Представљање извештаја о урађеној докторској дисертацији кандидата Владимира Зековића, 11.12.2020. године.

Представљање извештаја о урађеној докторској дисертацији „УЛОГА ЕЛЕКТРОМАГНЕТНИХ МИКРОНЕСТАБИЛНОСТИ У (РЕ)ФОРМИРАЊУ КВАЗИПАРАЛЕЛНИХ УДАРНИХ ТАЛАСА И УБРЗАВАЊУ ЧЕСТИЦА У КОСМИЧКОЈ ПЛАЗМИ“, кандидата Владимира Зековића биће одржано у петак, 11.12.2020. године у сали 809 са почетком у 13:00 часова.

детаљније

Конкурс Математичког института САНУ за најбољи докторат, мастер и студентски рад у 2020.

Математички институт САНУ је расписао конкурс за награде за најбољи докторат, најбољи мастер рад и најбољи студентски рад у току 2020. године у области математике у механике, и рачунарства који су урађени на неком од универзитета са седиштем у Републици Србији. Рок за конкурисање је 26. март 2021.

Додатне информације о пропозицијама конкуса могу се наћи на следећим страницама.

докторати:
http://www.mi.sanu.ac.rs/novi_sajt/news/news_pages/DoktoriKonkurs%202021.pdf

мастери:
http://www.mi.sanu.ac.rs/novi_sajt/news/news_pages/MsCKonkurs%202021.pdf

студентски радови:
http://www.mi.sanu.ac.rs/novi_sajt/news/news_pages/StudentiKonkurs%202021.pdf

детаљније

Семинар за геометрију и примене, 10. децембар 2020.

Наредни састанак Семинара биће одржан у четвртак, 10. децембра 2020, у сали 821 Математичког факултета са почетком у 17:15.

Предавач: Милош Ђорић

Наслов предавања: РЕАЛНЕ ХИПЕРПОВРШИ БЛИЗУ КЕЛЕРОВЕ S^3xS^3 СА P-ИСОТРОПНИМ НОРМАЛНИМ ВЕКТОРСКИМ ПОЉЕМ

Апстракт:
За нормално векторско поље $\xi$ реалне хиперповрши $M$ близу Келерове хомогене многострукости $\mathbb{S}^3\time\mathbb{S}^3$ кажемо да је $\mathcal{P}$-исотропно уколико важи да је $P\xi$ нормално на раван разапету са $\xi$ и $J\xi$. Тада је димензија одговарајуће дистрибуције $span\{\xi,J\xi,P\xi,JP\xi\}$ једнака 4. На предавању ће бити представљен општи облик имерзије оваквих хиперповрши и један од могућих примера. Такође, биће представљен доказ да међу оваквим хиперповршима нема ни Хопфових, ни минималних.

Добијени резултати објављени су у заједничком раду са М. Ђорић и M. Moruz.

Напомена: Састанак Семинара биће могуће пратити и онлајн, преко Webex платформе. Детаљи приступа:

Meeting number (access code): 174 810 2385
Meeting password: tmHGy6bA4U6

детаљније

Одељење за математику, 11. децембар 2020.

Наредни састанак Семинара биће одржан у петак, 11. децембра 2020, у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 14:15.

Предавач: Стеван Гајовић, University of Groningen

Наслов предавања: КРИВЕ ЗА КОЈЕ СЕ ДОСТИЖЕ ЈЕДНАКОСТ У КОЛМАНОВОЈ НЕЈЕДНАКОСТИ

Апстракт: Пре доказа Фалтингсове теореме, Шаботи је за одређену класу кривих доказао да имају коначно много рационалних тачака. Колман је конструисао метод који за ту класу кривих даје горњу оцену о броју рационалних тачака. Коришћењем метода Шаботи-Колмана уз неке друге методе, веома често можемо да одредимо рационалне тачке на кривама из те класе. Међутим, у самој Колмановој неједнакости се једнакост јако ретко достиже. На овом предавању ћемо се бавити конструкцијом примера кривих за које се достиже једнакост.

детаљније

Семинар Механика машина и механизама - модели и математичке методе, 8. децембар 2020.

Детаљније: Наредни састанак Семинара биће одржан у уторак, 8. децембра 2020, у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 17 часова.

Предавач: Christos Vakouftsis, School of Mechanical Engineering, National Technical University of Athens (NTUA), Athens, Greece

Наслов предавања: THE EFFECT OF THERMAL HISTORY AND PRODUCTION PARАМETERS IN THE ACCURACY OF FUNCTIONAL COMPONENTS IN ADDITIVE MANUFACTURING

Апстракт: The evolving technology of Additive Manufacturing (AM) is posing novel challenges in manufacturing practice since nowadays functional, end-use components and assemblies are produced by commercially available AM equipment. In order to safeguard the functionality and the interchangeability of a part, the designer must clearly denote a set of geometrical product specifications (GPS) in the 3D model or in the engineering drawing. The goal of this lecture is to investigate the effect of thermal history and AM parameters in the accuracy of functional components and to address the issue of creating a novel methodology for designing these components in order to eliminate geometrical and dimensional deviations. For this purpose, the results of FE analysis for a popular AM test case will be presented in comparison with experimental measurements. Common AM defects as well as bad practices will also be discussed.

Због тренутне епидемиолошке ситуације, максималнан број слушалаца у сали је пет (укључујући предавача и организаторе семинара). Предавања се могу пратити на даљину преко линка
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/AR4aSMvvmadtRSKPF
уколико предавач да своју сагласност.

детаљније

Семинар за рачунарство и примењену математику, 8. децембар 2020.

Наредни састанак Семинара биће одржан у уторак, 8. децембра 2020, у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 14:15.

Предавач: Растко Мартаћ, Факултет организационих наука, Универзитет у Београду

Наслов предавања: ПРИМЕНА IOT МОДЕЛА И СЕРВИСА У УПРАВЉАЊУ И ОДРЖАВАЊУ БРАНА

Апстракт:
Ово предавање базирано је на истраживању како трансформисати систем мануелног мониторинга у паметно окружење помоћу IoT технологија. Високе бране су од велике важности, јер служе за акумулацију воде и употребљавају се за производњу електричне енергије. Мониторинг и предвиђање понашања брана представљају велики изазов због сложене структуре брана и климатских промена. Због различитих ограничења, еколошких препрека и сложености система брана, примена RFID, Bluetooth и IoT технологија показала се као адекватно, приступачно и поуздано решење у процесу мониторинга сигурности брана. У предавању се приказује свеобухватан модел управљања и мониторинга сигурности брана, који је заснован на савременим IoT технологијама. Описани модел примењен је на брани „ХЕ Ђердап 1“, на реци Дунав у Републици Србији. Резултати показују да употреба нових технологија у процесу мониторинга брана може смањити људске грешке и побољшати целокупни процес.

Напомена:
Због тренутне епидемиолошке ситуације, максималнан број слушалаца у сали је пет (укључујући предавача и организаторе семинара). Предавања се могу пратити на даљину преко линка
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/AR4aSMvvmadtRSKPF
уколико предавач да своју сагласност

детаљније

Семинар за Геометрију и примене, 3. децембар 2020.

Наредни састанак Семинара биће одржан у четвртак, 3. децембра 2020, у сали 821 Математичког факултета са почетком у 17:15.

Предавач: Ђорђе Баралић, Математички институт САНУ

Наслов предавања: БОЈЕЊА СА 15 БОЈА И МАЛА НАТКРИВАЊА У ДИМЕНЗИЈИ 4

Апстракт:
На предавању дајемо преглед основних тврђења о комбинаторици политопа са посебним акцентом над суседске политопе. Затим објашњавамо како се хроматски број појављује као једна од опструкција за постојање малих наткривања и квазиторусних многострукости. Потом показујемо како бојење фацета политопа у димензији 4 са 15 боја може да произведе мало наткривање које је интересантно као пример који захтева да се сви могући вектори решетке у (Z/2)^4 морају појавити као колоне карактеристичне матрице тог наткривања.

Напомена: Састанак Семинара биће могуће пратити и онлајн, преко Webex платформе.

Детаљи приступа:
https://matf.webex.com/matf/j.php?MTID=mb0f3a271984a1152078f1de378c3ef5f
Meeting number: 174 021 4901
Password: jPsZmpJR788

детаљније

Одељење за механику, 2. децембар 2020.

Наредни састанак Семинара биће одржан у среду, 2. децембра 2020, у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 15 часова.

Предавач: Борислав Гајић, Математички институт САНУ

Наслов предавања: ДЕМЧЕКОВ СЛУЧАЈ КОТРЉАЊА ГИРОСКОПСКЕ ЛОПТЕ ПО СФЕРИ

Детаљније> Изложићемо докторску дисертацију Василија Демченка одбрањену на Математичком факултету Универзитета у Београду 1924 са комисијом у саставу: А. Билимовић, М. Петровић, М. Миланковић. Демченко је пронашао нови интеграбилни случај котрљања гироскопске лопте по сфери. Резултате Демченка сагледаћемо и из угла савремених истраживања. Рад је остварен у сарадњи са В. Драговићем и Б. Јовановићем.

Напомена: Уколико предавач да своју сагласност, предавање се може накнадно погледати на https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/j9rAJJvBQHx2zgSSH

детаљније

Семинар за рачунарство и примењену математику, 1. децембар 2020.

Наредни састанак Семинара биће одржан у уторак, 1. децембра 2020, у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 14:15.

Предавач: Вера Ковачевић-Вујчић, Факултет организационих наука

Наслов предавања: COMPLEXITY INDICES FOR THE TRAVELING SALESMAN PROBLEM

Апстракт:
We consider the symmetric traveling salesman problem (TSP) with instances represented by complete graphs G with distances between cities as edge weights. A complexity index is an invariant of an instance I by which we predict, in a statistical sense, the execution time of an exact TSP algorithm for I.

In the paper: Cvetković D., Čangalović M., Dražić Z., Kovačević-Vujčić V., "Complexity indices for the traveling salesman problem based on short edge subgraphs", Central European Journal of Operations Research, 26(2018), No. 3, 759-769, we have considered some short edge subgraphs of G and defined several new invariants related to their connected components. Extensive computational experiments with instances on 50 vertices with the uniform distribution of integer edge weights in the interval [1,100] show that there exists correlation between the sequences of selected invariants and the sequence of execution times of the well-known TSP Solver Concorde. In this talk we report the extension of the above considerations for instances up to 100 vertices.

This is joint work with Dragoš Cvetković, Faculty of Electrical Engineering, University of Belgrade and Mathematical Institute SANU and Zorica Dražić, Faculty of Mathematics, University of Belgrade.

Напомена:
Због тренутне епидемиолошке ситуације, максималнан број слушалаца у сали је пет (укључујући предавача и организаторе семинара). Предавања се могу пратити на даљину преко линка https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/AR4aSMvvmadtRSKPF уколико предавач да своју сагласност.

детаљније

VI International Conference of Mathematics and Computer Science 'Congressio-Mathematica', 21-22, 28-29. новембар 2020.

Обавештавамо Вас да се VI Internationaл Conference of Mathematics and Computer Science "Congressio-Mathematica" (http://wmii.uwm.edu.pl/congressiomath/home.html), одржава онлајн у периоду 21-22. и 28-29. новембра 2020.

Организатори конференције су Faculty of Mathematics and Computer Science (Department of Complex Analysis), Уniversity of Warmia and Mazury in Olsztyn, Institute of Mathematics - University of Rzeszów, Faculty of Technical Physics, Information Technology and Applied Mathematics - Lodz University of Technology и Faculty of Mechanical Engineering - Lublin University of Technology.

Програм конференције налази се на страници http://wmii.uwm.edu.pl/congressiomath/programme.html

У суботу, 28. новембра 2020, од 11:15 - 11:55, пленарно предавање ће одржати проф. др Миодраг Матељевић, академик. Наслов предавања је " On Kellogg's theorem for harmonic quasiconformal mappings".

Упутство за приступ конференцији се може наћи на http://wmii.uwm.edu.pl/congressiomath/organizational.html

детаљнијеВести и дешавања


Активности на семинарима

све вести