Seminar za računarstvo i primenjenu matematiku, 23. oktobar 2012.

Naredni sastanak Seminara za računarstvo i primenjenu matematiku biće održan 23. oktobra 2012. u 14:15 časova u sali 301f MI SANU.

Predavač: Tatjana Jakšić, Matematički institut SANU

Naslov predavanja: PRIMERI PROBLEMA KOMBINATORNE OPTIMIZACIJE U KRIPTOLOGIJI


Sadržaj: Razvoj elektronskih komunikacija doveo je do toga da se razmena informacija poverljive sadržine odvija svakodnevno. Iz tog razloga je bitno da prilikom npr. razmene elektronske pošte ili korišćenja usluga elektronskog bankarstva, ne dodje do neovlašćenog pristupa podacima koji se šalju. Da bi se prenos ovakvih informacija ucinio sigurnijim, one se modifikuju na takav način da treća strana (osoba kojoj informacije nisu namenjene) ne može da ih protumači u slučaju da dodje u njihov posed.

Kriptologija je (matematička) naučna disciplina o bezbednosti informacija koja se, pored osnovnih zadataka očuvanja tajnosti podataka (čime se bavi kriptografija), bavi i tehnikama pristupa otvorenom tekstu bez prethodnog poznavanja ključa ili rekonstrukcije samog tajnog ključa (čime se bavi kriptoanaliza). Da bi se unapredila bezbednost prenosa podataka, pored drugih tehnika, koriste se i metode kombinatorne optimizacije. Cilj ovog predavnja je da ilustruje kako se neki problemi  kriptologije mogu modelirati kao problemi kombinatorne optimizacije. Jedna primena je u oblasti kriptoanalize sa namerom da se identifikuju i iskoriste oni kombinatorni problemi koji nisu lako rešivi i tako onemogući trećoj strani da pročita origanalan sadržaj poruke.Ostavite vaš komentar:


(opciono)
(nece biti prikazano)