Одељење за механику, 21. фебруар 2024.

Наредни састанак Семинара биће одржан у среду, 21. фебруара 2024, у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 18 часова.

Предавач: Божидар Јовановић, Математички институт САНУ

Наслов предавања: ПРОСТОР И ВРЕМЕ У КЛАСИЧНОЈ АНАЛИТИЧКОЈ МЕХАНИЦИ
 
Апстракт: Представићемо инваријанту формулацију реономне Лагранжеве механике користећи концепт поокретних и непоокретних координатних система. Пре свега је акценат на холономним системима, а ако време дозволи укратко ћемо размотрити и нехолономне системе.
 
Напомена: Предавања можете пратити на даљину преко странице:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/YfY2cZTcN3YwGqFjc
 
Регистрација ѕа учешће на семинару је доступна на следећој страници:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/o9cuDZYqrq7jvFxw8
 
Архива снимљених предавања се налази на страници:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/j9rAJJvBQHx2zgSSH

детаљније

Семинар за рачунарство и примењену математику, 20. фебруар 2024.

Наредни састанак Семинара биће одржан у уторак, 20. фебруара 2024. у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 14.15.
 
Састанак Семинара биће посвећен обележавању јубилеја:
 
50 ГОДИНА СЕМИНАРА ЗА РАЧУНАРСТВО И ПРИМЕЊЕНУ МАТЕМАТКУ - ПОГЛЕД У БУДУЋНОСТ II ДЕО - ПРИМЕЊЕНА МАТЕМАТИКА
 
Наслови и апстракти излагања могу се наћи на страници:
 
https://www.mi.sanu.ac.rs/novi_sajt/seminars/programs/seminar2.feb2024.php
 
Напомена: Регистрациона форма за учешће на Семинару је доступна на линку:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/call/wnz6oyxsQsy29LfJA/MjQ__eH607WeAL9X7IFtUI98xdQQgVkp-ljiEKPPfXr

Уколико желите само да пратите предавање без могућности активног учешћа, пренос је доступан на линку:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/YoqHWKALRkRTbK9So

детаљније

Извештај Комисије по конкурсу за избор у звање и на радно место једног доцента за ужу научну област Вероватноћа И статистика

Извештај Комисије по конкурсу за избор у звање и на радно место једног доцента за ужу научну област Вероватноћа И статистика

Извештај, сажетак

детаљније

Одељење за механику, 14. фебруар 2024.

Наредни састанак Семинара биће одржан у среду, 14. фебруара 2024, у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 18 часова.

Предавач: Марина Павловић, Математички институт САНУ

Наслов предавања: ПРИМЕНА ДУБОКОГ УЧЕЊА ЗА МОДЕЛОВАЊЕ СВЕТЛОСНИХ КРИВИХ КВАЗАРА
 
Апстракт: Светлосне криве квазара показују стохастичку варијабилност, која у комбинацији са техничким ограничењима посматрања, као што су честе празнине у посматрању, стварају значајне изазове за њихову анализу. Да би се ефикасно суочили са овим проблемима, поготово у LSST (Legacy Survey of Space and Time) ери, где очекујемо велики број података у кратком временском интервалу, коришћење дубоког учења истиче се као кључни метод за ефикасно моделовање светлосних кривих квазара. У овом предавању представљамо наш Python пакет, који је сада доступан као "QNPy" на PyPI платформи, који представља револуционарни алат за моделовање светлосних кривих квазара помоћу алгоритама мета учења који се називају Кондиционим Неуронским Процесима. Показаћемо прву примену QNPy Python пакета на два узорка података добијених из Data ČallengeLSST AGN Science Collaboration и свемирске мисије GAIA.
 
Напомена: Предавања можете пратити на даљину преко странице:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/YfY2cZTcN3YwGqFjc
 
Регистрација ѕа учешће на семинару је доступна на следећој страници:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/o9cuDZYqrq7jvFxw8
 
Архива снимљених предавања се налази на страници:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/j9rAJJvBQHx2zgSSH

детаљније

Семинар за рачунарство и примењену математику, 13. фебруар 2024.

Наредни састанак Семинара биће одржан у уторак, 13. фебруара 2024. у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 14.15.
 
Састанак Семинара биће посвећен обележавању јубилеја:
 
50 ГОДИНА СЕМИНАРА ЗА РАЧУНАРСТВО И ПРИМЕЊЕНУ МАТЕМАТКУ - ПОГЛЕД У БУДУЋНОСТ I ДЕО - РАЧУНАРСТВО
 
Наслови и апстракти излагања могу се наћи на страници:
 
https://www.mi.sanu.ac.rs/novi_sajt/seminars/programs/seminar2.feb2024.php
 
Напомена: Регистрациона форма за учешће на Семинару је доступна на линку:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/call/wnz6oyxsQsy29LfJA/MjQ__eH607WeAL9X7IFtUI98xdQQgVkp-ljiEKPPfXr

Уколико желите само да пратите предавање без могућности активног учешћа, пренос је доступан на линку:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/YoqHWKALRkRTbK9So

детаљније

Студентски семинар, 9. фебруар 2024.

Наредни састанак Семинара биће одржан онлајн у петак, 9. фебруара 2024. године са почетком у 15 часова.
 
Предавач: Игор Медведев, Универзитет у Принстону
 
Наслов предавања: НЕЛИНЕАРНЕ ТАЛАСНЕ ЈЕДНАЧИНЕ
 
Апстракт:
Таласна једначина је један од основних примера хиперболичких парцијалних диференцијалних једначина. Она описује кретање таласа у разним срединама, а јавља се у акустици, електромагнетизму, па чак и у општој теорији релативности. У овом предавању почећемо од простих примера линеарних таласних једначина. Дискутоваћемо и неколико својства нелинеарних таласних једначина, као што су постојање решења, правилност, ограниченост и опадање решења. Кроз ове примере упознаћемо се са неким од главних техника у анализи диференцијалних једначина.
 
Напомена: Предавања се могу пратити на даљину преко линка:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/call/CihYM6Nratzix7c8G/uJmcdEJs4INWQ8MEoLVzHRGxbfbBEWSBMwXBYcymVoj

Регистрациона форма је доступна на:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/M4zcEwxkzy5PqNS73

детаљније

Семинар за теорију релативности и космолошке моделе, 7. фебруар 2024.

Наредни састанак Семинара биће одржан у среду, 7. фебруара 2024. у сали 301ф Математичког института САНУ, са почетком у 12 часова.

Предавачи: академика проф. др Миодраг Матељевић
 
Наслов предавања: LORENTZ TRANSFORMATION AND TIME DILATATION 2
 
Апстракт:
We consider two  inertial frames  $S$ and  $S`$ and suppose that frame $S`$ moves, for simplicity, in a single direction: the $x$-direction of frame $S$ with a constant velocity $v$ as measured in frame $S$.
 
Using  homogenity of space and time we derive modified Lorentz Transformation (LT) between two inertial reference frames without using the second postulate of Einstein, i.e., we  does not assume the invariant speed of light (in vacuum) under LT. Roughly speaking, we suppose:(H) Any clock which is at rest in its frame measures a small increment of time by some factor $s=s(v)$.
 
For $s=1$ we get the Galilean  transformation  of Newtonian physics, which assumes an absolute space and time. We also consider  relation between  absolute space  and Special Relativity Theory, thereafter STR. As a corollary of  relativity theory experimentally verified assumption is (TD):  (H)  holds with  Lorentz factor  $1/gamma$.
It seems here that  we need physical explanation for (TD). We show that (TD) is equivalent with Postulate.  The  two- way  speed is $c$  in any inertial frame.
Note that Postulate 3  is a weaker assumption than Einstein second postulate. We can derive  the corresponding (LT) and explain twin paradox. PS.  It seems that the main result is: We show that   (TD) is equivalent with Postulate: The  two- way  speed is $c$  in any inertial frame.

Напомена: Семинар је могуће пратити на даљину путем линка:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/call/yujMwF3JyYqzw6Jth/2m0heDiyDRqBDFTDIItulzyPrdbs5PT8mt_WmgRpRgr

Регистрација за учешће на семинару је доступна на следећем линку:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/CyzPn2zriMsWWNzii

детаљније

Одбрана теме докторске дисертације Бојане Тодић

Одбрана теме докторске дисертације Бојане Тодић: „Комбинаторни проблем сакупљања купона са проширеном колекцијом “, одржаће се 09.02.2024. године у 10:15 часова, у учионици 718.

детаљније

Одељење за механику, 7. фебруар 2024.

Наредни састанак Семинара биће одржан у среду, 7. фебруара 2024, у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 18 часова.

Предавач: Тијана Шукиловић, Математички факултет Универзитета у Београду


Наслов предавања: ИНТЕГРАБИЛНОСТ ГЕОДЕЗИЈСКОГ ТОКА ЛЕВО-ИНВАРИЈАНТНЕ СУБ-РИМАНОВЕ МЕТРИКЕ НА ХАЈЗЕНБЕРГОВОЈ ГРУПИ
 
Апстракт: Познато је да је Хајзенбергова група најједноставнији пример суб-Риманове многострукости. На предавању ће бити речи о геодезијским токовима лево-инваријантне Carnot-Carathéodory метрике и одговарајућим Хамилтоновим системима. Познато је да је такав систем супер-интеграбилан ако је метрика дефинисана на лево-инваријантној дистрибуцији. Међутим, постоји и друга класа инваријантних токова који одговарају лево-инваријантној метрици на десно-инваријантној дистрибуцији. Таиманов је 90-тих година показао да је овакав систем интеграбилан у случају тродимензионе Хајзенбергове групе, а на предавању ће бити разматрана произвољна димензија.
 
Напомена: Предавање се неће преносити онлајн.

детаљније

Приjава/одјава/замена предмета у 2. семестру школске 2023/2024. године

Пријава/замена/одjава курсева у 2. семестру школске 2023/2024. године се врши искључиво online слањем молбе преко хипатије од 15. 2. 2024. до 3. 3. 2024.

детаљније

Вести и дешавања


Активности на семинарима

све вести