Семинар за рачунарство и примењену математику, 10. децембар 2019.

Наредни састанак Семинара биће одржан у уторак, 10. децембра 2019. у сали 301f Математичког института САНУ са почетком у 14:15.

Предавач: Иван Јездовић, Факултет организационих наука, Универзитет у Београду

Наслов предавања: СИСТЕМ ЗА МЕРЕЊЕ БУКЕ У САОБРАЋАЈУ ЗАСНОВАН НА МОБИЛНОМ CROWDSENSING

Апстракт:
У овом предавању биће представљен систем за мерење буке у саобраћају у паметним градовима заснован на мобилном crowdsoursing-у. Развијени систем обухвата мобилну апликацију за прикупљање података о буци у саобраћају применом опортунистичког и партиципативног crowdsensing-а, веб апликацију за анализу и визуелизацију прикупљених података и cloud инфраструктуру за складиштење података. Развијени систем је евалуиран прикупљањем података на пет одабраних локација у Београду. Извршено је преко 4000 мерења. Подаци су анализирани применом статистичких метода. Предложен је систем за подршку одлучивању заснован на резултатима анализе.

детаљније

Отворена два нова позива Фонда за науку

Фонд за науку Републике Србије објавио је два нова позива за реализацију пројеката из:

- Програма за развој пројеката из области вештачке интелигенције
http://fondzanauku.gov.rs/poziv/2019/11/ai/

- Програма сарадње српске науке са дијаспором
http://fondzanauku.gov.rs/poziv/2019/11/dijaspora/

Детаљи о условима и роковима се могу наћи на званичним страницама Фонда за науку (линк поред сваког позива).

детаљније

Десети симпозијум 'Математика и примене' 2019.

X симпозијум "Математика и примене", национални скуп са међународним учешћем, одржаће се 6. и 7. децембра 2019. у организацији Математичког факултета Универзитета у Београду. Скуп ће бити посвећен обележавању 70 година од рођења академика Миодрага Матељевића.

Више информација на:
http://alas.matf.bg.ac.rs/~konferencija/index.html

детаљније

Одбрана докторске дисертације Ђорђа Савића

Одбрана докторске дисертације Ђорђа Савића под насловом "Одређивање масе црних рупа у активним галактичким језгрима помоћу поларизације у широким емисионим линијама" биће одржана у среду, 11. децембра 2019. у 10h на Математичком факултету, IV спрат, сала 718.

детаљније

Студентски семинар, 6. децембар 2019.

Наредни састанак Семинара биће одржан у петак, 6. децембра 2019. у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 12 часова.

Предавач: Никола Велов, Математички факултет, Универзитет у Београду

Наслов предавања: О БРОЈУ НИЗОВА ЈЕДИНСТВЕНЕ ВРЕДНОСТИ МАКСИМАЛНЕ ДУЖИНЕ У ПОЛУГРУПИ МАТРИЧНИХ ЈЕДИНИЦА

Апстракт

детаљније

Одељење за механику, 4. децембар 2019.

Наредни састанак Семинара биће одржан у среду, 4. децембра 2019. у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 18 часова.

Предавач: Горан Ђорђевић, Катедра за теоријску физику, ПМФ Универзитета у Нишу

Наслов предавања: ЛОКАЛНО ЕКВИВАЛЕНТНИ ЛАГРАНЖИЈАНИ И ПРИМЕНЕ У КОСМОЛОГИЈИ ЕКСПАНДИРАЈУЋЕГ СВЕМИРА

Апстракт: Полазећи од динамике система описаних лагранжијаном Дирак-Борн-Инфелд (ДБИ) типа, размотрићемо једначине кретања и њихова решења за локално еквивалентне лагранжијане у формализму класичне механике. Мотивисани тзв. транс-Планковским проблемом у космологији, теорији инфлације и квантној теорији, дискутоваћемо постојања и налажења лагранжијана стандардног (канонског) облика погодних за квантовање. Налажење овакве форме лагранжијана и одговарајућих, конкретних, тахионских потецијала, воде ка квадратичним системима, у стационарном простору. Приказаћемо нове резултате везане за експандирајући простор - свемир који се шири. Конкретне примене илуструјемо резултатима израчунавања опсервабилних космолошких параметара.

детаљније

Семинар за рачунарство и примењену математику, 3. децембар 2019.

Наредни састанак Семинара биће одржан у уторак, 3. децембра 2019. у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 14:15.

Предавачи: Академик Драгош Цветковић, Математички институт САНУ, Зоран Станић, Математички факултет, Универзитет у Београду

Наслов предавања: ПРЕДСТАВЉАЊЕ КЊИГЕ "МАТЕМАТИЧКА ДОСТИГНУЋА СЛОБОДАНА СИМИЋА"

Апстракт: Књига "Математичка достигнућа Слободана Симића", уредници Ф. Белардо, Д. Цветковић, Т. Давидовић, З. Станић, Академска мисао, Београд, 2019, даје списак и приказ радова и књига С. Симића и експозиторне текстове о појединим аспектима Симићевог научног рада.

Слободан Симић се бавио спектралном теоријом графова и другим областима дискретне математике. У оквиру предавања приказаће се изабране теме и резултати научног рада С. Симића.

детаљније

Геометрија, образовање и визуализација са применама, 28. новембар 2019.

Наредни састанак Семинара биће одржан у четвртак, 28. новембра 2019. у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 17:15.

Предавач: Миодраг Матељевић, Математички факултет, Универзитет у Београду, редовни члан САНУ

Наслов предавања: НЕКИ АСПЕКТИ ТЕОРИЈЕ ПОТЕНЦИЈАЛА, ВИЗУАЛИЗАЦИЈА, ВАРИЈАЦИОНИ РАЧУН И ПРИМЕНЕ

Апстракт:
У предавању ће бити посматрани неки аспекти теорије потенцијала, хармонијска пресликавања и геометријске неједнакости.

Биће размотрене неке од следећих тема:

1. Мотивације за математичке теорије у реалном свету, посебно у физици. Везе између математичке теорије потенцијала и потенцијала у електростатици: стање равнотеже, тежња система да заузме положај минималне енергије, изопериметријске неједнакости у вези капацитета, геометријске неједнакости које укљчују Герингов проблем и њихова веза са логом Интернационалне математичке уније, итд.

2.  Дирихлеов принцип и варијациони  рачун у вези минималних површи, хармонијска пресликавања која су стационарне тачке функционала енергије и геометријске неједнакости.

3. Проблем Јакоба Синаија.

4. Локална дисторзија квазиконформних пресликавања, метод модула фамилије кривих, капацитет,...

За више детаља, видети секције 5. и 6. у раду: М. Матељевић: "Неки аспекти теорије потенцијала, визуализација, варијациони рачун и примене", Академске беседе књ. 2, 2019, редовних чланова САНУ  који су изабрани 8. новембра 2018 год.

Презентација и уручење ће се одржати на Трибини Библиотеке САНУ, 10. децембра у 13 сати, 2019. у Свечаној сали САНУ.

детаљније

Одељење за механику, 27. новембар 2019.

Наредни састанак Семинара биће одржан у среду, 27. новембра 2019. у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 18 часова.

Предавач: Сања Ружичић, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду

Наслов предавања: ДОПУСТИВА СИНГУЛАРНА РЕШЕЊА СИСТЕМА ГАСНЕ ДИНАМИКЕ СА НЕПОЗИТИВНИМ ПРИТИСКОМ

Апстракт:
Карактеристика (слабих) решења хиперболичних система закона одржања је да развијају прекиде у коначном времену, и често су неограничена, што се испољава кроз појаву Диракове делта функције. То све повлачи и питање њихове јединствености, односно физичке деловима константне функције у односу на просторне променљиве и могу обухватити велики број неограничених решења система закона одржања. Акценат ће бити стављен на систем гасне динамике без притиска и на моделе за Чаплигинов гас код којих је притисак негативан и обрнуто пропорционалан густини гаса. Решења проблема са по деловима константним почетним условом се могу искористити у конструкцији неограничених решења произвољног почетног проблема.

детаљније

Семинар из астрономије и астрофизике, 26. новембар 2019.

Наредни састанак Семинара биће одржан у уторак, 26. новембра 2019, у сали 809 Математичког факултета са почетком у 18 часова.

Предавач: др Наташа Бон, Астрономска опсерваторија у Београду

Наслов предавања: КВАЗАРИ СА ВИСОКОМ СТОПОМ АКРЕЦИЈЕ

детаљнијеВести и дешавања


Активности на семинарима

све вести