Стипендије за истраживаче Националног фонда за науку Кине

Национална фондација за природне науке Кине (National Natural Science Foundation of China - NSFC) објавила је конкурс за финансирање научно-истраживачких посета истраживача из иностранства који желе да реализују истраживачке пројекте у Кини. Циљне истраживачке области овог конкурса су математика, физика, хемија, инжењерство, наука о материјалима, информатика и информационе технологије, интердисциплинарне науке итд. Циљ конкурса је успостављање и унапређење дугорочне, одрживе академске сарадње и размене знања између научника из Кине и других земаља.

Очекује се да ће пројекти почети 1. јануара 2024. године, а завршетак је планиран 31. децембра 2024. или 31. децембра 2025. године.

Више информација доступно је на страници:
https://www.nsfc.gov.cn/publish/portal0/tab621/info88469.htm

детаљније

Семинар за вештачку интелигенцију, 1. март 2023.

Наредни састанак Семинара биће одржан онлајн у среду, 1. марта 2023, са почетком у 19 часова.
 
Предавач: Бранислав Кисачанин, Nvidia, Институт за вештачку интелигенцију Србије
 
Наслов предавања: О НАЈНОВИЈИМ УСПЕСИМА МАШИНСКОГ УЧЕЊА
 
Апстракт: У овој презентацији се осврћемо на недавно објављене продоре у теорији и примени машинског учења.
 
Напомена: Регистрациона форма за учешће на Семинару је доступна на линку:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/CW5nJWDSEZDj7p32p

Уколико желите само да пратите предавање без могућности активног учешћа, пренос је доступан на линку:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/4LNW8WtML7rLKojoz

детаљније

Семинар из астрономије и астрофизике, 28. фебруар 2023.

Наредни састанак Семинара биће одржан у уторак, 28. фебруара 2023, у сали 809 Математичког факултета са почетком у 18 часова.

Предавач: проф. др Анђелка Ковачевић, Математички факултет, Универзитет у Београду

Наслов предавања: COMBINING TWO EXTREME IMAGING FRONTIERS IN THE QUEST FOR SUPERMASSIVE BINARY BLACK HOLE
 
Апстракт: Imaging has always been and remains to be at the forefront of astronomical research because it has two distinct frontiers.
One of the extreme ends consists of a fleet of large survey telescopes that scan large regions of the entire sky in order to compile inventories of objects that are ever more complete. On the opposite side is  a substantial population of greater resolution and higher quality imaging tools, which are capable of scanning individual objects with vision that is ever more sharp.

Understanding the nature of spacetime and gravity will be one of the primary challenges of fundamental research in the future decades.The entirety of the event that takes place in our universe occurs inside the context of spacetime, which stands as the arena. Particular attention will be paid to possible supermassive binary black holes (SMBBH) as a source of 'ripples' in space-time.
New large surveys such as the Vera C. Rubin Legacy Survey of Space and Time (LSST) can produce a view of the deep universe with a high cadence over decade, making it possible to combine both extremes of imaging frontiers.
We describe here a work that is now in progress to hybridise the LSST, and nearby future sharp vision instruments  quest for SMBBH.
This research is conducted by LSST SER-SAG Team.

детаљније

Семинар за рачунарство и примењену математику, 28. фебруар 2023.

Наредни састанак Семинара биће одржан онлајн и уживо у уторак, 28. фебруара 2023, у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 14.15.

Предавач: Ивана Драговић, Факултет организационих наука, Универзитет у Београду
 
Наслов предавања: НЕУРО-ФАЗИ СИСТЕМ ЗАСНОВАН НА IBA ПРИСТУПУ И ЊЕГОВА ПРИМЕНА

Апстракт:
Експертски системи засновани на хибридним моделима пружају велике могућности што су и доказали у пракси. Кроз предавање биће представљен модел заснован на интеграцији неуронских мрежа и фази система чиме се користе предности оба приступа. Знање експерата било ког домена лако се може формулисати вербалним исказима а теорија фази скупова и фази логике омогућава превођење оваквих исказа у одговарајуће математичке изразе. Како класична теорија фази скупова не задовољава све Булове аксиоме, примењена је реално вредносна [0,1] логика која се заснива на интерполативној Буловој алгебри (ИБА). Неуронска мрежа, тј. њен алгоритам учења, подешава параметре система како би се елиминисала субјективност коју експерти природно изражавају. Предложен и имплементиран неуро-фази систем је општи модел и може се применити у најразличитијим доменима.
 
Напомена: Линк за онлајн приступ:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/YoqHWKALRkRTbK9So

За активно учешће неопходна је регистрација преко линка:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/call/wnz6oyxsQsy29LfJA/MjQ__eH607WeAL9X7IFtUI98xdQQgVkp-ljiEKPPfXr

детаљније

Рок за пријаву, предају и одбрану мастер теме у школској 2022/2023. години

1. Рок за пријаву мастер теме 1.6.2023.

2. Рок за предају КОНАЧНЕ верзије мастер рада 31.8.2023.

3. Рок за одбрану мастер рада 30.9.2023.    


Више информација на https://teze.matf.bg.ac.rs/master/

детаљније

Одбрана докторске дисертације Драгана Ђокића

Одбрана докторске дисертације Драгана Ђокића: „Шести момент Дирихлеових L-функција над рационалним функцијским пољима“, биће одржана 3.3.2023. године у 12:15 часова, учионица 706.

детаљније

Одбрана докторске дисертације Илије Врећице

Одбрана докторске дисертације Илије Врећице: „Статистика Селмерових група у фамилији елиптичких кривих придружених конгруентним бројевима“, биће одржана 17.3.2023. године у 12:15 часова, учионица 706.

детаљније

Одбрана докторске дисертације Николе Леласа

Одбрана докторске дисертације Николе Леласа: „Истовремено неанулирање L-функција квадратних твистова елиптичке криве и квадратних Дирихлеових L-функција над функцијским пољима"“, биће одржана 2.3.2023. године у 18:15 часова, учионица 844.

детаљније

Студентски семинар, 24. фебруар 2023.

Детаљније: Наредни састанак Семинара биће одржан уживо и онлајн у петак, 24. фебруара 2023, у сали 310ф Математичког института САНУ са почетком у 12 часова.

Предавач: Душан Драгутиновић, Универзитет у Утрехту

Наслов предавања: О СПИСКУ БИНАРНИХ КРИВИХ РОДА 5

Апстракт:
Петријева класификација кривих фиксираног рода један је од класичних резултата алгебарске геометрије. Користећи ту класификацију, описаћемо алгоритме уз помоћ којих можемо одредити све међусобно неизоморфне криве рода 5 дефинисане над пољем са два елемента. За сваку од тих кривих одредићемо и групу њених аутоморфизама, као и неке нумеричке инваријанте. На крају, представљамо експерименталне резултате и закључке о геометрији модулског простора кривих рода 5.

Линк за приступ предавању:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/call/CihYM6Nratzix7c8G/uJmcdEJs4INWQ8MEoLVzHRGxbfbBEWSBMwXBYcymVoj


Линк за регистрацију:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/M4zcEwxkzy5PqNS73

детаљније

Семинар Геометрија и примене, 23. фебруар 2023.

Наредни састанак Семинара биће одржан у четвртак, 23. фебруара 2023, у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 17.15 часова.

Предавач: Срђан Вукмировић, Математички факултет, Универзитет у Београду

Наслов предавања: ЛЕВО ИНВАРИЈАНТНЕ МЕТРИКЕ НА ЛИЈЕВИМ ГРУПАМА (део 3/3 - Би-инваријанте метрике)
 
Апстракт:
Псеудо-Риманову метрику на Лијевој групи зовемо би-инваријантном уколико је она инваријантна у односу на леве и десне транслације у групи. Геометрија таквих група је веома правилна-оне су симетрични простори. Показује се да је би-инваријантна метрика на групи одређена ад-инваријантним скаларним производом S у Лијевој алгебри, тј. важи S([X,Y],Z) + S(Y,[X,Z]) = 0.

У Римановом случају опис Лијевих група које допуштају би-инваријантну метрику је једноставан и добро познат: таква група је директан производ компактне и комутативне. У псеудо-Римановом случају таквих група има доста више, али је њихова структура позната. Наиме, Medina и Revoy су 1985. показали да се Лијеве алгебре које допуштају ад-инваријантну метрику могу добити процесом "двоструке екстензије" од простих Лијевих алгебри (које допуштају ад-инваријантну метрику).
 
 
Напомене:
Семинар је могуће пратити и онлајн. Регистрација за учешће на семинару је доступна на следећем линку: https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/5vJy5i44YQbMdSuDZ

Уколико сте већ регистровани предавање можете пратити на следећем линку (након сто се улогујете): https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/jJPbbrZF9BLD73r5m

Неулоговани корисници могу пратити пренос предавања на овом линку (али не могу постављати питања осим путем chat-а и не улазе у евиденцију присуства):
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/call/cngMrxTa7WoFSKZJn/ddPssjwsP40vEFRiLjVYEt-bWXLwl-VPYEEFMQjMOG1

детаљнијеВести и дешавања


Активности на семинарима

све вести