Seminar za geometriju, obrazovanje i vizualizaciju sa primenama, 14. jun 2012.

Naredni sastanak Seminara za geometriju, obrazovanje i vizualizaciju sa primenama održaće se u četvrtak, 14. juna 2012. u 17 sati, sala 301f, MI SANU.

Predavač: Đorđe Baralić, Matematički Institut, Beograd

Naslov predavanja: Gde se sastaju geometrija i polinomi? (autori Đorđe Baralić i Igor Spasojević)

Sadržaj:  Na ovom izlaganju biće predstavljene klasične teoreme  projektivne geometrije dokazane metodama elementarne algebarske geometrije. Paposova, Paskalova, Štajnerova, Kirkmanova teorema za  mistični šestougao upisan u koniku biće dokazane u duhu teoreme o kavezu Gabriela Katza, koja predstavlja jedan jako specijalan slučaj Bezuove  teoreme.  Mistični osmougao i 2n-touglovi upisani u konike imaju  interesantne i manje poznate geometrijske  osobine koje se danas aktivno  izučavaju. Biće premijerno  izložena i nova tvrđenja koja su predavači nedavno otkrili i dokazali.  U izučavanju ovog problema predavači  su   koristili programski paket Cinderella, pa će biti izložene animacije i  slike koje oslikavaju ova tvrđenja.Ostavite vaš komentar:


(opciono)
(nece biti prikazano)