Семинар за рачунарство и примењену математику, 12. децембар 2023.

Наредни састанак Семинара биће одржан у уторак, 12. децембра 2023, у огранку МИ САНУ у Нишу (ул. Париске комуне бб) са почетком у 14.15. У питању је  заједнички састанак са Семинаром Одлучивање - теорија, технологије и пракса.

 
Предавач: Предраг Станимировић, Природно-математички факултет, Универзитет у Нишу
 
Наслов предавања: РЕКУРЕНТНЕ НЕУРОНСКЕ МРЕЖЕ У НУМЕРИЧКОЈ ЛИНЕАРНОЈ АЛГЕБРИ
 
Апстракт: Рекурентне неуронске мреже (RNN) дозвољавају да излаз из неких
чворова утиче на накнадне вредности улаза истих чворова. У предавању се разматрају RNN посвећене проналажењу нула неких матричних једначина или минимизирању нелинеарних функција. Овакви РНН модели представљају динамичке системе базиране на нелинеарној оптимизацији. Мреже за оптимизацију се могу поделити у две класе:

  • Градијентне неуронске мреже (GNN) и
  • Зханг неуронске мреже (ZNN).

ZNN дизајн је предложен 2001. године и интензивно се користи у решавању различитих временски променљивих проблема. Динамика ZNN модела произилази из избора одговарајуће функције праћења грешака (error function), која је позната као Zhang функција (Zf). Приказане су неке специфичне ZF које су резултат примене нелинеарних метода оптимизације. Истражује се конвергенција ZNN динамичких система намењених решавању временски променљивих матричних и векторских једначина и израчунавању уопштених инверза. Представљени су и анализирани GNN динамички системи намењени решавању неких матричних једначина и израчунавању уопштених инверза константних матрица. Анализира се повезаност GNN и ZNN динамичких система са методама нелинеарне оптимизације.

Напомена: Регистрациона форма за учешће на Семинару је доступна на линку:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/call/wnz6oyxsQsy29LfJA/MjQ__eH607WeAL9X7IFtUI98xdQQgVkp-ljiEKPPfXr

Уколико желите само да пратите предавање без могућности активног учешћа, пренос је доступан на линку:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/YoqHWKALRkRTbK9So

детаљније

Међународна конференција „Сто година новојулијанског календара Милутина Миланковића“

Међународна конференција „Сто година новојулијанског календара Милутина Миланковића“ одржава се у оквиру програма обележавања 100 година од  усвајања реформисаног Јулијанског календара.

Конференција ће бити организована од 14 - 16. децембра 2023,г, у Свечаној сали Грађевинског факултета, у Београду, у ул. Бул. Краља Александра бр. 73 и Културном  и научном центару „Милутин Миланковић“ у Даљу.

Циљ конференције је да се јавности представе поуздани и објективни подаци о настанку и развоју календарског знања са гледишта математичке и астрономске теорије мерења и рачунања времена, историји календарских знања од најстаријих времена до данас, као и историји настанка и модифи-кацијама најпознатијих календара, све до специфичног доприноса Милутина Миланковића реформи јулијанског календара.  

Конференција се организује уз подршку Београдског универзитета, Српске академије наука и уметности и благослов његове светости Патријарха српског г. Порфирија.
Препознајући глобални значај теме конференције и да је њено одржавање од значаја за државу Србију и светску научну и културну јавност Министарство просвете је покровитељ одржавања овог скупа.

Организатор конференције је Удружење Милутин Миланковић уз су-организацију Математичког факултета Универзитета у Београду, Грађевинског факултета Универзитета у Београду, Астрономске опсерваторије Београд и Културног и научног центара „Милутин Миланковић“  из Даља.

Програм коференције можете преузети овде.

Више информација можете пронаћи на сајту https://milutinmilankovic.rs/

Коференцију можете пратити и онлајн преко следећих линкова:

14. децембар 2023. године
https://zoom.us/j/96511823630?pwd=Vit5WlM0MkJ0OXh3dXpJUmx1a29rZz09

15. децембар 2023. године
https://zoom.us/j/92538752509?pwd=MzFRdFZON2ZhSHRBK2ZZYUNIVU5Ddz09

 

детаљније

Додела Златног индекса 1973/1974

У петак 8. децембра 2023. године, биће одржана свечана додела Златног индекса бившим студентима, који су школске 1973/1974. године уписали основне академске студије Математичког факултета Универзитета у Београду.

Додела Златног индекса биће одржана у сали 821, са почетком у 12 часова, Студентски трг 16 V спрат.

детаљније

Семинар Геометрија и примене, 7. децембар 2023.

Наредни састанак Семинара биће одржан уживо у четвртак, 7. децембра 2023. године у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 17.15.

Предавач: Филип Вукојевић

Наслов предавања: ХЕЛИКОИДНЕ ПОВРШИ КОНСТАНТНЕ СРЕДЊЕ КРИВИНЕ
 
Апстракт: Бавићемо се се хеликоидним површима константне средње кривине. Хеликоидне површи представљају природно уопштење ротационих површи. Ротационе површи константне средње кривине је потпуно описао Делони у 19. веку, док је карактеризација хеликоидних површи константне средње кривине дата тек у раду [1] коришћењем резултата добијених у [2]. Биће описан историјат проблема, као и изометричке деформације Делонијевих површи којима добијамо хеликоидне површи константне средње кривине.
 
Литература:
[1] Manfredo P. do Carmo, Marcos Dajczer, Helicoidal Surfaces with Constant Mean Curvature, Tohoku Math. J. 34 (1982), 425-435
[2] Edmond Bour, Memoire sur le deformation de surfaces, Journal de l`Ecole Polytechnique, XXXIX Cahier (1862), 1-148
[3] Eberhard Malkowsky, Vesna Veličković, Visualisation of isometric maps, Filomat Vol.17 (2003), 107-116
 
Напомена: Регистрација за учешће је доступна на следећем линку:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/5vJy5i44YQbMdSuDZ

Уколико сте већ регистровани, предавање можете пратити на следећем линку (након сто се улогујете):
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/jJPbbrZF9BLD73r5m

Неулоговани корисници могу пратити пренос предавања на овом линку, али не могу постављати питања (осим путем порука) и не улазе у евиденцију присуства:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/call/cngMrxTa7WoFSKZJn/ddPssjwsP40vEFRiLjVYEt-bWXLwl-VPYEEFMQjMOG1

детаљније

Семинар Катедре за вероватноћу и статистику, 6. децембар 2023.

Наредни састанак Семинара биће одржан у среду, 6. децембра 2023. године у сали 821 Математичког факултета са почетком у 17.15.

Предавач: проф. др Милош Божовић, Економски факултет, Универзитет у Београду

Наслов предавања:  VIX-MANAGED PORTFOLIOS
 
Апстракт:
We propose a simple portfolio management strategy that gauges the leverage based on the observed implied volatility index (VIX). The strategy involves taking less risk when the cumulative previous-month VIX is high and more when it is low. We show that the strategy yields more stable weights and thus requires less rebalancing than comparable strategies based on realized volatility. As a result, it produces substantially higher spanning regression alphas when transaction costs are taken into account. We document this for ten equity factors, six classes of mean-variance efficient portfolios and 176 anomaly portfolios. We argue that the superior performance of the VIX-based strategy is driven by its ability to time volatility and tail risk simultaneously, resulting from the forward-looking nature of the information entailed in the index and the higher-order return moments embedded in the implied volatility smile.

Напомена: Семинар је могуће пратити на даљину.
 
Линк за приступ је:
https://zoom.us/j/99338210828?pwd=TjJOaFdhZVFjV09JM1pHb0pNVy82QT09

Meeting ID: 993 3821 0828
Passcode: 990127

детаљније

Одељење за математику, 8. децембар 2023.

Наредни састанак Семинара биће одржан у петак, 8. децембра 2023, у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 14.15.

Предавач: Frol Zapolsky
 
Наслов предавања: APPROXIMATING QUASI-STATES ON MANIFOLDS
 
Апстрак: Quasi-states are certain, in general nonlinear, functionals on the space of continuous functions of a compact space. The median quasi-state on the sphere is one of the most interesting and fundamental examples, and it lies at the intersection of functional analysis, topology, symplectic geometry, and, surprisingly, computer science. In the talk I`ll describe an algorithm which allows the computation of the median quasi-state to any desired accuracy. A crucial role is played by the Wasserstein distances on probability measures, which also appear in optimal transport theory. The talk is aimed at a wide mathematical audience. Based on joint work together with Adi Dickstein.
 
 
Напомена: Предавања се могу пратити на даљину преко линка:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/call/T9XDGChhq8aDcNqmz/qw7wIwci2jv2rdg9I9CrXkm7OJhF_LB8DfjXZp4jTFV
 
Регистрациона форма је доступна на:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/tz97w4Hu4c3unsJ7N

детаљније

Семинар за рачунарство и примењену математику, 5. децембар 2023.

Наредни састанак Семинара биће одржан у уторак, 5. децембра 2023, у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 14.15.
 
Предавач: Драган Јочић, Математички институт САНУ
 
Наслов предавања: ОПЕРАЦИЈЕ АГРЕГАЦИЈЕ, ЈЕДНАЧИНЕ ДИСТРИБУТИВНОСТИ И ФУНКЦИЈА КОРИСНОСТИ

Резиме: Процес обједињавања и сједињавања више вредности (најчешће нумеричких) у једну репрезентативну је агрегација, а за математичку функцију која обавља овај процес и поседује још неке особине кажемо да је операција агрегације. Управо, овако једноставна природа ових функција омогућава њихову примену у великом броју дисциплина, од математике и природних наука до економије и друштвених наука. Из теоретских и практичних разлога операције агрегације са неутралним елементом, и операције агрегације са анихилатором су од посебног значаја за истраживање. Такође, питање дистрибутивности операција агрегације је круцијално у многим областима као што су теорија фази скупова, теорија интеграције и теорија одлучивања. Ово предавање је посвећено представљању тих класа операција агрегације, и неких нових резултата у вези решавања једначина дистрибутивности између њих. У трећем делу приказаће се примена парова операција агрегације који задовољавају законе дистрибутивности у теорији корисности, која је основ теорије одлучивања, тако што ће се конструисати функција корисности и анализирати понашање доносиоца одлуке у односу на њу.

 
Напомена: Регистрациона форма за учешће на Семинару је доступна на линку:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/call/wnz6oyxsQsy29LfJA/MjQ__eH607WeAL9X7IFtUI98xdQQgVkp-ljiEKPPfXr

Уколико желите само да пратите предавање без могућности активног учешћа, пренос је доступан на линку:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/YoqHWKALRkRTbK9So

детаљније

Семинар за анализу, 7. децембар 2023.


Наредни састанак Семинара биће одржан онлајн у четвртак, 7. децембра 2023. са почетком у 14 часова.

Предавач: Daesung Kim, Georgia Institute of Technology

Наслов предавања: PROBABILISTIC DISCRETE OPERATORS ON $mathbb{Z}^d$
 
Апстракт: Gundy and Varopoulos introduced the probabilistic representation of singular integrals and Fourier mulitpliers such as Hilbert transforms and Riesz transforms as conditional expectations of some stochastic integrals. Combining with the sharp martingale inequalities by Burkholder and Banuelos-Wang, the representations have played a crucial role in finding the sharp, or nearly sharp, $L^p$-bounds for these operators in a variety of geometric settings. Motivated by a recent breakthrough of Banuelos and Kwasnicki on the sharp $ell^p$-norm of the discrete Hilbert transform, we construct a natural collection of discrete operators on $mathbb{Z}^{d}$ which have $ell^p$-norms independent of the dimension. This collection of discrete operators include the probabilistic discrete Riesz transforms, which are the analogues of the probabilistic discrete Hilbert transform used in the paper by Banuelos-Kwasnicki. In this talk, we discuss the construction of the probabilistic discrete operators, their $ell^p$ bounds, and related open problems. This is based on joint work with Rodrigo Banuelos and Mateusz Kwasnicki
 
Линк за приступ предавању:
https://us02web.zoom.us/j/6636215428?pwd=bllJSTUvZ0E5MjhkMkxYa3RYYzZpQT09

Meeting ID: 663 621 5428
Passcode: 7h6KR

детаљније

Семинар за вештачку интелигенцију, 6. децембар 2023.

Наредни састанак Семинара биће одржан онлајн у среду, 6. децембра 2023. са почетком у 19 часова.
 
Предавач: Nataša Pržulj, ICREA Research Professor, Barcelona Supercomputing Center, Life Sciences Department, ICONBI Group, Barcelona, Spain
 
Наслов предавања: AI FOR MULTI-OMICS DATA FUSION ENABLES PRECISION MEDICINE
 
Апстракт:
We are flooded by increasing quantities of heterogeneous, interconnected, systems-level, molecular (multi-omic) data. They provide complementary information about cells, tissues and diseases. We need to utilize them to better stratify patients into risk groups, discover new biomarkers, and re-purpose known and discover new drugs to personalize medical treatment. This is nontrivial, because of computational intractability of many underlying problems, necessitating the development of algorithms for finding approximate solutions (heuristics).

We develop a versatile data fusion (integration) machine learning (ML) framework to address key challenges in precision medicine from these data: better stratification of patients, prediction of biomarkers, and re-purposing of approved drugs to particular patient groups, applied to cancer, Covid-19, rare thrombophilia and Parkinsonʼs Disease. Our new methods stem from graph-regularized non-negative matrix tri-factorization (NMTF), a machine learning technique for dimensionality reduction, inference and co-clustering of heterogeneous datasets, coupled with novel network science algorithms. We utilize our new methodologies for improving our understanding of the molecular organization of life and diseases from the multi-omics data and omics network embedding spaces.

Напомена: Регистрациона форма за учешће на Семинару је доступна на линку:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/CW5nJWDSEZDj7p32p

Уколико желите само да пратите предавање без могућности активног учешћа, пренос је доступан на линку:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/4LNW8WtML7rLKojoz

детаљније

XIII симпозијум Математика и примене - Национални скуп са међународним учешћем, Београд, 1. и 2. децембар 2023. године

XIII симпозијум “Математика и примене”, национални скуп са међународним учешћем, одржаће се 1. и 2. децембра 2023. у организацији Математичког факултета, Универзитет у Београду, и Друштва математичара Србије (ДМС).

Свечано отварање Симпозијума и уводна предавања ће бити одржани у петак 1. децембра у професорској сали Економског факултета, Каменичка 6/I, од 10.00 часова, док ће се у суботу 2. децембра предавања одржавати у просторијама Математичког факултета, Студентски трг 16/IV.

Са задовољством Вас позивамо да учествујете у раду XIII Симпозијума „Математика и примене“. Молимо све заинтересоване будуће учеснике скупа, али и госте, да попуне електронски формулар за пријаву:

  • Слушаоци секције Математика и информатика у образовању за потребе добијања уверења о стручном усавршавању попуњавају формулар који је на овом линку
  • Излагачи који пријављују излагање и шаљу апстракт попуњавају формулар који је на овом линку
  • Слушаоци секција који не добијају уверење о стручном усавршавању попуњавају формулар који је на овом линку

и пошаљу апстракте својих предавања најкасније до 15. новембра 2023. године.

Више информација можете наћи: https://simpozijum.matf.bg.ac.rs/

 

детаљније

Вести и дешавања


Активности на семинарима

све вести