Odeljenje za matematiku, 4. novembar 2011.

Naredno predavanje na seminaru održaće se u petak, 4. novembra 2011. u 14 časova u sali 2 Matematičkog instituta SANU

Predavač: Marija Milošević, Prirodno-matematički fakultet, Niš

Naslov predavanja: NUMERIČKE I ANALITIČKE APROKSIMACIJE REŠENjA STOHASTIČKIH DIFERENCIJALNIH JEDNAČINA

Sadržaj: Stohastičke diferencijalne jednačine se često koriste za modeliranje pojava iz realnog života koje su izložene slučajnim uticajima tipa Gausovog belog šuma. Klasa eksplicitno rešivih jednačina ovog tipa je veoma uska, zbog čega su od velikog značaja aproksimacije rešenja. U prvom delu ovog predavanja će biti predstavljene analitičke aproksimacije rešenja nekih klasa stohastičkih diferencijalnih jednačina, koje se baziraju na primeni Tejlorovog razvoja. U drugom delu će biti reči o numeričkim aproksimacijama tipa Euler-Maruyama u kontekstu nekih klasa stohastičkih diferencijalnih jednačina. Osnovni rezultati se odnose na konvergenciju niza aproksimativnih rešenja ka tačnom rešenju odgovarajuće stohastičke diferencijalne jednačine.Ostavite vaš komentar:


(opciono)
(nece biti prikazano)