештаја о урађеној докторској дисертацији кандидата Кхоле Алгали Ајлиди, 15.11.2019. године.

Представљање извештаја о урађеној докторској дисертацији „Средње вредности мултипликативних аритметичких функција више променљивих зависних од НЗД и НЗС аргумената“, кандидата Кхоле Алгали Ајлиди биће одржано у петак, 15.11.2019. године у сали 706 са почетком у 12 часова.

детаљније

Семинар за логику, 15. новембар 2019.

Наредни састанак Семинара биће одржан у петак, 15. новембра 2019. у сали 301f Математичког института САНУ са почетком у 14:15. У питању је заједнички састанак са Одељењем за математику.

Предавач: Saeed Ghasemi, Institute of Mathematics CAS, Prague

Наслов предавања: STRONGLY SELF-ABSORBING C*-ALGEBRAS AND FRAISSE LIMITS

Апстракт:
A unital separable C*-algebra (other than the C*-algebra of all complex numbers) is strongly self absorbing if it is isomorphic to its (minimal) tensor product with itself, in a "strong" sense. Strongly self-absorbing C*-algebras play a crucial role in Elliott's classification program of separable nuclear C*-algebras by K-theoretic data. Among them, the Jiang-Su algebra Z has a special place and, to this date, the classification of separable, simple, unital, nuclear C*-algebras that tensorially absorb Z and satisfy the UCT has been the most remarkable achievement of the classification program. In their original paper from 1999, Jiang and Su already prove that Z is strongly self-absorbing. However, their proof uses heavy tools from classification, such as KK-theory and it is quite difficult. We give a self contained, rather elementary and direct proof for the fact that Z is strongly self-absorbing. This is done by establishing a general connection between the strongly self-absorbing C*-algebras and the Fraisse limits of categories of C*-algebras that are sufficiently closed under tensor products. It was previously known that Z can be realized as the "Fraisse limit" of a certain category of C*-algebras and embeddings consisting of its building blocks, i.e. the prime dimension-drop algebras.

детаљније

Геометрија, образовање и визуализација са применама, 14. новембар 2019.

Наредни састанак Семинара биће одржан у четвртак, 14. новембра 2019. у сали 301f Математичког института САНУ са почетком у 17:15.

Предавач: Ненад О. Весић, Природно-математички факултет, Универзитет у Нишу

Наслов предавања: ПРОСТОРИ НЕСИМЕТРИЧНЕ АФИНЕ КОНЕКСИЈЕ И ЊИХОВЕ ИНТЕРПРЕТАЦИЈЕ У КОСМОЛОГИЈИ

Апстракт:
Тема овог предавања су простори несиметричне афине конексије, а излагање је подељено на три подцелине:

У првом делу излагања, биће дат преглед дефиниција и добијених резултата на којима се темеље данашња истраживања. Такође, биће дат преглед метрике у Ајнштајновој теорији релативитета, као главне мотивације за разматрање простора несиметричне афине конексије.

У другом делу излагања, биће успостављена веза између дефиниције кривине простора (не)симетричне афине конексије, антисиметризације двоструких коваријантних извода у стандардној бази и тензора кривине простора несиметричне афине конексије. Посебна пажња ће бити посвећена броју и линеарној независности кривина простора несиметричне афине конексије.

У трећем делу, посебна пажња ће бити посвећена генералисаним Римановим просторима, њиховим тензорима кривине и неким интерпретацијама тих тензора у космологији.

детаљније

Студентски семинар, 15. новембар 2019.

Наредни састанак Семинара биће одржан у петак, 15. новембра 2019. у сали 301f Математичког института САНУ са почетком у 12 часова.

Предавач: Богдан Ђорђевић, Природно-математички факултет, Универзитет у Нишу

Наслов предавања: НЕ-БАНАХОВА АЛГЕБРА ОПЕРАТОРА И СИНГУЛАРНЕ ОПЕРАТОРСКЕ ЈЕДНАЧИНЕ

Апстракт:
У овом предавању ће најпре бити речи о специјалним алгебрама оператора, које по конструкцији јесу Банахови простори али нису Банахове алгебре. Резултати који ће бити приказани се тичу инвертибилности и спектара елемената те алгебре. Биће илустровано како се унутар једне такве алгебре симултано решавају стандардне операторске једначине, као што су АX=C, AXB=C, X-АXB=C, АX-XB=C, где су А у B(V_1), B у B(V_2), X, C у B(V1,V2), у случају када постоји бесконачно много решења. Због своје велике примене и интердисциплинарне природе, посебна пажња ће бити посвећена матричној и операторској једначини AX-XB=C, и то у случајевима када постоји јединствено и када постоји бесконачно много решења. Сви резултати су саставни део докторске дисертације предавача.

детаљније

Одељење за математику, 15. новембар 2019.

Наредни састанак Семинара биће одржан у петак, 15. новембра 2019. у сали 301f Математичког института САНУ са почетком у 16:45.

Предавач: Илијас Фарах, York University, Canada
Наслов предавања: УЛТРАПРОИЗВОДИ И АЛГЕБРЕ ОПЕРАТОРА (6)

Апстракт:
Операције ултрапроизвода и ултрастепена се обично повезују са логиком, иако су независно откривене у контексту операторских алгебри. У овом предавању биће дат преглед ултрапроизвода и њихових примена у логици, комбинаторици, са посебним освртом на њихову улогу у класификацији C*-алгебри. Претходно предзнање логике и алгебри оператора није неопходно за ово предавање.

детаљнијеВести и дешавања


Активности на семинарима

све вести