Одељење за математику, 4. новембар 2022.

Наредни састанак Семинара биће одржан у петак 4. новембра 2022, у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 14.15. У питању је заједнички састанак са Одељењем за механику. Састанак Семинара је могуће пратити на даљину.

Предавач: Frol Zapolsky, University of Haifa, Israel

Наслов предавања: BIG FIBER THEOREMS

Апстракт:
There is a general principle in mathematics which says that one cannot assemble a complicated object from simple pieces. This can be formulated as follows: any map in a suitable category has a big fiber. I’ll present examples from topology, combinatorics, and symplectic geometry, which is the mathematical formalism of classical mechanics. It turns out that some of these seemingly unrelated results can be proved using very similar tools. The common approach I’ll describe is based on Gromov’s notion of ideal-valued measures and their generalization in symplectic geometry called ideal-valued quasi-measures. I’ll explain all the relevant notions. The talk is based on joint work with Adi Dickstein, Yaniv Ganor, and Leonid Polterovich.


Предавања се могу пратити на даљину преко линка:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/call/T9XDGChhq8aDcNq /qw7wIwci2jv2rdg9I9CrXkm7OJhF_LB8DfjXZp4jTFV

Регистрациона форма је доступна на:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/tz97w4Hu4c3unsJ7N

детаљније

Семинар из вештачке интелигенције, 2. новембар 2022.

Наредни састанак Семинара биће одржан онлајн у среду 2. новембра 2022, од 19-20 часова.

Предавач: проф. Милош Савић, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду

Наслов предавања: ДЕТЕКЦИЈА АНОМАЛИЈА АУТОЕНКОДЕРИМА СА ПРИМЕНАМА У IIOT СИСТЕМИМА

Апстракт:
Детекција аномалија је један од основих проблема машинског учења. Поред класичних техника базираних на дистанцама и густини инстанци података у простору, детекција аномалија се може реализовати и неуронским мрежама. Један од могућих начина је употребом аутоенкодера, односно неуронске мреже која се обучава да на излазу репородукује улаз кроз међуслојеве знатно мањих димензија у односу на број атрибута којима су подаци описани. Тренирањем аутоенкодера на подацима у којима нема аномалија се заправо учи латентна репрезентација нормалног понашања података, а аномалијама се проглашавају оне инстанце за које је грешка реконструкције кроз аутоенкодер већа од неког прага (нпр., максимална грешка на тренинг скупу података). У овом излагању представићемо метод за детекцију аномалија базираних на аутоенкодерима који је дизајниран за примене у индустријским IoT системима.

Напомена: Регистрациона форма за учешће је доступна на линку:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/CW5nJWDSEZDj7p32p

Уколико желите само да пратите предавање без могућности активног учешћа, пренос је доступан на линку:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/4LNW8WtML7rLKojoz

детаљније

КГТА семинар, 3. новембар 2022.

Наредни састанак Семинара биће одржан у четвртак 3. новембра 2022, у сали 301ф Математичког института САНУ од 12.15 до 13.30 часова.

Предавач: Младен Зекић

Наслов предавања: ПРЕДСТАВЉАЊЕ КАТЕГОРИЈЕ 3-КОБОРДИЗАМА ПОМОЋУ ХИРУРГИЈЕ

Сваку затворену, оријентабилну, повезану 3-многострукост можемо добити Деновом хирургијом на неком линку у 3-сфери. То нам омогућава да овакве 3-многострукости опишемо дијаграмима који се састоје од линка чијој је свакој компоненти придружен одређени број (коефицијент хирургије). На предавању ће бити објашњено како на сличан начин можемо описати 3-кобордизме. Затим ћемо скицирати одговор на сљедеће питање: ако имамо два дијаграма (која задају неке 3-кобордизме), како изгледа дијаграм који одговара композицији тих кобордизама?

Напомена: Састанак Семинара се може пратити на даљину преко линка
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/call/XZawgjASPavABY37A/2t2yGBvU01onPAP3aSUKiNFb2Skjk-3w5XJruW-yaZh

За активно учешће неопходна је регистрација преко линка:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/sd3bebvvcBSNtN78B

детаљније

Семинар за рачунарство и примењену математику, 1. новембар 2022.

Наредни састанак Семинара биће одржан у уторак 1. новембра 2022, у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 14.15.

Предавач: доц. др Павле Милошевић, Факултет организацоних наука

Наслов предавања: ГЕНЕРАЛИЗАЦИЈЕ ИНТУИЦИОНИСТИЧКИХ ФАЗИ СКУПОВА И IFS-IBA ПРИСТУП

Апстракт предавања:
У првом делу предавања, акценат ће бити стављен на најбитније генереализације интуиционистичких фази скупова (IFS), као и уопштења операција над њима. Теорија IFS представља надоградњу на класичну теорију фази скупова, будући да IFS садржи информације и о припадности и о неприпадности елемента скупу. У литератури је предложено више генерализација IFS са различитим математичким својиствима и могућностима за примену. Такође, одређене генерализације предстрављају основу за терминолошку дебату о ваљаностима назива поједних приступа.

Други део предавања ће се односити на увођење интерполативне Булове алгебра (IBA) у теорију IFS и то кроз два различита приступа: уопштење IFS коришћењем IBA са идејом очувања интуиционистичких својстава приступа (IFS-IBA приступ) и уопштење Лиуових генерализованих IFS коришћењем IBA са идејом да се очувају Булова својства (L-BFS IBA приступ). У оквиру предложених приступа испитаће се валидност закона искључења трећег, контрадикције и двоструке негације. Такође, пажња ће бити посвећена различитим могућностима.

Напомена: Састанак Семинара се може пратити на даљину преко линка
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/YoqHWKALRkRTbK9So

За активно учешће неопходна је регистрација преко линка:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/call/wnz6oyxsQsy29LfJA/MjQ__eH607WeAL9X7IFtUI98xdQQgVkp-ljiEKPPfXr

детаљније

Семинар из симплектичке топологије, 1. новембар 2022.

Наредни састанак семинара биће одржан у уторак 1. новембра 2022. године, са почетком у 14.15, у сали 840 Математичког факултета.

Предавач: др Александра Маринковић, Математички факултет Универзитета у Београду

Наслов предавања: WEINSTEIN DOMAINS IN THE COMPLEMENT OF TOTAL TORIC DIVISORS

Апстракт: This talk is based on a joint work with B. Acu, O. Capovilla-Searle, A. Gadbled, E. Murphy, L. Starkston and A. Wu.

Denote by D  the set of all orbits with a positive dimensional stabiliser in a closed toric symplectic 4-manifold. We call it a total toric divisor. The complement of D is Weinstein homotopic to the cotangent bundle of the torus with a standard Weinstein structure. To all fixed points of the toric action correspond singularities of the divisor D.

We explain that a complement of a partially smoothed divisor D also admits a Weinstein structure. We compare this result with a neighborhood of a nodal singularity in an almost toric 4-manifold.

детаљније

Семинар Биоинформатика, 2. новембар 2022.

Наредни састанак семинара Биоинформатика биће одржан 2. новембра онлајн са почетком у 18.15.

Предавач: др Светлана Угарчина Перовић, Универзитет Фудан, Шангај

Наслов предавања: CHALLENGES IN METAGENOMIC ANNOTATION OF ANNOTATION OF ANTIBIOTIC RESISTOME

Биографија предавача, апстракт предавања и Webex линк су доступни на http://bioinfo.matf.bg.ac.rs/.

Организатори семинара Биоинформатика су Српско друштво за биоинформатику и рачунарску биологију (http://www.birbi.matf.bg.ac.rs/) и Математички факултет Универзитета у Београду.

детаљније

Студентски семинар, 28. октобар 2022.

Наредни састанак Семинара биће одржан онлајн у петак, 28. октобра 2022, са почетком у 12 часова.

Предавач: Јелена Радовић, Филозофски факултет Универзитета у Источном Сарајеву

Наслов предавања: СУПЕРНИЛПОТЕНТНЕ ИНВЕРЗНЕ ПОЛУГРУПЕ

Апстракт:
Инверзне полугрупе су веома важна поткласа регуларних полугрупа јер представљају полугруповно уопштење група које је најближе групама. Усљед тога, многе особине се са група могу уопштити на инверзне полугрупе, са неким ослабљењима, попут постојања слабог диференцног терма умјесто диференцног терма. У овом предавању изучавамо особине инверзних полугрупа дефинисане преко бинарног комутатора. Такве особине су абеловост (комутатор пуне релације је једнак релацији једнакости), рјешивост и нилпотентност (итерирани бинарни комутатор пуне релације је једнак релацији једнакости). Такође посматрамо уопштење појма нилпотентности дефинисано преко виших комутатора - супернилпотентност. У првом дијелу предавања ћемо дати кратак увод у теорију комутатора, и преглед ранијих резултата о нилпотентности полугрупа. Потом ћемо изложити добијене потребне и довољне услове за рјешивост, нилпотентност и супернилпотентност инверзних полугрупа.

Линк за приступ предавању:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/call/CihYM6Nratzix7c8G/uJmcdEJs4INWQ8MEoLVzHRGxbfbBEWSBMwXBYcymVoj

Линк за регистрацију:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/M4zcEwxkzy5PqNS73

детаљније

XII симпозијум 'Математика и примене' - Национални скуп са међународним учешћем, Београд, 2. и 3. децембар 2022. године

XII симпозијум “Математика и примене”, национални скуп са међународним учешћем, одржаће се 2. и 3. децембра 2022. у организацији Математичког факултета Универзитета у Београду.

Свечано отварање Симпозијума и предавања  ће бити одржани у петак 2. децембра од 10.00, док ће се у суботу 3. децембра предавања одржавати у просторијама Математичког факултета, Студентски трг 16/ИВ.

Са задовољством Вас позивамо да учествујете у раду XII Симпозијума „Математика и примене“. Молимо све заинтересоване будуће учеснике скупа, али и госте, да попуне електронски формулар за пријаву и пошаљу апстракте својих предавања најкасније до 18. новембра 2022. године.

Више информација можете наћи: https://alas.matf.bg.ac.rs/~konferencija/

детаљније

Обавештење о расписивању конкурса- новембар - 2022.

Детаљније

детаљније

Семинар из вештачке интелигенције, 26. октобар 2022.

Наредни састанак Семинара биће одржан онлајн у среду, 26. октобра 2022, од 19-20 часова. У питању је заједнички састанак са Семинаром за рачунарство и примењену математику.

Предавач: Syed Badruddoja, University of North Texas, Denton, TX, USA

Наслов предавања: TRUSTED AI WITH BLOCKCHAIN TO EMPOWER METAVERSE

Апстракт:
The digital experience emerging in the virtual world is a reality with the advent of the metaverse. Augmented reality(AR), virtual reality(VR), extended reality(XR), and artificial intelligence(AI) algorithms would pave the way for an immersive experience for the users in the virtual space. However, the explosion of these technologies broaches new challenges to threaten the success of the metaverse due to security risks. Blockchain technology augmented with AI promises to deliver a trusted metaverse for everyone. Nevertheless, smart contracts fail to produce a cognitive prediction, dissuading users from confiding in the metaverse. We arm smart contracts with intelligence to predict using AI algorithms. Moreover, we deploy the smart contracts on the Ethereum blockchain platform and produce a prediction accuracy of 95% compared to Python library-based predictions. Our results show that the prediction delay can obstruct the growth of metaverse applications to accept blockchain technologies. Furthermore, the limitation of current blockchain technology can make integration unreasonable. Therefore, we discuss possible scalability solutions that can be part of our future work to help more metaverse applications adopt blockchain solutions.

Напомена: Регистрациона форма за учешће је доступна на линку:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/CW5nJWDSEZDj7p32p

Уколико желите само да пратите предавање без могућности активног
учешћа, пренос је доступан на линку:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/4LNW8WtML7rLKojoz

детаљнијеВести и дешавања


Активности на семинарима

све вести