Студентски семинар, 10. март 2023.

Наредни састанак Семинара биће одржан онлајн и уживо у петак, 10. марта 2023, сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 12 часова.

Предавач: Анђела Миловановић, Математички факултет Универзитета у Београду

Наслов предавања: ТЕОРИЈА ГАЛОА И ПРИМЕНА

Апстракт:
Почетком XIX века, млади француски математичар, Еварист Галоа, у потрази за решењем полиномске једначине петог степена, развио је теорију за коју ће се испоставити да даје одговоре и на многа античка питања попут дуплирања коцке и трисекције угла. На овом предавању дефинишемо основне појмове из теорије поља потребне за разумевање теорије Галоа, а посебан акценат стављамо на фундаменталну теорему теорије Галоа. Ова теорема сматра се круном Галоаовог рада и она даје коначан одговор на проблем решавања полиномских једначина. У току предавања, осврнућемо се и на значајније примене теорије Галоа.

Линк за приступ предавању:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/call/CihYM6Nratzix7c8G/uJmcdEJs4INWQ8MEoLVzHRGxbfbBEWSBMwXBYcymVoj

Линк за регистрацију:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/M4zcEwxkzy5PqNS73

детаљније

Семинар Геометрија и примене, 9. март 2023.

Наредни састанак Семинара биће одржан у четвртак, 9. марта 2023, у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 17.15 часова.

Предавач: Зоран Ракић, Математички факултет, Универзитет у Београду

Наслов предавања: ОСЕРМАНОВЕ МНОГОСТРУКОСТИ
 
Апстракт:
Нека је $(М, g)$ псеудо-Риманова многострукост са тензором кривине $R$. Јакобијев оператор $R_X$ је симетрични ендоморфизам тангентног простора $T_pM$, дефинисан формулом $R_X(Y)=R(Y,X)X.$ У Римановом случају важи: ако је $M$ локално симетричан простор ранга 1 или је $M$ раван, тада локална група изометрија делује транзитивно на јединичном сферном раслојењу, одакле су сопствене вредности од ${R}_X$ константне на $SM$. Крајем осамдесетих година прошлог века Осерман је поставио хипотезу да ли је и обрат тачан. То питање познато је у литератури као Осерманова хипотеза. Касније, је питање из Осерманове хипотезе генералисано у разним правцима (сопствене вредности, Жорданове форме Јакобијевих оператора и других оператора који се дефинишу преко тензора кривине) и за псеудо-Риманове многострукости, и такви проблеми познати су као проблеми Осермановог типа.
 
Напомене:
Семинар је могуће пратити и онлајн. Регистрација за учешће на семинару: https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/5vJy5i44YQbMdSuDZ

Уколико сте већ регистровани, предавање можете пратити на следећем линку:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/jJPbbrZF9BLD73r5m

Неулоговани корисници могу пратити пренос предавања на овом линку:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/call/cngMrxTa7WoFSKZJn/ddPssjwsP40vEFRiLjVYEt-bWXLwl-VPYEEFMQjMOG1

детаљније

Отворен позив за пријављивање за мобилности наставника и студената у оквиру Кључне акције 131 Еразмус+ програма и мобилности у оквиру Circle U. алијансе

На онлајн платформи Универзитета у Београду MobiON (https://mobion.bg.ac.rs/) отворени су позиви за пријаву за индивидуалне мобилности у оквиру Кључне акције 131 Еразмус+ програма (мобилност у земљама ЕУ и Исланду, Лихтенштајну, Норвешкој, Северној Македонији и Турској). У оквиру тренутно отворених позива (https://mobion.bg.ac.rs/erasmus+/open-calls) и расположивих средстава за сваку од чланица, студенти и запослени УБ могу да конкуришу за реализацију следећих типова мобилности: мобилност студената свих нивоа студија, тренинг мобилност студената свих нивоа студија (студентске праксе), мобилност наставника и мобилност ненаставног особља.
 
Због постојања ограничења буџета за сваку од чланица УБ, правила и рокова за трошење средстава на мобилности из буџета предвиђеног  за уговоре из 2021. и 2022. године, молимо заинтересоване запослене и студенте да пре подношења пријаве контактирају координаторке за међународну сарадњу факултета, проф. Драгану Илић (dragana.ilic[at]matf.bg.ac.rs) и проф. Зорицу Станимировић (zorica.stanimirovic[at]matf.bg.ac.rs)
 
Додатно, студенти и запослени се могу пријавити за реализацију мобилносту у оквиру сарадње са партнерским универзитетима у оквиру Circle U. универзитетске алијансе  (конкретно Орхус универзитет).  Ове мобилности се такође реализују у оквиру програма Еразмус+, а за њих постоје посебно опредељена средства у оквиру буџета. Рок за пријаву је 17. март 2023. године у 14:00 часова, али за неке од партнера рокови могу бити краћи.
 
Преглед мобилности за које су отворени позиви за пријаву можете пронаћи на следећем линку: https://mobion.bg.ac.rs/erasmus+/open-calls.
 
Листа отворених позива није коначна, јер је објављивање позива за пријаву за мобилност условљено потписивањем Интер-институционалног споразума са иностраним партнерима. Сходно томе, листа партнера ће бити редовно ажурирана, а самим тим и позиви за пријаву за мобилност у наредним роковима.
 
Упутство за пријаву и списак неопходне документације су доступни на следећем линку:
https://mobion.bg.ac.rs/erasmus+/erasmus-pages/ub-students-and-staff/application-procedure-and-documents

детаљније

КГТА семинар, 9. март 2023.

Наредни састанак Семинара биће одржан у четвртак, 9. марта 2023, у сали 301ф Математичког института САНУ од 12.15 до 13.30 часова.

Предавач: Ђорђе Баралић, Математички институт САНУ

Наслов предавања: МАЛА НАТКРИВАЊА И ОБОЈИВОСТ ПОЛИТОПА

Апстракт: Једно од централних питања  торусне топологије је када прост политоп допушта структуру малог наткривања или квазиторусне многострукости. Ово је питање занимљиво у демензијама већим од четири јер полигони и прости полиедри по теореми о четири боје увек се могу реализовати као простори орбита малог наткривања. У вишим димензијама, једина позната генерална рестрикција је хроматски број који мора бити строго мањи од два на димензију политопа. Но, није пуно познато колико је ова оцена строга. Ми ћемо приказати реализацију једног политопа димензије 4 чији је хроматски број 15 који допушта  структуру малог наткривања чиме се ово питање решава. Такође, рећи ћемо нешто и ограничењима нашег метода у вишим димензијама од 4 и зашто питање постаје још занимљивије.


Напомене: Предавања се могу пратити на даљину преко линка:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/call/XZawgjASPavABY37A/2t2yGBvU01onPAP3aSUKiNFb2Skjk-3w5XJruW-yaZh

Регистрациона форма је доступна на:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/sd3bebvvcBSNtN78B

детаљније

Семинар за вештачку интелигенцију, 8. март 2023.

Наредни састанак Семинара биће одржан онлајн у среду, 8. марта 2023, са почетком у 19 часова.
 
Предавач: Весна Димитрова, Faculty of Computer Science and Engineering, Ss. Cyril and Methodius University in Skopje
 
Наслов предавања: APPLICATION OF MACHINE LEARNING IN INFORMATION SECURITY
 
Апстракт: As machine learning is used to analyze data and produce some action based on that data, the application in the domain of cryptanalysis and information security opens new points of view. When concerning machine learning with the algorithms of cryptography, the possibility to learn from the experience that is provided by information retrieval, is being considered. Also, the increasing use of the Internet in everyday life and the huge number of users leads to increasing the number of malicious websites, which aim is to damage a computer system or compromise data without the owner’s consent. In this presentation will be presented some applications of machine learning in cryptanalysis and information security and application of NLP for malware detection.
 
Напомена: Регистрациона форма за учешће на Семинару је доступна на линку:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/CW5nJWDSEZDj7p32p

Уколико желите само да пратите предавање без могућности активног
учешћа, пренос је доступан на линку:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/4LNW8WtML7rLKojoz

детаљније

Семинар за теорију релативности и космолошке моделе, 8. март 2023.

Наредни састанак Семинара биће одржан у среду, 8. марта 2023, у сали 301ф Математичког факултета САНУ са почетком у 11 часова.

Предавач: др Ивана Илић, Department of Mathematics and Informatics, Faculty of Medical Sciences, University of Niš, Serbia

Наслов предавања: A TOPOLOGICAL APPROACH TO THE EPR PHENOM
 
Апстракт: On the given topological space (X, τ) we define a notion of τ-metric, such that the set X is a τ−metric space and we prove some properties of these spaces. We construct mathematical model of the distant space corre- lations between quantum systems that were initially allowed to interact and then separated. The main idea of the paper arises from the EPR paradox, the paradox of Einstein, Podolsky and Rosen that occurs when measurement of a physical observable performed on one system have an immediate effect on the other separate system being entangled with it. The proposed mathematical model of these relations may be attractive for future researches in the field of microphysics.
 
Напомена: Линк за онлајн приступ:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/call/yujMwF3JyYqzw6Jth/2m0heDiyDRqBDFTDIItulzyPrdbs5PT8mt_WmgRpRgr
 
За активно учешће неопходна је регистрација преко линка:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/CyzPn2zriMsWWNzii
 
Уколико сте већ регистровани, предавање на даљину можете пратити на
следећем линку (након што се улогујете):
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/QPYfBbqdhTF5spTAt

детаљније

Семинар за рачунарство и примењену математику, 7. март 2023.

Наредни састанак Семинара биће одржан онлајн и уживо у уторак, 7. марта 2023, у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 14.15.

Предавач: Лука Матијевић, Математички институт САНУ
 
Наслов предавања: GENERAL VARIABLE NEIGHBORHOOD SEARCH FOR ELECTRIC VEHICLE ROUTING PROBLEM
 
Апстракт: This paper focuses on the Electric Vehicle Routing Problem with soft time windows and time dependent speeds. The goal is to minimize the total distance traveled and the penalty for arriving early or late at the customers’ locations. We present a Mixed Integer Linear Program (MILP) formulation and propose a General Variable Neighborhood Search (GVNS) metaheuristic as a solution approach. We tested the model and GVNS against the Adaptive Large Neighborhood Search (ALNS) algorithm, using a set of benchmark instances. Experimental evaluation indicates that GVNS can find better quality solutions than MILP and ALNS or the same quality solution in less time.

Напомена: Линк за онлајн приступ:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/YoqHWKALRkRTbK9So

За активно учешће неопходна је регистрација преко линка:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/call/wnz6oyxsQsy29LfJA/MjQ__eH607WeAL9X7IFtUI98xdQQgVkp-ljiEKPPfXr

детаљније

Конкурс за доделу 'Награде Веселина Лучића' за најбоље научно остварење наставника и сарадника на УБ за 2022. годину

Расписан је Конкурс за доделу „Награде Веселина Лучића“ за најбоље научно, односно стручно, остварење наставника и сарадника Универзитета у Београду, објављено током 2022. године.
 
Кандидати на Конкурс могу пријавити монографију, поглавље у монографији или научни рад. Наведена остварења морају бити штампана код еминентног домаћег или страног издавача (пожељно је приложити рецензије). Неће бити узети у разматрање зборници радова са научних скупова, као ни уџбеничка литература.
 
Рок за подношење пријава је од 1. марта до 28. априла 2023. године.
 
Текст конкурса
 
Образац за пријаву

детаљније

Конкурс УБ за доделу награда за најбољи научноистраживачки и стручни рад студената у 2022. години

Универзитет у Београду сваке године награђује по један најбољи научноистраживачки и стручни рад студената из сваке групације факултета, израђен у претходној календарској години. На седници Сената одржаној 22. фебруара 2023, донета је одлука о расписивању Конкурса за доделу награда за најбољи научноистраживачки и стручни рад студената у 2022. години.

Конкурс је објављен на сајту Универзитета у Београду на следећим страницама:
http://www.bg.ac.rs/sr/vest.php?id=2104
http://bg.ac.rs/sr/vest.php?id=2104

Рок за пријаву радова је је утврђен Конкурсом - 31. март 2023, а рок за достављање пријављених радова Универзитету је 7. април 2023. Писмени, дипломски, семинарски и други студентски радови који представљају наставну обавезу, не могу се подносити на конкурс.
 
Правилник за награђивање студената се налази на следећем линку
http://bg.ac.rs/files/sr/univerzitet/univ-propisi/Pravilnik-nagradjivanje-studenata-preciscen.pdf

Награђени радови се штампају у посебном зборнику, чији је уредник проректор за науку и објављују се на интернет страници Универзитета.

Позивамо студенте Математичког факултета да се пријаве на овај Конкурс. Заинтересоване студенти би требало да доставе радове проф. др Зорици Станимировић најкасније до 1. априла 2023. форми. Радови се достављају непотписани, у штампаној и електронској форми. У пријави треба навести шифру под којом се рад шаље на Конкурс, а неопходно је приложити и кратку стручну оцену рада од стране неког од наставника факултета.

Евентуална питања у вези са Конкурсом могу се послати на
zorica.stanimirovic[at]matf.bg.ac.rs.

детаљније

Пробни пријемни и припремна настава за полагање пријемног испита из математике 2023/2024

Математички факултет за будуће студенте организује часове припремне наставе за полагање пријемног испита из математике и пробни пријемни испит. Припремна настава почела је 21.1.2023. и трајаће до 10.6.2023. године.


Радује нас велики одзив будућих колега и захвални смо на указаном поверењу да управо са нама реализују припреме за полагање пријемног испита из математике.
Онлајн пријављивање за припремну наставу је завршено.


Пробни пријемни испит биће одржан 17.6.2023. године. За полагање пријемног испита се могу пријавити и будуће колеге које нису пратиле припремну наставу.


ПРИЈАВЕ ЗА ПРОБНИ ПРИЈЕМНИ СУ ОТВОРЕНЕ ДО 10.6.2023.


Пробни пријемни испит одражаће се у просторијама на четвртом и петом спрату Математичког факултета (адреса: Студентски трг 16). Испит садржи 20 задатака, а резултати ће бити објављени 24 сата након полагања. Цена полагања пробног пријемног испита је 3000 динара.


На сајту http://pripremna.matf.bg.ac.rs/ можете видети области које су обухваћене на пријемном испиту. Такође информације током целе припремне наставе биће изнова ажуриране па вас позивамо да пратите сајт.

детаљнијеВести и дешавања


Активности на семинарима

све вести