Семинар за логику, 15. новембар 2019.

Наредни састанак Семинара биће одржан у петак, 15. новембра 2019. у сали 301f Математичког института САНУ са почетком у 14:15. У питању је заједнички састанак са Одељењем за математику.

Предавач: Saeed Ghasemi, Institute of Mathematics CAS, Prague

Наслов предавања: STRONGLY SELF-ABSORBING C*-ALGEBRAS AND FRAISSE LIMITS

Апстракт:
A unital separable C*-algebra (other than the C*-algebra of all complex numbers) is strongly self absorbing if it is isomorphic to its (minimal) tensor product with itself, in a "strong" sense. Strongly self-absorbing C*-algebras play a crucial role in Elliott's classification program of separable nuclear C*-algebras by K-theoretic data. Among them, the Jiang-Su algebra Z has a special place and, to this date, the classification of separable, simple, unital, nuclear C*-algebras that tensorially absorb Z and satisfy the UCT has been the most remarkable achievement of the classification program. In their original paper from 1999, Jiang and Su already prove that Z is strongly self-absorbing. However, their proof uses heavy tools from classification, such as KK-theory and it is quite difficult. We give a self contained, rather elementary and direct proof for the fact that Z is strongly self-absorbing. This is done by establishing a general connection between the strongly self-absorbing C*-algebras and the Fraisse limits of categories of C*-algebras that are sufficiently closed under tensor products. It was previously known that Z can be realized as the "Fraisse limit" of a certain category of C*-algebras and embeddings consisting of its building blocks, i.e. the prime dimension-drop algebras.

детаљније

Геометрија, образовање и визуализација са применама, 14. новембар 2019.

Наредни састанак Семинара биће одржан у четвртак, 14. новембра 2019. у сали 301f Математичког института САНУ са почетком у 17:15.

Предавач: Ненад О. Весић, Природно-математички факултет, Универзитет у Нишу

Наслов предавања: ПРОСТОРИ НЕСИМЕТРИЧНЕ АФИНЕ КОНЕКСИЈЕ И ЊИХОВЕ ИНТЕРПРЕТАЦИЈЕ У КОСМОЛОГИЈИ

Апстракт:
Тема овог предавања су простори несиметричне афине конексије, а излагање је подељено на три подцелине:

У првом делу излагања, биће дат преглед дефиниција и добијених резултата на којима се темеље данашња истраживања. Такође, биће дат преглед метрике у Ајнштајновој теорији релативитета, као главне мотивације за разматрање простора несиметричне афине конексије.

У другом делу излагања, биће успостављена веза између дефиниције кривине простора (не)симетричне афине конексије, антисиметризације двоструких коваријантних извода у стандардној бази и тензора кривине простора несиметричне афине конексије. Посебна пажња ће бити посвећена броју и линеарној независности кривина простора несиметричне афине конексије.

У трећем делу, посебна пажња ће бити посвећена генералисаним Римановим просторима, њиховим тензорима кривине и неким интерпретацијама тих тензора у космологији.

детаљније

Студентски семинар, 15. новембар 2019.

Наредни састанак Семинара биће одржан у петак, 15. новембра 2019. у сали 301f Математичког института САНУ са почетком у 12 часова.

Предавач: Богдан Ђорђевић, Природно-математички факултет, Универзитет у Нишу

Наслов предавања: НЕ-БАНАХОВА АЛГЕБРА ОПЕРАТОРА И СИНГУЛАРНЕ ОПЕРАТОРСКЕ ЈЕДНАЧИНЕ

Апстракт:
У овом предавању ће најпре бити речи о специјалним алгебрама оператора, које по конструкцији јесу Банахови простори али нису Банахове алгебре. Резултати који ће бити приказани се тичу инвертибилности и спектара елемената те алгебре. Биће илустровано како се унутар једне такве алгебре симултано решавају стандардне операторске једначине, као што су АX=C, AXB=C, X-АXB=C, АX-XB=C, где су А у B(V_1), B у B(V_2), X, C у B(V1,V2), у случају када постоји бесконачно много решења. Због своје велике примене и интердисциплинарне природе, посебна пажња ће бити посвећена матричној и операторској једначини AX-XB=C, и то у случајевима када постоји јединствено и када постоји бесконачно много решења. Сви резултати су саставни део докторске дисертације предавача.

детаљније

Одељење за математику, 15. новембар 2019.

Наредни састанак Семинара биће одржан у петак, 15. новембра 2019. у сали 301f Математичког института САНУ са почетком у 16:45.

Предавач: Илијас Фарах, York University, Canada
Наслов предавања: УЛТРАПРОИЗВОДИ И АЛГЕБРЕ ОПЕРАТОРА (6)

Апстракт:
Операције ултрапроизвода и ултрастепена се обично повезују са логиком, иако су независно откривене у контексту операторских алгебри. У овом предавању биће дат преглед ултрапроизвода и њихових примена у логици, комбинаторици, са посебним освртом на њихову улогу у класификацији C*-алгебри. Претходно предзнање логике и алгебри оператора није неопходно за ово предавање.

детаљније

Семинар за историју и философију математике, 12. новембар 2019.

Наредни састанак Семинара биће одржан у уторак, 12. новембра 2019. у сали 301f Математичког института САНУ са почетком у 12:15.

Предавач: Наталија Јеленковић, професор математике и информатике, Београд

Наслов предавања: ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ - СПОЈ ПРИРОДЕ И МАТЕМАТИКЕ

Апстракт: Прошло је тачно 500. година од смрти ренесансног човека генијалног ума Леонарда да Винчија. Циљ предавања је покушај приказа Леонарда кроз јединство природе и математике.

детаљније

Механика машина и механизама - модели и математичке методе, 12. новембар 2019.

Наредни састанак Семинара биће одржан у уторак, 12. новембра 2019. у сали 301f Математичког института САНУ са почетком у 17 часова.

Предавач: Ивана Ковачић, Centre for Vibro-Acoustic Systems and Signal Processing CEVAS, Faculty of Technical Sciences, University of Novi Sad

Наслов предавања: ON A DETECHED FREQUENCY RESPONSE CURVE OF COUPLED NONLINEAR AND LINEAR OSCILLATORS: ANALYTICAL, NUMERICAL AND EXPERIMENTAL RESULTS

Апстракт:
This lecture aims at presenting a brief overview of the main analytical, numerical and experimental results achieved by the presenter and her co-authors Michael J Brennan (Brazil, ex UK) and Gianluca Gatti (Italy) during the previous decade in the field of nonlinear dynamics of vibration isolators and coupled oscillators. Motivated by the experimental phenomena observed in the dynamics of a test-rig consisting of a shaker and an attached nonlinear oscillator, a first attempt was done to derive an analytical solution for the system response in terms of the frequency response curve (FRC), whose theoretical solution was validated numerically and experimentally. The corresponding FRC was found to be characterized by the existence of an inner detached part. However, the main assumption was that the mass of the attached nonlinear system was much less than the moving mass of the shaker. As a result, the effect of the shaker dynamics on the nonlinear system behaviour was significant, but the counter-effect was negligible, so that the mathematical formulation did not allow, for example, an insight on the performance of the nonlinear oscillator as a mass damper for the primary systems. To overcome such limitation, a subsequent work was carried out, where the assumption for a small mass ratio was removed, but the limitation was that the natural frequency of the shaker was considered much lower than the linear natural frequency of the attachment. A recent experimental work provided a final evidence of the theoretical findings of the creation and existence of the inner detached part of the FRC reported previously.

детаљније

Семинар из астрономије и астрофизике, 12. новембар 2019.

Наредни састанак Семинара биће одржан у уторак, 12. новембра 2019, у сали 809 Математичког факултета са почетком у 18 часова.

Предавач: др Ана Вудраговић, Астрономска опсерваторија у Београду

Наслов предавања: ИНТЕРЕСАНТАН СЛУЧАЈ ГАЛАКСИЈЕ NGC 4473

детаљније

Семинар за рачунарство и примењену математику, 12. новембар 2019.

Наредни састанак Семинара биће одржан у уторак, 12. новембра 2019. у сали 301f Математичког института САНУ са почетком у 14:15.

Предавач: Немања Миленковић, Факултет организационих наука, Универзитет у Београду

Наслов предавања: МЕТОДОЛОГИЈА ОТКРИВАЊА НЕСТАНДАРДНИХ ОПСЕРВАЦИЈА У К–ДИМЕНЗИОНОМ ПРОСТОРУ

Апстракт: Предмет истраживања је формирање методологије за откривање мултиваријационих нестандардних опсервација кроз унапређење методе Ивановићевог одстојања. Под појмом „нестандардна опсервација” се подразумева она опсервација која је на неки начин неконзистентна са преосталима из посматраног скупа. Откривање мултиваријационих нестандардних опсервација се најчешће спроводи коришћењем методе Махаланобисовог одстојања. Ивановићево одстојање се користи у циљу мерења интензитета неке појаве, коришћењем већег броја изабраних индикатора. Унапређена метода Ивановићевог одстојања тестира значајност сваког од посматраних индикатора коришћењем одговарајуће F статистике. Кроз употребу дефинисаних процедура за елиминацију и/или селекцију индикатора, нова метода тежи формирању „оптималног” скупа индикатора, редукујући димензију посматраног комплексног проблема.

детаљније

Одбрана теме докторске дисертације кандидата Марека Светлика, 12.11.2019. године.

Одбрана теме докторске дисертације "Оцене Шварц- Пиковог типа за хармонијска пресликавања и хиперболичка метрика“ кандидата Марека Светлика биће одржана у уторак, 12.11.2019. године у сали 830 са почетком у 15 часова.

детаљније

Отворен позив Министарства младим истраживачима-студентима докторских студија за укључивање у научноистраживачки рад у акредитованим НИО, рок за пријаву 20. новембар 2019.

Министарство просвете, науке и технолошког развоја отворило је Позив талентованим младим истраживачима-студентима докторских академских студија за укључивање у научноистраживачки рад у акредитованим научноистраживачким организацијама.

На овај Позив могу се пријавити млади истраживачи који имају титулу дипломирани-мастер и први пут уписану прву годину докторских академских студија за школску 2019/2020. годину на акредитованој високошколској установи у Републици Србији. Кроз овај Позив биће укључено до 100 младих истраживача.

Текст Позива, заједно са осталим обрасцима неопходним за конкурисање, може се преузети са сајта Министарства.

Рок за подношење пријаве је 20. новембар 2019. године.

детаљнијеВести и дешавања


Активности на семинарима

све вести