Семинар за рачунарство и примењену математику, 3. новембар 2020.

Наредни састанак Семинара биће одржан у уторак, 3. новембра 2020, у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 14:15.

Предавач: Катица Р. (Стевановић) Хедрих, Математички институт САНУ

Наслов предавања: ТЕОРЕМЕ О БИФУРКАЦИЈИ И ТРИГЕРУ СПРЕГНУТИХ СИНГУЛАРИТЕТА У НЕЛИНЕАРНОЈ ДИНАМИЦИ МЕХАНИЧКИХ СИСТЕМА

Апстракт:
Предавање приказује три основне теореме о бифуркацији и тригеру спрегнутих сингуларитета у нелинеарној динамици механичких система са спрегнутим ротацијама, и неуравнотеженостима, које је предавач дефинисао  и доказао. Приказују се прво прости примери нелинеарних динамика механичких  система, на којима се дају дефиниције појма бифуркације и тригера спрегнутих сингуларитета и веза са релативним положајима равнотеже система и њихове стабилности и губитка стабилности променом бифуркационог параметра.

Показује се појава  и исчезавање тригера спрегнутих сингуларитета и бифуркације стабилне сингуларне тачке типа центра и њено претварање у нестабилну сингуларну тачку типа седла, као и на појаву и исчезавање хомоклиничке орбите у облику броја ''осам''.  Приказују се фазни портрети  и њихова трансформација променм бифуркационог параметра, као и одговарајуће раслојавање фазних трајекторија и појава и исчезавање сепаратрисних фазних трајекторија.  На примерима генералисаних котрљајних клатна по криволинијским трасама у стационарној, као и ротирајућој вертикалној равни око вертикалне осе константном угаоном брзином показују се појаве бифуркација и тригера спрегнутих сингуларитета. Изведена је карактеристична једначина и графички показана појава тригера спрегнутих сингуларитета и дефинисане две теореме. Показана је математичка  аналогија динамике генералисаних котрљајних клатна и динамике тешке материјалне тачке по једнаким кривилинијским путањама, као и да Теореме о бифуткацији и тригерима спрегнутих сингулариттета дефиисане за генералисана корљајна клатна могу да се аналогно дефинишу и за нелинеарне динамике тешке материјалне тачке. Садржај је прихваћен за програм значајне конференције NODYCON Rome 2021
Напомена:
Због тренутне епидемиолошке ситуације, максималнан број слушалаца у сали је 10 (укључујући предавача и организаторе семинара). Предавања се могу пратити на даљину преко линка

https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/qChPcMcAoji9JH5Dc

детаљније

19th Serbian astronomical conference, 13-17.10.2020.

Катедра за астрономију Математичког факултета Универзитета у Београду организовала је, у сарадњи са Астрономском опсерваторијом у Београду, престижну националну конференцију са међународним учешћем
19th Serbian astronomical conference” - 19th SAC,
од 13. до 17. октобра 2020. године (http://astro.math.rs/kas19/).

Конференција је ове године први пут одржана у дигиталном формату са око 120 учесника из земље, Балканског региона, ЕУ, Кине, Африке, САД, Аустралије (међу којима је велики број алумнија Математичког факултета Универзитета у Београду), што је чини највећом SAC организованом до сада. Програм конференције је доступан на званичној интернет презентацији
http://astro.math.rs/kas19/index.php?page=programme

Церемонију отварања Конференције 19th SAC пратило је 60 људи путем Zoom платформе и отприлике исти број путем директног преноса из Српске академије наука и уметности. Две сесије су организоване под покровитељством међународних научних асоцијација: COST CA16104 Gravitational waves, black holes and fundamental physics и NorCE (председавајући су били директори ових асоцијација Витор Кардозо и Мартин Доминик). Организатори 19th SAC посебно истичу учешће младих доцената Математичког факултета у оквиру Специјалне сесије посвећене гравитационим таласима. Све сесије су видео и аудио забележене и биће у најскоријем времену доступне.

Информација о 19th SAC и посебној сесији посвећеној гравитационим таласима приказана је у оквиру Успешних прича наших истраживача у COST акцијама веб страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Извештај о медијској покривености 19 SAC i COST акције CA16104 изашао је и на званичној COST веб страни:
https://www.cost.eu/news/cost-newsletter-october-2020/
http://qopg.mjt.lu/nl2/qopg/mit65.html?hl=en

Огранизатори Конференције се захваљују свим научницима (младим и сениорима) са Математичког факултета и Управи Математичког факултета на доприносу реализацији 19th Serbian astronomical conference.

детаљније

Представљање извештаја о урађеној докторској дисертацији кандидата Иване Танасијевић, 13.11.2020. године.

Представљање извештаја о урађеној докторској дисертацији „Мултимедијалне базе података у управљању нематеријалним културним наслеђем“, кандидата Иване Танасијевић биће одржано у петак, 13.11.2020. године у сали у Светог Николе 39, са почетком у 12.00 часова.

детаљније

Семинар за Геометрију и примене, 29. октобар 2020.

Наредни састанак Семинара биће одржан у четвртак, 29. октобра 2020, у сали 821 Математичког факултета са почетком у 17:15.

Предавач: Јелена Грујић

Наслов предавања: $P(R)=Q(R)=R-4\Lambda$ МОДЕЛ НЕЛОКАЛНЕ МОДИФИКОВАНЕ ГРАВИТАЦИЈЕ

Апстракт: Разматрамо модел нелокалне гравитације без материје задат следећим дејством

S = \frac {1}{16\pi G} \int \Big(R-2\Lambda + (R-4\Lambda) \mathcal{F}(\Box)(R-4\Lambda) \Big) \sqrt{-g} d^{4}x,

где је $\mathcal{F} (\Box)$ аналитичка функција, $\Lambda$ је космолошка константа. Одговарајуће Ајнштајнове једначине кретања су веома сложене. Користећи анзац решавамо једначине кретања и налазимо њихова космолошка решења.

Напомена: Састанак Семинара је могуће пратити и онлајн, преко Webex платформе. Детаљи приступа:
Meeting number (access code): 137 191 1632
Meeting password: XJi2suApT35
Thursday, October 29, 2020 5:15 pm |(UTC+01:00)

детаљније

Обавештење о расписивању конкурса-новембар 2020

Детаљније

детаљније

Списак тема мастер радова одобрених на 375. седници ННВ-а (електронској седници) одржаној 23.10.2020. године

Детаљније

детаљније

Семинар за рачунарство и примењену математику, 27. октобар 2020.

Наредни састанак Семинара биће одржан у уторак, 27. октобра 2020. у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 14:15.

Предавач: Александар Родић, Центар за роботику, Институт "Михаило Пупин", Београд

Наслов предавања: ДВОНОЖНИ ХОД – КРЕТАЊЕ У ТАКТУ ИНВЕРЗНОГ МАТЕМАТИЧКОГ КЛАТНА

Апстракт:
Људски двоножни ход представља једно од најсложенијих кретања која су позната у живом свету. Проблем динамичке стабилности кретања и биолошке прилагодљивости човека променљивим условима физичке околине су кључна питања чије решавање је омогућило синтезу вештачког хода и развој савремених човеколиких (хуманоидних) робота. Стабилан, регуларан (усправљен) двоножни ход је од великог заначаја у медицини и рехабилитацији ортопедских и неуролошких пацијената. У основи свих решења двоножног, стабилног динамичког хода леже одговарајуће математичке реалције и теорија названа „Тачка нула момента“ која дефинише главне постулате људског кретања. Њен творац је српски научник, академик Миомир Вукобратовић из Института „Михајло Пупин“ у Београду. У овом предавњу биће теоријски расветљени главни принципи стабилности двоножног хода а кроз илустративне примере биће демонстрирани највреднији светски резултати у овој области.

Напомена:
Због тренутне епидемиолошке ситуације, максималнан број слушалаца у сали је 10 (укључујући предавача и организаторе семинара). Предавања се могу пратити на даљину преко линка
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/qChPcMcAoji9JH5Dc

детаљније

Одељење за математику, 23. октобар 2020.

Наредни састанак Семинара биће одржан у петак, 23. октобра 2020. у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 14:15.

Предавач: Јелена Ивановић, Архитектонски факултет, Универзитет у Београду

Наслов предавања: СУМЕ МИНКОВСКОГ У СЛУЖБИ ТРУНКИРАЊА

Апстракт:
Сумирање Минковског је једна од најелементарнијих операција над скуповима тачака, па тиме и над политопима као конвексним омотачима својих темена. Међутим, и поред њене једноставности, резултат јој је интуитивно врло непредвидив, нарочито у општем случају сабирања више политопа различитих димензија са великим бројем темена. Уз помоћ ове операције дефинисане су познате фамилије зонотопа и нестоедара, али до сада нема резултата који дефинише везу између ове операције и операције трункирања политопа у датој страни. Наиме, поставља се питање који политоп треба сабрати са задатим произвољним политопом, не би ли њихов збир био трункација задатог политопа у задатој страни, до на комбинаторну (нормалну) еквиваленцију. На предавању ћемо одговорити на ово питање и илустровати директну примену овог резултата у генерисању фамилије простих политопа проширеног интервала нестоедара, то јест геометријској реализацији симплицијалних комплекса сачињених од вишеструко угњежђених скупова.

детаљније

Семинар за Геометрију и примене, 22. октобар 2020.

Семинар за Геометрију и примене почиње са радом у четвртак, 22. октобра 2020. у сали 821 Математичког факултета од 17:15 часова.

Предавачи: Весна Борка Јовановић и Душко Борка

Наслов предавања: НОБЕЛОВА НАГРАДА ЗА ФИЗИКУ ЗА 2020. ГОДИНУ И ИСТРАЖИВАЊА КОД НАС НА ТУ ТЕМУ

Апстракт: Нобелова награда за физику додељена је за откриће да је настанак црних рупа поуздано предвиђање опште теорије релативности (Penrouz) и за откриће супермасивног компактног објекта у центру наше Галаксије (Гензел и Гез). Први део предавања биће посвећен овогодишњим добитницима Нобелове награде за физику и њиховим истраживањима. На ову тему раде се истраживања и код нас. тј. истом веома актуелном облашћу истраживања бави се група истраживача са Астрономске опсерваторије у Београду и из Института за нуклеарне науке „Винча”. Други део предавања биће посвећен резултатима наше групе из ове области. Ми смо тестирали више различитих теорија модификоване гравитације помоћу посматраних орбита S2 звезде око супермасивног компактног објекта Sagittarius A* у циљу поређења предвиђања ових теорија са одговарајућим предвиђањима Опште теорије релативности, која тренутно представља стандардну теорију гравитације, ради превазилажења неких недостатака ове теорије на галактичким скалама. Посебан акценат ћемо ставити на наше резултате који су цитирани од стране овогодишњих нобеловаца др Гензел и др Гез.

Напомена: Састанци Семинара ће се за сада одржавати уживо, а ако буде потребно (због пандемије короне) и онлајн.

детаљније

Посета министра просвете, науке и технолошког развоја Младена Шарчевића Математичком факултету

Министар просвете, науке и технолошког развоја Младен Шарчевић, поводом нове академске године, обишао је 1. октобра 2020. године Математички факултет Универзитета у Београду. Том приликом је  пожелео бруцошима срећно студирање и нови животни почетак.

Последњих година Математички факултет један од најбољих у земљи и захваљујући успесима својих студената је „раме уз раме“ са престижним факултетима света, Русије, Кине, рекао је министар Шарчевић .

Министар Шарчевић је истакао да је у последњих неколико година постајемо озбиљна информатичка земља.

Овај факултет пружа запослење одмах, имаћете понуде већ за време студирања, рекао је Шарчевић студентима испред зграде Математичког факултета. Он је додао да је неопходно појачати афирмативне мере како би студенти уписивали наставничка занимања и да је то јако важно како би педагошки рад, по стандарду и другим стварима, био вреднован као онај у компанијама.

Према речима министра, оно што је ново и што чека студенте у новој години јесу превентивне мере, припремане заједнички са медицинском делом Кризног штаба, представницима високошколских установа и студентских тела.

Веома је важна безбедност студената, наставника и њихових породица. Морају се уважавати посебности сваке врсте студијског програма и те мере морају бити прилагођене условима студија. Оно што је заједничко је да ће бруцошима бити посвећена већа пажња и што је могуће више организовати наставу уживо, пратећи и епидемиолошке мере. Желимо да практични делови студија буду „уживо“ а теоретски више „онлајн“, навео је министар.

Он је позвао студенте да поштују мере здравствене струке, држе дистанцу, пазе на хигијену и поштују сва епидемиолошка правила.

Министар је подсетио и на нове мастер програме у оквиру пројекта Мастер 4.0 које пружају нове могућности студентима.

Студентима се обратио и декан факултета проф. др Зоран Ракић казавши како се нада да су студенти уписани на математику изабрали „праву струку“.

Факултет има велику традицију и квалитет. Он је тежак и да бисте га завршили морате озбиљно да радите. Касније, обично нема проблема са запослењем и углавном плате које добијате су високе јер већина студената завршава у ИТ сектору, казао је декан Ракић, додајући да је математика један универзални језик. Он је пожелео успех свим студентима, уз напомену да је по први пут у историји факултета организован напољу, због поштовања епидемиолошких мера.

Студентима су се обратили и проф. др Небојша Икодиновић, продекан за наставу, продекан за акредитацију, организацију текућих послова и докторске студије проф. др Миљан Кнежевић, као и представник студената Миленко Јовановић.

Галерија

детаљнијеВести и дешавања


Активности на семинарима

све вести