Seminar za primenjenu matematiku, 18. oktobar 2011.

Naredni sastanak Seminara za primenjenu matematiku održaće se u utorak, 18.10.2011. u 14:15, u sali 301f, MI SANU.

Predavač: Jasmina Novaković, Megatrend Unverzitet, Beograd

Naslov predavanja: TAČNOST KLASIFIKACIJE KORIŠĆENjEM ANALIZE GLAVNIH  KOMPONENTI-SLUČAJEVI KORIŠĆENjA U BIOMEDICINI I PREPOZNAVANjU EMOCIJA

Sadržaj: Korišćena je analiza glavnih komponenti (Principal Component Analysis - PCA) za redukciju atributa sa različitim vrednostima razlomka R. Cilj je bio da se u podacima kovarijansa (zavisnost) među atributima ukloni, a da se poveća varijansa otkrivenih komponenti i faktora. Izvršena je uporedna analiza dobijenih rezultata uz pomoć različitih klasifikatora sa velikim brojem setova podataka. U našem slučaju, redukcija atributa je posebno bila efikasna kod algoritama koji nisu imali ugrađene metode selekcije i ekstrakcije, kao na primer k-NN ili neki tipovi neuralnih mreža. Tako na primer, eksperimentalni rezultati u tumačenju digitalnih mamografskih snimaka raka dojke kod žena u predvidjanju  rezultata biopsije tkiva, potvrdili su efikasnost korišćenja analize glavnih komponenti, uz tačnost klasifikacije od priblizno 83%. Takodje, analiza glavnih komponenti je uspešno korišćena u prepoznavanju osnovnih emotivnih stanja na osnovu facijalne ekspresije, tako što je postignuta tačnost prepoznavanja od približno 85% korišćenjem neuralne mreže.Ostavite vaš komentar:


(opciono)
(nece biti prikazano)