Одељење за механику, 10. април 2019.

Наредни састанак Семинара биће одржан у среду, 10. априла 2019. у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 18 часова. У питању је заједнички састанак са семинаром Одељења за математику.

Предавач: David Chodounsky, Institute of Mathematics of the Czech Academy of Sciences

Наслов предавања: P-ULTRAFILTERS ON NATURAL NUMBERS

Апстракт: P-ultrafilters on the set of natural numbers, i.e., ultrafilters closed under countable pseudo intersections, have over the time become of great importance in set theory and its applications to other areas of mathematics. P-ultrafilters (also called P-points) were identified already in the 1950’s by Walter Rudin who used them to prove the non-homogeneity of the Stone space of ultrafilters on natural numbers. However, the existence of P-points is not provable using just the usual axioms of set theory ZFC. I will briefly recall the history, overview some basic properties of P-points and new developments in the area. In particular, I will formulate an axiom like statement which implies the non-existence of P-ultrafilters.

детаљније

Семинар из астрономије и астрофизике, 9. април 2019.

Наредни састанак Семинара биће одржан у уторак, 9. априла 2019, у сали 809 Математичког факултета са почетком у 18 часова.

Предавач: Владимир Зековић, Математички факултет, Универзитет у Београду

Наслов предавања: УДАРНИ ТАЛАСИ У КОСМИЧКОЈ ПЛАЗМИ: ФИЗИКА (РЕ)ФОРМИРАЊА И МЕХАНИЗМИ УБРЗАВАЊА ЧЕСТИЦА

Апстракт: Електромагнетне микронестабилности које настају при судару две ретке (безсударне) и магнетизоване плазме, у нелинеарној фази раста могу покренути резонантно расејање честица и тиме започети процес формирања ударног таласа. Разматрамо физику настанка ударног таласа, као и механизам његовог  реформирања и последично убрзавање честица у пољу таквих нестабилности.

детаљније

Семинар за рачунарство и примењену математику, 9. април 2019.

Наредни састанак Семинара биће одржан у уторак, 9. априла 2019. у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 14:15.

Предавач: Данијела Стојановић, Факулет организационих наука, Универзитет у Београду

Наслов предавања: МОДЕЛ СРЕДЊОШКОЛСКОГ ОБРАЗОВАЊА ЗАСНОВАН НА ТЕХНОЛОГИЈАМА ИНТЕРНЕТА ИНТЕЛИГЕНТНИХ УРЕЂАЈА

Апстракт: Предмет истраживања је е-образовање у средњим школама засновано на интернету интелигентних уређаја. Циљ истраживања је да се унапреди наставни процес у средњошколском образовању применом  сервиса интернета интелигентних уређаја (Internet of Things), друштвених мрежа и мобилних технологија, и постигне квалитативно унапређење средњошколског образовања. Истраживање је прилагођено средњошколском систему у Србији и спроведено у Петој економској школи у Београду. Развијена је мобилна апликација која омогућује проверу знања у интеракцији са сервисима паметне учионице. Резултати указују да су ђаци заинтересовани за овај начин учења, и да примена развијених IoT сервиса позитивно утиче на исходе учења.

детаљније

КГТА семинар, 9. април 2019.

Наредни састанак Семинара биће одржан у уторак, 9. априла 2019, у сали 844 Математичког факултета са почетком у 14 часова.

Предавач: Раде Живаљевић

Наслов предавања: ГРАСМАНОВЕ МНОГОСТРУКОСТИ, МАТРОИДИ И КОНВЕКСНИ ПОЛИТОПИ

Апстракт: Матроидни конвескни политопи се природно појављују као слике моментног пресликавања орбита торусних дејстава. Случај Грасманијана је посебно интересантан, нпр. у том случају је (тополошки) степен орбите једнак нормализованом волумену припадног матроидног политопа. Предавање је прегледног карактера са посебним освртом на новије радове В. Бухштабера, С. Терзић, Ф. Ардиле, К.Бенедети и др. Посебно предзнање области наведених у наслову се не подразумева.

детаљније

Отворен конкурс за пројекте из програма 'Павле Савић' билатералне научне сарадње између Француске и Србије за период 2020-2021.

Министарство просвете, науке и технолошког развоја Србије, Министарство за Европу и спољне послове и Министарство високог образовања, истраживања и иновација Француске, у сарадњи са Француским институтом у Србији расписало је конкурс за пројекте из програма "Павле Савић" билатералне научне сарадње између Француске и Србије за период 2020-2021.

Циљ овог двогодишњег програма је да у обе земље развије научну и техничку сарадњу на високом нивоу са посебним нагласком на успостављање нових партнерстава као и укључивање младих истраживача у пројекте. Програмом су обухваћене све научне области, а финансирање се искључиво односи на покривање трошкова везаних за мобилност истраживача ангажовних на заједничком пројекту. Овај програм од свог почетка игра важну улогу у развијању научних партенрстава на вишем нивоу, нарочито у оквиру пројеката које финансира Европска унија, а омогућава и едукацију младих истраживача. Од 2003. године, више од 130 истраживачких пројеката добило је подршку и користило финансијску помоћ у оквиру овог програма.

Апликација за подношење пријава је доступна на следећим сајтовима:

- за тимове из Француске: https://www.campusfrance.org/fr/savic
- за тимове из Србије: http://www.mpn.gov.rs/medjunarodna-naucna-saradnja/bilateralna-saradnja-sa-francuskom/

Крајњи рок за подношење пријаве је 3. јун 2019, а објављивање резултата конкурса је планирано у децембру 2019. Почетак пројеката  који добију подршку је јануар 2020, а завршетак децембар 2021.

Контакт особа у Француском институту: Весна Адамовић (vesna.adamovic@institutfrancais.rs)

детаљније

Обавештење о презентацији

Презентација електронских стилова проф. др Филипа Марића за форматирање мастер и докторских теза це се одржати у петак 12.04.2019. године, у сали 706 са почетком у 12:30 часова.

детаљније

Обавештење за запослене и студенте Математичког факултета

Обавештавамо запослене и студенте Математичког факултета да је према усвојеном календару активности за школску 2018/19 годину, 04. април (Дан студената) радни и наставни дан.

детаљније

Представљање извештаја о урађеној докторској дисертацији кандидата Маринка Тимотијевића, 12.04.2019. године.

Представљање извештаја о урађеној докторској дисертацији „Ауто-дуални симплицијални комплекси, њихова генерализација и примене у комбинаторици и геометрији“, кандидата Маринка Тимотијевића биће одржано у петак, 12.04.2019. године у сали 706 са почетком у 12 часова.

детаљније

Одељење за математику, 4. април 2019.

Наредни састанак Семинара биће одржан у четвртак, 4. априла 2019. у сали 2 МИ САНУ са почетком у 15 часова. У питању је заједнички састанак Одељења за математику и Семинара за Вероватносне логике.

Предавач: Весна Маринковић, Математички факултет, Универзитет у Београду

Наслов предавања: АУТОМАТСКО РЕШАВАЊЕ КОНСТРУКТИВНИХ ПРОБЛЕМА У ГЕОМЕТРИЈИ И ЊЕГОВЕ ПРИМЕНЕ

Апстракт: Конструктивни проблеми у геометрији представљају један од најдуже константно проучаваних проблема у математици. Задатак у конструктивним проблемима је да се за дату декларативну спецификацију геометријске фигуре одреди одговарајућа, по могућству еквивалентна, процедурална спецификација заснована на расположивим конструктивним корацима.

Главна тема овог предавања биће приказ система ArgoTriCS за аутоматско решавање локацијских конструктивних проблема из неког задатог корпуса. Такође, биће приказан и доказивач ArgoCLP за кохерентну логику уз чију помоћ су за једну поткласу конструктивних проблема генерисани формални докази. На крају предавања биће речи о могућим применама система ArgoTriCS: за доказивање (не)конструктибилности конструктивних проблема путем редукција и за померање конструисаних тачака у алатима за динамичку геометрију.

детаљније

Семинар Биоинформатика, 11. април 2019.

Наредни састанак Семинара биће одржан у четвртак, 11. априла 2019. у сали 718 Математичког факултета са почетком у 18:15.

Предавач: др Миљана Танић, научни сарадник на Институту за онкологију и радиологију

Наслов предавања: ПРИМЕНА ЦИЉАНОГ БИСУЛФИТНОГ СЕКВЕНЦИРАЊА У ЕПИГЕНЕТИЦИ КАНЦЕРА

Апстракт: Уз пар изузетака, свака ћелија мултицелуларних еукариота има идентичан геном. Оно што детерминише ћелијски фенотип је комбинација епигенетичких маркера које заједно одређују где, када и колико ће се експримирати информација кодирана у геному. ДНК метилација је један од најважнијих епигенетичких механизама неопходан за ћелијску диференцијацију. Измењен профил ДНК метилације је рани догађај у еволуцији карцинома, при чему долази до локалне хиперметилације тумор супресора и глобалне хипометлације.

Методе секвенцирања нове генерације (NGS) омогућиле су проучавање епигенома. За анализу ДНК метилације златни стандард је бисулфитно секвенирање (BS-seq), које поред резолуције на нивоу једног нуклеотида омогућава и фазну реконструкцију епиалела на нивоу једне очитане секвенце (sequencing read). Анализа целог епигенома је и даље изузетно скупа и биоинформатички захтевна метода, те су развијене методе за усмеравање секвенцирања на циљане регионе широм генома (CpG острва, регулаторне секвенце, и друге).

На семинару биће представљена упоредна анализа доступних метода за циљано бисулфитно секвенцирање, описани технички изазови и специфична биоинформатичка обрада ових података. Такође, биће приказана примена метода циљаног BS-seq на примеру студије интра-туморске хетерогености и еволуције неситноћелијског карцинома плућа (TRACERx студија).

детаљнијеВести и дешавања


Активности на семинарима

све вести