Механика машина и механизама - модели и математичке методе, 17. децембар 2019.

Наредни састанак Семинара биће одржан у уторак, 17. децембра 2019. у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 18 часова.

Предавач: Ђорђе С. Чантрак, University of Belgrade, Faculty of Mechanical Engineering

Наслов предавања: NUMERICAL MODELLING AND CALCULATION OF PRESSURE FIELD USING EMPIRICAL VELOCITY DATA

Апстракт: Experimentally obtained velocity and pressure fields behind the CRM (common research model) wing are studied. CRM is designed by NASA and Boeing. Measurements have been performed in the windtunnel at 50 m/s and Reynolds number at wing tip chord ReC ≈ 2.68·105, by using optical technique time-resolved stereo particle image velocimetry (TR-SPIV) and cobra probe with four holes. Ten measurements have been performed for each angle of attack (0o, 2o and 4o). Experimentally determined all three velocity components and turbulent stresses enabled vortex core dynamics observation and constitution of the anisotropy invariant maps for various angles of attack of the CRM. Pressure and velocity field measurements have been performed in, even wider, domain afterwards for the same angles of attack by use of the cobra probe. Here will be presented results of the numerical determination of the pressure field on the basis of the TR-SPIV velocity measurements and pressure boundary conditions, as well experimentally determined. Results are obtained solving the incompressible momentum equation, i.e., Poisson equation. It is assumed that the flow is quasi two-dimensional, where the additional terms for 3D flow are neglected. Analysis approved good agreement of the experimentally determined pressure field and one numerically modelled on the basis of the simplified Navier-Stokes equation, TR-PIV results and pressure boundary conditions. Presented method enables pressure field determination by use of the TR-SPIV measurement technique, which is significantly faster than pressure field scanning with classical probes. This is important for time reduction of researches in wind tunnels.

детаљније

КГТА семинар, 17. децембар 2019.

Наредни састанак Семинара биће одржан у уторак, 17. децембра 2019, у сали 844 Математичког факултета са почетком у 14 часова.

Предавач: Раде Живаљевић, Математички институт САНУ

Наслов предавања: ПРОБЛЕМ ПРАВЕДНОГ ДЕЉЕЊА ОГРЛИЦЕ

Апстракт:
Огрлицу која се састоји од n типова драгих каменова потребно је поделити на што мањи број делова које је могуће разделити групи од r "лопова" тако да сваки лопов добије исти број драгих каменова сваке врсте. Класичан резултат Ноге Алона каже да је n(r-1) пресека огрлице увек довољно. Приказаћемо старе и нове (тополошке) методе које се користе у доказу ове теореме и њених генерализација.

детаљније

Семинар за рачунарство и примењену математику, 17. децембар 2019.

Наредни састанак Семинара биће одржан у уторак, 17. децембра 2019. у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 14:15.

Предавач: Милица Миливојевић Данас, Природно-математички факултет Крагујевац

Наслов предавања: МЕШОВИТА МЕТРИЧКА ДИМЕНЗИЈА ГРАФОВА

Апстракт:
Предмет овог излагања је недавно уведена графовска инваријанта: мешовита метричка димензија. На почетку предавања ће бити уведена дефиниција, опис као и основне карактеристике дате инваријанте које се могу наћи у литератури. Затим ће бити презентовани илустративни примери који показују мешовиту метричку димензију неких занимљивих појединачних графова. У другом делу предавања, ће бити приказани оригинални научни резултати кандидаткиње, као и правци даљег развоја.

детаљније

Геометрија, образовање и визуализација са применама, 12. и 19. децембар 2019.

Наредна два састанака Семинара биће одржана 12. и 19. децембра  2019. у сали 301f Математичког института САНУ са почетком у 17:15.

Предавач: Ивко Димитрић, Pennsylvania State University

Наслов предавања: CR ПОДМНОГОСТРУКОСТИ НИСКОГ ЧЕНОВОГ ТИПА У КОМПЛЕКСНИМ ПРОСТОРНИМ ФОРМАМА

Апстракт: Користећи стандарно утапање комплексног пројективног и комплексног хиперболичног простора у одговарајући (псеудо) еуклидски простор изучавају се CR подмногострукости Ченовог типа 2 и 3. У том контексту биће изложени резултати о холоморфним (Келеровим) подмногострукостима, тотално реалним подмногострукостима и реалним и комплексним хиперповршима комплексних просторних форми. Уз навођење раније добијених резултата и примера изложиће се и резултати о непостојању извесних врста подмногострукости типа 2 и 3, који су добијени у заједничком раду са Мирјаном Ђорић.

детаљније

Дружење поводом 90. рођендана др Душана Аднађевића, 16. децембар 2019.

У Математичкој гимназији је организовано дружење поводом 90. рођендана др Душана Аднађевића.
Скуп ће бити одржан у понедељак 16. децембра 2019. у 14 часова у учионици 011 у згради Математичке гимназије, Краљице Наталије 37.

детаљније

Одељење за математику, 13. децембар 2019.

Наредни састанак Семинара биће одржан у петак, 13. децембра 2019. у сали 301f Математичког института САНУ са почетком у 16:45. У питању је заједнички састанак Одељења за математику и Семинара за логику.

Предавач: Драгољуб Кечкић, Математички факултет, Универзитет у Београду

Наслов предавања: ФРЕДХОЛМОВИ ОПЕРАТОРИ - ИСТОРИЈАТ, ПРИМЕНЕ И УОПШТЕЊА

Апстракт:
Фредхолмови оператори се изучавају преко 100 година и налазе примене у најразличитијим областима, од теорије интегралних једначина, преко алгебарске топологије до апстрактне теорије оператора оличене у
C*-алгебрама, Хилбертовим модулима на њима и К теорији. Фредхолмови оператори дефинисани у различитим контекстима имају извесна заједничка својства на основу којих се могу формулисати уопштења. Један покушај врло широког уопштења је заједнички рад излагача са З. Лазовићем из 2017 године.

детаљније

КГТА семинар, 10. децембар 2019.

Наредни састанак Семинара биће одржан у уторак, 10. децембра 2019, у сали 844 Математичког факултета са почетком у 14 часова.

Предавач: Раде Живаљевић, Математички институт САНУ

Наслов предавања: МАТЕМАТИКА ПРАВЕДНЕ РАСПОДЕЛЕ

Апстракт:
Праведна расподела (fair division) као тема повезује алгебарску топологију, комбинаторику, линеарно програмирање, конвескне политопе и друге области. Познати резултати везани за ову тему су Шпернерова лема, ККМ-теорема (Кнастер-Куратовски.Мазуркиевич), теорема о дељењу огрлице (Н. Алон) и др. Приказаћемо новости у овој области а међу ауторима нових радова су и С. Авакумов, Р. Карасев, Ф. Фрицк, М. Мирзакхани, Е. Су и други математичари.

детаљније

Семинар за рачунарство и примењену математику, 10. децембар 2019.

Наредни састанак Семинара биће одржан у уторак, 10. децембра 2019. у сали 301f Математичког института САНУ са почетком у 14:15.

Предавач: Иван Јездовић, Факултет организационих наука, Универзитет у Београду

Наслов предавања: СИСТЕМ ЗА МЕРЕЊЕ БУКЕ У САОБРАЋАЈУ ЗАСНОВАН НА МОБИЛНОМ CROWDSENSING

Апстракт:
У овом предавању биће представљен систем за мерење буке у саобраћају у паметним градовима заснован на мобилном crowdsoursing-у. Развијени систем обухвата мобилну апликацију за прикупљање података о буци у саобраћају применом опортунистичког и партиципативног crowdsensing-а, веб апликацију за анализу и визуелизацију прикупљених података и cloud инфраструктуру за складиштење података. Развијени систем је евалуиран прикупљањем података на пет одабраних локација у Београду. Извршено је преко 4000 мерења. Подаци су анализирани применом статистичких метода. Предложен је систем за подршку одлучивању заснован на резултатима анализе.

детаљније

Отворена два нова позива Фонда за науку

Фонд за науку Републике Србије објавио је два нова позива за реализацију пројеката из:

- Програма за развој пројеката из области вештачке интелигенције
http://fondzanauku.gov.rs/poziv/2019/11/ai/

- Програма сарадње српске науке са дијаспором
http://fondzanauku.gov.rs/poziv/2019/11/dijaspora/

Детаљи о условима и роковима се могу наћи на званичним страницама Фонда за науку (линк поред сваког позива).

детаљније

Десети симпозијум 'Математика и примене' 2019.

X симпозијум "Математика и примене", национални скуп са међународним учешћем, одржаће се 6. и 7. децембра 2019. у организацији Математичког факултета Универзитета у Београду. Скуп ће бити посвећен обележавању 70 година од рођења академика Миодрага Матељевића.

Више информација на:
http://alas.matf.bg.ac.rs/~konferencija/index.html

детаљнијеВести и дешавања


Активности на семинарима

све вести