Семинар за рачунарство и примењену математику, 3. март 2020.

Наредни састанак Семинара биће одржан у уторак, 3. марта 2020. у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 14:15.

Предавач: Мирко Леповић, Природно-математички факултет, Универзитет у Крагујевцу

Наслов предавања: CONSTRUCTION TWO INFINITE CLASSES OF STRONGLY REGULAR GRAPHS USING MAGIC SQUARES

Апстракт:We sаy that a рegulaр graph $G$ оf оrder $n$ and degree $r\ge 1$ (which is nоt the complete graph) is strongly regular if there exist non-negative integers $\tau$ and $\theta$ such that $|S_i\cap S_j| = \tau$ for any two adjacent vertices $i$ and $j$ and $|S_i\cap S_j| = \theta$ for any two distinct non adjacent vertices $i$ and $j$, where $S_k$ denotes the neighborhood of the vertex $k$. Using a method for constructing the magic squares of order $2k+1$ we have created two infinite classes of strongly regular graphs (i) strongly regular graph of order $n = (2k+1)^2$ and degree  $r = 8k$ with $\tau = 2k+5$ and $\theta = 12$ and (ii) strongly regular graph of order $n = (2k+1)^2$ and degree  $r = 6k$ with $\tau = 2k+1$ and $\theta = 6$ for $k\ge 2$.

детаљније

DATATHON 2020

У уторак 3.3. у 15 часова у сали 706, представници Raiffeisen банке ће представити предстојеће такмичење DATATHON 2020.

Подаци о такмичењу се могу видети овде.

детаљније

Обавештење о расписивању конкурса-фебруар 2020.

Детаљније

детаљније

Позив за L'ORÉAL-UNESCO националне стипендије 'За жене у науци'

Програм Националних стипендија „За жене у науци“ у Србији, као део истоименог међународног програма, покренут је 2010. године, у партнерству Националне комисије за сарадњу са UNESCO, Министарства за просвету, науку и технолошки развој и компаније L’Oréal Balkan. Од тада се сваке године додељују три стипендије у вредности од по пет хиљада евра, као вид подршке младим, талентованим и посвећеним женама да унапреде свој научноистраживачки рад и подстицај да наставе да се баве науком у Србији.

Нови конкурс је у току и траје до 31. марта 2020. године.

Више детаља о националној стипендији "За жене у науци" и како конкурисати, можете пронаћи на званичној интернет презентацији: https://www.zeneunauci.co.rs

детаљније

Семинар катедре за алгебру и математичку логику

Наредни састанак семинара биће одржан у петак, 28. фебруара 2020. у сали 844 Математичког факултета са почетком у 12:15

Предавач: Никола Лелас, Катедра за алгебру и математичку логику, Математички факултет

Наслов предавања: ВЕЛИКЕ ВРЕДНОСТИ L-ФУНКЦИЈА НАД ФУНКЦИЈСКИМ ПОЉИМА

Апстракт: На овом предавању бавићемо се проблемом проналажења великих вредности L-функција над функцијским пољима. Као мотивацију за изучавање L-функција и њихових великих вредности приказаћемо класичну Дирихлеову формулу о класном броју за имагинарна поља бројева. Потом ће бити говора о методу резонанце, као кључној техници за проналажење великих вредности L-функција и биће приказани резултати из рада добијени тим методом.

D. Djokic, N. Lelas, I. Vrecica-Large values of Dirichlet L-functions over function fields, International journal of number theory, прихваћено за штампу.

детаљније

Студентски семинар, 28. фебруар 2020.

Наредни састанак Семинара биће одржан у петак, 28. фебруара 2020. у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 12 часова.

Предавач: Стефан Ивковић, Математички институт САНУ

Наслов предавања: ПОЛУ-ФРЕДХОЛМОВИ ОПЕРАТОРИ НА ХИЛБЕРТОВИМ C*-МОДУЛИМА И ОДГОВРАЈУЋИ СПЕКТРИ

Апстракт:
На претходном предавању смо дефинисали A-Фредхолм оператор на стандардном модулу над јединичном C*-алгебром A и изложили смо резултате Мишченка. Дефинисали смо такође полу-А-Фредхолм операторе и изложили неке од резултата из рада "Semi-Fredholm theory on Hilbert C*-modules’". На овом предавању ћемо изложити остале резултате из истог рада. Затим ћемо дефинисати уопштене спектре у центру C*-алгебре од оператора на Хилбертовим C*-модулима и презентоваћемо резултате из рада "On compressions and generalized spectra of operators over C*-algebras".

детаљније

Одељење за механику, 26. фебруар 2020.

Наредни састанак Семинара биће одржан у среду, 26. фебруара 2020. у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 18 часова.

Предавач: Игор Салом, Институт за физику, Београд

Наслов предавања: АЛГЕБАРСКИ БЕТЕ АНЗАЦ ЗА ХАЈЗЕНБЕРГОВ СПИНСКИ ЛАНАЦ И ОДГОВАРАЈУЋИ ГАУДИН МОДЕЛ

Апстракт:
Као први корак, увешћемо основне појмове везане за алгебарски Бете анзац. Разматрајући периодични случај XXX Хајзенберговог ланца, увешћемо R-матрице, Лакс оператор, монодромију, трансфер матрицу, Бете једначине, итд. Затим ћемо дискутовати могуће генерализације: непериодичне граничне услове, анизотропну интеракцију и Гаудин модел са далекодометним интеракцијама. Показаћемо да је у свим овим случајевима могуће разрешити интеграбилни систем тако што ћемо наћи off-shell дејство трансфер матрице на Бете векторе

детаљније

Семинар из астрономије и астрофизике, 25. фебруар 2020.

Наредни састанак Семинара биће одржан у уторак, 25. фебруара 2020, у сали 809 Математичког факултета са почетком у 18 часова.

Предавач: др Драгана Илић, Катедра за астрономију, Математички факултет

Наслов предавања: ПРОМЕНЉИВОСТ СЈАЈА АКТИВНИХ ГАЛАКТИЧКИХ ЈЕЗГАРА И ПРИРОДА ЊИХОВЕ АКТИВНОСТИ

Апстракт:
Активна галактицка језгра (АГЈ) су језгра галаксија чија је супермасивна црна рупа окружена значајном количином гаса и прашине. Процес акреције гаса у црну рупу производи огромну енергију која доводи до многих занимљивих посматрачких ефеката, као што су и изузетно широке емисионе линије које видимо у спектру АГЈ. Ове линије се могу користи за проучавање карактеристика гаса око црне рупе, као и за директно одређивање масе супермасивне црне рупе, што има важну примену у проучавању формирања и еволуције галаксија. Додатна особина АГЈ јесте спектрална промењивост у сваком смислу, од флукса континуума на свим таласним дужинама до флукса линија као и њиховог облика профила. У овом предавању ћемо се дотаћи оних АГЈ код којих је примећена екстремна промена спектралних каракетристика, тзв. АГЈ које мењају тип (changing-look AGN) и како се оне уклапају у јединствени модел којим се описују сва АГЈ. Биће приказано неколико примера оваквих објеката и њихових истраживања, као и планови за будућа посматрања, посебно у оквиру будућих великих прегледа неба као што су Large Synoptic Survey Telescope (LSST) и Manuakea Spectroscopic Explorer (MSE).

детаљније

Семинар за рачунарство и примењену математику, 25. фебруар 2020.

Наредни састанак Семинара биће одржан у уторак, 25. фебруара 2020. у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 14:15.

Предавач: Милица Лабус, Факултет организационих наука

Наслов предавања: ADAPTIVE E-BUSINESS CONTINUITY MANAGEMENT: EVIDENCE FROM THE FINANCIAL SECTOR

Апстракт:
This paper focuses on business continuity management in organizations that use modern e-business technologies: the Internet, mobile computing, e-services, and virtual infrastructure. The aim is to make the shift from traditional Business Continuity Management (BCM) towards “e-Business Continuity Management” (e-BCM) suitable for modern technological environments. We have defined a comprehensive framework for the implementation of an adaptive e-BCM adjustable to changes in the business environment. The framework consists of practical steps for defining elements of a business continuity management system: business impact analysis, risk assessment, and a business continuity plan.

We have implemented and evaluated the framework within three financial organizations. The key finding is that Business Impact Analysis and the continual improvement of the Business Continuity Management System are the driving factors for the effective establishment of an adaptive e-BCM. The proposed framework is general, and can be applied to any organization that uses modern e-business technologies.

детаљније

Списак тема мастер радова одобрених на 369. седници ННВ-а одржаној 21.02.2020. године

Детаљније

детаљнијеВести и дешавања


Активности на семинарима

све вести