Одељење за механику, 15. март 2023.

Наредни састанак Семинара биће одржан у среду, 15. марта 2023, у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 18 часова.

Предавач: Никола Мутавџић, Математички институт САНУ

Наслов предавања: ОЦЕНЕ ГРАДИЈЕНТА ЗА ФУНКЦИЈЕ ДОБИЈЕНЕ УОПШТЕНИМ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈАМА ПУАСОНОВОГ ТИПА
 
Апстракт: Разматрамо оцене градијента за хармонијска и хармонијска квазиконформна пресликавања, као и за хармонијске функције у односу на фамилију метрика, међу којима је и хиперболичка метрика. Као мотивација за ово истраживање, приказани су неки нови резултати који говоре о Липшиц-непрекидности квазиконформ-них пресликавања, која задовољавају Лаплас-Градијентну неједнакост. Прецизније, пре-сликавања која разматрамо су решења Дирихеловог проблема за Пуасонову једначину и представљају уопштење хармонијских пресликавања. Осим лопте, посматране су уопш-тене области у којима су дефинисана решења Дирихлеовог проблема, а такође и уоп-штени кодомени. Најављени су нови резултати, који су формулисани за области C1,α глаткости, и на домену и на кодомену.
 
 
Напомена: Предавање се може пратити на даљину преко странице:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/YfY2cZTcN3YwGqFjc
 
Регистрација ѕа учешће на Семинару је доступна на следећој страници:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/o9cuDZYqrq7jvFxw8
 
Архива снимљених предавања се налази на страници:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/j9rAJJvBQHx2zgSSH

детаљније

Семинар Биоинформатика, 15. март 2023.

Наредни састанак Семинара биће одржан у среду, 15. марта 2023, у сали БИМ Математичког факултета са почетком у 18.15 часова. Састанак Семинара је могуће пратити и онлајн преко Wебеx платформе.

Предавач: др Бранислава Гемовић, Центар за четврту индустријску револуцију Србије

Наслов предавања: C4IR IN SERBIA: STORAGE AND ANALYSIS OF GENOMIC DATA
 
Биографија предавача, апстракт предавања и Webex линк су доступни на
http://bioinfo.matf.bg.ac.rs/

Организатори семинара Биоинформатика су Српско друштво за биоинформатику и рачунарску биологију (http://www.birbi.matf.bg.ac.rs/) и Математички факултет Универзитета у Београду.

детаљније

Семинар за вештачку интелигенцију, 15. март 2023.

Наредни састанак Семинара биће одржан онлајн у среду, 15. марта 2023, са почетком у 19 часова.
 
Предавач: Анђелка Зечевић, Математички институт САНУ
 
Наслов предавања: ТЕХНИКЕ ИСПИТИВАЊА КАПАЦИТЕТА ВЕЛИКИХ ЈЕЗИЧКИХ МОДЕЛА
 
Апстракт: Појава трансформер архитектура и великих притренираних језичких модела значајно је унапредила истраживања у свету обраде природних језика. Да би се боље разумели капацитет ових модела и знања којима располажу, користе се такозване технике испитивања (енгл. пробинг) које указују на лингвистичка и фактоидна знања модела, варијабилности у вишејезичном контексту, семантички потенцијал и многе друге аспекте модела значајне за њихову примену или даља унапређивања. У овом предавању биће представљене неке од техника испитивања језичких модела, као и радни оквири и добре праксе дизајнирања оваквих задатака.
 
Напомена: Регистрациона форма за учешће на Семинару је доступна на линку:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/CW5nJWDSEZDj7p32p

Уколико желите само да пратите предавање без могућности активног учешћа, пренос је доступан на линку:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/4LNW8WtML7rLKojoz

детаљније

Семинар за теорију релативности и космолошке моделе, 15. март 2023.

Наредни састанак Семинара биће одржан у среду, 15. марта 2023, у сали 301ф Математичког факултета САНУ са почетком у 11 часова.

Предавач: Проф. др Милан Божић, Математички факултет, Универзитет у Београду

Наслов предавања: ДА ЛИ JWST ВРЕДИ 10G$?
 
Апстракт: Прва посматрања указују, чак "у првом пролазу" софтвера, да постоје галаксије не старије од 230 милиона година после Великог праска. Ако је то и тачно, да ли то стварно захтева ревизију садашњег опште-прихваћеног космолошког модела, или је "пука инжињерија" довољна да објасни зашто је потрошено 10 милијарди долара?
 
Напомена: Линк за онлајн приступ:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/call/yujMwF3JyYqzw6Jth/2m0heDiyDRqBDFTDIItulzyPrdbs5PT8mt_WmgRpRgr
 
За активно учешће неопходна је регистрација преко линка:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/CyzPn2zriMsWWNzii
 
Уколико сте већ регистровани, предавање на даљину можете пратити на следећем линку (након што се улогујете):
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/QPYfBbqdhTF5spTAt

детаљније

Семинар Катедре за вероватноћу и статистику, 14. март 2023.

Наредни састанак Семинара биће одржан у уторак, 14. марта 2023, у сали 840 Математичког факултета са почетком у 16 часова.
 
Предавач: Невена Ћирић, ОТП Осигурање

Наслов предавања: АКТУАРСКА МАТЕМАТИКА НА ДЕЛУ И УЛОГА МАТЕМАТИЧАРА У ОСИГУРАЊУ
 
Апстракт: Немогуће је замислити пословање друштава за осигурање без актуара. Одређивање премије осигурања, обрачун техничких резерви, праћење ризика, моделирање новчаних токова, анализа података представљају редовне активности у раду сваког актуара. Неопходни алати за рад заснивају се на основама теорије вероватноће, математичке статистике и финансијске математике. Актуарска струка је у претходном периоду искористила предности које пружа употреба статистичких софтвера као што је R. Омогућено је креирање различитих предиктивних модела спремних за употребу помоћу којих се долази до бољих и прецизнијих одлука.

детаљније

Семинар из астрономије и астрофизике, 14. март 2023.

Наредни састанак Семинара биће одржан у уторак, 14. марта 2023, у сали 809 Математичког факултета са почетком у 18 часова.
 
Предавач: Марко Ристић, PhD student, Rochester Institute of Technology, Rochester, USA

Наслов предавања: COMPUTATIONALLY INEXPENSIVE KILONOVA MODELS AND PARAMETER INFERENCE OF AT2017GFO

детаљније

Семинар за рачунарство и примењену математику, 14. март 2023.

Наредни састанак Семинара биће одржан онлајн и уживо у уторак, 14. марта 2023, у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 14.15.

Предавач: Проф. др Марија Јовић, Универзитет у Београду, Факултет организационих наука
 
Наслов предавања: НЕУРОМАРКЕТИНГ - ДЕКОДИРАЊЕ ПОНАШАЊА КУПАЦА
 
Апстракт: Разумевање понашања купаца представља велики изазов у савременој пословној пракси, коју карактеришу растућа конкуренција, све већа разноврсност понуде и константан раст очекивања купаца. Традиционалне методе истраживања имају веома ограничене могућности у давању многих важних одговора о купцима, имајући у виду да подсвесни механизми најчешће имају значајнију улогу у одлучивању о куповини. Применом неуро-науке у маркетингу могуће је боље разумети понашање купаца. Мерењем мождане активности, покрета ока, мимике лица и других промена у и на људском организму, може се добити прецизнији и поузданији увид у реакције људи на различите стимулусе из окружења. Поред тога, врста и количина података који се могу прикупити применом савремених технологија у маркетингу, представљају значајан ресурс за бројне пословне анализе и одлуке.
Предавање ће, поред основних модела понашања купаца и методологије спровођења неуромаркетиншких експеримената, обухватити врсте података које се могу прикупити оваквим експериментима, као и могућности њихове анализе и примене у пракси.

Напомена: Линк за онлајн приступ:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/YoqHWKALRkRTbK9So

За активно учешће неопходна је регистрација преко линка:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/call/wnz6oyxsQsy29LfJA/MjQ__eH607WeAL9X7IFtUI98xdQQgVkp-ljiEKPPfXr

детаљније

Семинар Симплектичка геометрија, 14. март 2023.

У наредних неколико недеља биће одржан мини курс под насловом "Big fiber theorems in topology and symplectic geometry". Предавања ће се одржавати уторком, почевши од уторка 14.марта, од 14:00 до 16:00 часова у учионици 840 на Математичком факултету.

Предавач: Фрол Запољски, Универзитет Хаифа

Наслов предавања: Big fiber theorems in topology and symplectic geometry

Апстракт:

In many areas of mathematics there are theorems which can be summarized as saying that certain maps have big fibers. In this minicourse I'll consider examples from topology and symplectic geometry. I'll also present a kind of unifying approach to these, based on Gromov's notion of ideal-valued measures. The first couple of lectures should be reasonably self-contained and accessible to a broader audience, but as we progress further, more background from symplectic geometry will be required.

детаљније

Курс 'Big fiber theorems in topology and symplectic geometry'

Фрол Запољски, предавач на Универзитету Хаифа, ће одржати мини курс под насловом "Big fiber theorems in topology and symplectic geometry'". Предавања ће се одржавати уторком, почевши од 14.марта, од 14:00 до 16:00 часова у учионици 840 на Математичком факултету.

 

Кратак опис курса:

In many areas of mathematics, there are theorems that can be summarized as saying that certain maps have big fibers. In this mini-course, lecturer will consider examples from topology and symplectic geometry. He will also present a kind of unifying approach to these based on Gromov's notion of ideal-valued measures. The first few lectures should be reasonably self-contained and accessible to a broader audience, but as the course progresses, more background knowledge from symplectic geometry will be required.

детаљније

Одржавање сервера

Због миграције веб сервера портали који се на њему налазе биће повремено недоступни.

Хвала на стрпљењу и разумевању!


 

детаљнијеВести и дешавања


Активности на семинарима

све вести