Одељење за математику, 26. април 2024.

Наредни састанак Семинара биће одржан у петак, 26. априла 2024, у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 14.15.

Предавач: Милица Миливојевић Данас, Факултет инжењерских наука, Универзитет у Крагујевцу

Наслов предавања: О МЕШОВИТОЈ МЕТРИЧКОЈ ДИМЕНЗИЈИ ГРАФОВА

Апстракт: У овом предавању биће изложена недавно уведена графовска инваријанта, мешовита метричка димензија графова. Посебно интересантан проблем овог истраживања јесте добијање нових општих доњих граница које важе за све повезане графове одређеног реда. У раду су дати и илустративни примери нових и старих доњих граница, за 12 познатих графова из литературе, као и за све повезане графове са 5 чворова. Показано је да су дате доње границе добре, односно да се за неке класе графова поклапају са егзактним вредностима. Такође, приказано је и поређење нових доњих граница са границама познатим из литературе. Даље, разматрани су екстремални проблеми графова који укључују мешовиту метричку димензију. Разматра се разлика између мешовите и метричке димензије грана, као и разлика између јаке и мешовите метричке димензије. За прву разлику дата је и класа графова на којима се достиже максимум дате разлике. Затим су добијене Nordhaus-Gaddum горње границе. Такође је побољшана, позната из литературе, Nor доње и горње границе за збир и производ мешовите метричке димензије графа G и његовог комплементарног графа , како за произвољне тако и за обострано повезане графове. Пронађена је класа графова на којима су достигнуте ове Nordhaus-Gaddum горње границе. Такође је побољшана, позната из литературе, Nordhaus-Gaddum горње границе. Такође је побољшана, позната из литературе, Nor доња граница обострано повезаних графова, за збир и производ метричке димензије. На крају су одређене егзактне вредности мешовите метричке димензије за графове облика точка, торус графове, комплетно раздвојене и графове цветних латица. Добијено је да је мешовита метричка димензија, за торус графове, константа, за графове цветних латица да не зависи од реда графа, док за графове облика точка и за комплетно раздвојене графове да неограничено расте са порастом реда графа.

Напомена: Предавања се могу пратити на даљину преко линка:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/call/T9XDGChhq8aDcNqmz/qw7wIwci2jv2rdg9I9CrXkm7OJhF_LB8DfjXZp4jTFV
 
Регистрациона форма је доступна на:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/tz97w4Hu4c3unsJ7N

 

детаљније

Одељење за механику, 24. април 2024.

Наредни састанак Семинара биће одржан у среду, 24. априла 2024, у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 18 часова.

Предавач: Бојан Божић, Биолошки факултет, Универзитет у Београду

Наслов предавања: ПРИМЕНА ДИНАМИЧКОГ МОДЕЛОВАЊА У АНАЛИЗИ БИОЛОШКИХ СИСТЕМА

Апстракт: Прихватајући инхерентну сложеност биолошких система, динамичко моделовање представља моћно средство за разумевање сложених механизама фукционисања унутар различитих биолошких система. Интегришући математичке формулације заједно са биолошким принципима (расветљеним и/или делимично расветљеним), динамички модели пружају увид и омогућавају разумевање како се поједина комплексна својства биолошких система формирају и мењају при промени различитих услова, као резултат интеракција између појединачних компоненти система. Наша истраживања су усмерена ка расветљавању и разумевању основних механизама који покрећу одговоре ћелија изазване липополисахаридом (ЛПС-ом) и нуде квантитативни оквир за проучавање динамике активације имунских ћелија и процеса инфламације. Интеграцијом експерименталних података на ћелијама добијеним ин витро са рачунарским моделима, можемо додатно усавршити наше разумевање сигналних путева посредованих ЛПС-ом и идентификовати потенцијалне циљеве за терапијско деловање у инфламаторним и (ауто)имунским поремећајима. У извесним случајевима, овакав приступ нам омогућава и реоптимизацију постојећих терапијских формулација у циљу побољшавања ефикасност.
 
Напомена:
Предавања се могу пратити на даљину преко странице:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/YfY2cZTcN3YwGqFjc
 
Регистрација за учешће на семинару је доступна на следећој страници:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/o9cuDZYqrq7jvFxw8

 

детаљније

Семинар за вештачку интелигенцију, 24. април 2024.

Наредни састанак Семинара биће одржан онлајн у среду, 24. априла 2024. са почетком у 19 часова.

Предавачи: доц. др Алдина Авдић, Државни универзитет у Новом Пазару, Департман за техничко-технолошке науке

Наслов предавања: КЛАСИФИКАЦИЈА БИОМЕДИЦИНСКИХ ПОДАТАКА У РЕАЛИЗАЦИЈИ ЗДРАВСТВЕНИХ СЕРВИСА
 
Апстракт:
У дигиталном добу, биомедицински подаци представљају кључни ресурс у пружању здравствених услуга. У овом предавању, биће приказане примене класификационих техника у процесу анализе и обраде биомедицинских података са циљем унапређења квалитета и ефикасности постојећих, као и креирања нових здравствених сервиса. Први део предавања односи се на класификацију слободног текста у лекарским извештајима на српском језику. Биће приказане методе за обележавање медицинских и немедицинских термина у лекарским извештајима на српском језику, намењених претварању неструктурираних података у структуриране. Ове методе могу касније бити употребљене и у сврхе бржег креирања медицинске документације коришћењем ASR-а. Још једна примена јесте у деидентификацији личних података у тексту са слика лекарских извештаја постављених на друштвеним мрежама, чиме се осигурава приватност пацијената и поштовање прописа о заштити података. У другом делу  приказана је примена класификације демографских и биомедицинских података за предикцију болести у трудноћи. Користећи скупове података са много атрибута, најпре се анализира бирање оних најзначајнијих, а затим примењују методе машинског учења за идентификацију фактора ризика и предикцију компликација током трудноће, што може унапредити пренаталну негу и смањити ризик за мајку и дете.

Напомена: Регистрациона форма за учешће на Семинару је доступна на линку:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/CW5nJWDSEZDj7p32p

Уколико желите само да пратите предавање без могућности активног учешћа, пренос је доступан на линку:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/4LNW8WtML7rLKojoz

детаљније

Семинар Биоинформатика, 24. април 2024.

Наредни састанак семинара Биоинформатика биће одржан онлајн у среду, 24. априла 2024. године, са почетком у 18.15.
 
Предавач: др Александар Анжел, Институт Роберт Кох, Немачка

Наслов предавања: FROM CLIMATE TO HEALTHCARE: ADAPTING POLAR DIAGRAMS FOR BIOMEDICAL AND MACHINE LEARNING APPLICATIONS

Биографија предавача и апстракт предавања су доступни на http://bioinfo.matf.bg.ac.rs/.

Линк за онлајн пренос: https://matf.webex.com/meet/birbi

Организатори семинара Биоинформатика су Српско друштво за биоинформатику и рачунарску биологију (http://www.birbi.matf.bg.ac.rs/) и Математички факултет.

детаљније

Семинар за рачунарство и примењену математику, 23. април 2024.

Наредни састанак Семинара биће одржан у уторак, 23. априла 2024, у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 14.15.

Предавачи: Стефан Капунац, Математички факултет, Универзитет у Београду

Наслов предавања: ПРОБЛЕМ ТЕЖИНСКЕ ТОТАЛНЕ ДОМИНАЦИЈЕ СА ПРИМЕНАМА

Апстракт: Проблем тежинске тоталне доминације (WTDP) је практично проширење добро познатог проблема тоталне доминације. Најефикаснији приступи у литератури за решавање овог проблема се базирају на гранању са ограничавањем или генетском алгоритму.

У излагању ће бити представљена метода променљивих околина (VNS) за решавање овог проблема. VNS је опремљен пажљиво дизајнираном функцијом прилагођености која омогућава евалуацију како допустивих, тако и недопустивих решења, што омогућава темељну претрагу обећавајућих региона простора претраге. Метод такође користи две локалне претраге првог побољшања.

Делотворност VNS-а је демонстрирана на широком спектру референтних скупова инстанци поређењем са три конкурентна метода из литературе.
На инстанцама мале до средње величине (до 100 чворова), квалитет VNS решења се у скоро свим случајевима подудара са квалитетом оптималних решења (134 од 135). На средњим до великим инстанцама, VNS је надмашио све упоредне алгоритме у смислу квалитета решења, што је потврђено статистичким тестовима хипотеза.

Биће представљена и потенцијална примена WTDP-а за убрзавање ширења информација на друштвеним мрежама. Експерименти су потврдили да се ширење информација убрзава када су информисани чворови (они који су иницијално обавештени о вести/трачу итд.) постављени као решења WTDP-а добијена помоћу VNS-а. Иако је предложени метод успешно примењен на узорцима стварних друштвених мрежа до 81 хиљаде чворова и 1.34 милиона грана, даља истраживања могла би унапредити метод како би се користио на потпуним (неузоркованим) скуповима података друштвених мрежа.


Напомена: Регистрациона форма за учешће на Семинару је доступна на линку:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/call/wnz6oyxsQsy29LfJA/MjQ__eH607WeAL9X7IFtUI98xdQQgVkp-ljiEKPPfXr


Уколико желите само да пратите предавање без могућности активног учешћа, пренос је доступан на линку:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/YoqHWKALRkRTbK9So

 

детаљније

Предавања у НТП Београд о сарадњи науке и привреде, 22. април 2024.

Научно-технолошки парк Београд организује предавање под називом "Сарадња науке и привреде: Од академске изврсности до индустријске применљивости кроз трансфер технологије", које ће бити одржано 22. априла са почетком у 10 часова у НТП Београд, Вељка Дугошевића 54.

Предавања имају за циљ да пренесу знања и директна искуства у области управљања интелектуалном својином (IP) у истраживачким пројектима и заједничким пројектима са привредом. Своје искуство пренеће следеће говорнице:

· Љиљана Кундаковић, водећи сарадник за научно-техничку сарадњу на Институту за биолошка истраживања "Синиша Станковић", и

· Natascha Eckert, глобални руководилац сарадње са универзитетима у Siemens AG.

Љиљана Кундаковић ће говорити о основним пинципима управљања заштитом интелектуалне својине у истраживачким пројектима, о импликацијама заједничког власништва над IP, трансферу и лиценцирању резултата пројекта. Посебно ће бити речи о специфичним захтевима програма Horizon Europe и Фонда за науку (IPR одредбе, експлоатација и ширење уговора о гранту и конзорцијуму).

У другом делу гошћа из Siemens-а, Natascha Eckert, ће истаћи важне аспекте у сарадњи науке и привреде из угла велике корпорације - основне принципе сарадње са факултетима, универзитетима и научницима, са посебним фокусом на уговоре, спонзорисана и сарадничка истраживања.

Агенда

Пријаве за учешће су обавезне, а пријављивање се врши до петка 19. априла у 15 часова на следећем линку 

https://forms.gle/U3ACRjxen1LpmAoH7

детаљније

Студентски семинар, 18. април 2024.

Наредни састанак Семинара биће одржану петак, 18. априла 2024. године са почетком у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 10 часова. На састанку Семминара биће одржане презентације мастер радова кандидата у ужем избору за Студентску награду Математичког института САНУ за најбољи мастер рад у области математике и механике.
 
Распоред презентација је следећи:
 
10.00 Филип Вукојевић - Хеликоидне површи са константном средњом кривином. Бурова теорема
 
10.25 Далибор Даниловић - Основни појмови алгебарске К-теорије кроз мање познате примере
 
10.50 Душан Станојевић - Аналитичка продужења функција комплексне променљиве
 
Напомена: Предавања се могу пратити на даљину преко линка:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/call/CihYM6Nratzix7c8G/uJmcdEJs4INWQ8MEoLVzHRGxbfbBEWSBMwXBYcymVoj

Регистрациона форма је доступна на:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/M4zcEwxkzy5PqNS73

детаљније

Семинар Геометрија и примене, 18. април 2024.

Наредни састанак Семинара биће одржан у четвртак, 18. априла 2024, у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 17.15.

Предавач: Nikolay Tyurin, JINR Dubna, MI RAN Moscow

Наслов предавања: LAGRANGIAN MIRONOV SUBMANIFOLDS IN ALGEBRAIC VARIETIES
 
Апстракт: Every algebraic variety by the very definition can be equipped with a symplectic structure, given by the Kahler form of any positive polarization.

Therefore a natural problem is to study lagrangian submanifolds - real submanifolds which posses the lagrangian property. This problem seems to be important itself; moreover certain modern approaches to Mirror Symmetry conjecture are based on a duality between complex and symplectic geometries of Kahler manifolds and therefore one needs to know which lagrangian submanifolds a given algebraic variety admits. At the same time not too much is known even for the simplest and basic cases: f.e. for the projective space CPn one has two natural possibilities  - real part of the complex projective space RPn and Liouville tori Tn subset CPn coming from the fact that one has here the complete set of first integrals.

In 2004 Andrey Mironov presented new construction which gives a number of new examples of lagrangian submanifolds in Cn and CPn  and moreover he showed that these lagrangian submanifolds are Hamiltonian minimal. Leaving aside the minimality story we can present a natural generalization of the Mironov construction which can be applied for much broad case of algebraic variety. Namely suppose that a given compact algebraic variety X  equipped with a symplectic form, given by the Kahler stucture, admits an TK - action by Kahler isometries (here k  can be less that the complex dimension of X) on X which is compatible with a fixed anti holomorphic structure sigma on X. Suppose that the real part X_R subset X with respect to sigma has the maximal possible dimension. Then for each l from 0 to k we can construct a lagrangian submanifold, smooth or with self intersections.

As an example of this generalized construction we present how it works for the case of complex grassmanian Gr(k, n).
 
Напомена:
Семинар је могуће пратити и онлајн на линку:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/call/cngMrxTa7WoFSKZJn/ddPssjwsP40vEFRiLjVYEt-bWXLwl-VPYEEFMQjMOG1
 
Регистрација за учешће на семинару је доступна на:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/5vJy5i44YQbMdSuDZ
 
Уколико сте већ регистровани, предавање можете пратити на следећем линку:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/jJPbbrZF9BLD73r5m

детаљније

Семинар за анализу, 19. април 2024.

Наредни састанак Семинара биће одржан у учионици 830 у петак, 19. априла 2024, са почетком у 12 часова.

Предавач: Оливер Драгичевић

Наслов предавања: p-ЕЛИПТИЧНОСТ
 
Апстракт: Концепт p-елиптичности уведен је г. 2016 као уопштење класичног појма елиптичности за комплексне матрице. Испоставило се да је појам врло примерен за изучавање Lp својстава елиптичких оператора. Циљ предавања је објашњење настанка овог појма, а потом и његову употребу на примерима из теорије операторских полугрупа.

детаљније

Одељење за математику, 19. април 2024.

Наредни састанак Семинара биће одржан у петак, 19. априла 2024, у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 14.15.
 
Предавач: Nikolaj Tjurin, JINR Dubna, MI RAN Moscow
 
Наслов предавања: EXOTIC TWIST TORI IN TORIC AND NON-TORIC ALGEBRAIC VARIETIES
 
Напомена: Предавања се могу пратити на даљину преко линка:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/call/T9XDGChhq8aDcNqmz/qw7wIwci2jv2rdg9I9CrXkm7OJhF_LB8DfjXZp4jTFV
 
Регистрациона форма је доступна на:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/tz97w4Hu4c3unsJ7N

детаљније

Вести и дешавања


Активности на семинарима

све вести