Одељење за математику, 31. мај 2019.

Наредни састанак Семинара биће одржан у петак, 31. маја 2019. у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 14:15.

Предавач: Синиша Врећица, Математички факултет, Универзитет у Београду

Наслов предавања: О ТОПОЛОШКОЈ КОМБИНАТОРИЦИ

Апстракт: Покушаћемо неким примерима објаснити шта су неки од основних објеката и питања као и техника тополошке комбинаторике. Показаћемо како се преплићу методе топологије са једне стране, и комбинаторике и дискретне геометрије са друге, и како се резултати једне од ових области примењују у оној другој.

детаљније

Одељење за механику, 29. мај 2019.

Наредни састанак Семинара биће одржан у среду, 29. маја 2019. у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 18 часова.

Предавач: Ливија Цветићанин, Факултет техничких наука, Универзитет у Новом Саду

Наслов предавања: ЕЛАСТИЧНИ МЕТАМАТЕРИЈАЛИ И ЊИХОВА ПРИМЕНА

Апстракт: Метаматеријали, који су обично композити, су вештачки створени материјали чије се особине разликују од оних који одговарају природним материјалима. Циљ нашег истраживања је да израдимо еластични метаматеријал који абсорбује механичке вибрације и акустичке таласе. По аналогији са електромагнетним метаматеријалом, који абсорбује електромагнетне таласе, израђен је еластични метаматеријал који у основи има динамичке абсорбере вибрација. То је двомасени system повезан еластичним елементом. Како је еластично својство елемента који повезује масе строго нелинеарно, математички модел је приказан системом две спрегнуте нелинеарне диференцијалне једначине са периодичном побудом. У резонантном режиму решење система се претпостави у облику специјалне Атеб (инверзне Бета) функције. На основу решења једначина одређује се област фреквенција у којима је могућа абсорбуја вибрација у функцији од степена нелинеарности тј. еластичног својства материје. Да би се потврдили теоретски добијени резултати вршена су мерења. Одштампан је основни материал на 3D штампачу у виду саћа (основна маса) у коју су постављене произвољно размештене куглице обмотане силиконом и гумом (динамички абсорбер). Експериментални резултати се у великој мери слажу са теоријски добијеним. Показано је да еластични метаматеријал обезбеђује заустављање акустичких таласа у одређеној области фреквенција. Отуда се ови материјални могу применити за редукцију буке.

детаљније

Семинар за рачунарство и примењену математику, 28. мај 2019.

Наредни састанак Семинара биће одржан у уторак, 28. маја 2019. у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 14:15.

Предавач: Анђелка Ковачевић, Математички факултет, Универзитет у Београду

Наслов предавања: О МИЛАНКОВИЋЕВОМ ДОПРИНОСУ МАТЕМАТИЗАЦИЈИ АСТРОНОМСКЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ДУГОВРЕМЕНИХ КЛИМАТСКИХ ПРОМЕНА НА ЗЕМЉИ

Апстракт: Милутин Миланковић је био међу првима који је уочио важну улогу периодичних промена параметара везаних за Земљину путању на промене климе на њој (Миланковић, 1941). Полазећи од орбиталних података, он је израчунао временске серије инсолације као функције географске ширине и годишњег доба и при томе први проценио енергетски баланс на нашој планети и из њега извео очекиване промене у температури. Ово његово истраживање је познато као Миланковићева теорија климе на Земљи. Овде ће бити дат општи преглед главних елемента Миланковићеве теорије и његовог доприноса разумевању астрономске контроле климатских процеса на нашој планети.

детаљније

Догађај IT@MatF2019, 25.05.2019.

Катедра за рачунарство и информатику Математичког факултета у сарадњи са студентском организацијом OMIKRON  и ове године организује догађај "IT@MatF" на коме ће представници водећих IT компанија, пријатеља Катедре за рачунарство и информатику, представити своје фирме студентима Математичког факултета.

Догађај "IT@MatF2019" биће одржан у суботу 25. 5. од 17 часова у ВХА (и холу испред), у приземљу зграде ПМФ на Студентском тргу: http://poincare.matf.bg.ac.rs/~milan/it_matf/it_at_matf19_v2.pdf Извештаји са претходних скупова вам могу дочарати атмосферу: http://www.racunarstvo.matf.bg.ac.rs/?content=saradnja_sa_it_kompanijama

Ове године своје присуство на догађају потврдило је 28 компанија. У првом, формалном делу догађаја, представници свих компанија ће у пар минута представити своју фирму, пројекте на којима раде, као и оно што нуде студентима: праксе, отворене позиције, летње школе, и сл.  У другом, неформалном делу, компаније ће у холу испред ВХА поставити промотивне штандове на којима ће студенти моћи да, у директном разговору са представницима компанија, добију све потребне информације.

Позивамо све студенте да дођу и присуствују овом занимљивом догађају.

 

детаљније

ЛЕТЊА ШКОЛА И КОНФЕРЕНЦИЈА ИЗ СИМПЛЕКТИЧКЕ ТОПОЛОГИЈЕ Београд, 19-23. август 2019.

На Математичком факултету у Београду, од 19. до 23. августа одржаће се научни скуп "Workshop on Symplectic Topology". Предвиђено је да се на њему одрже и уводна предавања у форми летње школе (намењене студентима, постдипломцима и другима који желе да се упознају са симплектичком топологијом), као увод у област и истраживачка предавања, као преглед актуелних праваца тренутног развоја области или презентације нових резултата.

Тренутно се на страници

http://www.symplectic.math.rs/

налазе информације о прошлогодишњем скупу, а ускоро ће бити постављене и о овогодишњем.

Позивамо заинтересоване да се пријаве организаторима на symplectic(at)math.rs.

детаљније

Обавештење о расписивању конкурса - мај 2019. године.

Детаљније

детаљније

Списак тема мастер радова одобрених на 362. седници ННВ-а одржаној 17.05.2019. године.

Списак тема одобрених на седници ННВ-а одржаној  17.05.2019. године.

детаљније

Геометрија, образовање и визуализација са применама, 23. мај 2019.

Наредни састанак Семинара биће одржан у четвртак, 23. маја 2019. у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 17:15.

Предавач: Милош Миловановић, Математички институт САНУ

Наслов предавања: ВРЕМЕНСКИ КОНТИНУУМ БРАУВЕРА

Апстракт:
Намера нам је да заснујемо конитинуум ослањајући се на физику комплексних система. У том циљу, обраћамо се интуиционистичкој математици Браувера, што подразумева процесуалну дефиницију реалног броја који се односи на проблем мерења. Показујемо да је Брауверов континуум категорички скелет комплексних система чије је дефиниционо својство постојање временског оператора. Он дејствује у простору континуалних сигнала представљајући мултирезолуциону хијерархију коју успоставља процес мерења. Скривени Марковљев модел, који сажима статистичке особености ове хијерархије, применљив је на широк опсег сигнала и потврђен експериментално. Овим је наговештен нови метод који се већ показао веома корисним у примењеној математици.

детаљније

Одељење за математику, 24. мај 2019.

Наредни састанак Семинара биће одржан у петак, 24. маја 2019. у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 14:15.

Предавач: Бојан Башић, ДМИ Нови Сад

Наслов и апстракт предавања биће накнадно објављени

детаљније

Семинар из астрономије и астрофизике, 21. мај 2019.

Наредни састанак Семинара биће одржан у уторак, 21. маја 2019, у сали 809 Математичког факултета са почетком у 18 часова.

Предавач: др Никола Веселиновић, Нискофонска лабораторија за нуклеарну физику, Институт за физику, Београд

Наслов предавања: УТИЦАЈ СУНЦА НА ГАЛАКТИЧКО КОСМИЧКО ЗРАЧЕЊЕ

Апстракт: Већ више од пола века познато је да активност Сунца утиче на флукс космичког зрачења које меримо на Земљи. Активност Сунца се рефлектује кроз соларни ветар и хелиосферу која утиче на транспорт честица космичког зрачења у зависности од њихове енергије. У оквиру посматрања космичког зрачења уочавају се периодичне и апериодичне промене флукса изазване овим утицајем. Један од најзначајнијих апериодичних феномена је и смањивање флукса космичког зрачења за неколико процената које траје неколико дана. Овај феномен се назива Форбусевим смањењем. Одавно је познато да је тај феномен повезан са ирегуларностима у хелиосфери које су последица виолентних процеса на Сунцу који могу довести и до сметњи које утичу на цивилизацију. Предмет овог истраживања је анализа корелација између параметара Форбусевог смањења и параметара соларног ветра и хелиосфере, засновано на подацима прибављеним нашим подземним муонским детектором, другим детекторима на површини планете и сателита. Ово истраживање представља корисну надоградњу већ постојећих система у свету ка већим енергијама космичког зрачења што је од значаја за истраживање домета утицаја Сунца на галактичко космичко зрачење, као и карактеризацију екстремних догађаја на Сунцу попут пертурберанци али и прецизније одређивање градијента и анизотропије космичког зрачења.

детаљнијеВести и дешавања


Активности на семинарима

све вести