Одбрана теме докторске дисертације Маријане Бабић

Одбрана теме докторске дисертације Маријане Бабић: „Хермитске структуре и геодезијске линије на четвородимензионим хиперболичким просторима “, одржаће се 22.05.2024. године у 13:30 часова у сали 704.

детаљније

Одељење за математику, 17. мај 2024.

Наредни састанак Семинара биће одржан у петак, 17. маја 2024, у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 14.15.
 
Предавач: Илија Врећица, Математички факултет, Универзитет у Београду
 
Наслов предавања: ВЕЛИКЕ ВРЕДНОСТИ L ФУНКЦИЈА НАД ФУНКЦИЈСКИМ ПОЉИМА
 
Апстракт: У овој презентацији ћемо постојање великих вредности |L(с,χ)|, где χ пролази кроз не-главне карактере асоциране са простим полиномима Q, над коначним пољем 𝔽q, када d(Q) → ∞, и s ∈ (1/2,1]. За s = 1, дајемо доње ограничење за број таквих карактера. Како би ово било урађено, примењен је метод резонанце. Проблем ће такође бити испитан за |L(1/2,χ)|, када χ пролази кроз парне, не-главне карактере асоциране са простим полиномима Q над коначним пољем 𝔽q. При томе, примениће се адаптација процене сума Галовог типа.
 
Напомена: Предавања се могу пратити на даљину преко линка:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/call/T9XDGChhq8aDcNqmz/qw7wIwci2jv2rdg9I9CrXkm7OJhF_LB8DfjXZp4jTFV
 
Регистрациона форма је доступна на:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/tz97w4Hu4c3unsJ7N

детаљније

Студентски семинар, 17. мај 2024.

Наредни састанак Семинара биће одржан онлајн у петак, 17. маја 2024. године са почетком у 12 часова.
 
Предавач: Милица Лучић, Департман за математику и информатику, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду

Наслов предавања: О ТЕОРИЈИ НОРМИРАНИХ МОДУЛА И ИНТЕГРАЛУ РАСЛОЈЕЊА L^0-БАНАХОВИХ L^0-МОДУЛА

Апстракт предавања је доступан на страници
https://www.mi.sanu.ac.rs/novi_sajt/seminars/programs/seminar23.may2024.php
 
Напомена: Предавања се могу пратити на даљину преко линка:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/call/CihYM6Nratzix7c8G/uJmcdEJs4INWQ8MEoLVzHRGxbfbBEWSBMwXBYcymVoj

Регистрациона форма је доступна на:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/M4zcEwxkzy5PqNS73

детаљније

Представљање извештаја о урађеној докторској дисертацији Јелене Вицановић, 22.05.2024. године

Представљање извештаја о урађеној докторској дисертацији: „Услови оптималности за изопериметријске проблеме оптимизације са непрекидним временом“, кандидата Јелене Вицановић, биће одржано  22.05.2024. године у сали 844, са почетком у 12:15 часова.

детаљније

Одбрана теме докторске дисертације Катарине Лукић

Одбрана теме докторске дисертације Катарине Лукић: „Принципи псеудо-Риманових Осерманових тензора и многострукости“, одржаће се 15. 5. 2024. године у 14 часова у зборници.

детаљније

Семинар Геометрија и примене, 16. мај 2024.

Наредни састанак Семинара биће одржан у четвртак, 16. маја 2024, у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 17.15.

Предавач: Зоран Ракић, Математички факултет, Универзитет у Београду

Наслов предавања: ON THE SCHWARZSCHILD TYPE METRIC IN THE NONLOCAL DE SITTER  $sqrt{dS}$ GRAVITY
 
Апстракт:  
The general theory of relativity is one of the most elegant and successful theories that predicted and explained many significant gravitational phenomena, but it is not a complete theory of gravity. One of actual approaches towards a more complete theory of gravity is its nonlocal modification.
 
We consider nonlocal modification of the Einstein theory of gravity in framework of the pseudo-Riemannian geometry, with the nonlocal term of  the form $,mathcal{H}(R)mathcal{F} (Box)mathcal{G}(R),$ where $mathcal{H}$ and $mathcal{G}$ are differentiable functions of the scalar curvature $R$, and $mathcal{F} (Box) = sum_{n=0}^{infty}, f_nBox^n$ is an analytic function of the d’Alambert operator $Box$.
 
After consideration of several models of the above-mentioned type, we deal with nonlocality of the form $mathcal{H}(R)=mathcal{G}(R)= displaystyle{sqrt{R-2,Lambda}},$ where $mathcal{F} (Box)$ is an analytic function of the d`Alembert operator $Box$ and also $Box^{-1}$.
Specially, we investigated several classes of scaling factors for flat, open and closed Universe, and we find some new exact cosmological solutions.
We are paid our attention to the scaling factor of the form $a(t)=At^{frac{2}{3}},e^{frac{Lambda}{14},t^2}.$
This simple nonlocal de Sitter gravity model, which we denote by $sqrt{dS}$ gravity, contains an exact vacuum cosmological solution which mimics dark energy and dark matter and is in very good agreement with the standard model of cosmology. This success of $sqrt{dS}$  gravity motivated us to investigate how it works at lower than cosmic scale-galactic and the solar system.
 
Here we present our investigation of the corresponding Schwarzschild-de Sitter metric of the $sqrt{dS}$ gravity model. To get exact solution, it is necessary to solve the corresponding nonlinear differential equation, what is very hard problem. We obtained  a solution of the linearized equation, which is related to space metric far from the massive body, where gravitational field is weak. The obtained approximate solution is of particular interest for examining the possible role of non-local de Sitter gravity $sqrt{dS}$  in describing the effects in galactic dynamics that are usually attributed to dark matter. The solution has been tested on the Milky Way and the spiral galaxy M33 and is in good agreement with observational measurements.

Напомена:
Семинар је могуће пратити и онлајн на линку:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/call/cngMrxTa7WoFSKZJn/ddPssjwsP40vEFRiLjVYEt-bWXLwl-VPYEEFMQjMOG1
 
Регистрација за учешће на семинару је доступна на: https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/5vJy5i44YQbMdSuDZ
 
Уколико сте већ регистровани, предавање можете пратити на следећем линку: https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/jJPbbrZF9BLD73r5m

детаљније

Семинар за теорију релативности и космолошке моделе, 15. мај 2024.

Наредни састанак Семинара биће одржан у среду, 15. маја 2024, у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 12 часова.
 
Предавач: Милан Божић

Наслов предавања: DESI – СВЕТАО ПОГЛЕД У ПРОШЛОСТ ИЛИ ДА ЛИ АСТОФИЗИЦИ ОВЕ ГОДИНЕ ИЗМИЧЕ НОБЕЛОВА НАГРАДА?
 
Апстракт: 2. Априла 2024. године DESI (Dark Energy Spectroscopic Instrument) је ударила из свих топова. Истовремено су, у US И Европи, одржане конференције, а ArXiv је засут стотинама радова „из прве борбене линије“. DESI се, пре свега, поноси својом прецизношћу. Галаксије (цца 5М, са з од 0 до 3 можда и 4)) су мапиране у 3Д са грешком (углавном) не већом од 1%. Али, DESI , иначе најважнији експеримент “тачне“ космологије ако не и укупне астрофизике, „између редова“ покушава да каже да нешто са консензусним (не мешати са „фидуцијарним“) Lambda-CDM моделом није у реду. О томе, пре свега шта DESI заправо ради, али и о веома convenient времену објављивања резултата и о „народним обичајима“ у случају додељивања финансијски безначајне Нобелове награде, предавач ће испричати шта мисли укључиво цитирање експерата (Д. Урошевић, 2024, Table Talks). Све остале опкладе су добродошле.

Напомена: Семинар је могуће пратити на даљину путем линка:
https://matf.webex.com/wbxmjs/joinservice/sites/matf/meeting/download/8b9fe8cfab6a4f83b1b25b586fa0f592?protocolUID=2e5b93e777ae31de47717c284395f414#noRefresh

детаљније

Семинар Биоинформатика, 15. мај 2024.

Наредни састанак семинара Биоинформатика биће одржан онлајн у среду, 15. маја 2024. године, са почетком у 18.30.
 
Предавач: prof. dr Karsten Borgwardt, Институт Макс Планк, Немачка
 
Наслов предавања: MACHINE LEARNING IN MEDICINE: SEPSIS PREDICTION AND ANTIBIOTIC RESISTANCE PREDICTION
 
Биографија предавача и апстракт предавања су доступни на http://bioinfo.matf.bg.ac.rs/.

Линк за онлајн пренос: https://matf.webex.com/meet/birbi

Организатори семинара Биоинформатика су Српско друштво за биоинформатику и рачунарску биологију (http://www.birbi.matf.bg.ac.rs/) и Математички факултет.

детаљније

Одељење за механику, 15. мај 2024.

Наредни састанак Семинара биће одржан у среду, 15. маја 2024, у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 18 часова.

Предавач: Михаило Чубровић, Институт за физику, Београд

Наслов предавања: ДИНАМИКА И СТАТИСТИКА МАТРИЦА РАСЕЈАЊА ВИСОКОПОБУЂЕНИХ СТРУНА
 
Апстракт: Високопобуђене струне на неком критичном побуђењу постају црне рупе, за које се претпоставља да представљају најхаотичније објекте у природи (MСS коњектура). Наш циљ је да, разматрајући матрице расејања (S-матрице) високопобуђених струна идентификујемо тренд "приближавања" струне ка режиму црне рупе. Стога смо проучили статистику својствених фаза S-матрица. Показује се да расејање, неочекивано, ни у лимесу бесконачне екситације не показује униформни хаос (коме одговара Вигнер-Дајсонова статистика фаза), а што је последица квази-инваријантних структура. Технички проблеми у вези рачунања S-матрице међутим намећу шири проблем: због нужног одсецања дела фазног простора добијена S-матрица у најопштијој конфигурацији не мора бити унитарна. Ово нас доводи до питања како изгледа статистика својствених вредности неунитарних и нехермитских оператора који ипак задовољавају одређене једначине веза које потичу из дејства за струну. У различитим случајевима резултат може бити Вишартова статистика, суперпозиција више статистика или може бити неуниверзалан.
 
Напомена:
Предавања се могу пратити на даљину преко странице:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/YfY2cZTcN3YwGqFjc
 
Регистрација ѕа учешће на семинару је доступна на следећој страници:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/o9cuDZYqrq7jvFxw8

детаљније

Семинар за вештачку интелигенцију, 15. мај 2024.

Наредни састанак Семинара биће одржан онлајн у среду, 15. маја 2024. са почетком у 19 часова.
 
Предавач: др Оскар Марко, Институт BioSens, Унивезитет у Новом Саду
 
Наслов предавања: ПРИМЕНА ВЕШТАЧКЕ ИНТЕЛИГЕНЦИЈЕ У ПОЉОПРИВРЕДИ
 
Апстракт:
Савремени системи за подршку одлучивању у пољопривреди неизоставно садрже компоненте вештачке интелигенције. Сензори, роботи, сателити, GPS и дронови су постали свакодневица и служе нам као веома богати извори података о расту биљака, земљишту и климатским условима. Иако интересантни и појединачно, ови подаци добијају свој прави смисао тек када се на њих примене напредни алгоритми вештачке интелигенције. Резултати AI модела се користе за зонирање парцела, предикције приноса, детекцију болести пре видљивих симптома, оптимизацију наводњавања и бројне друге примене. У склопу презентације ће бити описане методе и примери успешне примене AI-а на Институту BioSens и у домаћој пољопривреди.
 

Напомена: Регистрациона форма за учешће на Семинару је доступна на линку:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/CW5nJWDSEZDj7p32p

Уколико желите само да пратите предавање без могућности активног учешћа, пренос је доступан на линку:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/4LNW8WtML7rLKojoz

детаљније

Вести и дешавања


Активности на семинарима

све вести