CGTA seminar, 9. oktobar 2012.

Naredni sastanak CGTA seminara biće održan 9. oktobra 2012. u 18 časova u projektor sali (BIM) na 4. spratu na Matematičkom fakultetu.

Predavač: Đorđe Baralić

Naslov predavanja: Paskalov mistični šestougao i osmougao

Sadržaj: Biće izloženi novi rezultati o šestouglu i osmouglu upisanom u koniku, dobijeni u saradnji sa Igorom Spasojevićem. Rezultati su dobijeni korišćenjem  tehnike elementarne algebarske geometrije dostupne širem krugu slušalaca. Iako je akcent na teoremama incidencije (kao što su Paposova, Paskalova i njihove generalizacije) ovo je prilika da se ovi rezultati projektivne geometrije stave u kontekst i drugih rezultata i konstrukcija kombinatorike, algebarske geometrije i topologije kao što su k-mreže algebarskih krivih, dejstva grupa, i dr.

Rad koji ćemo izložiti je dostupan na arXivu, http://arxiv.org/abs/1209.4795

Na predavanju ćemo koristiti programski paket Cinderella za rad sa krivama drugog reda i kroz izlaganje ćemo pokazati i mogućnosti ovoga softvera.

Predavanje se najtoplije preporučuje svim slušaocima pa nosi "žig" studentskog seminara "Živa matematika".Ostavite vaš komentar:


(opciono)
(nece biti prikazano)

Vesti i dešavanja

Aktivnosti na seminarima

sve vesti